EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1012

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τους κανόνες για τον ορισμό σημείων ελέγχου και από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/1847

OJ L 165, 21.6.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1012/oj

21.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165/4


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Μαρτίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τους κανόνες για τον ορισμό σημείων ελέγχου και από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 3 και το άρθρο 64 παράγραφοι 2 και 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε ζώα και αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να προστατεύονται η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, η καλή μεταχείριση των ζώων και, σε σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, επίσης το περιβάλλον. Προβλέπει ότι πρέπει να διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι σε ορισμένα φορτία ζώων και αγαθών στον συνοριακό σταθμό ελέγχου της πρώτης άφιξης στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίζουν συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από τον ορισμό του συνοριακών σταθμών ελέγχου, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να εξακριβώσει και, κατά περίπτωση, να διενεργήσει ελέγχους για να επαληθεύσει ότι οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ορισμού που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις. Αυτοί οι λεπτομερείς κανόνες θεσπίστηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής (2) (εφεξής αναφέρονται συλλογικά ως «οι ελάχιστες απαιτήσεις»). Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται ανακαλούν τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού ελέγχου όταν αυτός παύει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ορισμού για όλες ή για ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών τις οποίες αφορά ο ορισμός.

(3)

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ανάκληση του ορισμού ήταν μερική, διότι αφορούσε συγκεκριμένη κατηγορία ζώων ή συγκεκριμένη κατηγορία αγαθών, ή όλες τις κατηγορίες ζώων ή όλες τις κατηγορίες αγαθών όταν ο συνοριακός σταθμός ελέγχου ορίστηκε για κατηγορίες ζώων και αγαθών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν εκ νέου τον συνοριακό σταθμό ελέγχου για τις κατηγορίες ζώων ή αγαθών για τις οποίες ανακλήθηκε ο ορισμός, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ενέργειες τόσο εκτεταμένες όσο εκείνες που απαιτούνται την πρώτη φορά που ορίζεται συνοριακός σταθμός ελέγχου. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα μπορούν να ορίζουν εκ νέου τον συνοριακό σταθμό ελέγχου για τις εν λόγω κατηγορίες ζώων ή αγαθών χωρίς να υποχρεούνται προηγουμένως να δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

(4)

Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε το κράτος μέλος για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης που οδήγησε στη μερική ανάκληση του ορισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή. Θα πρέπει να προβαίνουν στον εκ νέου ορισμό μόνο εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι επαρκή για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

(5)

Η παρέκκλιση από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 σχετικά με τον καθορισμό των συνοριακών σταθμών ελέγχου θα πρέπει να ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου ο εκ νέου ορισμός πραγματοποιείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία της μερικής ανάκλησης του ορισμού. Εάν ο εκ νέου ορισμός απέχει πάνω από δύο έτη από την ημερομηνία της μερικής ανάκλησης, προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές που σημειώθηκαν στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους για να επαληθεύσει ότι ο συνοριακός σταθμός ελέγχου συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπει τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε άλλα σημεία ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου και απαιτεί τα εν λόγω σημεία ελέγχου να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις και με τις απαιτήσεις για τον ορισμό και την ανάκληση του ορισμού των συνοριακών σταθμών ελέγχου. Επομένως, είναι σκόπιμο οι κανόνες του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τον εκ νέου ορισμό των συνοριακών σταθμών ελέγχου, να εφαρμόζονται και στα σημεία ελέγχου.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 ορίζει ότι οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου πρέπει να βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση. Ωστόσο, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική οργάνωση και διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον καθορισμό των περιπτώσεων συγκεκριμένων γεωγραφικών περιορισμών και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου μπορούν να μην βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί θα πρέπει να προκύπτουν από τα φυσικά χαρακτηριστικά και το τοπίο του σημείου εισόδου, και η απόσταση από το σημείο εισόδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκαλούνται από τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Επιπλέον, η απόσταση αυτή δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον. Οι συγκεκριμένοι γεωγραφικοί περιορισμοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκείνους που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς περιορισμούς στις μεταφορές, όπως, για παράδειγμα, ψηλά περάσματα με οδούς που είναι ακατάλληλες για τη μετακίνηση ζώων και αγαθών ή που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στη μετακίνησή τους.

(8)

Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου για τις εισαγωγές φορτίων ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας λειτουργούν συχνά υπό γεωγραφικούς περιορισμούς οφειλόμενους στις εκτενείς ακτογραμμές ή τα μακρά σύνορα ορισμένων κρατών μελών. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων γεωγραφικών περιορισμών, σε γενικές γραμμές, οι σταθμοί λειτουργούν μόνο κατά τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες εξαιρέσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για τον ορισμό τους. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, μια κινητή ομάδα επίσημων ελέγχων της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με ειδικούς όρους κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, μια κινητή ομάδα επίσημων ελέγχων θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει επαρκές και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και να έχει πρόσβαση στον αναγκαίο εξοπλισμό κατά τον χρόνο διενέργειας των επίσημων ελέγχων ή των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων.

(9)

Οι κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 3 και το άρθρο 64 παράγραφοι 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι όλοι αφορούν παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από ορισμένες απαιτήσεις που ισχύουν για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σε μία πράξη.

