EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0759

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/759 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή υγειονομικών όρων εισαγωγής τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/21

ΕΕ L 125 της 14.5.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/759/oj

14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/759 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Μαΐου 2019

σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή υγειονομικών όρων εισαγωγής τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 9 πρώτο εδάφιο.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 προβλέπει σημαντικές αλλαγές στους κανόνες και τις διαδικασίες για τη δημόσια υγεία (ασφάλεια των τροφίμων) που πρέπει να τηρούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων. Ειδικότερα, καθορίζει ορισμένους όρους για τις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα) στην Ένωση.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/185 της Επιτροπής (2) προβλέπει μεταβατικά μέτρα παρέκκλισης από τους κανόνες αυτούς για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι εισάγουν τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα), εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής (3), για τα οποία οι όροι δημόσιας υγείας για την εισαγωγή στην Ένωση δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. Η παρούσα παρέκκλιση εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («νόμος για την υγεία των ζώων») (4) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο. Εφαρμόζεται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και, επομένως, στα σύνθετα προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (5). Μόλις αρχίσει να εφαρμόζεται, ο κανονισμός θα καθορίζει απαιτήσεις για την είσοδο ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες και εδάφη στην Ένωση. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική σαφήνεια και συνέπεια, και να διευκολυνθεί η μετάβαση των φορέων εκμετάλλευσης και των αρμόδιων αρχών στους νέους κανόνες, είναι αναγκαίο να υπάρχει μία και μοναδική ημερομηνία εφαρμογής για τους νέους όρους εισαγωγής για τα σύνθετα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Η λήξη ισχύος των μεταβατικών αυτών μέτρων θα πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί έως τις 20 Απριλίου 2021.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για μια μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 20ή Απριλίου 2021.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «σύνθετο προϊόν» νοείται το σύνθετο προϊόν όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους για τις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι εισάγουν τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους που αφορούν τις εισαγωγές του κράτους μέλους εισαγωγής.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 20ή Απριλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/185 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 29 της 3.2.2017, σ. 21).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 28/2012, της 11ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 (ΕΕ L 12 της 14.1.2012, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

(5)  Απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2007 σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ (ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9).


Top