EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2018/739 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου ως συστατικού κραμάτων χάλυβα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 123/103


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΟΔΗΓΊΑ (EE) 2018/739 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση, προς τον σκοπό της προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου ως συστατικού κραμάτων χάλυβα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2011/65/ΕΕ επιβάλλει στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά δεν περιέχει μόλυβδο.

(2)

Το σημείο 6(α) του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ εξαιρούσε τη χρήση μολύβδου ως συστατικού κραμάτων χάλυβα για μηχανουργική κατεργασία και επιψευδαργυρωμένου (γαλβανισμένου) χάλυβα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 % έως την 21η Ιουλίου 2016. Η Επιτροπή έλαβε αίτηση για ανανέωση της εξαίρεσης αυτής σε σχέση με τις κατηγορίες 1 έως 7 και 10 πριν από την 21η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

(3)

Ο μόλυβδος προστίθεται στον χάλυβα ως βελτιωτικό της μηχανικής κατεργασιμότητας για βιομηχανική παραγωγή. Λειτουργεί ως λιπαντικό το οποίο διευκολύνει τις εργασίες βαθιάς διάτρησης και υψηλής ταχύτητας. Επιψευδαργύρωση (γαλβανισμός) είναι η διαδικασία εφαρμογής στον χάλυβα μιας προστατευτικής επίστρωσης ψευδαργύρου, προκειμένου να αποτρέπεται η διάβρωση.

(4)

Μολονότι μπορεί να χρησιμοποιείται χάλυβας χωρίς μόλυβδο για ορισμένες ειδικές εφαρμογές, η υποκατάσταση στις υπόλοιπες εφαρμογές είναι επί του παρόντος επιστημονικώς και τεχνικώς ανέφικτη. Η περαιτέρω συρρίκνωση του πεδίου εφαρμογής της εξαίρεσης έχει αποδειχθεί ότι είναι επί του παρόντος ανέφικτη λόγω της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας της αλυσίδας εφοδιασμού.

(5)

Μεταξύ των επιψευδαργυρωμένων χαλύβων, η χρήση μολύβδου εξακολουθεί να απαιτείται μόνο για τον κατά παρτίδα επιψευδαργυρωμένο με εμβάπτιση εν θερμώ χάλυβα και, μάλιστα, σε χαμηλότερη συγκέντρωση, λόγω της προόδου της τεχνολογίας.

(6)

Δεδομένου, αφενός, ότι, για τις εφαρμογές τις οποίες αφορούν οι κατηγορίες 1 έως 7 και 10, επαρκώς αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις δεν είναι διαθέσιμες σήμερα ούτε είναι πιθανόν να κυκλοφορήσουν το εγγύς μέλλον στην αγορά και, αφετέρου, ότι, όσον αφορά τον επιψευδαργυρωμένο με εμβάπτιση εν θερμώ χάλυβα, η περιεκτικότητα σε μόλυβδο προκύπτει ως αποτέλεσμα πρόσμειξης από ανακυκλωμένο ψευδάργυρο, δικαιολογείται για αμφότερες τις εφαρμογές περίοδος ισχύος έως τις 21 Ιουλίου 2021, ενώ τυχόν συντομότερη περίοδος ισχύος θα μπορούσε να επιφέρει περιττή διοικητική επιβάρυνση για τη βιομηχανία. Για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων πλην των κατηγοριών 1 έως 7 και 10, η υφιστάμενη εξαίρεση ισχύει σύμφωνα με τις περιόδους ισχύος που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2011/65/ΕΕ.

(7)

Επομένως, η οδηγία 2011/65/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 30 Ιουνίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2019.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, το σημείο 6(α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6(α)

Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων χάλυβα για μηχανουργική κατεργασία και επιψευδαργυρωμένου (γαλβανισμένου) χάλυβα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 %

Λήγει την:

21η Ιουλίου 2021 για τις κατηγορίες 8 και 9 εκτός από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in-vitrο,

21η Ιουλίου 2023 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro της κατηγορίας 8,

21η Ιουλίου 2024 για τα βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της κατηγορίας 9 και για την κατηγορία 11.

6(α)-I

Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων χάλυβα για μηχανουργική κατεργασία με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 % και κατασκευαστικών στοιχείων χάλυβα επιψευδαργυρωμένου κατά παρτίδα με εμβάπτιση εν θερμώ, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,2 %

Λήγει την 21η Ιουλίου 2021 για τις κατηγορίες 1 έως 7 και 10.»


Top