EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2466

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2466 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

OJ L 351, 30.12.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; καταργήθηκε εμμέσως από 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2466/oj

30.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2466 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαρκής και αδιάκοπος εφοδιασμός σε ορισμένα προϊόντα η παραγωγή των οποίων στην Ένωση δεν επαρκεί και να αποφευχθούν διαταραχές της αγοράς για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα, ανοίχθηκαν αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 του Συμβουλίου (1). Στο πλαίσιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων, τα προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Ένωση με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό συντελεστή.

(2)

Για τους λόγους αυτούς, είναι ανάγκη να ανοιχθούν, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, δασμολογικές ποσοστώσεις με μηδενικό δασμολογικό συντελεστή για την ενδεδειγμένη ποσότητα όσον αφορά 12 νέα προϊόντα. Στην περίπτωση πέντε πρόσθετων προϊόντων, οι όγκοι της ποσόστωσης θα πρέπει να αυξηθούν, δεδομένου ότι μια αύξηση θα ήταν προς το συμφέρον των οικονομικών φορέων της Ένωσης.

(3)

Στην περίπτωση ενός πρόσθετου προϊόντος, ο όγκος της ποσόστωσης θα πρέπει να μειωθεί, δεδομένου ότι η παραγωγική ικανότητα των παραγωγών της Ένωσης έχει αυξηθεί.

(4)

Στην περίπτωση πέντε προϊόντων, η περίοδος ποσόστωσης και ο όγκος της ποσόστωσης θα πρέπει να προσαρμοστούν, δεδομένου ότι οι ποσοστώσεις είχαν ανοιχτεί μόνο για περίοδο έξι μηνών.

(5)

Στην περίπτωση ενός άλλου προϊόντος, η περιγραφή του θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(6)

Στην περίπτωση 12 άλλων προϊόντων, οι αυτόνομες δασμολογικές ποσστώσεις της Ένωσης θα πρέπει να κλείσουν με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρήσει τις εν λόγω ποσοστώσεις.

(7)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή της εφαρμογής του καθεστώτος των ποσοστώσεων και για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις (2), οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις ποσοστώσεις για τα σχετικά προϊόντα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 και 09.2932 που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλονται στον πίνακα σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών της ΣΟ που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη,

2)

στον πίνακα, οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 και 09.2868 αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες σειρές που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,

3)

στον πίνακα, οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 και 09.2669 απαλείφονται,

4)

η σημείωση (*) που περιέχει το κείμενο «Μέτρο που θεσπίστηκε πρόσφατα ή μέτρο με τροποποιημένους όρους.» απαλείφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

K. SIMSON


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 7/2010 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 319).

(2)  ΕΕ C 363 της 13.12.2011, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στον πίνακα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013, οι ακόλουθες σειρές παρεμβάλλονται σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών ΣΟ που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του εν λόγω πίνακα:

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστωτική περίοδος

Όγκος ποσόστωσης

Ποσοστωτικός δασμός (%)

«09.2872

ex 2833 29 80

40

Θειικό καίσιο (CAS RN 10294-54-9) σε στερεά μορφή ή σε υδατικό διάλυμα κατά βάρος περιεκτικότητας σε θειικό καίσιο άνω του 48 % αλλά όχι ανώτερης του 52 %

1.1-31.12

160 τόνοι

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Παρακεταμόλη (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 τόνοι

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Ενζαλουταμίδη INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ιμπρουτινίμπη (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 τόνοι

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Καναγλιφλοζίνη (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1-31.12

10 τόνοι

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Πρόσθετα αποτελούμενα από προϊόντα αντίδρασης διφαινυλαμίνης με εννεένια διακλαδισμένης αλυσίδας, με:

κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 28 %, όχι όμως άνω του 35 %, σε 4-εννεϋλοδιφαινυλαμίνη και

κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 50 %, όχι όμως άνω του 65 %, σε 4,4′-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνη,

συνολική εκατοστιαία αναλογία 2,4-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνης και 2,4′-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνης που δεν υπερβαίνει το 5 %,

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπαντικών ελαίων (2)

1.1-31.12

900 τόνοι

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Μείγμα τριτοταγών αλκυλοδιμεθυλαμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα:

60 % έως και 80 % σε δοδεκυλοδιμεθυλαμίνη (CAS RN 112-18-5), και

20 % έως και 30 % σε διμεθυλ(τετραδεκυλ)αμίνη (CAS RN 112-75-4)

1.1-31.12

16 000 τόνοι

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Υαλονήματα (S-glass) με απανωτές στρώσεις (rovings):

αποτελούμενα από συνεχείς υαλοΐνες των 9 μm (± 0,5 μm),

με τίτλο 200 tex έως και 680 tex,

χωρίς οξείδιο του ασβεστίου, και

με αντοχή στη θραύση άνω των 3 550 Mpa, όπως ορίζεται με τη μέθοδο ASTM D2343-09

για χρήση στην κατασκευή προϊόντων αεροναυπηγικής (2)

