EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0097

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/97 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640 όσον αφορά τη θέσπιση νέων πρόσθετων απαιτήσεων αξιοπλοΐας

C/2021/413

OJ L 31, 29.1.2021, p. 208–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/97/oj

29.1.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 31/208


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιανουαρίου 2021

για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640 όσον αφορά τη θέσπιση νέων πρόσθετων απαιτήσεων αξιοπλοΐας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο η),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 76 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (στο εξής: ο Οργανισμός) εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά προδιαγραφές πιστοποίησης (στο εξής: ΠΠ), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ΠΠ παραμένουν κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ωστόσο, τα αεροσκάφη, των οποίων ο σχεδιασμός έχει ήδη πιστοποιηθεί, δεν απαιτείται να συμμορφώνονται με την επικαιροποιημένη έκδοση των ΠΠ κατά το στάδιο παραγωγής τους ή όσο βρίσκονται σε λειτουργία. Κατά συνέπεια, για να διασφαλίζονται η υποστήριξη της διαρκούς αξιοπλοΐας και η βελτίωση της ασφάλειας, τα εν λόγω αεροσκάφη θα πρέπει να συμμορφώνονται με πρόσθετες απαιτήσεις αξιοπλοΐας, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές ΠΠ κατά την πιστοποίηση του σχεδιασμού. Στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/640 της Επιτροπής (2) καθορίζονται οι εν λόγω πρόσθετες απαιτήσεις αξιοπλοΐας.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/133 της Επιτροπής (3) εισήγαγε στο σημείο 26.60 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640 πρόσθετες απαιτήσεις αξιοπλοΐας για τις δυναμικές συνθήκες των καθισμάτων των επιβατών και του πληρώματος του θαλάμου επιβατών για τα προσφάτως νεότευκτα μεγάλα αεροπλάνα με βάση σχέδιο ήδη πιστοποιημένο από τον Οργανισμό. Μεγάλα αεροπλάνα για τα οποία το ατομικό πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται για πρώτη φορά κατά ή μετά τη 18η Φεβρουαρίου 2021 πρέπει να συμμορφώνονται με το σημείο 26.60. Λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή αεροπλάνων που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19, για ορισμένα αεροπλάνα, για τα οποία είχε προγραμματιστεί να εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας πριν από τη 18η Φεβρουαρίου 2021, το εν λόγω πιστοποιητικό θα εκδοθεί μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Για να μην επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση στον κλάδο, δεδομένου ότι απαιτείται να προσαρμοστούν τα καθίσματα των εν λόγω αεροπλάνων στις δυναμικές συνθήκες, τα αεροπλάνα των οποίων η παραγωγή καθυστέρησε λόγω της πανδημίας Covid-19 θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξαιρεθούν από τη συμμόρφωση με το σημείο 26.60.

(3)

Για τον λόγο αυτόν, η ημερομηνία έκδοσης του πρώτου ατομικού πιστοποιητικού αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο σημείο 26.60 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640, η οποία επί του παρόντος έχει οριστεί για τη 18η Φεβρουαρίου 2021, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ημερομηνία εφαρμογής του καταλόγου μοντέλων αεροπλάνων που δεν υπόκεινται σε ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640, όπως ορίζεται στο προσάρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1159 της Επιτροπής (4), δηλαδή την 26η Φεβρουαρίου 2021. Δεδομένου ότι η χρονική διαφορά είναι ελάχιστη, δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια της αεροπορίας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/640 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1159 εισήχθησαν νέες απαιτήσεις σχετικά με τα γηράσκοντα αεροσκάφη. Ειδικότερα, από το σημείο 26.334 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640 προκύπτει ότι όλοι οι κάτοχοι πιστοποιητικού συμπληρωματικού τύπου, που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2003, θα πρέπει να παράγουν τα δεδομένα ανοχής σε βλάβη, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω δεδομένα απαιτούνται πράγματι από τους φορείς εκμετάλλευσης. Για να εξασφαλίζεται αναλογική επιβάρυνση στον κλάδο, ανέκαθεν προβλεπόταν ότι τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να παράγονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης και μόνο κατόπιν αιτήματός τους. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/640 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται στις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1159, οι οποίες εφαρμόζονται από την 26η Φεβρουαρίου 2021. Επομένως, για λόγους συνέπειας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από την 26η Φεβρουαρίου.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 127 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640 διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 26η Φεβρουαρίου 2021, εκτός από το παράρτημα I σημείο 1, το οποίο εφαρμόζεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/640 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2015, σχετικά με πρόσθετες προδιαγραφές αξιοπλοΐας για συγκεκριμένο τύπο πτητικών λειτουργιών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 (ΕΕ L 106 της 24.4.2015, σ. 18).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/133 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640 όσον αφορά την εισαγωγή νέων πρόσθετων προδιαγραφών αξιοπλοΐας (ΕΕ L 25 της 29.1.2019, σ. 14).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1159 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 και (ΕΕ) 2015/640 όσον αφορά τη θέσπιση νέων πρόσθετων απαιτήσεων αξιοπλοΐας (ΕΕ L 257 της 6.8.2020, σ. 14).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2015/640 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο 26.60 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«26.60   Αναγκαστική προσγείωση — δυναμικές συνθήκες

