EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0138

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/138 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2023 για την κατάρτιση καταλόγου συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας και τον καθορισμό των ρυθμίσεων για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση τους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/9562

OJ L 19, 20.1.2023, p. 43–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj

20.1.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/43


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/138 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2023

για την κατάρτιση καταλόγου συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας και τον καθορισμό των ρυθμίσεων για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από την οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 προκύπτει ότι η ύπαρξη ενός ενωσιακού καταλόγου συνόλων δεδομένων με ιδιαίτερο δυναμικό δημιουργίας κοινωνικοοικονομικών οφελών σε συνδυασμό με εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την περαιτέρω χρήση αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα διευκολύνει την ανάπτυξη διασυνοριακών εφαρμογών και υπηρεσιών που στηρίζονται στα δεδομένα.

(2)

Ο κύριος στόχος της κατάρτισης του καταλόγου συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα του δημόσιου τομέα με το υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό δυναμικό διατίθενται για περαιτέρω χρήση με ελάχιστους νομικούς και τεχνικούς περιορισμούς και δωρεάν.

(3)

Για την εναρμόνιση της εφαρμογής των προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας απαιτείται τεχνική προδιαγραφή για να καθίστανται τα σύνολα δεδομένων διαθέσιμα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). Η διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας υπό βέλτιστες συνθήκες ενισχύει τις πολιτικές ανοικτών δεδομένων στα κράτη μέλη, με βάση τις αρχές της ευρεσιμότητας, της προσβασιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της δυνατότητας περαιτέρω χρήσης (αρχές FAIR).

(4)

Το παράρτημα I της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 καθορίζει τα θέματα των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, παραθέτοντας έξι θεματικές κατηγορίες δεδομένων: 1) γεωχωρικές πληροφορίες· 2) γεωσκόπηση και περιβάλλον· 3) μετεωρολογικές πληροφορίες· 4) στατιστικές· 5) εταιρείες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών· και 6) κινητικότητα.

(5)

Μετά από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεδομένου του αποτελέσματος της εκτίμησης των επιπτώσεων για τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό, η Επιτροπή προσδιόρισε, στο πλαίσιο καθεμίας από τις έξι κατηγορίες δεδομένων, διάφορα σύνολα δεδομένων ιδιαίτερα υψηλής αξίας, καθώς και τις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση τους. Οι διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και του δικαίου των κρατών μελών που υπερβαίνουν τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις, ιδίως σε περιπτώσεις τομεακού δικαίου, θα συνεχίσουν να ισχύουν.

(6)

Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1024, η απαίτηση για δωρεάν διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας δεν ισχύει για βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν μεμονωμένους φορείς του δημόσιου τομέα, κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία, από την απαίτηση δωρεάν διάθεσης συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού.

(7)

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 ορίζει στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ότι ο παρών εκτελεστικός κανονισμός προβλέπει ότι η δωρεάν διαθεσιμότητα συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας δημόσιων επιχειρήσεων, εάν η δωρεάν διάθεση των εν λόγω συνόλων δεδομένων θα οδηγούσε σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Ωστόσο, τα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού.

(8)

Όταν η διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας για περαιτέρω χρήση συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και συμπεριλαμβανομένων τυχόν διατάξεων του εθνικού δικαίου που προσδιορίζουν περαιτέρω την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν χρήση κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών (όπως γενίκευση, συγκέντρωση, απόκρυψη, ανωνυμοποίηση, διαφορική ιδιωτικότητα ή τυχαιοποίηση), καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

(9)

Πέραν της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, και άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και της οδηγίας 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ενδέχεται να έχουν σημασία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού, κυρίως όταν οι εν λόγω πράξεις της Ένωσης θεσπίζουν κοινές απαιτήσεις για την ποιότητα και τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων.

(10)

Όσον αφορά όλες τις θεματικές κατηγορίες, ιδίως την κατηγορία «εταιρείες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών», τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής των συνόλων δεδομένων και τις ρυθμίσεις για την περαιτέρω χρήση που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώνουν τα σύνολα δεδομένων που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού με πληροφορίες του δημόσιου τομέα που είναι ήδη προσβάσιμες, όταν τα εν λόγω δεδομένα σχετίζονται θεματικά και θεωρούνται υψηλής αξίας βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024. Όταν στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται πληροφορίες που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η προσθήκη των εν λόγω πληροφοριών στα σύνολα δεδομένων πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογική και να ανταποκρίνεται πραγματικά σε στόχους γενικού συμφέροντος.

(12)

Στόχος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 είναι η προώθηση της χρήσης τυποποιημένων δημόσιων αδειών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις συνιστώμενες τυποποιημένες άδειες, τα σύνολα δεδομένων και τη χρέωση για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (5) προσδιορίζουν τις άδειες Creative Commons (στο εξής: CC) ως παράδειγμα συνιστώμενων τυποποιημένων δημόσιων αδειών. Οι άδειες CC αναπτύσσονται από μη κερδοσκοπικό οργανισμό και έχουν καταστεί κορυφαία λύση αδειοδότησης για πληροφορίες του δημόσιου τομέα, αποτελέσματα ερευνών και υλικό πολιτιστικού τομέα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο στον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό να γίνει αναφορά στην πλέον πρόσφατη έκδοση της σειράς αδειών CC, δηλαδή την CC 4.0. Μια άδεια ισοδύναμη με τη σειρά αδειών CC μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες ρυθμίσεις, όπως η υποχρέωση του περαιτέρω χρήστη να περιλαμβάνει επικαιροποιήσεις που παρέχονται από τον κάτοχο των δεδομένων και να προσδιορίζει πότε επικαιροποιήθηκαν τελευταία τα δεδομένα, εφόσον δεν περιορίζουν τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης των δεδομένων.

(13)

Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 15 Ιουλίου 2022.

(14)

Τα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα που καθορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών εκτελεστικός κανονισμός θεσπίζει τον κατάλογο των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που ανήκουν στις θεματικές κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 και βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα μεταξύ των υφιστάμενων εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η εν λόγω οδηγία.

2.   Ο παρών εκτελεστικός κανονισμός καθορίζει επίσης τις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, ιδίως τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις περαιτέρω χρήσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάδοση δεδομένων μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (στο εξής: API).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

Ισχύουν οι ορισμοί που παρατίθενται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.

2)

Ισχύουν οι ορισμοί που παρατίθενται για τα σύνολα δεδομένων στις κατηγορίες γεωχωρικών πληροφοριών, γεωσκόπησης και περιβάλλοντος, καθώς και μετεωρολογικών πληροφοριών στην οδηγία 2007/2/ΕΚ.

3)

Ισχύουν οι ορισμοί που παρατίθενται για τα σύνολα δεδομένων στην κατηγορία της κινητικότητας βάσει της οδηγίας 2007/2/ΕΚ και της οδηγίας 2005/44/ΕΚ.

4)

«βασικό χαρακτηριστικό»: χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου ή μιας οντότητας σε ένα σύνολο δεδομένων, όπως ένας εθνικός αναγνωριστικός κωδικός ή ένα όνομα·

5)

«βαθμός λεπτομέρειας»: το επίπεδο λεπτομέρειας του συνόλου δεδομένων·

6)

«διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API)»: σύνολο λειτουργιών, διαδικασιών, ορισμών και πρωτοκόλλων για την επικοινωνία μηχανής προς μηχανή και την αδιάλειπτη ανταλλαγή δεδομένων·

7)

«μαζική τηλεφόρτωση»: λειτουργία που επιτρέπει την τηλεφόρτωση ολόκληρου συνόλου δεδομένων σε ένα ή περισσότερα πακέτα.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για τη δημοσίευση που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας

1.   Οι φορείς του δημόσιου τομέα που κατέχουν σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα διασφαλίζουν ότι τα σύνολα δεδομένων που περιγράφονται ή αναφέρονται στο παράρτημα διατίθενται σε μηχαναγνώσιμους μορφότυπους μέσω API που αντιστοιχούν στις εύλογες ανάγκες των περαιτέρω χρηστών. Όπου υποδεικνύεται στο παράρτημα, τα σύνολα δεδομένων διατίθενται επίσης ως μαζική τηλεφόρτωση.

2.   Οι εν λόγω φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζουν και δημοσιεύουν τους όρους χρήσης των API και τα κριτήρια ποιότητας των υπηρεσιών σχετικά με τις επιδόσεις, τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητά τους. Οι όροι χρήσης διατίθενται σε αναγνώσιμο από τον άνθρωπο και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Τόσο οι όροι χρήσης όσο και τα κριτήρια ποιότητας των υπηρεσιών είναι συμβατά με τις ρυθμίσεις για την περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4.

