EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0552

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/552 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2022 με την οποία καθορίζεται ότι τα εθνικά χρηματιστήρια αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που είναι καταχωρισμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/1965

ΕΕ L 107 της 6.4.2022, p. 85–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/552/oj

6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/85


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/552 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Απριλίου 2022

με την οποία καθορίζεται ότι τα εθνικά χρηματιστήρια αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που είναι καταχωρισμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 2α παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από τον ορισμό των «εξωχρηματιστηριακών παραγώγων» και των «συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων» στο άρθρο 2 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 προκύπτει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα πλην των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι συμβάσεις παραγώγων των οποίων η εκτέλεση πραγματοποιείται σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι συμβάσεις παραγώγων που εκτελούνται σε αγορά τρίτης χώρας η οποία θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται ως χρηματοπιστωτικά μέσα πλην των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αγορά τρίτης χώρας θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά εφόσον συμμορφώνεται προς νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του τίτλου III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και υπόκειται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου σε αυτήν την τρίτη χώρα, επί συνεχούς βάσεως. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί αν τα εθνικά χρηματιστήρια αξιών (στο εξής: ΕΧΑ) που είναι εγκατεστημένα στις ΗΠΑ και εποπτεύονται από τη SEC συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

(3)

Η εν λόγω αξιολόγηση ισοδυναμίας αφορά μόνο τα ΕΧΑ που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και, ως εκ τούτου, καλύπτει παράγωγα μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα εν λόγω χρηματιστήρια και εκκαθαρίζονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους αναγνωρισμένους από την ESMA.

(4)

Το άρθρο 3(a)(1) του Securities Exchange Act του 1934 (στο εξής: νόμος περί χρηματιστηρίων) ορίζει ως χρηματιστήριο κάθε οργάνωση, ένωση ή ομάδα ατόμων που δημιουργεί, διαχειρίζεται ή παρέχει αγορά ή εγκαταστάσεις για τη συνεύρεση αγοραστών και πωλητών κινητών αξιών ή για την άσκηση, σε σχέση με κινητές αξίες, των λειτουργιών που συνήθως ασκούνται από ένα χρηματιστήριο αξιών. Ο όρος χρηματιστήριο ορίζεται αναλυτικότερα στον κανόνα 3b-16 της SEC ως οργάνωση, ένωση ή ομάδα ατόμων που διευκολύνει τη συγκέντρωση των εντολών για κινητές αξίες πολλών αγοραστών και πωλητών και χρησιμοποιεί καθιερωμένες μεθόδους που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια (είτε παρέχοντας τόπο διαπραγμάτευσης ή ορίζοντας κανόνες) βάσει των οποίων συντελείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των εντολών, οι δε αγοραστές και οι πωλητές που δίνουν αυτές τις εντολές συμφωνούν τους όρους της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, ένα χρηματιστήριο υποχρεούται να διαχειρίζεται ένα πολυμερές σύστημα σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 19(a)(1) του νόμου περί χρηματιστηρίων, τα χρηματιστήρια πρέπει να καταχωρίζονται στη SEC ως ΕΧΑ πριν από την έναρξη λειτουργίας τους. Η SEC προβαίνει στην καταχώριση εφόσον διαπιστώσει ότι το ΕΧΑ πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις. Η SEC πρέπει να αρνείται την καταχώριση εάν δεν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις. Βάσει του νόμου περί χρηματιστηρίων, ένα χρηματιστήριο πρέπει επίσης να προβλέπει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση όλων των μορφών συμπεριφοράς και δραστηριότητας την οποία προτίθεται να ασκήσει μια αιτούσα επιχείρηση. Σύμφωνα με τον νόμο περί χρηματιστηρίων, η αδιάλειπτη συμμόρφωση προς τις αρχικές απαιτήσεις καταχώρισης αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της καταχώρισης των ΕΧΑ. Συνεπώς, τα καταχωρισμένα ΕΧΑ υποχρεούνται να εφαρμόζουν κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνες με τις καταστατικές υποχρεώσεις τους και να έχουν την ικανότητα να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους σε συνεχή βάση.