Οι φορείς εκμετάλλευσης μεγάλων αεροπλάνων που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές επιβατών και έλαβαν πιστοποίηση τύπου την 1η Ιανουαρίου 1958 ή μετά την εν λόγω ημερομηνία, των οποίων το ατομικό πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται για πρώτη φορά κατά ή μετά την 26η Φεβρουαρίου 2021 πρέπει να αποδείξουν για κάθε σχέδιο τύπου καθίσματος που έχει εγκριθεί για χρήση κατά την τροχοδρόμηση, την απογείωση ή την προσγείωση, ότι ο επιβάτης προστατεύεται όταν εκτίθεται σε φορτία που προκύπτουν από καταστάσεις αναγκαστικής προσγείωσης. Η απόδειξη πραγματοποιείται με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

α)

επιτυχώς ολοκληρωμένες δυναμικές δοκιμές·

β)

ορθολογική ανάλυση που παρέχει ισοδύναμη ασφάλεια, με βάση δυναμικές δοκιμές παρόμοιου σχεδίου τύπου καθίσματος.

Η υποχρέωση που καθορίζεται στην πρώτη παράγραφο δεν ισχύει για τα ακόλουθα καθίσματα:

α)

καθίσματα του πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης,

β)

καθίσματα σε αεροπλάνα χαμηλής πληρότητας, τα οποία εκτελούν μόνο κατά παραγγελία έκτακτες πτητικές λειτουργίες εμπορικών αερομεταφορών·

γ)

καθίσματα σε μοντέλα αεροπλάνων που παρατίθενται στον πίνακα Α.1 του προσαρτήματος 1 και φέρουν αριθμό σειράς κατασκευής που περιλαμβάνεται στον εν λόγω πίνακα.»·

2)

Το προσάρτημα 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα 1

Κατάλογος μοντέλων αεροπλάνων που δεν υπόκεινται σε ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος I (μέρος-26)

Πίνακας A.1

Κάτοχος πιστοποιητικού τύπου

Τύπος

Μοντέλα

Αριθμός σειράς κατασκευής

Διατάξεις του παραρτήματος I (μέρος-26) που ΔΕΝ εφαρμόζονται

The Boeing Company

707

Όλα

 

26.301 έως 26.334

The Boeing Company

720

Όλα

 

26.301 έως 26.334

The Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

Όλοι

26.301 έως 26.334

The Boeing Company

DC-8

Όλα

 

26.301 έως 26.334

The Boeing Company

DC-9

DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14,DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31,DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F,DC-9-32F (C-9A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51

Όλοι

26.301 έως 26.334

The Boeing Company

MD-90

MD-90-30

Όλοι

26.301 έως 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Όλοι

26.301 έως 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

Όλοι

26.301 έως 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

Όλοι

26.301 έως 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

Όλοι

26.301 έως 26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

Όλοι

26.301 έως 26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24,24 A,24B,24B-A,24D, 24D-A,24F,24F-A,25,25B,25C,25D,25F

Όλοι

26.301 έως 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Όλα

 

26.301 έως 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Όλα

 

26.301 έως 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

Όλοι

26.301 έως 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Όλα

 

26.301 έως 26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Όλα

 

26.301 έως 26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

Όλοι

26.301 έως 26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

Όλοι

26.301 έως 26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Όλα

 

26.301 έως 26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

Όλοι

26.301 έως 26.334

TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY

TU-204

204-120CE

Όλοι

26.301 έως 26.334

AIRBUS

A320 series

A320-251N, A320-271N

10033, 10242, 10281 και 10360

26.60

AIRBUS

A321 series

A321-271NX, A321-251NX

10071, 10257, 10371 και 10391

26.60

AIRBUS

A330 series

A330-243, A330-941

1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008, 2011 και 2012

26.60

ATR-GIE Avions de Transport Régional

ATR 72 series

ATR72-212A

1565,1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642,1649,1657, 1660, 1661

26.60

The Boeing Company

737 series

737-8 και 737-9

43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798 43799, 43917, 43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973, 43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150

26.60

».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα I σημείο 26.334, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α)

Κατόπιν αιτήματος φορέα εκμετάλλευσης που απαιτείται να συμμορφώνεται με το σημείο 26.370 στοιχείο α) σημείο ii), ο κάτοχος έγκρισης αλλαγών που εκδόθηκε πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2003:

i)

όσον αφορά αλλαγές και δημοσιευθείσες επισκευές που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το σημείο 26.332 στοιχείο α) σημείο i) και το σημείο 26.332 στοιχείο α) σημείο iii), διενεργεί αξιολόγηση ανοχής σε βλάβη·

ii)

καθορίζει και τεκμηριώνει τη σχετική επιθεώρηση ανοχής σε βλάβη, εκτός εάν αυτό έχει ήδη γίνει.

β)

Ο κάτοχος έγκρισης αλλαγών υποβάλλει τα δεδομένα ανοχής σε βλάβη τα οποία προκύπτουν από την αξιολόγηση που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο i) προς έγκριση στον Οργανισμό:

i)

εντός 24 μηνών από την παραλαβή της αίτησης, για αιτήσεις που παραλαμβάνονται πριν από την 26η Φεβρουαρίου 2023· ή

ii)

πριν από την 26η Φεβρουαρίου 2025 ή εντός 12 μηνών από την παραλαβή αίτησης, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη, για αιτήσεις που παραλαμβάνονται κατά ή μετά την 26η Φεβρουαρίου 2023.».


Top