3.   Οι όροι χρήσης των API συνοδεύονται από τεκμηρίωση των API σε ενωσιακό ή διεθνώς αναγνωρισμένο ανοικτό, αναγνώσιμο από τον άνθρωπο και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

4.   Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζουν σημείο επαφής για ερωτήσεις και ζητήματα που σχετίζονται με τις API, με σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της διατήρησης των API και, εντέλει, της ομαλής και αποτελεσματικής δημοσίευσης των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας.

5.   Οι φορείς του δημόσιου τομέα που κατέχουν σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα διασφαλίζουν ότι τα σύνολα δεδομένων δηλώνονται ως σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στην περιγραφή μεταδεδομένων τους.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για την περαιτέρω χρήση που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας

1.   Εξαίρεση που χορηγείται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, όπως και ο κατάλογος των φορέων του δημόσιου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.

2.   Για να διευκολυνθεί η διαθεσιμότητα συνόλων δεδομένων για περαιτέρω χρήση που καλύπτει μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ισχύουν επίσης για τα υφιστάμενα μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας διατίθενται για περαιτέρω χρήση υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) ή, εναλλακτικά, της άδειας Creative Commons BY 4.0, ή οποιασδήποτε ισοδύναμης ή λιγότερο περιοριστικής ανοικτής άδειας, όπως ορίζεται στο παράρτημα, η οποία επιτρέπει την άνευ περιορισμών περαιτέρω χρήση. Ο αδειοδότης μπορεί επιπλέον να επιβάλει απαίτηση αναφοράς του δημιουργού, με την οποία αποδίδονται τα εύσημα στον αδειοδότη.

4.   Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση όπως καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Υποβολή εκθέσεων

1.   Εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού. Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες της παραγράφου 3 μπορούν να παρέχονται μέσω παραπομπών σε σχετικά μεταδεδομένα.

2.   Κάθε κράτος μέλος παρέχει επικαιροποιημένη έκδοση της έκθεσης κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής που θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε 2 έτη.

3.   Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

κατάλογο συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων σε επίπεδο κράτους μέλους (και, κατά περίπτωση, σε υποεθνικό επίπεδο) που αντιστοιχούν στην περιγραφή κάθε συνόλου δεδομένων υψηλής αξίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και με επιγραμμική αναφορά σε μεταδεδομένα σύμφωνα με υφιστάμενα πρότυπα, όπως ενιαίο μητρώο ή κατάλογο ανοικτών δεδομένων·

β)

μόνιμο σύνδεσμο προς τους όρους αδειοδότησης που ισχύουν για την περαιτέρω χρήση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, ανά σύνολο δεδομένων που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

γ)

μόνιμο σύνδεσμο με τις API που διασφαλίζουν την πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, ανά σύνολο δεδομένων που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

δ)

εφόσον είναι διαθέσιμα, έγγραφα καθοδήγησης που εκδίδονται από το κράτος μέλος σχετικά με τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας·

ε)

κατά περίπτωση, την ύπαρξη εκτιμήσεων αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

στ)

τον αριθμό των φορέων του δημόσιου τομέα που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται 16 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2023.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 56.

(2)  ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

(3)  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 152).

(5)  ΕΕ C 240 της 24.7.2014, σ. 1.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1.   Σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Η θεματική κατηγορία γεωγραφικών πληροφοριών περιλαμβάνει σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των θεμάτων δεδομένων της INSPIRE διοικητικές ενότητες, τοπωνύμια, διευθύνσεις, κτίρια και γεωτεμάχια κτηματολογίου, όπως ορίζονται στο παράρτημα I και στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Επιπλέον, περιλαμβάνει αγροτεμάχια αναφοράς και αγροτεμάχια, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και στις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις (4). Ο βαθμός λεπτομέρειας, η γεωγραφική κάλυψη και τα βασικά χαρακτηριστικά τους παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Εάν τα σύνολα δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα στην κλίμακα που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα αλλά είναι διαθέσιμα σε υψηλότερη χωρική ανάλυση (5), παρέχονται στη διαθέσιμη χωρική ανάλυση.

Σύνολα δεδομένων

Διοικητικές ενότητες

Τοπωνύμια

Διευθύνσεις

Κτίρια

Γεωτεμάχια κτηματολογίου

Αγροτεμάχια αναφοράς

Αγροτεμάχια

Βαθμός λεπτομέρειας

Όλα τα επίπεδα γενίκευσης που είναι διαθέσιμα με βαθμό λεπτομέρειας έως την κλίμακα 1:5 000 .

Από δήμους έως χώρες· θαλάσσιες ενότητες.

Ά.Α.

Ά.Α.

Όλα τα επίπεδα γενίκευσης που είναι διαθέσιμα με βαθμό λεπτομέρειας έως την κλίμακα 1:5 000 .

Όλα τα επίπεδα γενίκευσης που είναι διαθέσιμα με βαθμό λεπτομέρειας έως την κλίμακα 1:5 000 .

Ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με χαρτογραφία κλίμακας 1:10 000 και, από το 2016, κλίμακας 1:5 000 , όπως αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013.

Ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με χαρτογραφία κλίμακας 1:10 000 και, από το 2016, κλίμακας 1:5 000 , όπως αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013.

Γεωγραφική κάλυψη

Μεμονωμένα ή πολλαπλά σύνολα δεδομένων που καλύπτουν ολόκληρο το κράτος μέλος όταν συνδυάζονται.

Βασικά χαρακτηριστικά

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός· τύπος ενότητας (διοικητική ή θαλάσσια ενότητα)· γεωμετρία (6)· κατάσταση ορίων· εθνικός αναγνωριστικός κωδικός·αναγνωριστικός κωδικός του ανώτερου διοικητικού επιπέδου·επίσημη ονομασία·κωδικός χώρας·ονομασία σε πολλές γλώσσες (μόνο για χώρες με περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες), συμπεριλαμβανομένης μιας γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες, όταν είναι εφικτό.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός· γεωμετρία· ονομασία σε πολλές γλώσσες (μόνο για χώρες με περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες), συμπεριλαμβανομένης μιας γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες, όταν είναι εφικτό·τύπος.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός· γεωμετρία· εντοπιστής διεύθυνσης (π.χ. αριθμός οικίας)·δίοδος (οδός)·ονομασία· διοικητικές ενότητες (π.χ. δήμος, επαρχία, χώρα)· ταχυδρομικός περιγραφέας (π.χ. ταχυδρομικός κώδικας)·ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός· Γεωμετρία (αποτύπωμα του κτιρίου)·αριθμός ορόφων·είδος χρήσης.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός· γεωμετρία (όριο γεωτεμαχίων κτηματολογίου ή βασικών μονάδων ιδιοκτησίας (7))·κωδικός γεωτεμαχίου ή βασικής μονάδας ιδιοκτησίας·αναφορά στη διοικητική ενότητα χαμηλότερου διοικητικού επιπέδου στην οποία ανήκει το εν λόγω γεωτεμάχιο ή η βασική μονάδα ιδιοκτησίας.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός· γεωμετρία (όριο και εμβαδόν)·κάλυψη γης (8)·βιολογική γεωργία (9)· σταθερά στοιχεία τοπίου (10) («επίπεδο ΠΟΕ»)· περιοχές με φυσικούς/ειδικούς περιορισμούς.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός· γεωμετρία (όριο και εμβαδόν κάθε αγροτεμαχίου)·χρήσεις γης (καλλιέργειες ή ομάδες καλλιεργειών)·βιολογική γεωργία· επιμέρους στοιχείο τοπίου· μόνιμη χορτολιβαδική έκταση.

1.2.   Ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης

α)

Τα σύνολα δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση:

υπό τους όρους της άδειας Creative Commons BY 4.0 ή οποιασδήποτε ισοδύναμης ή λιγότερο περιοριστικής ανοικτής άδειας·

σε δημοσίως τεκμηριωμένο, ενωσιακό ή διεθνώς αναγνωρισμένο ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) (11) και μαζικής τηλεφόρτωσης·

στην πλέον επικαιροποιημένη έκδοσή τους.

β)

Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν τα σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των θεμάτων δεδομένων της INSPIRE περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής (12).

γ)

Για την υλοποίηση των συνόλων δεδομένων των αγροτεμαχίων αναφοράς και των αγροτεμαχίων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την υπό εξέλιξη εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ καθώς και την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116.