(6)

Ο νόμος περί χρηματιστηρίων ορίζει επίσης ότι τα ΕΧΑ πρέπει να παρέχουν στα μέλη τους αμερόληπτη πρόσβαση στις αγορές και στις υπηρεσίες τους. Τα κριτήρια πρόσβασης πρέπει να είναι διαφανή και να εφαρμόζονται με δίκαιο τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Επομένως, τα καταχωρισμένα ΕΧΑ υποχρεούνται να διαθέτουν σαφείς και διαφανείς κανόνες για την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, ούτως ώστε αυτές οι κινητές αξίες να μπορούν να αποτελούν αντικείμενο δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης και να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, Τόσο τα χρηματιστήρια δικαιωμάτων προαίρεσης όσο και τα χρηματιστήρια μετοχών διαθέτουν πρότυπα εισαγωγής που υπόκεινται στην εποπτεία της SEC σύμφωνα με το άρθρο 19 και τον κανόνα 19b-4 του νόμου περί χρηματιστηρίων. Βάσει των κανόνων και των προτύπων της SEC περί εισαγωγής, οι εκδότες κινητών αξιών που αποτελούν υποκείμενο μέσο εισηγμένων δικαιωμάτων προαίρεσης υποχρεούνται να γνωστοποιούν έγκαιρα πληροφορίες που θα ήταν ουσιώδεις για τους επενδυτές ή που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική επίπτωση στην τιμή των κινητών αξιών. Απαγορεύεται στα ΕΧΑ να εισάγουν στο χρηματιστήριο κινητές αξίες εκδότη που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της επιτροπής ελέγχου οι οποίες ορίζονται στους κανόνες της SEC. Ένα ΕΧΑ δεν μπορεί να εγγράψει κινητές αξίες που αποτελούν υποκείμενο μέσο εισηγμένων δικαιωμάτων προαίρεσης όταν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες και με τον εκδότη. Ο κανόνας 9β-1 της SEC υποχρεώνει επίσης τις αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης να καταρτίζουν έγγραφο γνωστοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης με ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των δικαιωμάτων προαίρεσης που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο. Οι χρηματιστές-διαπραγματευτές παρέχουν στους πελάτες το εν λόγω έγγραφο γνωστοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης, το οποίο πρέπει επίσης να κατατίθεται στη SEC πριν από την παράδοσή του στους πελάτες. Επιπλέον, ο οργανισμός εκκαθάρισης δικαιωμάτων προαίρεσης («Options Clearing Corporation») (στο εξής: OCC) είναι ο εκδότης των εισηγμένων σε χρηματιστήριο δικαιωμάτων προαίρεσης. Ο OCC είναι καταχωρισμένος στη SEC ως οργανισμός εκκαθάρισης και αυτορρυθμιζόμενος οργανισμός. Ο OCC πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 17Α του νόμου περί χρηματιστηρίων, το οποίο απαιτεί, μεταξύ άλλων, οι κανόνες του OCC να είναι σχεδιασμένοι, γενικά, με γνώμονα την προστασία των επενδυτών και του δημόσιου συμφέροντος. Οι κανόνες του OCC υπόκεινται στην εποπτεία της SEC σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου περί χρηματιστηρίων και με τον κανόνα 19β-4 της SEC. Επιπλέον, οι αλλαγές που επιθυμεί να εισαγάγει ο OCC στους κανόνες, τις λειτουργίες ή τις διαδικασίες του, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τη φύση ή το επίπεδο κινδύνου που ενέχει ο OCC, υπόκεινται επίσης στην εποπτεία της SEC σύμφωνα με το άρθρο 806(e) του νόμου Dodd-Frank για τη μεταρρύθμιση της Wall Street και την προστασία των καταναλωτών («Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act») του 2010 και με τον κανόνα 19β-4 της SEC. Ο κανόνας 17Ad-22(c) της SEC απαιτεί από τον OCC να δημοσιοποιεί ελεγμένα οικονομικά στοιχεία. Επιπροσθέτως, ο κανόνας 17Ad-22(e)(23) της SEC απαιτεί από τον OCC να επιβάλλει πολιτικές και διαδικασίες που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών κανόνων και ουσιαστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων βασικών πτυχών των κανόνων και διαδικασιών για τη διαχείριση της αθέτησης υποχρεώσεων, βασικών δεδομένων σχετικά με τον όγκο και τις αξίες των συναλλαγών, καθώς και διεξοδικής περιγραφής των ουσιωδών κανόνων, πολιτικών και διαδικασιών του όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, το πλαίσιο διακυβέρνησης, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και το λειτουργικό πλαίσιο του οργανισμού. Η συντεταγμένη διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε ΕΧΑ διασφαλίζεται από τις εξουσίες της SEC να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση και να εκδίδει έκτακτες διαταγές σε συγκεκριμένες περιστάσεις, καθώς και να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και τους επενδυτές. Το κανονιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας για την έγκαιρη παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες στην αγορά.

