EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0551

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/551 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/85 σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2022/1962

ΕΕ L 107 της 6.4.2022, p. 82–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/551/oj

6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/82


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/551 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Απριλίου 2022

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/85 σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/85 της Επιτροπής (2) ορίζει ότι οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (στο εξής: ΗΠΑ) για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (στο εξής: SEC) και οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες για τους καλυμμένους οργανισμούς εκκαθάρισης και υπόκεινται στο ενισχυμένο πλαίσιο που καθορίζεται στον κανόνα της SEC 17Ad-22(e) (στο εξής: κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που χαρακτηρίζονται ως καλυμμένοι οργανισμοί εκκαθάρισης) πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όταν οι εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες για τους εν λόγω κεντρικούς αντισυμβαλλομένους περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων που διασφαλίζουν ότι τα αρχικά περιθώρια υπολογίζονται και συγκεντρώνονται στη βάση των παραμέτρων που ορίζονται στο άρθρο 1 της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(2)

Ωστόσο, κατά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/85, η Επιτροπή δεν αξιολόγησε κατά πόσον οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που χαρακτηρίζονται ως καλυμμένοι οργανισμοί εκκαθάρισης πρέπει να πληρούν νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε βάση «To-Be-Announced» (στο εξής: TBA), τα οποία εκδίδουν ή εγγυώνται οι οργανισμοί Federal National Mortgage Association («Fannie Mae»), Federal Home Loan Mortgage Corporation («Freddie Mac») ή Government National Mortgage Association («Ginnie Mae») που χορηγούν πιστώσεις υπό κρατική εγγύηση. Τίτλοι TBA δεν υφίστανται στην Ένωση. Πρόκειται ουσιαστικά για προϊόντα προθεσμιακής ή καθυστερημένης παράδοσης και, σύμφωνα με τους κανόνες και την ερμηνεία της Επιτροπής Προθεσμιακών Συναλλαγών Εμπορευμάτων και της SEC, οι τίτλοι TBA εξαιρούνται από τον ορισμό της «συμφωνίας ανταλλαγής» και της «συμφωνίας ανταλλαγής τίτλων» (3). Επιπλέον, η διαπραγμάτευση των TBA πραγματοποιείται τόσο σε αμιγώς διμερή βάση όσο και, σε μικρότερο βαθμό, σε πλατφόρμες μεσιτείας μεταξύ διαπραγματευτών. Προκειμένου οι εφαρμοστέες νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις στις ΗΠΑ σχετικά με την κεντρική εκκαθάριση των TBA να θεωρηθούν ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, το ουσιαστικό αποτέλεσμα των εν λόγω νομοθετικών και εποπτικών ρυθμίσεων θα πρέπει να είναι ισοδύναμο όσον αφορά τους κανονιστικούς στόχους που επιτυγχάνουν οι εν λόγω νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις. Σκοπός της αξιολόγησης της ισοδυναμίας είναι, επομένως, να εξακριβωθεί αν οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις των ΗΠΑ διασφαλίζουν ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που εκκαθαρίζουν TBA δεν εκθέτουν τα εκκαθαριστικά μέλη και τους τόπους διαπραγμάτευσης που είναι εγκατεστημένα/-οι στην Ένωση σε υψηλότερο επίπεδο κινδύνου από το επίπεδο κινδύνου στο οποίο θα εκτίθεντο τα εκκαθαριστικά μέλη και οι τόποι διαπραγμάτευσης από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ένωση και, συνεπώς, δεν δημιουργούν απαράδεκτα επίπεδα συστημικού κινδύνου στην Ένωση.