2.   ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1.   Σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Η κατηγορία γεωσκόπησης και περιβάλλοντος περιλαμβάνει δεδομένα γεωσκόπησης, συμπεριλαμβανομένων διαστημικών δεδομένων ή δεδομένων τηλεπισκόπησης, καθώς και επίγεια ή επιτόπια δεδομένα, σύνολα περιβαλλοντικών και κλιματικών δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των θεμάτων δεδομένων της INSPIRE που απαριθμούνται στον πρώτο πίνακα κατωτέρω και ορίζονται στα παραρτήματα Ι-ΙΙΙ της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, καθώς και σύνολα δεδομένων που παράγονται ή δημιουργούνται στο πλαίσιο των νομικών πράξεων που παρατίθενται στον δεύτερο πίνακα κατωτέρω. Περιλαμβάνονται τα πλέον επικαιροποιημένα σύνολα δεδομένων, καθώς και οι ιστορικές εκδόσεις των συνόλων δεδομένων που διατίθενται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο σε όλα τα επίπεδα γενίκευσης που είναι διαθέσιμα έως την κλίμακα 1:5 000 και καλύπτουν ολόκληρο το κράτος μέλος όταν συνδυάζονται. Εάν τα σύνολα δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα σε αυτήν την κλίμακα, αλλά είναι διαθέσιμα σε υψηλότερη χωρική ανάλυση (13), παρέχονται στη διαθέσιμη χωρική ανάλυση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ και χωρίς να θίγονται τα σχετικά καθεστώτα πρόσβασης που η εν λόγω οδηγία ορίζει, η θεματική κατηγορία γεωσκόπησης και περιβάλλοντος περιλαμβάνει όλες τις «περιβαλλοντικές πληροφορίες», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), καθώς και τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που απαριθμούνται στην οδηγία 2003/4/ΕΚ στο άρθρο 7 «Διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών».

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ INSPIRE (όπως ορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2007/2/EΚ)

Υδρογραφία (I)

Προστατευόμενες τοποθεσίες (Ι)

Υψομετρία (II)

Γεωλογία (II)

Κάλυψη γης (ΙΙ)

Ορθοφωτογραφία (II)

Ζώνες διαχείρισης / περιορισμού / ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς (ΙΙΙ)

Βιογεωγραφικές περιοχές (III)

Ενεργειακοί πόροι (III)

Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος (III)

Ενδιαιτήματα και βιότοποι (III)

Χρήση γης (III)

Ορυκτοί πόροι (III)

Ζώνες φυσικών κινδύνων (III)

Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά (III)

Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (III)

Θαλάσσιες περιοχές (III)

Έδαφος (III)

Κατανομή ειδών (III)


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Νομικές πράξεις που καθορίζουν τις βασικές μεταβλητές

Αέρας

Άρθρα 6 έως 14 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15),

Άρθρο 7 της οδηγίας 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16).

Κλίμα

Άρθρο 18 παράγραφος 1, άρθρο 19, άρθρο 26 παράγραφος 2 και άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17),

Άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18)

Εκπομπές

Άρθρα 24, 32, 55 και 72 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ,

Άρθρο 21 της οδηγίας 2012/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19),

Άρθρο 10 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου (20),

Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21),

Άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22),

Άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23).

Διατήρηση της φύσης και βιοποικιλότητα

Άρθρα 4, 9 και 12 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24),

Άρθρα 4, 6, 16 και 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (25),

Άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26),

Δεδομένα για τον κατάλογο των εθνικά χαρακτηρισμένων προστατευόμενων περιοχών – (CDDA), εθνικές βιογεωγραφικές περιοχές

Θόρυβος

Άρθρα 4, 5, 7 και 10 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27).

Απόβλητα

Άρθρο 15 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου (28),

Άρθρο 18 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (29),

Άρθρο 10 της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου (30),

Άρθρα 15 έως 17 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου (31),

Άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (32),

Άρθρο 15 της σύστασης 2014/70/EΕ της Επιτροπής (33).

Ύδατα

Άρθρα 15 έως 17 της οδηγίας 91/271/EΟΚ,

Άρθρο 13 της οδηγίας 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (34),

Άρθρα 5, 8, 11, 13 και 15 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Άρθρα 3 έως 6 της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (35),

Άρθρο 5 της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (36),

Άρθρα 17 και 18 της οδηγίας 2020/2184/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37),

Άρθρα 3 έως 8 και 10 της οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (38),

Άρθρα 6 έως 11, 13, 14, 17 έως 19, 26 και 27 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (39)

Οριζόντια νομοθεσία

Άρθρα 15 και 18 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (40),

Άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (41)

2.2.   Ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης

α)

Τα σύνολα δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση:

υπό τους όρους της άδειας Creative Commons BY 4.0 ή οποιασδήποτε ισοδύναμης ή λιγότερο περιοριστικής ανοικτής άδειας·

σε δημοσίως τεκμηριωμένο, ενωσιακό ή διεθνώς αναγνωρισμένο ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

μέσω API (42) και μαζικής τηλεφόρτωσης (για ιστορικές εκδόσεις συνόλων δεδομένων: μέσω API ή μαζικής τηλεφόρτωσης, εάν είναι εφικτό και σκόπιμο).

β)

Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν τα δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των καθορισμένων θεμάτων δεδομένων της INSPIRE περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1205/2008.

γ)

Τα σύνολα δεδομένων περιγράφονται σε πλήρη τεκμηρίωση η οποία είναι δημοσίως διαθέσιμη στο διαδίκτυο και περιγράφει τουλάχιστον τη δομή και τη σημασιολογία των δεδομένων.

δ)

Τα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιούν ενωσιακά ή διεθνώς αναγνωρισμένα και δημοσίως τεκμηριωμένα ελεγχόμενα λεξιλόγια και ταξινομήσεις, όπου είναι διαθέσιμα.

3.   ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.   Σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Η θεματική κατηγορία μετεωρολογικών πληροφοριών περιλαμβάνει σύνολα δεδομένων σχετικά με δεδομένα παρατηρήσεων που μετρώνται από μετεωρολογικούς σταθμούς, επικυρωμένες παρατηρήσεις (κλιματικά δεδομένα), προειδοποιήσεις για τον καιρό, δεδομένα ραντάρ και δεδομένα μοντέλου αριθμητικής πρόγνωσης καιρού (NWP) με τον βαθμό λεπτομέρειας και τα βασικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα.

Σύνολα δεδομένων

Δεδομένα παρατηρήσεων που μετρώνται από μετεωρολογικούς σταθμούς

Κλιματικά δεδομένα: επικυρωμένες παρατηρήσεις

Προειδοποιήσεις για τον καιρό

Δεδομένα ραντάρ

Δεδομένα μοντέλου NWP

Βαθμός λεπτομέρειας

Ανά μετεωρολογικό σταθμό, πλήρης χρονική ανάλυση

Ανά μετεωρολογικό σταθμό, πλήρης χρονική ανάλυση

Προειδοποιήσεις, 48 ή περισσότερες ώρες πριν

Ανά σταθμό ραντάρ στο κράτος μέλος και εθνικά σύνθετα δεδομένα

Τουλάχιστον 48 ώρες πριν σε στάδια της 1 ώρας, σε εθνικό επίπεδο, στα 2,5km/βέλτιστο διαθέσιμο δίκτυο

Βασικά χαρακτηριστικά

Όλες οι μετρούμενες μεταβλητές παρατήρησης

Όλες οι επικυρωμένες μετρούμενες μεταβλητές παρατήρησης· ημερήσιος μέσος όρος ανά μεταβλητή

 

Ανακλαστικότητα, οπισθοσκέδαση, πόλωση. Κατακρήμνιση, άνεμος, και ύψη ηχούς

Αιτιοκρατικά και/ή συνδυαστικά μοντέλα εάν είναι διαθέσιμα, για μετεωρολογικά σημαντικές παραμέτρους και επίπεδα

3.2.   Ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης

α)

Τα σύνολα δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση:

υπό τους όρους της άδειας Creative Commons BY 4.0 ή οποιασδήποτε ισοδύναμης ή λιγότερο περιοριστικής ανοικτής άδειας·

σε οποιονδήποτε από τους μορφότυπους που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα ή σε άλλον ενωσιακό ή διεθνώς αναγνωρισμένο ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

μέσω API και μαζικής τηλεφόρτωσης, εκτός από το σύνολο δεδομένων «δεδομένα μοντέλου NWP», το οποίο διατίθεται μόνο μέσω API·

σύμφωνα με τη συχνότητα επικαιροποίησης και την έγκαιρη διάθεση που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα.

β)

Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν το σύνολο δεδομένων είναι πλήρη και διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε ανοικτό και ευρέως χρησιμοποιούμενο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

γ)

Τα σύνολα δεδομένων περιγράφονται σε πλήρη τεκμηρίωση η οποία είναι δημοσίως διαθέσιμη στο διαδίκτυο και περιγράφει τουλάχιστον τη δομή και τη σημασιολογία των δεδομένων (43).

