EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0579

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/579 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων παραγώγων εντός της Ένωσης και την αποφυγή της παράκαμψης κανόνων και υποχρεώσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2016/3544

OJ L 87, 31.3.2017, p. 189–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/579/oj

31.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/189


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/579 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουνίου 2016

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων παραγώγων εντός της Ένωσης και την αποφυγή της παράκαμψης κανόνων και υποχρεώσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δεδομένης της μεγάλης ποικιλομορφίας των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, προκειμένου να προσδιοριστεί πότε μια σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και να καθοριστούν οι περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο ή σκόπιμο να αποφευχθεί η παράκαμψη κανόνων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από οποιαδήποτε διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), θα πρέπει να εφαρμοστεί μια προσέγγιση βάσει κριτηρίων.

(2)

Το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ορίζει ότι οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του εν λόγω κανονισμού θεωρείται ότι πληρούνται όταν ένας τουλάχιστον από τους αντισυμβαλλομένους είναι εγκατεστημένος σε χώρα για την οποία η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη περί ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Τα παρόντα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζονται επίσης σε συμβάσεις όπου και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα της οποίας οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις, καθώς και οι ρυθμίσεις επιβολής της νομοθεσίας, δεν έχουν ακόμη κηρυχτεί ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Παρά ταύτα, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με συμβάσεις που έχουν συναφθεί από οντότητες τρίτων χωρών θα βρίσκονται στη διάθεση μόνον των αρμοδίων αρχών των εν λόγω τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές της Ένωσης θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις εν λόγω αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή και η τήρηση των σχετικών διατάξεων.

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 285/2014 (3), οι τεχνικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την πληρέστερη κατανόηση των τεχνικών προτύπων θα πρέπει να έχουν την ίδια έννοια.

(5)

Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων οι οποίες συνάπτονται από οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και καλύπτονται από εγγύηση που παρέχεται από οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση δημιουργούν χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον εγγυητή που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος θα εξαρτάται από το ύψος της εγγύησης που χορηγείται από τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους για την κάλυψη των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και δεδομένων των διασυνδέσεων μεταξύ των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, σε σύγκριση με τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, μόνον οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και καλύπτονται από εγγύηση η οποία υπερβαίνει ορισμένα ποσοτικά κατώτατα όρια και παρέχεται από χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους εγκατεστημένους στην Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης.

(6)

Οι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μέσω των υποκαταστημάτων τους στην Ένωση. Δεδομένου του αντίκτυπου της δραστηριότητας αυτών των υποκαταστημάτων στην αγορά της Ένωσης, οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ των εν λόγω υποκαταστημάτων στην Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης.

(7)

Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους με πρωταρχικό σκοπό την αποφυγή εφαρμογής της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης, που ισχύει για τις οντότητες οι οποίες θα ήταν οι φυσικοί αντισυμβαλλόμενοι στη σύμβαση, θα πρέπει να θεωρείται ότι παρακάμπτουν τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014, καθότι εμποδίζουν την επίτευξη ενός από τους σκοπούς του κανονισμού αυτού, και συγκεκριμένα τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου.

(8)

Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αποτελούν μέρος μιας ρύθμισης της οποίας τα χαρακτηριστικά δεν υποστηρίζονται από επιχειρηματική λογική ή εμπορική ουσία και έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την καταστρατήγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης, θα πρέπει να θεωρείται ότι παρακάμπτουν τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(9)

Οι περιπτώσεις όπου οι επιμέρους συνιστώσες της ρύθμισης είναι ασυμβίβαστες με τη νομική υπόσταση της ρύθμισης στο σύνολό της, όπου η ρύθμιση υλοποιείται κατά τρόπο που δεν θα χρησιμοποιούνταν κανονικά σε ό,τι αναμένεται να είναι εύλογη επιχειρηματική συμπεριφορά, όπου η ρύθμιση ή η σειρά ρυθμίσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση ή την ακύρωση της αμοιβαίας οικονομικής ουσίας τους, όπου οι συναλλαγές είναι κυκλικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θεωρούνται ως δείκτες τεχνητής ρύθμισης ή τεχνητής σειράς ρυθμίσεων.

(10)

Δεδομένου ότι οι οντότητες τρίτων χωρών που επηρεάζονται από τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα απαιτούν χρόνο για να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όταν οι συμβάσεις τους εξωχρηματιστηριακών παραγώγων πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα ώστε να θεωρείται ότι έχουν άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης, είναι σκόπιμο να μετατεθεί η εφαρμογή της διάταξης που περιέχει τις εν λόγω προϋποθέσεις κατά έξι μήνες.

(11)

Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία.

(12)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

(13)

Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

«εγγύηση»: η ρητή και τεκμηριωμένη νομική υποχρέωση από εγγυητή να καλύψει τις πληρωμές στον δικαιούχο των οφειλόμενων ποσών ή των ποσών που ενδέχεται να καταστούν οφειλόμενα, σύμφωνα με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που καλύπτονται από αυτή την εγγύηση και συνάπτονται από την εγγυημένη οντότητα, όταν υπάρχει αθέτηση όπως ορίζεται στην εγγύηση ή όταν δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή από την εγγυημένη οντότητα.

