EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0076

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/76 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2017, για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου

OJ L 14, 19.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/76/oj

19.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 14/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/76 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Οκτωβρίου 2017

για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 28 Ιανουαρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/146/ΕΕ (1) σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου («η συμφωνία»).

(2)

Το πρώτο πρωτόκολλο (2) της συμφωνίας, τριετούς ισχύος, καθόριζε τις αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στην αλιευτική ζώνη υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου («Μαυρίκιος») και τη χρηματική αντιπαροχή που χορηγείται από την Ένωση. Η περίοδος εφαρμογής του εν λόγω πρωτοκόλλου έληξε στις 27 Ιανουαρίου 2017.

(3)

Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/1960 του Συμβουλίου (3), νέο πρωτόκολλο που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπει η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου («το πρωτόκολλο») υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 2017.

(4)

Θα πρέπει να καθοριστεί η μέθοδος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

(5)

Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (4) προβλέπει ότι εάν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των αδειών αλιείας ή η ποσότητα των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στην.Ένωση δυνάμει του πρωτοκόλλου δεν χρησιμοποιούνται πλήρως με τον αριθμό των αδειών αλιείας, η Επιτροπή πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τους ζητά να επιβεβαιώσουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω αλιευτικές δυνατότητες. Η μη λήψη απάντησης εντός των προθεσμιώνθεωρείται ως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι τα σκάφη του οικείου κράτους μέλους δεν θα χρησιμοποιήσουν πλήρως τις αλιευτικές τους δυνατότητες κατά τη δεδομένη περίοδο. Η εν λόγω προθεσμία πρέπει να καθοριστεί.

(6)

Το πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση από την ημερομηνία της υπογραφής του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ενωσιακών σκαφών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμοστεί επίσης από την εν λόγω ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που έχουν καθοριστεί βάσει του πρωτοκόλλου κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

α)

θυνναλιευτικά γρι-γρι:

για την Ισπανία:

22 σκάφη

για τη Γαλλία:

16 σκάφη

για την Ιταλία:

2 σκάφη

β)

παραγαδιάρικα επιφανείας:

για την Ισπανία:

12 σκάφη

για τη Γαλλία:

29 σκάφη

για την Πορτογαλία:

4 σκάφη

2.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου.

3.   Εάν οι αιτήσεις έκδοσης αδειών αλιείας των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται βάσει του πρωτοκόλλου, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αιτήσεις αδειών αλιείας οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008.

4.   Η προθεσμία πουαναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008, ορίζεται σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή τους υποβάλλει το αίτημά της.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 23 Οκτωβρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

K. IVA


(1)  Απόφαση 2014/146/ΕΕ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου (ΕΕ L 79 της 18.3.2014, σ. 2).

(2)  Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου (ΕΕ L 79 της 18.3.2014, σ. 9).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/1960 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2017, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου (ΕΕ L 279 της 28.10.2017, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33).


Top