Σύνολα δεδομένων

Δεδομένα παρατηρήσεων που μετρώνται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς

Κλιματικά δεδομένα: επικυρωμένες παρατηρήσεις

Προειδοποιήσεις για τον καιρό

Δεδομένα ραντάρ

Δεδομένα μοντέλου NWP

Μορφότυπος

BUFR, NetCDF, ASCII, CSV, JSON

NetCDF, JSON, CSV

XML (Cap ή RSS / Atom), JSON

HDF5, BUFR

GRIB (ή NetCDF)

Συχνότητα επικαιροποίησης και έγκαιρη διάθεση

Κάθε 5-10 λεπτά σε πραγματικό χρόνο για αυτοματοποιημένους σταθμούς, ωριαία μη επικυρωμένα δεδομένα για όλους τους σταθμούς, για τις τελευταίες 24 ώρες

Ημερήσια επικυρωμένα ωριαία (ή με καλύτερη χρονική ανάλυση) δεδομένα και ημερήσιοι μέσοι όροι δεδομένων παρατηρήσεων· όλα τα ψηφιοποιημένα ιστορικά δεδομένα

Όπως εκδίδονται ή ωριαία

Σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ανά διαστήματα 5 λεπτών (ή στο μικρότερο διαθέσιμο διάστημα)

Κάθε 6 ώρες, ή με καλύτερη χρονική ανάλυση, από τις τελευταίες 24 ώρες.

4.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

4.1.   Σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Η θεματική κατηγορία των στατιστικών περιλαμβάνει σύνολα στατιστικών δεδομένων εκτός από μικροδεδομένα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων όπως ορίζονται στις νομικές πράξεις που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα.

Για τον ολοκληρωμένο προσδιορισμό των σχετικών νομικών παραπομπών στις νομικές πράξεις, για ορισμένα από τα σύνολα δεδομένων είναι αναγκαία η αναφορά σε έννοιες από ορισμένες διατάξεις και παραρτήματα, όπως παρουσιάζονται κατωτέρω στους πίνακες 1-18. Για τα εν λόγω σύνολα δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί των νομικών πράξεων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι νομικές πράξεις εφαρμόζονται επίσης όταν αυτό υποδεικνύεται στις υποσημειώσεις των πινάκων 1-18.

Οι χρονοσειρές ξεκινούν το αργότερο κατά την ημερομηνία εφαρμογής της αντίστοιχης νομικής πράξης που παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα.

Σύνολα δεδομένων

Νομικές πράξεις που καθορίζουν τις βασικές μεταβλητές των συνόλων δεδομένων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και τις κατανομές τους

Βιομηχανική παραγωγή

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (44)

Πίνακας 26 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1197 της Επιτροπής (45)

Κατανομές του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία ανά δραστηριότητα

Πίνακας 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1197

Όγκος πωλήσεων ανά δραστηριότητα

Πίνακας 7 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1197

Στατιστικές της ΕΕ σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών — εξαγωγές και εισαγωγές

ταυτόχρονες κατανομές ανά εταίρο, προϊόν και ροή

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152

Τουριστικές ροές στην Ευρώπη (βλ. πίνακες 1 και 2 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Τμήμα 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (46)

 

Άρθρο 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/1681 της Επιτροπής (47)

Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή

Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/792 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (48)

Εθνικοί λογαριασμοί — κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη του ΑΕΠ (βλ. πίνακες 6-7 κατωτέρω για μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (49), ιδίως το παράρτημα B

Εθνικοί λογαριασμοί — βασικοί δείκτες για τις εταιρείες (βλ. πίνακα 8 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013, ιδίως παράρτημα Β

Εθνικοί λογαριασμοί — βασικοί δείκτες για τα νοικοκυριά (βλ. πίνακα 9 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013, ιδίως παράρτημα Β

Δαπάνες και έσοδα της κυβέρνησης (βλ. πίνακα 10 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013, ιδίως παράρτημα Β

Ενοποιημένο ακαθάριστο δημόσιο χρέος (βλ. πίνακες 11 και 12 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου (50)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013

Περιβαλλοντικοί λογαριασμοί και στατιστικές

Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (51)

Παραρτήματα Ι και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (52)

Πληθυσμός, γονιμότητα, θνησιμότητα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (53)

 

Παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 205/2014 της Επιτροπής (54)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (55)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 351/2010 της Επιτροπής (56)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 205/2014

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (57)

Πληθυσμός (βλ. πίνακα 3 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 205/2014

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 351/2010

Γονιμότητα (βλ. πίνακα 4 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 205/2014

Θνησιμότητα (βλ. πίνακα 5 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 205/2014

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 328/2011 της Επιτροπής (58)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 349/2011 της Επιτροπής (59)

Απόφαση 93/704/ΕΚ του Συμβουλίου (60)

Τρέχουσες δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη

Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008

Παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2015/359 της Επιτροπής (61)

Φτώχεια (βλ. πίνακα 13 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (62)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2180 της Επιτροπής (63)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2181 της Επιτροπής (64)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2242 της Επιτροπής (65)

Ανισότητα (βλ. πίνακα 14 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2180

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2181

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2242

Απασχόληση (βλ. πίνακες 15-16 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2240 της Επιτροπής (66)

Ανεργία (βλ. πίνακα 17 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2240

Δυνητικό εργατικό δυναμικό (βλ. πίνακα 18 κατωτέρω για τις μεταβλητές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2240


Πίνακας 1

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για τις ετήσιες τουριστικές ροές στην Ευρώπη

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.

Υπόμνημα για τις κατανομές: ● = υποχρεωτικά, ● = απαιτείται για τα κράτη μέλη όταν υπάρχει δείγμα επαρκούς μεγέθους ώστε να επιτρέπει ακριβείς εκτιμήσεις, όπως ορίζεται στον σχετικό κανονισμό, ⇓ = πρέπει να παρέχονται κατανομές σε επίπεδο NUTS 2 ως συνέπεια της παροχής κατανομών σε επίπεδο NUTS 3


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα

Συμμετοχή στον τουρισμό για προσωπικούς σκοπούς

Τουριστικά ταξίδια κατοίκων της ΕΕ

Τουριστικές διανυκτερεύσεις κατοίκων της ΕΕ

Τουριστικές δαπάνες κατοίκων της ΕΕ

Πληροφορίες από την πλευρά της προσφοράς σχετικά με τον εγχώριο και τον εισερχόμενο τουρισμό

Ποσοστό του πληθυσμού (15+) που πραγματοποιεί τουριστικά ταξίδια με διανυκτέρευση για προσωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους αναφοράς

Πληροφορίες από την πλευρά της ζήτησης σχετικά με ταξίδια εγχώριου και εξερχόμενου τουρισμού

Πληροφορίες από την πλευρά της ζήτησης σχετικά με διανυκτερεύσεις εγχώριου και εξερχόμενου τουρισμού

Πληροφορίες από την πλευρά της ζήτησης σχετικά με δαπάνες εγχώριου και εξερχόμενου τουρισμού

Χώρα προέλευσης

Μόνιμος κάτοικος

μη μόνιμος κάτοικος

 

 

 

 

 

Διάρκεια του ταξιδιού

Μεγάλη

Μικρή

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Χώρα προορισμού

Εγχώριος τουρισμός

Εξερχόμενος τουρισμός

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Μέσα μεταφοράς

7 κατηγορίες (68)

 

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Καταλύματα

7 κατηγορίες (68)

 

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Μέθοδοι κράτησης  (69)

Διάφορα χαρακτηριστικά (68)

 

 

 

 

 (67) ;  (69)

 (67) ;  (69)

 (67) ;  (69)

Γεωγραφικά

Περιφέρεια NUTS 2

 

 

 

 

 

 

Περιφέρεια NUTS 3

 

 

 

 

 

 

Παράκτιες/μη παράκτιες περιοχές

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμός αστικοποίησης (3 κατηγορίες)

 

 

 

 

 

 

Πόλη (μόνο επιλεγμένες πόλεις)  (70)

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 2

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για τις μηνιαίες τουριστικές ροές στην Ευρώπη

Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα

Πληροφορίες από την πλευρά της προσφοράς σχετικά με τον εγχώριο και τον εισερχόμενο τουρισμό

Χώρα προέλευσης

Μόνιμος κάτοικος

μη μόνιμος κάτοικος

Γεωγραφικά

NUTS 2


Πίνακας 3

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για τον ετήσιο πληθυσμό

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.

Υπόμνημα για τις κατανομές: ●= υποχρεωτικά, ● = απαιτείται για τα κράτη μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον σχετικό κανονισμό· ○ = εθελοντικά


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου

Διάμεση ηλικία

Δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων

 

 

Αναλογία ατόμων 65+ ετών ως προς τα άτομα 20-64 ετών

Φύλο

 

 

Ηλικία

 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο

ISCED 2011  (71)

 

 

 

 

 

 

Οικογενειακή κατάσταση

 

 

 

 

 

 

 

Ιθαγένεια

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα γέννησης

 

 

 

 

 

 

 

Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης

Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης αποτελεί εκ νέου ομαδοποίηση της χώρας γέννησης και της χώρας ιθαγένειας

 

 

 

 

 

Περιφέρεια

NUTS 3

 

 

 

 


Πίνακας 4

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για την ετήσια γονιμότητα

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.

