EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2135

Απόφαση (ΕΕ) 2019/2135 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2019 για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την τρίτη συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, σε σχέση με την έκδοση απόφασης για τη σταδιακή κατάργηση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και για την τροποποίηση του παραρτήματος Α της εν λόγω σύμβασης

ST/13480/2019/INIT

ΕΕ L 324 της 13.12.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2135/oj

13.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 324/1


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/2135 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Νοεμβρίου 2019

για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την τρίτη συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, σε σχέση με την έκδοση απόφασης για τη σταδιακή κατάργηση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και για την τροποποίηση του παραρτήματος Α της εν λόγω σύμβασης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο (1) («η σύμβαση») συνήφθη από την Ένωση μέσω της απόφασης (ΕΕ) 2017/939 του Συμβουλίου (2) και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Αυγούστου 2017.

(2)

Δυνάμει της απόφασης MC-1/1 σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό, που εκδόθηκε από τη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης κατά την πρώτη συνεδρίασή της, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε συμφωνία με συναίνεση όσον αφορά όλα τα ζητήματα ουσίας.

(3)

Η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, κατά την τρίτη συνεδρίασή της στις 25-29 Νοεμβρίου 2019 (COP3), αναμένεται να εκδώσει απόφαση («η προτεινόμενη απόφαση») σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων και την τροποποίηση του παραρτήματος Α της σύμβασης.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στην COP3, δεδομένου ότι η προτεινόμενη απόφαση, αν εκδοθεί, θα παραγάγει έννομα αποτελέσματα, διότι τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την εφαρμογή της σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ή και στα δύο.

(5)

Η προτεινόμενη απόφαση προβλέπει την απαγόρευση, από το 2022, της παρασκευής, εισαγωγής και εξαγωγής οδοντιατρικών αμαλγαμάτων όταν προορίζονται για τη θεραπεία νεογιλών δοντιών, και δοντιών παιδιών κάτω των 15 ετών και εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών. Η προτεινόμενη απόφαση προβλέπει την επέκταση αυτής της απαγόρευσης, από το 2025, στην παρασκευή, εισαγωγή και εξαγωγή οδοντιατρικών αμαλγαμάτων για όλες τις άλλες χρήσεις, εκτός εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές χωρίς υδράργυρο. Η προτεινόμενη απόφαση προβλέπει την τροποποίηση του παραρτήματος Α της σύμβασης ως μέσο για την ενσωμάτωση αυτών των απαγορεύσεων στη σύμβαση.

(6)

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για τον υδράργυρο απαγορεύει, από την 1η Ιουλίου 2018, τη χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων στην Ένωση για τη θεραπεία νεογιλών δοντιών, και δοντιών παιδιών κάτω των 15 ετών και εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών, ενώ το άρθρο 19 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 30 Ιουνίου 2020, σχετικά με το κατά πόσον είναι εφικτή η σταδιακή κατάργηση στην Ένωση της χρήσης των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων μακροπρόθεσμα, κατά προτίμηση μέχρι το 2030.

(7)

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1, 4 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852, τα οδοντιατρικά αμαλγάματα χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο υπό μορφή κάψουλας με προκαθορισμένη δόση, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος, ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα διαθέτουν διαχωριστές αμαλγαμάτων και οι οδοντίατροι διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αμαλγαμάτων που παράγουν, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αμαλγαμάτων, των σωματιδίων, των σφραγισμάτων, και των δοντιών, ή τμημάτων αυτών, που έχουν μολυνθεί από οδοντιατρικό αμάλγαμα, τυγχάνουν χειρισμού και συλλογής από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση ή επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων.

(8)

Η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει μόνο την έκδοση απόφασης στην COP3 η οποία θα συνάδει με το ενωσιακό κεκτημένο. Η προτεινόμενη απόφαση θα πρέπει, επομένως, να υποστηριχθεί μόνον όσον αφορά τις διατάξεις της για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων για τη θεραπεία νεογιλών δοντιών, και δοντιών παιδιών κάτω των 15 ετών και εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στην τρίτη συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο (COP3) είναι να υποστηριχθεί η έκδοση απόφασης για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων που θα συνάδει με το ενωσιακό κεκτημένο.

Άρθρο 2

Η βελτίωση της θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 1, στο βαθμό που συνάδει με το ενωσιακό κεκτημένο, δύναται να συμφωνείται, υπό το πρίσμα των εξελίξεων κατά την COP3, από τους εκπροσώπους της Ένωσης, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τα κράτη μέλη κατά τις επιτόπιες συνεδριάσεις συντονισμού, χωρίς περαιτέρω απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 21η Νοεμβρίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

H. KOSONEN


(1)  ΕΕ L 142 της 2.6.2017, σ. 6.

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/939 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο (ΕΕ L 142 της 2.6.2017, σ. 4).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 1).


Top