(7)

Με την καταχώρισή του στη SEC, ένα ΕΧΑ καθίσταται αυτορρυθμιζόμενος οργανισμός («Self-Regulatory Organisation») (στο εξής: SRO). Η αυτορρύθμιση των διαμεσολαβητών της αγοράς μέσω συστήματος αυτορρυθμιζόμενων οργανισμών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του κανονιστικού πλαισίου των ΗΠΑ. Πρωταρχική ευθύνη των SRO είναι να καταρτίζουν τους κανόνες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών τους και να παρακολουθούν τον τρόπο άσκησης των δραστηριοτήτων των μελών τους. Με την ιδιότητά τους ως SRO, τα ΕΧΑ παρακολουθούν και επιβάλλουν τη συμμόρφωση των μελών τους —και των προσώπων που συνδέονται με αυτά— προς τον νόμο περί χρηματιστηρίων, τους κανόνες και τους κανονισμούς που θεσπίζονται βάσει αυτού, καθώς και προς τους οικείους κανόνες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μελών προς τους κανόνες των ΕΧΑ, τα ΕΧΑ οφείλουν να αντιμετωπίζουν κάθε πιθανή παραβίαση των κανόνων της αγοράς ή των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών από τα μέλη τους. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν τη SEC για σημαντικές παραβάσεις.

(8)

Επομένως, οι νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα ΕΧΑ που έχουν αδειοδοτηθεί στις ΗΠΑ, οι οποίες περιέχονται στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΧΑ, παράγουν αποτελέσματα κατ’ ουσίαν ισοδύναμα με εκείνα των απαιτήσεων που προβλέπονται στον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στους ακόλουθους τομείς: διαδικασία αδειοδότησης, απαιτήσεις ορισμών, πρόσβαση στο αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, οργανωτικές απαιτήσεις, εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, αναστολή και απόσυρση παραγώγων από τη διαπραγμάτευση, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και πρόσβαση σε μηχανισμούς εκκαθάρισης και διακανονισμού.

(9)

Επομένως, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις για ΕΧΑ εγκατεστημένα στις ΗΠΑ είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(10)

Όσον αφορά την αποτελεσματική εποπτεία, ο Securities Act του 1933 (στο εξής: νόμος περί κινητών αξιών) και ο νόμος περί χρηματιστηρίων αποτελούν τις βασικές πράξεις της πρωτογενούς νομοθεσίας οι οποίες θεσπίζουν ένα νομικά εκτελεστό καθεστώς για τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών στις ΗΠΑ. Ο νόμος περί χρηματιστηρίων αναθέτει στη SEC ευρεία εξουσία ως προς όλα τα ζητήματα του κλάδου των κινητών αξιών, μεταξύ άλλων την εξουσία να καταχωρίζει, να ρυθμίζει και να επιβλέπει χρηματιστές-διαπραγματευτές, φορείς μεταβίβασης και φορείς εκκαθάρισης, καθώς και τους SRO των ΗΠΑ στους οποίους περιλαμβάνονται τα εθνικά χρηματιστήρια αξιών.

(11)

O νόμος περί χρηματιστηρίων προσδιορίζει και απαγορεύει ορισμένες μορφές συμπεριφοράς στις αγορές και αναθέτει στη SEC πειθαρχικές εξουσίες επί των οντοτήτων που υπόκεινται σε ρύθμιση και των συνδεόμενων με αυτές προσώπων. Ο νόμος περί χρηματιστηρίων εξουσιοδοτεί επίσης τη SEC να απαιτεί την περιοδική υποβολή στοιχείων από επιχειρήσεις με κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης. Η αυτορρύθμιση των διαμεσολαβητών της αγοράς μέσω συστήματος αυτορρυθμιζόμενων οργανισμών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του κανονιστικού πλαισίου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ, οι SRO, ως ρυθμιστικοί φορείς, είναι πρωτίστως υπεύθυνοι για τη θέσπιση και την παρακολούθηση των κανόνων βάσει των οποίων τα μέλη τους ασκούν τις δραστηριότητές τους.