Υπόμνημα για τις κατανομές: ● = υποχρεωτικά, = παρέχονται κατανομές σε επίπεδο NUTS 2 ως συνέπεια της παροχής κατανομών σε επίπεδο NUTS 3


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας

Ποσοστά γονιμότητας ανά ηλικία μητέρας

Συνολικό ποσοστό γονιμότητας

Ο λόγος του αριθμού των γεννήσεων ζώντων νεογνών κατά τη διάρκεια του έτους προς τον μέσο πληθυσμό του εν λόγω έτους.

Η τιμή εκφράζεται ανά 1 000 άτομα.

Ο λόγος του αριθμού των γεννήσεων ζώντων νεογνών από μητέρες ηλικίας x προς τον μέσο γυναικείο πληθυσμό ηλικίας x.

Ο μέσος αριθμός παιδιών που θα γεννιούνταν ζωντανά από μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της εάν περνούσε και επιβίωνε από τα έτη τεκνοποιίας της σύμφωνα με τα ποσοστά γονιμότητας ανά ηλικία ενός δεδομένου έτους.

Ηλικία

 

 

 

Περιφέρεια

NUTS 2

NUTS 3

 


Πίνακας 5

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για την ετήσια θνησιμότητα

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.

Υπόμνημα για τις κατανομές: ● = υποχρεωτικά, = πρέπει να παρέχονται κατανομές σε επίπεδο NUTS 2 ως συνέπεια της παροχής κατανομών σε επίπεδο NUTS 3


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Ακαθάριστο ποσοστό θανάτων

Δείκτης παιδικής θνησιμότητας

Προσδόκιμο ζωής

Ο λόγος του αριθμού των θανάτων κατά τη διάρκεια του έτους προς τον μέσο πληθυσμό του εν λόγω έτους. Η τιμή εκφράζεται ανά 1 000 άτομα.

Ο λόγος του αριθμού των θανάτων παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους κατά τη διάρκεια του έτους προς τον αριθμό των γεννήσεων ζώντων νεογνών κατά το εν λόγω έτος. Η τιμή εκφράζεται ανά 1 000 γεννήσεις ζώντων νεογνών.

 

Ηλικία

 

 

 

Φύλο

 

 

 

Περιφέρεια

NUTS 2

 

NUTS 3

 

 


Πίνακας 6

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς – κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη του ΑΕΠ

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.

Υπόμνημα για τις κατανομές: ●= υποχρεωτικά, ⇓ = πρέπει να παρέχονται κατανομές σε επίπεδο NUTS 2 ως συνέπεια της παροχής κατανομών σε επίπεδο NUTS 3


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές  (72)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

Απασχόληση

Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα

Καθαρή χορήγηση / λήψη δανείων του συνόλου της οικονομίας

Μεταβλητή B.1*g (73) ·  (74).

Μεταβλητή B.1g (73) ;  (74)

Μεταβλητή P.31_S.14 (73) ;  (74)

Μεταβλητή P.51g (73) ;  (74)

Μεταβλητή D.1 (73) ;  (74)

Μεταβλητή EMP (73) ;  (74)

Μεταβλητή B.5g_S.1 (73)

Μεταβλητή B.9_S.1 (73)

Τρέχουσες τιμές και όγκοι, προκύπτοντες ρυθμοί ανάπτυξης και κατά κεφαλήν

Τρέχουσες τιμές

Όγκοι

Τρέχουσες τιμές και όγκοι

Τρέχουσες τιμές

Όγκοι

Τρέχουσες τιμές

Άτομα

Δεδουλευμένες ώρες

Τρέχουσες τιμές, επίπεδα και κατά κεφαλήν.

Εξισωτικό μέγεθος

Βιομηχανία

NACE αναθ. 2

 

(Καμία κατανομή)

(Καμία κατανομή)

(Καμία κατανομή)

Είδος περιουσιακού στοιχείου

AN_F6

 

 

 

 

 

 

 

Περιφέρεια

NUTS 2

 (75)

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 3

 (75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 7

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς – κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη του ΑΕΠ

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές  (72)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

Απασχόληση

Μεταβλητή B.1*g (73) ;  (74)

Μεταβλητή B.1g (73) ;  (74)

Μεταβλητή P.31_S.14 (73) ;  (74)

Μεταβλητή P.51g (73) ;  (74)

Μεταβλητή D.1 (73) ;  (74)

Μεταβλητή EMP (73) ;  (74)

Τρέχουσες τιμές και όγκοι, προκύπτοντες ρυθμοί ανάπτυξης

Τρέχουσες τιμές και όγκοι

Τρέχουσες τιμές και όγκοι

Τρέχουσες τιμές και όγκοι

Τρέχουσες τιμές

Άτομα και δεδουλευμένες ώρες

Βιομηχανία

NACE αναθ. 2 (76)

(Καμία κατανομή)

(Καμία κατανομή)

 

Είδος περιουσιακού στοιχείου

AN_F6

 

 

 


Πίνακας 8

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς — βασικούς δείκτες για τις εταιρείες

Βασικές μεταβλητές

Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου για μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών

Στοιχεία ενεργητικού του συνολικού χρηματοπιστωτικού τομέα

Στοιχεία παθητικού του συνολικού χρηματοπιστωτικού τομέα

Καθαρή χορήγηση / λήψη δανείων για μη χρηματοπιστωτικές και για χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Μεταβλητή P.51g_S.11 (77)

Μεταβλητή 9B.2g & B3g)_S.11 (77)

Μεταβλητή F.A_S.12 (77)

Μεταβλητή F.L_S.12 (77)

Μεταβλητές B.9_S.11 (77) και B.9_S.12 (77)

Τρέχουσες τιμές

Τρέχουσες τιμές

Τρέχουσες τιμές, μη ενοποιημένες

Τρέχουσες τιμές, μη ενοποιημένες

Εξισωτικό μέγεθος

Κατανομές

(Δεν υπάρχουν κατανομές για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας)


Πίνακας 9

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς — βασικούς δείκτες για τα νοικοκυριά

Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών — ακαθάριστο και καθαρό

Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου για νοικοκυριά

Αποταμιεύσεις νοικοκυριών, ακαθάριστες

Συνολικά στοιχεία ενεργητικού του τομέα των νοικοκυριών

Συνολικά στοιχεία παθητικού του τομέα των νοικοκυριών

Καθαρή χορήγηση / λήψη δανείων των νοικοκυριών

Μεταβλητές B.6g_S.14 (78) (ακαθάριστα) και B.6n_S.14 (78) (καθαρά)

Μεταβλητή P.51g_S.14 (78)

Μεταβλητή B.8g_S.14 (78)

Μεταβλητή F.A_S.14 (78)

Μεταβλητή F.L_S14 (78)

Μεταβλητή B.9_S.14 (78)

Τρέχουσες τιμές όπως προκύπτουν κατά κεφαλήν και πραγματικές τιμές κατά κεφαλήν

Τρέχουσες τιμές

Τρέχουσες τιμές

Τρέχουσες τιμές, μη ενοποιημένες

Τρέχουσες τιμές, μη ενοποιημένες

Εξισωτικό μέγεθος. Τρέχουσες τιμές.

Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα

Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα

 

 

 

 

 

Περιφέρεια

NUTS 2

(Καμία κατανομή)

(Καμία κατανομή)


Πίνακας 10

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για τις ετήσιες δαπάνες και έσοδα της κυβέρνησης

Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Συνολικά έσοδα γενικής κυβέρνησης

Σύνολο δαπανών

Καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης / καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης (Β.9)

Ορίζονται στο παράρτημα Α σημείο 8.100 και στο κεφάλαιο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 με παραπομπή σε κατάλογο κατηγοριών

Ορίζονται στο παράρτημα Α σημείο 8.100 και στο κεφάλαιο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 με παραπομπή σε κατάλογο κατηγοριών

Εξισωτικό μέγεθος εσόδων και δαπανών της γενικής κυβέρνησης

Διάσταση

Κατηγορίες  (79)

Κατηγορία εσόδων

Εμπορεύσιμη παραγωγή

Παραγωγή για ιδία τελική χρήση

Πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή

Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών

Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής

Εισπρακτέο εισόδημα περιουσίας

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ.

Καθαρές κοινωνικές εισφορές

Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

 

(Δεν υπάρχουν κατανομές για αυτή τη βασική μεταβλητή)

Κατηγορία δαπάνης

Ενδιάμεση ανάλωση

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

Λοιποί φόροι επί της παραγωγής

Επιδοτήσεις

Πληρωτέο εισόδημα περιουσίας

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ.

Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος — αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή

Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις

Προσαρμογή για τη μεταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις και αγορές μείον πωλήσεις μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων

 


Πίνακας 11

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για το ετήσιο ενοποιημένο ακαθάριστο δημόσιο χρέος

Βασική μεταβλητή

Κατανομή

Ακαθάριστο δημόσιο χρέος

Το δημόσιο χρέος ορίζεται ως το συνολικό ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος, στην ονομαστική του αξία, στις ακόλουθες κατηγορίες υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης (όπως ορίζονται στο ΕΣΛ 2010): μετρητά και καταθέσεις (AF.2), χρεόγραφα (AF.3) και δάνεια (AF.4).