1.1-31.12

1 000 τόνοι

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Εξαρτήματα σωληνώσεων από αργίλιο για τοποθέτηση σε ψυγεία μοτοσικλετών (2)

1.1-31.12

3 000 000 κομμάτια

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Βαλβίδα εξαγωγής για χρήση στην κατασκευή συστημάτων εξαγωγής αερίων μοτοσικλετών (2)

1.1-31.12

1 000 000 κομμάτια

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Υποστήριγμα από κράμα αλουμινίου, με οπές στερέωσης, έστω και με περικόχλια στερέωσης, για την έμμεση σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)

1.1-31.12

200 000 κομμάτια

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Αισθητήρες λάμδα για μόνιμη ενσωμάτωση σε συστήματα εξάτμισης μοτοσικλετών (2)

1.1-31.12

1 000 000 κομμάτια

0».


(2)  Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στον πίνακα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013, οι σειρές για τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 και 09.2868 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες σειρές:

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστωτική περίοδος

Όγκος ποσόστωσης

Ποσοστωτικός δασμός (%)

«09.2828

2712 20 90

 

Κηρός παραφίνης που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,75 % σε έλαιο

1.1-31.12

120 000 τόνοι

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Τριχλωροαιθυλένιο (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 τόνοι

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-τετράκις(υδροξυμεθυλο)-3,3′-οξυδιπροπαν-1-όλη (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500 τόνοι

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη)

1.1-31.12

10 000 τόνοι

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Μείγματα με κατά βάρος περιεκτικότητα:

60 % έως και 90 % σε 2-χλωροπροπένιο (CAS RN 557-98-2)

8 % έως και 14 % σε (Z)-1-χλωροπροπένιο (CAS RN 16136-84-8)

5 % έως και 23 % σε 2-χλωροπροπάνιο (CAS RN 75-29-6)

έως και 6 % σε 3-χλωροπροπένιο (CAS RN 107-05-1)

έως και 1 % σε αιθυλοχλωρίδιο (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.12

6 000 τόνοι

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Πολυ(βινυλοβουτυράλη) (CASRN63148-65-2) με:

κατά βάρος περιεκτικότητα σε υδροξύλια τουλάχιστον 17,5 %,αλλά που δεν υπερβαίνει το 20 %, και

διάμεση τιμή μεγέθους σωματιδίων (D50) μεγαλύτερη από 0,6mm

1.1-31.12

12 500 τόνοι

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Μείγμα πολυμερών από πολυανθρακικό και πολυ(μεθακρυλικό μεθυλεστέρα) με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πολυανθρακικό 98,5 % και άνω, υπό μορφή σφαιριδίων ή κόκκων, με φωτοδιαπερατότητα 88,5 % και άνω, η οποία έχει μετρηθεί με τη χρήση ενός δοκιμαστικού δείγματος πάχους 4,0 mm σε μήκος κύματος λ = 400 nm (κατά ISO13468-2)

1.1-31.12

2 000 τόνοι

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοοξυ-4,4′-διφαινυλένιο)

1.1-31.12

3 500 τόνοι

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Απορρίμματα από συνθετικές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια) από νάιλον ή άλλα πολυαμίδια (PA6 και PA66)

1.1-31.12

10 000 τόνοι

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Υφάσματα από νήματα από ίνες γυαλιού τύπου Ε:

βάρους 20 g/m2 έως και 214 g/m2,

εμποτισμένα με σιλάνιο,

σε ρολά,

με κατά βάρος περιεκτικότητα σε υγρασία έως και 0,13 %, και

με έως και 3 κοίλες ίνες ανά 100 000 ίνες,

για την αποκλειστική χρήση στην κατασκευή προεμποτισμένων και επιχαλκωμένων φύλλων (2)

1.1-31.12.2018

6 000 000 m

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Πλάκες:

αποτελούμενες από ένα, τουλάχιστον, στρώμα υφάσματος από ίνες γυαλιού, εμποτισμένου με εποξειδική ρητίνη,

καλυμμένες από τη μία ή και από τις δύο πλευρές με λεπτό φύλλο χαλκού πάχους μέχρι 0,15 mm,

με διηλεκτρική σταθερά (DK) μικρότερη των 5,4 σε 1 MHz, μετρούμενη κατά IPC-TM- 650 2.5.5.2,

με εφαπτομένη απωλειών μικρότερη των 0,035 σε 1 ΜΗz, μετρούμενη κατά IPC-TM- 650 2.5.5.2,

με δείκτη συγκριτικής παρακολούθησης (CTI) τουλάχιστον 600

1.1-31.12

80 000 m2

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Τροχός συμπιεστή από κράμα αλουμινίου:

διαμέτρου 20 mm έως και 130 mm, και

βάρους 5 g έως και 800 g

για χρήση στην κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης (2)

1.1-31.12

5 900 000 κομμάτια

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Έμβολα για συστήματα ανάρτησης, διαμέτρου έως και 55 mm, από θερμοσυσσωματωμένο χάλυβα

1.1-31.12

2 000 000 κομμάτια

0».


(2)  Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).


Top