(10)

Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 αρχίζουν να εφαρμόζονται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

α)

τον εκ νέου ορισμό συνοριακού σταθμού ελέγχου ή σημείου ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου όταν ο ορισμός του έχει εν μέρει ανακληθεί·

β)

τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που δεν βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση λόγω συγκεκριμένων γεωγραφικών περιορισμών·

γ)

τον ορισμό των συνοριακών σταθμών ελέγχου για τις εισαγωγές ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένοι γεωγραφικοί περιορισμοί.

Άρθρο 2

Εκ νέου ορισμός συνοριακού σταθμού ελέγχου ή σημείου ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου κατόπιν της μερικής ανάκλησης του ορισμού του

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 59 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, όταν ένα κράτος μέλος έχει ανακαλέσει τον ορισμό συνοριακού σταθμού ελέγχου ή σημείου ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού για ορισμένες κατηγορίες ζώων ή αγαθών ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού ή με τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1014, το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει εκ νέου αυτόν τον συνοριακό σταθμό ελέγχου ή αυτό το σημείο ελέγχου (εφεξής «ο εκ νέου ορισμός») σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.   Πριν από τον εκ νέου ορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που έχει λάβει για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Εντός περιόδου ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα που έχουν ληφθεί επαρκούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις και, εντός της εν λόγω περιόδου, ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της.

4.   Το κράτος μέλος προβαίνει στον εκ νέου ορισμό μόνο εφόσον έχει ενημερωθεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ότι τα μέτρα που αυτό έλαβε επαρκούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

5.   Ο εκ νέου ορισμός δυνάμει της παραγράφου 4 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός περιόδου δύο ετών από την ημερομηνία της μερικής ανάκλησης του ορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Μετά την παρέλευση της περιόδου των δύο ετών, ο εκ νέου ορισμός μπορεί να λάβει χώρα μόνο σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 3

Συνοριακοί σταθμοί ελέγχου που δεν βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου μπορούν να μη βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

αυτό επιβάλλεται από συγκεκριμένους γεωγραφικούς περιορισμούς, σύμφωνα με την παράγραφο 2, και

β)

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.

2.   Οι γεωγραφικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να είναι περιορισμοί που αποτρέπουν ή περιορίζουν την αποτελεσματική διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων.

Οι εν λόγω γεωγραφικοί περιορισμοί θα πρέπει να συνίστανται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

σημεία εισόδου με γεωγραφική διαμόρφωση που επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στο σύστημα μεταφορών·

β)

σημεία εισόδου που πλήττονται από επαναλαμβανόμενες πλημμύρες σε ορισμένες περιόδους του έτους·

γ)

θαλάσσιες αποβάθρες περιτριγυρισμένες από απότομους βράχους·

δ)

συνοριακές οδούς που διασταυρώνονται με ψηλά περάσματα·

ε)

σιδηροδρομικές μεταφορές ζώων και αγαθών που καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον πρώτο σιδηροδρομικό σταθμό·

στ)

σημεία εισόδου όπου το έδαφος δεν είναι κατάλληλο ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του συνοριακού σταθμού ελέγχου και των εγκαταστάσεών του πολύ κοντά σε αυτά.

3.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να ορίσει έναν ή περισσότερους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ορισμός θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η απόσταση του συνοριακού σταθμού ελέγχου από το σημείο εισόδου στην Ένωση είναι ανάλογη με την ανάγκη υπέρβασης των γεωγραφικών περιορισμών και δεν υπερβαίνει την εν λόγω ανάγκη·

β)

ο συνοριακός σταθμός ελέγχου και το σημείο εισόδου υπάγονται στην αρμοδιότητα της ίδιας τελωνειακής αρχής, έτσι ώστε τα φορτία να μπορούν να μεταφέρονται από το σημείο εισόδου στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου χωρίς την υπαγωγή και τον χειρισμό τους σε τελωνειακό καθεστώς.

4.   Ο συνοριακός σταθμός ελέγχου βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από εγκαταστάσεις ή τόπους όπου φυλάσσονται, καλλιεργούνται ή εκτρέφονται ζώα, φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που είναι ευπαθή σε μόλυνση από μεταδοτικές νόσους ή επιβλαβείς οργανισμούς.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις για συνοριακούς σταθμούς ελέγχου για τις εισαγωγές ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας

1.   Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου οι οποίοι, λόγω της εκτενούς ακτογραμμής ή των μακρών συνόρων του οικείου κράτους μέλους, λειτουργούν μόνο κατά τη διενέργεια των ελέγχων σε φορτία ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας («οι οικείοι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου»).

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τους σχετικούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και να τους εξαιρούν από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 στοιχεία α), γ) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

υφίστανται ρυθμίσεις που εμποδίζουν ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε μη εντοπιζόμενη είσοδο στην Ένωση φορτίων ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας·

β)

ο οικείος συνοριακός σταθμός ελέγχου έχει πρόσβαση σε επαρκή αριθμό κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού, υπό τη μορφή κινητής ομάδας επίσημων ελέγχων των αρμόδιων αρχών, η οποία είναι σε θέση να φθάσει στον συνοριακό σταθμό ελέγχου πριν από την άφιξη των φορτίων για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε ακατέργαστους κορμούς και πριστή και πελεκημένη ξυλεία·

γ)

η κινητή ομάδα επίσημων ελέγχων των αρμόδιων αρχών παρέχει ή έχει άμεση πρόσβαση:

i)

στον εξοπλισμό, τους χώρους και τις άλλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· και

ii)

στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό ΤΠ που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιθεώρησης, καθώς και για τη μορφή, τις κατηγορίες και τις συντομογραφίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταχώριση των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου (βλέπε σελίδα 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


Top