Διάσταση

Κατηγορίες  (80)

Κατηγορία υποχρέωσης της γενικής κυβέρνησης

Μετρητά και καταθέσεις (AF.2)

Χρεόγραφα (AF.3)

Δάνεια (AF.4)


Πίνακας 12

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για το τριμηνιαίο ενοποιημένο ακαθάριστο δημόσιο χρέος

Βασική μεταβλητή

Κατανομή

Ακαθάριστο δημόσιο χρέος

Το δημόσιο χρέος ορίζεται ως το συνολικό ενοποιημένο ακαθάριστο χρέος, στην ονομαστική του αξία, στις ακόλουθες κατηγορίες υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης (όπως ορίζονται στο ΕΣΛ 2010): μετρητά και καταθέσεις (AF.2), χρεόγραφα (AF.3) και δάνεια (AF.4).

Διάσταση

Κατηγορίες  (80)

Κατηγορία υποχρέωσης της γενικής κυβέρνησης

Μετρητά και καταθέσεις (AF.2)

Χρεόγραφα (AF.3)

Δάνεια (AF.4)


Πίνακας 13

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για το ετήσιο ποσοστό φτώχειας

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.

Υπόμνημα για τις κατανομές: ●= υποχρεωτικά, ○ = απαιτείται για τα κράτη μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον σχετικό κανονισμό


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας

Ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης

Ποσοστό υλικής και κοινωνικής στέρησης

Άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

Ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης ή ζουν σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

Ποσοστό ατόμων που ζουν σε νοικοκυριό με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το 60 % του διάμεσου ισοδύναμου εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος

Ποσοστό ατόμων που ζουν σε νοικοκυριό το οποίο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά σε τουλάχιστον 7 από τα 13 αντικείμενα που θεωρούνται επιθυμητά ή ακόμη και αναγκαία για μια επαρκή ζωή

Ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης ή ζουν σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

Ποσοστό ατόμων που ζουν σε νοικοκυριό όπου τα μέλη σε ηλικία εργασίας εργάστηκαν λιγότερο από το 20 % του συνολικού δυναμικού τους κατά το προηγούμενο έτος

Φύλο

 

Άνδρας/Γυναίκα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλικία

 

0-17 18-64 64+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο

ISCED 2011

Κατώτερο από πρωτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 0)

Πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 1-2)·

Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 3 και 4)·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 5-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιθαγένεια

 

Εθνική/ΕΕ/Τρίτη χώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα γέννησης

 

Εθνική/ΕΕ/Τρίτη χώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συχνότερη κατάσταση δραστηριότητας

 

Απασχολούμενοι

Μισθωτοί

Εργαζόμενοι πλην μισθωτών

Μη εργαζόμενοι

Άνεργοι

Συνταξιούχοι

Άλλα ανενεργά άτομα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεμπτημόριο εισοδήματος

 

1,2,3,4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 14

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για το ετήσιο ποσοστό ανισότητας

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.

Υπόμνημα για τις κατανομές: ●= υποχρεωτικά, ○ = απαιτείται για τα κράτη μέλη όταν αυτό είναι εφικτό όπως ορίζεται στον σχετικό κανονισμό


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Λόγος πεμπτημορίων εισοδήματος S80/S20

Συντελεστής Gini ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος

O λόγος του συνολικού εισοδήματος του 20 % του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα (ανώτατο πεμπτημόριο) προς το εισόδημα του 20 % του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα (κατώτατο πεμπτημόριο)

Η μεταβλητή αυτή μετρά τον βαθμό στον οποίο η κατανομή του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις αποκλίνει από μια απολύτως ίση κατανομή. Πρόκειται για συνοπτική μέτρηση του σωρευτικού μεριδίου του ισοδύναμου εισοδήματος που προκύπτει από τα σωρευτικά ποσοστά του αριθμού των ατόμων. Η τιμή της μεταβλητής κυμαίνεται από 0 (πλήρης ισότητα) έως 100 (πλήρης ανισότητα).

Φύλο

Άνδρας / Γυναίκα

 

 

Ηλικία

Κάτω των 65 / Άνω των 65

 

(Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατανομές για αυτή τη βασική μεταβλητή)

Περιφέρεια

NUTS 2

 

 


Πίνακας 15

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για την ετήσια απασχόληση

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών

Ποσοστό μερικής απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών

Φύλο

 

Άνδρας/Γυναίκα

 

 

 

 

Ηλικία

 

20-24 ετών, 25-29 ετών, 30-34 ετών, …, 55-64 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

20-24 ετών, 25-54 ετών, 55-64 ετών

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο

ISCED 2011

Κατώτερο από πρωτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 0)

Πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 1-2)·

Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 3 και 4)·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 5-8)

 

 

 

 

Περιφέρεια

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 16

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για την τριμηνιαία απασχόληση

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών

Φύλο

 

Άνδρας/Γυναίκα

 

Ηλικία

 

20-24 ετών, 25-29 ετών, 30-34 ετών, …, 55-64 ετών

 

Μορφωτικό επίπεδο

ISCED 2011

Κατώτερο από πρωτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 0)

Πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 1-2)·

Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 3 και 4)·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 5-8)

 


Πίνακας 17

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για την ετήσια ανεργία

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Ποσοστό ανεργίας ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών

Φύλο

 

Άνδρας/Γυναίκα

 

 

 

 

Ηλικία

 

15-24 ετών, 25-54 ετών, 55-74 ετών

 

 

 

 

Μορφωτικό επίπεδο

ISCED 2011

Κατώτερο από πρωτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 0)

Πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 1-2)

Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 3 και 4)

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 5-8)

 

 

 

 

Περιφέρεια

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για την τριμηνιαία ανεργία

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.

Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Ποσοστό ανεργίας ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών

Φύλο

 

Άνδρας/Γυναίκα

 

 

Ηλικία

 

15-24 ετών, 25-54 ετών, 55-74 ετών

 

 

Μορφωτικό επίπεδο  (81)

ISCED 2011

Κατώτερο από πρωτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 0)

Πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 1-2)

Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 3 και 4)

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 5-8)

 

 


Πίνακας 18

Προδιαγραφή για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας για το ετήσιο δυνητικό εργατικό δυναμικό

Σημείωση: Οι κατανομές που αναφέρονται ταυτόχρονα σε μια στήλη θα πρέπει να παρέχονται για τη χρήση πίνακα διπλής εισόδου για όλες τις σχετικές μεταβλητές.


Βασικές μεταβλητές

Κατανομές

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών που είναι διαθέσιμα για εργασία αλλά δεν αναζητούν

Φύλο

Άνδρας/Γυναίκα

Ηλικία

15-24 ετών, 25-54 ετών, 55-74 ετών

4.2.   Ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης

α)

Τα σύνολα δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση:

όσο συχνά απαιτείται από την αντίστοιχη νομοθεσία που αναφέρεται στο σημείο 4.1. (π.χ. ανά μήνα, ανά τρίμηνο, ανά έτος)·

υπό τους όρους της άδειας Creative Commons BY 4.0 ή οποιασδήποτε ισοδύναμης ή λιγότερο περιοριστικής ανοικτής άδειας·

σε μορφότυπο CSV, XML (SDMX), JSON ή άλλο δημοσίως τεκμηριωμένο, ενωσιακό ή διεθνώς αναγνωρισμένο ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

μέσω API και μαζικής τηλεφόρτωσης·

β)

Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν το σύνολο δεδομένων είναι διαθέσιμα ως καλά ανεπτυγμένο δομημένο αρχείο που περιέχει τουλάχιστον περιγραφή των στατιστικών δεδομένων, των στατιστικών εννοιών, των μεθοδολογιών και πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων.

γ)

Τα σύνολα δεδομένων περιγράφονται σε πλήρη τεκμηρίωση η οποία είναι δημοσίως διαθέσιμη στο διαδίκτυο και περιγράφει τουλάχιστον τη δομή και τη σημασιολογία των δεδομένων.

δ)

Τα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιούν ενωσιακά ή διεθνώς αναγνωρισμένα και δημοσίως τεκμηριωμένα ελεγχόμενα λεξιλόγια και ταξινομήσεις, όπου είναι διαθέσιμα.

5.   ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

5.1.   Σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Η θεματική κατηγορία εταιρειών και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εταιρειών περιλαμβάνει σύνολα δεδομένων που περιέχουν βασικές πληροφορίες για την εταιρεία και εταιρικά έγγραφα και λογαριασμούς σε επίπεδο μεμονωμένης εταιρείας και με τα βασικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα.

Σύνολα δεδομένων

Βασικές πληροφορίες για την εταιρεία: βασικά χαρακτηριστικά

Εταιρικά έγγραφα και λογαριασμοί

Οι περιγραφές των συνόλων δεδομένων και των βασικών χαρακτηριστικών τους νοούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 9-19α, 24, 28-29α, 31, 35, 36, 39, 40, 43 και 48γ της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (82) και τα άρθρα 4-6 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (83).