(12)

Ο νόμος περί χρηματιστηρίων απαιτεί από όλα τα καταχωρισμένα ΕΧΑ να είναι σε θέση να επιβάλλουν τη συμμόρφωση των μελών τους και των προσώπων που συνδέονται με αυτά προς τον νόμο περί χρηματιστηρίων, τους κανόνες και τους κανονισμούς που θεσπίζονται βάσει αυτού, καθώς και προς τους οικείους κανόνες. Στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας των ΕΧΑ, η SEC αξιολογεί την ικανότητα κάθε χρηματιστηρίου να διερευνά τα μέλη του και τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσής τους. Επίσης, ένα ΕΧΑ οφείλει να αντιμετωπίζει κάθε πιθανή παραβίαση των κανόνων της αγοράς ή των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών από τα μέλη του και να αναφέρει τέτοιες πιθανές παραβιάσεις στη SEC.

(13)

Στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιβάλλει τη συμμόρφωση των μελών του, κάθε ΕΧΑ έχει ευθύνη να διερευνά και να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις για κάθε παραβίαση του νόμου περί χρηματιστηρίων, των κανόνων και κανονισμών που θεσπίζονται βάσει αυτού. Η SEC έχει επίσης τη διακριτική ευχέρεια να διερευνά και να ασκεί διώξεις για κάθε παραβίαση του νόμου περί χρηματιστηρίων και των κανόνων και κανονισμών που θεσπίζονται βάσει αυτού. Η επανεξέταση των κανόνων που διέπουν τους αυτορρυθμιζόμενους οργανισμούς αποτελεί αρμοδιότητα της SEC. Σύμφωνα με το άρθρο 19(h) του νόμου περί χρηματιστηρίων, η SEC μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε SRO που δεν επέβαλαν, χωρίς εύλογη αιτιολόγηση ή δικαιολογία, τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε κανόνα SRO σε μέλος τους ή πρόσωπο που συνδέεται με μέλος του.

(14)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου περί χρηματιστηρίων, η SEC μπορεί να διερευνά παραβιάσεις των κανόνων SRO και να επιβάλλει κυρώσεις κατά μελών SRO τα οποία παραβιάζουν τους εν λόγω κανόνες. Στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας των SRO, η SEC αξιολογεί την ικανότητα κάθε ΕΧΑ να διερευνά τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης των μελών του. Τα ΕΧΑ οφείλουν να ενημερώνουν τη SEC για κάθε αλλαγή των κανόνων.

(15)

Όσον αφορά την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων, η SEC διαθέτει ευρεία εξουσία να διερευνά πραγματικές ή δυνητικές παραβιάσεις των ομοσπονδιακών νόμων των ΗΠΑ περί κινητών αξιών, περιλαμβανομένων του νόμου περί χρηματιστηρίων και των κανόνων που θεσπίζονται βάσει αυτού. Η SEC μπορεί να λαμβάνει μητρώα από οντότητες που υπόκεινται σε ρύθμιση κατά την άσκηση των εποπτικών της εξουσιών. Επιπλέον, δυνάμει της εξουσίας της να εκδίδει κλητεύσεις, η SEC μπορεί να επιβάλλει την προσκόμιση εγγράφων ή να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ως μάρτυρα οπουδήποτε εντός των ΗΠΑ. Η SEC έχει την εξουσία να λαμβάνει μέτρα εκτέλεσης με την άσκηση αστικών αγωγών σε πρωτοδικείο ή να κινεί διοικητικές διαδικασίες ενώπιον διοικητικού δικαστή της SEC για παραβιάσεις των ομοσπονδιακών νόμων των ΗΠΑ περί κινητών αξιών, όπως η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς. Στις αστικές αγωγές, η SEC μπορεί να ζητήσει την αποστέρηση παρανόμως αποκτηθέντων κερδών, τη χρέωση τόκων πριν από την έκδοση της απόφασης, χρηματικά πρόστιμα, προσωρινά μέτρα, καθώς και άλλες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κερδών από εναγόμενο.