(3)

Οι πρωταρχικοί κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που χαρακτηρίζονται ως καλυμμένοι οργανισμοί εκκαθάρισης προβλέπονται στα άρθρα 3(a)(23) και 17A του νόμου περί χρηματιστηρίων αξιών του 1934 (στο εξής: νόμος περί χρηματιστηρίων), στους τίτλους VII και VIII του νόμου Dodd-Frank για τη μεταρρύθμιση της Wall Street και την προστασία των καταναλωτών του 2010 (στο εξής: νόμος Dodd-Frank) και στους κανονισμούς που εκδίδει η SEC δυνάμει αυτών, και ιδίως στον κανόνα 17Ad-22 (στο εξής: πρωταρχικοί κανόνες). Ωστόσο, οι εν λόγω πρωταρχικοί κανόνες δεν προβλέπουν ελάχιστη περίοδο ρευστοποίησης για τον υπολογισμό και τη συγκέντρωση των αρχικών περιθωρίων. Όσον αφορά τους τίτλους TBA, τα περιθώρια υπολογίζονται με βάση περίοδο ρευστοποίησης τριών ημερών. Η εν λόγω περίοδος ρευστοποίησης τριών ημερών λαμβάνει υπόψη την υψηλή ρευστότητα της αγοράς TBA, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά σταθερού εισοδήματος στις ΗΠΑ, και βασίζεται σε ένα μοντέλο καθορισμού περιθωρίου που έχει εκπονηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα περιθώρια καλύπτουν τα πιθανά ανοίγματα που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκτιμά ότι ενδέχεται να προκύψουν έως την αντιστάθμιση ή τη ρευστοποίηση των θέσεων ενός υπερήμερου συμμετέχοντος. Το μοντέλο περιθωρίου χρησιμοποιεί προγενέστερη περίοδο που λαμβάνει υπόψη τα τελευταία 10 έτη και, κατά περίπτωση, τις περιόδους ακραίων συνθηκών της αγοράς πέραν των εν λόγω 10 ετών, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται πάντα υπόψη οι περίοδοι ακραίων συνθηκών της αγοράς. Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τον υπολογισμό των περιθωρίων για τους τίτλους TBA ακολουθούν προσέγγιση παρόμοια με τους κανόνες που προβλέπονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Με βάση αξιολόγηση του αποτελέσματος των εν λόγω κανόνων και διαδικασιών και της επάρκειάς τους όσον αφορά τον μετριασμό των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν τα εκκαθαριστικά μέλη και οι τόποι διαπραγμάτευσης που είναι εγκατεστημένα/-οι στην Ένωση, οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμοι/-ες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής (4). Η εν λόγω διάταξη απαιτεί από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο να λαμβάνει υπόψη ελάχιστη περίοδο ρευστοποίησης δύο ημερών για τις συμβάσεις μη εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και ελάχιστη περίοδο ρευστοποίησης πέντε ημερών για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, με περιθώριο που συλλέγεται συνήθως σε καθαρή βάση.

(4)

Επιπλέον, το άρθρο 28 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013 απαιτεί από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο την εφαρμογή τουλάχιστον ενός εκ των τριών μέτρων που περιορίζουν τη φιλοκυκλικότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αρχικά περιθώρια δεν μειώνονται σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα σε περιόδους σταθερότητας της οικονομίας και δεν αυξάνονται ραγδαία σε περιόδους πίεσης. Με τα μέτρα αυτά εξασφαλίζονται σταθερά και συντηρητικά περιθώρια. Οι πρωταρχικοί κανόνες δεν περιέχουν καμία τέτοια ειδική απαίτηση για τους τίτλους TBA. Ωστόσο, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που εκκαθαρίζουν TBA διαθέτουν πράγματι εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες με αποτελέσματα που λειτουργούν κατά της φιλοκυκλικότητας. Ως εκ τούτου, οι δεσμευτικοί εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα ισοδύναμα με τα αποτελέσματα των κανόνων της Ένωσης για την αντιμετώπιση της φιλοκυκλικότητας όσον αφορά τους τίτλους TBA.

(5)

Οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις των ΗΠΑ σχετικά με τους τίτλους TBA οι οποίες εφαρμόζονται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που χαρακτηρίζονται ως καλυμμένοι οργανισμοί εκκαθάρισης θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται ισοδύναμες με τους ενωσιακούς κανόνες, υπό την προϋπόθεση ότι οι δεσμευτικοί εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου που εκκαθαρίζει TBA και υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης πληρούν ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου. Ειδικότερα, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να υπολογίζει και να συγκεντρώνει τα αρχικά περιθώρια με βάση περίοδο ρευστοποίησης τριών ημερών όσον αφορά τους τίτλους TBA, σε καθαρή βάση. Επιπλέον, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εφαρμόζει μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της φιλοκυκλικότητας τα οποία είναι ισοδύναμα για την εξασφάλιση σταθερών και συντηρητικών περιθωρίων ασφαλείας με οποιοδήποτε από τα τρία μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013 όσον αφορά τους τίτλους TBA.