 

Επωνυμία της εταιρείας (πλήρης έκδοση· εναλλακτικές επωνυμίες, κατά περίπτωση)·

καθεστώς εταιρείας [όπως όταν έχει κλείσει, έχει διαγραφεί από το μητρώο, έχει υποβληθεί σε εκκαθάριση, έχει λυθεί (καθώς και η ημερομηνία των εν λόγω γεγονότων), είναι οικονομικά ενεργή ή ανενεργή όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο]·

ημερομηνία καταχώρισης σε μητρώο·

διεύθυνση έδρας·

νομική μορφή·

αριθμός μητρώου·

το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία·

δραστηριότητα/δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της εταιρείας, όπως ο κωδικός NACE.

Λογιστικά έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται:

Οικονομικές καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των μεριδίων συμμετοχών, των θυγατρικών επιχειρήσεων και των συγγενών επιχειρήσεων, διεύθυνση της έδρας τους και ποσοστό του κεφαλαίου που κατέχουν), εκθέσεις ελέγχου.

Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις διαχείρισης και άλλες καταστάσεις ή εκθέσεις.

Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις.

5.2.   Ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης

α)

Τα σύνολα δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την τελευταία επικαιροποίηση·

υπό τους όρους της άδειας Creative Commons BY 4.0 ή οποιασδήποτε ισοδύναμης ή λιγότερο περιοριστικής ανοικτής άδειας, με πρόσθετους όρους σχετικά με την περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση·

σε ενωσιακό ή διεθνώς αναγνωρισμένο ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο [XHTML για τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/815 της Επιτροπής (84)· σε άλλους μορφότυπους, εάν και εφόσον προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης], με πλήρη μεταδεδομένα [για τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1437 της Επιτροπής (85), τα μεταδεδομένα που προσδιορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, κατά περίπτωση· για άλλα έγγραφα, τα μεταδεδομένα που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ, εάν υπάρχουν]· η μηχαναγνωσιμότητα δεν επιβάλλεται σε δεδομένα τα οποία διατηρούνται σε μορφότυπους που δεν είναι μηχαναγνώσιμοι (π.χ. σαρωμένα εταιρικά έγγραφα και λογαριασμοί) ή σε μη δομημένα/μη μηχαναγνώσιμα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται ως μέρος μηχαναγνώσιμων εγγράφων·

μέσω API και μαζικής τηλεφόρτωσης·

σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών.

β)

Τα σύνολα δεδομένων περιγράφονται σε πλήρη τεκμηρίωση η οποία είναι δημοσίως διαθέσιμη στο διαδίκτυο και περιγράφει τουλάχιστον τη δομή και τη σημασιολογία των δεδομένων.

γ)

Τα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιούν ενωσιακά ή διεθνώς αναγνωρισμένα και δημοσίως τεκμηριωμένα ελεγχόμενα λεξιλόγια και ταξινομήσεις, όπου είναι διαθέσιμα, όπως το βασικό λεξιλόγιο για τις επιχειρήσεις (86).

6.   ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

6.1.   Σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Η θεματική κατηγορία κινητικότητας περιλαμβάνει σύνολα δεδομένων εντός του πεδίου εφαρμογής του θέματος δεδομένων της INSPIRE «Δίκτυα μεταφορών», όπως καθορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, σε όλα τα επίπεδα γενίκευσης που είναι διαθέσιμα έως την κλίμακα 1:5 000 και καλύπτουν ολόκληρο το κράτος μέλος όταν συνδυάζονται. Εάν τα σύνολα δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα στην κλίμακα 1:5 000, αλλά είναι διαθέσιμα σε υψηλότερη χωρική ανάλυση (87), παρέχονται στη διαθέσιμη χωρική ανάλυση. Τα σύνολα δεδομένων περιλαμβάνουν ως βασικά χαρακτηριστικά τον εθνικό αναγνωριστικό κωδικό, τη γεωγραφική θέση, καθώς και συνδέσεις με διασυνοριακά δίκτυα, εφόσον υπάρχουν.

ΘΕΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ INSPIRE (όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2007/2/EΚ)

Δίκτυα μεταφορών

Για τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται η οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (88), η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα σύνολα δεδομένων του κατωτέρω πίνακα· τα σύνολα δεδομένων νοούνται όπως περιγράφονται στην οδηγία 2005/44/ΕΚ.

Σύνολα δεδομένων εσωτερικών πλωτών οδών

Τύπος δεδομένων

Χαρακτηριστικά πλωτής οδού

Μακροχρόνια εμπόδια στην πλωτή οδό και αξιοπιστία

Ύψος τελών των υποδομών πλωτών οδών

Άλλοι φυσικοί περιορισμοί στις πλωτές οδούς

Συνήθεις ώρες λειτουργίας κλεισιάδων και γεφυρών

Χωροθέτηση και χαρακτηριστικά λιμένων και σημείων μεταφόρτωσης

Κατάλογος βοηθημάτων πλοήγησης και σημάτων κυκλοφορίας

Κανόνες και συστάσεις ναυσιπλοΐας

Στατικά δεδομένα

Καμπύλη του βάθους των υδάτων μέσα στο κανάλι ναυσιπλοΐας

Προσωρινά εμπόδια στην πλωτή οδό

Τρέχουσα και μελλοντική στάθμη των υδάτων στους μετρητές στάθμης των υδάτων

Κατάσταση ποταμών, διαύλων, κλεισιάδων και γεφυρών

Περιορισμοί λόγω πλημμύρας και πάγου

Βραχυπρόθεσμες αλλαγές των ωρών λειτουργίας κλεισιάδων και γεφυρών

Βραχυπρόθεσμες αλλαγές των βοηθημάτων πλοήγησης

Δυναμικά δεδομένα

Υδάτινος άξονας και το μήκος του σε χιλιόμετρα

Σύνδεσμοι προς τα εξωτερικά αρχεία xml με τις ώρες λειτουργίας των περιοριστικών δομών

Χωροθέτηση λιμένων και σημείων μεταφόρτωσης

Δεδομένα αναφοράς για τους μετρητές στάθμης των υδάτων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα

Όχθες της εσωτερικής πλωτής οδού σε μέση στάθμη υδάτων

Παρόχθιες κατασκευές

Περιγράμματα υδατοφρακτών και φραγμάτων

Όρια της πλωτής οδού/καναλιού ναυσιπλοΐας

Μεμονωμένοι κίνδυνοι στην πλωτή οδό/κανάλι ναυσιπλοΐας που βρίσκονται κάτω και πάνω από την επιφάνεια του ύδατος

Επίσημα βοηθήματα ναυσιπλοΐας (π.χ. σημαντήρες, υφαλοδείκτες, φανοί, σηματοδοτήσεις)

Ηλεκτρονικοί και θαλάσσιοι χάρτες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ENC εσωτερικής ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το πρότυπο ECDIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας)

6.2.   Ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων δικτύων μεταφορών:

α)

Τα σύνολα δεδομένων δικτύων μεταφορών καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση

αμέσως μετά την τελευταία επικαιροποίηση·

υπό τους όρους της άδειας Creative Commons BY 4.0 ή οποιασδήποτε ισοδύναμης ή λιγότερο περιοριστικής ανοικτής άδειας·

σε ενωσιακό ή διεθνώς αναγνωρισμένο ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

μέσω API (89) και μαζικής τηλεφόρτωσης·

στην πλέον επικαιροποιημένη έκδοσή τους.

β)

Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν σύνολα δεδομένων δικτύων μεταφορών περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία μεταδεδομένων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1205/2008.

γ)

Τα σύνολα δεδομένων περιγράφονται σε πλήρη τεκμηρίωση η οποία είναι δημοσίως διαθέσιμη στο διαδίκτυο και περιγράφει τουλάχιστον τη δομή και τη σημασιολογία των δεδομένων.

δ)

Τα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιούν ενωσιακά ή διεθνώς αναγνωρισμένα και δημοσίως τεκμηριωμένα ελεγχόμενα λεξιλόγια και ταξινομήσεις, όπου είναι διαθέσιμα.

6.3.   Ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων εσωτερικών πλωτών οδών

α)

Τα σύνολα δεδομένων εσωτερικών πλωτών οδών καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση

υπό τους όρους της άδειας Creative Commons BY 4.0 ή οποιασδήποτε ισοδύναμης ή λιγότερο περιοριστικής ανοικτής άδειας·

στον μορφότυπο που ορίζεται στην οδηγία 2005/44/ΕΚ·

μέσω API και μαζικής τηλεφόρτωσης·

συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηριστικού κωδικού εντοπισμού του διεθνούς προτύπου για τις αναφορές των πλοίων (ISRS)·

σύμφωνα με τη συχνότητα επικαιροποίησης και την έγκαιρη υποβολή που καθορίζονται στον κατωτέρω πίνακα·

με τον βαθμό λεπτομέρειας που προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα.