Άρθρο 2

Συμβάσεις με άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης

1.   Μια σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θεωρείται ότι έχει άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης, όταν τουλάχιστον μία οντότητα τρίτης χώρας επωφελείται από εγγύηση η οποία παρέχεται από χρηματοοικονομικό αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο στην Ένωση και η οποία καλύπτει το σύνολο ή μέρος της υποχρέωσής της που απορρέει από την εν λόγω σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, εφόσον η εγγύηση πληροί αμφότερες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

καλύπτει το σύνολο της υποχρέωσης της οντότητας τρίτης χώρας, η οποία απορρέει από μία ή περισσότερες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για συνολικό ονομαστικό ποσό τουλάχιστον 8 δισεκατ. ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό στο σχετικό ξένο νόμισμα, ή καλύπτει μόνον ένα μέρος της υποχρέωσης της οντότητας τρίτης χώρας, η οποία απορρέει από μία ή περισσότερες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για συνολικό ονομαστικό ποσό τουλάχιστον 8 δισεκατ. ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό στο σχετικό ξένο νόμισμα, διαιρούμενο με το ποσοστό της καλυπτόμενης υποχρέωσης·

β)

είναι τουλάχιστον ίση με το 5 τοις εκατό του αθροίσματος των τρεχόντων ανοιγμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 σημείο 17) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων του εγκατεστημένου στην Ένωση χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου που εξέδωσε την εγγύηση.

2.   Όταν η εγγύηση εκδίδεται για μέγιστο ποσό που είναι κάτω από το κατώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), οι συμβάσεις που καλύπτονται από την εν λόγω εγγύηση δεν θεωρείται ότι έχουν άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης, εκτός εάν αυξηθεί το ποσό της εγγύησης, οπότε ο άμεσος, ουσιαστικός και προβλέψιμος αντίκτυπος των συμβάσεων εντός της Ένωσης επανεκτιμάται από τον εγγυητή έναντι των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα σημεία α) και β) της παραγράφου 1 κατά την ημέρα της αύξησης.

3.   Σε περιπτώσεις όπου η υποχρέωση που απορρέει από μία ή περισσότερες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι κάτω από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), οι εν λόγω συμβάσεις δεν θεωρείται ότι έχουν άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης, ακόμη και εάν το μέγιστο ποσό της εγγύησης που καλύπτει την εν λόγω υποχρέωση είναι ίσο ή ανώτερο του κατώτατου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και ακόμη και στην περίπτωση που έχει τηρηθεί η προϋπόθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

4.   Σε περίπτωση αύξησης της υποχρέωσης που απορρέει από τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ή μείωσης του τρέχοντος ανοίγματος, ο εγγυητής επανεκτιμά κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται, αντιστοίχως, κατά την ημέρα της αύξησης της υποχρέωσης όσον αφορά την προϋπόθεση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), και σε μηνιαία βάση όσον αφορά την προϋπόθεση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

5.   Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για συνολικό ονομαστικό ποσό τουλάχιστον 8 δισεκατ. ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό στο σχετικό ξένο νόμισμα, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν εκδοθεί ή αυξηθεί μια εγγύηση και στη συνέχεια καλύπτονται από εγγύηση που πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1, θεωρείται ότι έχουν άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης.

6.   Μια σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θεωρείται ότι έχει άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο εντός της Ένωσης, όταν οι δύο οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα συνάπτουν τη σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μέσω των υποκαταστημάτων τους στην Ένωση και, εάν ήταν εγκατεστημένες στην Ένωση, θα χαρακτηρίζονταν χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι.

Άρθρο 3

Περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο ή ενδείκνυται να αποφευχθεί η παράκαμψη κανόνων ή υποχρεώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014

1.   Μια σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων κρίνεται ότι αποσκοπεί στην καταστρατήγηση της εφαρμογής οποιασδήποτε από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 εάν ο τρόπος με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση θεωρείται, όταν εξετάζεται ως σύνολο και λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, ότι έχει ως πρωταρχικό σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μια σύμβαση θεωρείται ότι έχει ως πρωταρχικό σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 εάν ο πρωταρχικός σκοπός μιας ρύθμισης ή σειράς ρυθμίσεων σχετικά με τη σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι να υπονομεύσει το αντικείμενο, το πνεύμα και τον σκοπό οποιασδήποτε από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 που άλλως θα ίσχυαν, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου η σύμβαση αποτελεί μέρος τεχνητής ρύθμισης ή τεχνητής σειράς ρυθμίσεων.

3.   Μια ρύθμιση η οποία εγγενώς στερείται επιχειρηματικής λογικής, εμπορικής ουσίας ή σχετικής οικονομικής αιτιολόγησης και συνίσταται από οποιαδήποτε σύμβαση, συναλλαγή, καθεστώς, δράση, πράξη, συμφωνία, χορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός θεωρείται τεχνητή ρύθμιση. Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 285/2014 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων εντός της Ένωσης και την αποφυγή της παράκαμψης κανόνων και υποχρεώσεων (ΕΕ L 85 της 21.3.2014, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).


Top