(6)

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις της SEC για τους τίτλους TBA οι οποίες εφαρμόζονται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που χαρακτηρίζονται ως καλυμμένοι οργανισμοί εκκαθάρισης και οι οποίες περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στους πρωταρχικούς κανόνες και στους δεσμευτικούς κανόνες και διαδικασίες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που χαρακτηρίζονται ως καλυμμένοι οργανισμοί εκκαθάρισης πρέπει να θεωρούνται νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως περιγράφεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 153/2013, στον βαθμό που οι εν λόγω ρυθμίσεις πληρούν ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου.

(7)

Για να είναι επιλέξιμοι για αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που εκκαθαρίζουν ΤΒΑ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που χαρακτηρίζονται ως καλυμμένοι οργανισμοί εκκαθάρισης και με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις που πληρούν ορισμένα πρότυπα διαχείρισης κινδύνου. Η ESMA θα πρέπει να επαληθεύει, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ότι τα εν λόγω πρότυπα διαχείρισης κινδύνου αποτελούν μέρος των εσωτερικών κανόνων και διαδικασιών κάθε κεντρικού αντισυμβαλλομένου που εκκαθαρίζει TBA, εποπτεύεται από τη SEC και υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στην Ένωση. Ειδικότερα, η ESMA θα πρέπει να ελέγχει αν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει περίοδο ρευστοποίησης τριών ημερών όσον αφορά τους τίτλους TBA, σε καθαρή βάση, καθώς και αν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της φιλοκυκλικότητας τα οποία είναι ισοδύναμα για την εξασφάλιση σταθερών και συντηρητικών περιθωρίων με οποιοδήποτε από τα τρία μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013.

(8)

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/85 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Για να διασφαλιστεί ότι η ESMA θα μπορέσει να αρχίσει τη διαδικασία αναγνώρισης για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που εκκαθαρίζουν TBA χωρίς καθυστέρηση, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/85 τροποποιείται ως εξής:

1)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

στην περίπτωση των τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε βάση “To-Be-Announced”, περίοδος ρευστοποίησης τριών ημερών υπολογιζόμενη σε καθαρή βάση·»·

2)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ)

στην περίπτωση των συμβάσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της φιλοκυκλικότητας, ισοδύναμα με τουλάχιστον ένα από τα εξής:

i)

μέτρα με τα οποία εφαρμόζεται απόθεμα περιθωρίου ασφαλείας τουλάχιστον ίσο με το 25 % των υπολογιζόμενων περιθωρίων, το οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επιτρέπει να εξαντλείται προσωρινά, σε περιόδους κατά τις οποίες οι υπολογισθείσες απαιτήσεις παροχής περιθωρίου αυξάνονται σημαντικά·

ii)

μέτρα με τα οποία αποδίδεται βαρύτητα τουλάχιστον 25 % σε παρατηρήσεις ακραίων συνθηκών κατά την προγενέστερη περίοδο·

iii)

μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις παροχής περιθωρίου δεν είναι υποδεέστερες εκείνων που θα υπολογίζονταν με τη χρήση εκτιμώμενης μεταβλητότητας για δεκαετή ιστορική προγενέστερη περίοδο.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/85 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 29 της 28.1.2021, σ. 27).

(3)  Ομοσπονδιακό μητρώο ΗΠΑ (U.S Federal Register), τόμος 77 αριθ. 156, 13 Αυγούστου 2012, Part II Commodity Futures Trading Commission 17 CFR Part 1, Securities and Exchange Commission, 17 CFR Parts 230, 240 and 241 Further Definition of «Swap,»«Security-Based Swap,» and «Security-Based Swap Agreement»· Mixed Swaps· Security-Based Swap Agreement Recordkeeping· Final Rule.

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 41).


Top