β)

Τα μεταδεδομένα που περιγράφουν τα σύνολα δεδομένων εσωτερικών πλωτών οδών είναι πλήρη και διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε ενωσιακό ή διεθνώς αναγνωρισμένο ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

γ)

Η τεκμηρίωση των συνόλων δεδομένων για τις εσωτερικές πλωτές οδούς είναι σύμφωνη με την οδηγία 2005/44/ΕΚ και τα εκτελεστικά μέτρα και πρότυπα βάσει της οδηγίας 2005/44/ΕΚ.

Σύνολα δεδομένων

Στατικά

Δυναμικά/Επείγοντα

Ηλεκτρονικοί χάρτες ναυσιπλοΐας

Συχνότητα επικαιροποίησης και έγκαιρη διάθεση

Όταν είναι αναγκαίο

Καθημερινά έως σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο

Κάθε 3 μήνες, σε περίπτωση αλλαγών στο σύνολο δεδομένων

Βαθμός λεπτομέρειας

Επίπεδο χιλιομέτρου ή ναυτικού μιλίου μεμονωμένης πλωτής οδού· επίπεδο εκατομετρικού σημείου πλωτής οδού

Εθνικό δίκτυο πλωτών οδών και διασυνοριακοί κόμβοι


(1)  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 187).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 1).

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1172 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική και την εφαρμογή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων για την αιρεσιμότητα (ΕΕ L 183 της 8.7.2022, σ. 12) και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1173 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2022, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική (ΕΕ L 183 της 8.7.2022, σ. 23).

(5)  Χωρική ανάλυση όπως ορίζεται στο παράρτημα μέρος Β τμήμα 6.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2008, για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα (ΕΕ L 326 της 4.12.2008, σ. 12).

(6)  Στο παρόν παράρτημα, η γεωμετρία αναφέρεται σε τουλάχιστον δύο διαστάσεις.

(7)  Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη διαθέτουν μοναδικούς κωδικούς κτηματολογίου μόνο για βασικές μονάδες ιδιοκτησίας και όχι για γεωτεμάχια, καθιστούν διαθέσιμες αυτές τις βασικές μονάδες ιδιοκτησίας.

(8)  Η γεωργική έκταση όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

(9)  Παρέχεται πληροφόρηση για το αν η διαχείριση του αγροτεμαχίου γίνεται βάσει βιολογικών πρακτικών.

(10)  Αναφέρεται ως «επίπεδο περιοχής οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ)» στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) [άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013].

(11)  Όπως υπηρεσίες τηλεφόρτωσης άμεσης πρόσβασης βάσει της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2008, για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα (ΕΕ L 326 της 4.12.2008, σ. 12).

(13)  Χωρική ανάλυση όπως ορίζεται στο παράρτημα μέρος Β τμήμα 6.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2008, για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα (ΕΕ L 326 της 4.12.2008, σ. 12).

(14)  Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).

(15)  Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).

(16)  Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1).

(19)  Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1).

(20)  Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 1).

(23)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).

(24)  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

(25)  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(26)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).

(27)  Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).

(28)  Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).

(29)  Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15).

(30)  Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).

(31)  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).

(32)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 45).

(33)  Σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, για τις ελάχιστες αρχές για την έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων (όπως το σχιστολιθικό αέριο) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλου όγκου (ΕΕ L 39 της 8.2.2014, σ. 72).

(34)  Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37).

(35)  Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19).

(36)  Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84).

(37)  Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 435 της 23.12.2020, σ. 1).

(38)  Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27).

(39)  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

(40)  Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56).

(41)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).

(42)  Όπως υπηρεσίες τηλεφόρτωσης άμεσης πρόσβασης βάσει της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

(43)  Για παράδειγμα, η προδιαγραφή δεδομένων INSPIRE για τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά (https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf) παρέχει προσεγγίσεις και περιπτώσεις χρήσης για την απεικόνιση και την τεκμηρίωση των συνόλων μετεωρολογικών δεδομένων.

(44)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (ΕΕ L 327 της 17.12.2019, σ. 1).

(45)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2020, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (ΕΕ L 271 της 18.8.2020, σ. 1).

(46)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού και την κατάργηση της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 192 της 22.7.2011, σ. 17).

(47)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1681 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, όσον αφορά τις προθεσμίες διαβίβασης και την προσαρμογή των παραρτημάτων I και ΙΙ (ΕΕ L 258 της 9.10.2019, σ. 1).

(48)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/792 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών κατοικιών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 11).

(49)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(50)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 1).

(51)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (ΕΕ L 192 της 22.7.2011, σ. 1).

(52)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1).

(53)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 39).

(54)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 205/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές, όσον αφορά την κατανομή των στοιχείων, τις προθεσμίες και τις αναθεωρήσεις των στοιχείων (ΕΕ L 65 της 5.3.2014, σ. 10).

(55)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).

(56)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 351/2010 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων (ΕΕ L 104 της 24.4.2010, σ. 37).

(57)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 1).

(58)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 328/2011 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όσον αφορά τις στατιστικές για τις αιτίες θανάτου (ΕΕ L 90 της 6.4.2011, σ. 22).

(59)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 349/2011 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όσον αφορά τις στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα (ΕΕ L 97 της 12.4.2011, σ. 3).

(60)  93/704/ΕΚ: απόφαση του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1993, σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικής τράπεζας στοιχείων για τα τροχαία ατυχήματα (EE L 329 της 30.12.1993, σ. 63).

(61)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/359 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 62 της 6.3.2015, σ. 6).

(62)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 808/2004, (ΕΚ) αριθ. 452/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 261I της 14.10.2019, σ. 1).

(63)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2180 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2019, για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων και του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 330 της 20.12.2019 σ. 8).

(64)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2181 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2019, για τον προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών όσον αφορά τα στοιχεία που είναι κοινά για διάφορα σύνολα δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 330 της 20.12.2019 σ. 16).

(65)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2242 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2019, για τον προσδιορισμό των τεχνικών στοιχείων των συνόλων δεδομένων, τον καθορισμό των τεχνικών μορφοτύπων και τον προσδιορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων και του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας στον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 336 της 30.12.2019, σ. 133).

(66)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2240 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2019, για τον προσδιορισμό των τεχνικών στοιχείων του συνόλου δεδομένων, τον καθορισμό των τεχνικών μορφότυπων για τη διαβίβαση των πληροφοριών και τον προσδιορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων και του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας στον τομέα του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 336 της 30.12.2019, σ. 59).

(67)  Τα μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά στατιστικά στοιχεία απαιτούνται μόνο για συνδυασμούς που έχουν δείγμα επαρκούς μεγέθους ώστε να καθίσταται δυνατή η παρουσίαση ακριβών εκτιμήσεων.

(68)  Βλέπε παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/1681 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, όσον αφορά τις προθεσμίες διαβίβασης και την προσαρμογή των παραρτημάτων I και ΙΙ.

(69)  Οι μέθοδοι κράτησης είναι τριετής ενότητα –—η κατανομή αυτή απαιτείται μόνο σε τριετή βάση (όχι σε ετήσια βάση).

(70)  Στατιστικές ανά πόλη απαιτούνται μόνο για συγκεκριμένες πόλεις.

(71)  Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης.

(72)  Κατανομές όπως απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013, σε υποχρεωτική βάση.

(73)  Έννοια, επίπεδο λεπτομέρειας, συχνότητα, έγκαιρη διάθεση και χρονοσειρές όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

(74)  Συχνότητα και εποχική προσαρμογή όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

(75)  Για τη μεταβλητή B.1*g, δεν απαιτούνται τοπικές κατανομές για τον όγκο ή για τους προκύπτοντες ρυθμούς ανάπτυξης.

(76)  NACE A*10

(77)  Έννοια, επίπεδο λεπτομέρειας, συχνότητα, έγκαιρη διάθεση και χρονοσειρές όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

(78)  Έννοια, επίπεδο λεπτομέρειας, συχνότητα, έγκαιρη διάθεση και χρονοσειρές όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

(79)  Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α σημείο 8.100 και στο κεφάλαιο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

(80)  Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

(81)  Από ISCED 2011.

(82)  Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(83)  Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

(84)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/815 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς (ΕΕ L 143 της 29.5.2019, σ. 1).

(85)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1437 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2016, που συμπληρώνει την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης (ΕΕ L 234 της 31.8.2016, σ. 1).

(86)  https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/core-business-vocabulary/release/200.

(87)  Χωρική ανάλυση όπως ορίζεται στο παράρτημα μέρος Β τμήμα 6.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2008, για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μεταδεδομένα (ΕΕ L 326 της 4.12.2008, σ. 12).

(88)  Οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 152).

(89)  Όπως υπηρεσίες τηλεφόρτωσης άμεσης πρόσβασης βάσει της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.


Top