EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0547

Απόφαση (EE) 2020/547 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες του 2020 με σκοπό την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και την περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19

OJ L 125, 21.4.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/547/oj

21.4.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/5


ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2020/547 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Απριλίου 2020

σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες του 2020 με σκοπό την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και την περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (1), και ιδίως το σημείο 14,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (2) προβλέπεται περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ύψους έως 0,03 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή έχει υπολογίσει το απόλυτο ποσό αυτού του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2020 (3).

(3)

Μετά την εξέταση όλων των άλλων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων αντιμετώπισης απρόβλεπτων συνθηκών εντός του ανώτατου ορίου των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2020 για τον τομέα 3 (Ασφάλεια και Ιθαγένεια) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), και λαμβανομένης υπόψη της κινητοποίησης του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων για το πλήρες ποσό των 2 392 402 163 EUR που είναι διαθέσιμο το 2020 και του μηχανισμού ευελιξίας για το συνολικό ποσό του 1 094 414 188 EUR που είναι διαθέσιμο το 2020, είναι αναγκαίο να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για την αντιμετώπιση των αναγκών που απορρέουν από την επιδημική έκρηξη της νόσου COVID-19, με την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου του τομέα 3 του ΠΔΠ.

(4)

Έχοντας υπόψη τη συγκεκριμένη εξαιρετικά ιδιάζουσα κατάσταση, πληρούται ο όρος του έσχατου μέσου αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(5)

Η παρούσα απόφαση συνδέεται με τη χρηματοδότηση που περιλαμβάνεται στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Για να διασφαλιστεί η συνοχή με τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να έχει εφαρμογή από την ημερομηνία έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες κινητοποιείται για την παροχή του ποσού των 714 558 138 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 3 (Ασφάλεια και Ιθαγένεια) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 2

Το συνολικό ποσό των 714 558 138 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 1 συμψηφίζεται με το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2020 του τομέα 5 (Διοίκηση) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 17η Απριλίου 2020.

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(3)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 15ης Μαΐου 2019 σχετικά με την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2020 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ [COM(2019) 310].


Top