(16)

Στο πλαίσιο διοικητικών μέτρων, οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλήξεις, περιορισμούς δραστηριοτήτων, αστικές κυρώσεις επιπλέον της αποστέρησης παρανόμως αποκτηθέντων κερδών, ή αποκλεισμούς ιδιωτών, ή άρση της καταχώρισης μιας οντότητας. Η SEC έχει την εξουσία να λαμβάνει μέτρα εκτέλεσης κατά SRO για παράλειψη δράσης ή πλημμελή άσκηση απαιτούμενων καθηκόντων. Επιπλέον, η SEC εξουσιοδοτείται να συντονίζει τις δράσεις επιβολής του νόμου με συνεργαζόμενους φορείς της χώρας και της αλλοδαπής ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια έρευνας ή διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής μιας υπόθεσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ποινική δίωξη ή σε άλλους ποινικούς ή ρυθμιστικούς φορείς για ανάληψη δράσης. Επιπλέον, η SEC έχει την εξουσία να κοινοποιεί μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες προς συνεργαζόμενους φορείς της χώρας και της αλλοδαπής.

(17)

Το νομικό και εποπτικό πλαίσιο των ΗΠΑ διασφαλίζει επίσης τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς, αποτρέποντας την κατάχρηση αγοράς μέσω της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς. Το εν λόγω νομικό και εποπτικό πλαίσιο απαγορεύει κάθε συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση της λειτουργίας των αγορών, συμπεριλαμβανομένης της χειραγώγησης της αγοράς και της κοινοποίησης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Το εν λόγω νομικό και εποπτικό πλαίσιο εξουσιοδοτεί επίσης τη SEC να λαμβάνει μέτρα επιβολής κατά τέτοιων συμπεριφορών.

(18)

Επομένως, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ΕΧΑ υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή στις ΗΠΑ σε συνεχή βάση.

(19)

Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι πληρούνται όσον αφορά τα ΕΧΑ που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από τη SEC στις ΗΠΑ.

(20)

Η παρούσα απόφαση βασίζεται στις νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις που αφορούν τα ΕΧΑ και είναι εφαρμοστέες στις ΗΠΑ κατά τη στιγμή της έκδοσης της παρούσας απόφασης. Σε συνεργασία με την ESMA, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τακτικά τις ρυθμίσεις εποπτείας και επιβολής για τα ΕΧΑ και την εκπλήρωση των όρων βάσει των οποίων εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση.

(21)

Η τακτική επανεξέταση των νομοθετικών και εποπτικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα ΕΧΑ στις ΗΠΑ δεν θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να διενεργεί ειδική επανεξέταση ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, λόγω των σχετικών εξελίξεων, να επανεξετάσει η Επιτροπή την ισοδυναμία που χορηγείται με την παρούσα απόφαση. Η επανεξέταση θα μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση της παρούσας απόφασης.

(22)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του άρθρου 2 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, τα εθνικά χρηματιστήρια αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που είναι καταχωρισμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εθνικά χρηματιστήρια αξιών καταχωρισμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τα οποία θεωρούνται ισοδύναμα με ρυθμιζόμενες αγορές:

α)

BOX Exchange LLC,

β)

Cboe BZX Exchange, Inc.,

γ)

Cboe C2 Exchange, Inc.,

δ)

Cboe EDGX Exchange, Inc.,

ε)

Cboe Exchange, Inc.,

στ)

Miami International Securities Exchange, LLC,

ζ)

MIAX Emerald, LLC,

η)

MIAX PEARL, LLC,

θ)

Nasdaq GEMX, LLC,

ι)

Nasdaq ISE, LLC,

ια)

Nasdaq BX, Inc.,

ιβ)

Nasdaq MRX, LLC,

ιγ)

Nasdaq PHLX, LLC,

ιδ)

Nasdaq Options Market, LLC,

ιε)

NYSE American Options, LLC, και

ιστ)

NYSE Arca, Inc.


Top