EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0879

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 879/2014 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2014 , σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου για το ημερολογιακό έτος 2014

OJ L 240, 13.8.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2014; καταργήθηκε από 32014R1227

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/879/oj

13.8.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 240/20


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 879/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2014

σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου για το ημερολογιακό έτος 2014

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ορίζει ότι, ένα αποθεματικό που προορίζεται για την παροχή συμπληρωματικής στήριξης του γεωργικού τομέα στην περίπτωση μεγάλων κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή πρέπει να καθορίζεται μέσω της εφαρμογής, στην αρχή κάθε έτους, μείωσης των άμεσων ενισχύσεων με τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας που αναφέρεται στο άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ορίζει ότι για την εξασφάλιση της τήρησης των ετήσιων ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (2) για τη χρηματοδότηση των δαπανών της αγοράς και των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων όταν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται εντός του εν λόγω επιμέρους ανώτατου ορίου για ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των ισχυόντων ετήσιων ανώτατων ορίων.

(3)

Το ποσό του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα, που προβλέπεται να περιληφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2015, ανέρχεται σε 433 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Για την κάλυψη του ποσού αυτού, ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας πρέπει να εφαρμόζεται στις άμεσες ενισχύσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (3), για το ημερολογιακό έτος 2014.

(4)

Οι προβλέψεις για τις άμεσες ενισχύσεις και τις δαπάνες που συνδέονται με την αγορά που καθορίζονται στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2015 ανέφεραν ότι δεν υφίσταται ανάγκη για περαιτέρω δημοσιονομική πειθαρχία.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2014 (4) στις 21 Μαρτίου 2014.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν καθορίσει το εν λόγω ποσοστό αναπροσαρμογής έως τις 30 Ιουνίου 2014. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή καθορίζει το ποσοστό αναπροσαρμογής με εκτελεστική πράξη και ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το ποσοστό αναπροσαρμογής μπορεί να προσαρμοστεί από την Επιτροπή έως την 1η Δεκεμβρίου 2014, βάσει νέων στοιχείων που έχει στη διάθεσή της. Σε περίπτωση νέων στοιχείων, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη και θα εκδώσει εκτελεστικό κανονισμό για την προσαρμογή του ποσοστού αναπροσαρμογής έως την 1η Δεκεμβρίου 2014, στο πλαίσιο της διορθωτικής επιστολής του σχεδίου προϋπολογισμού 2015.

(8)

Κατά γενικό κανόνα, οι γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για άμεσες ενισχύσεις για ένα ημερολογιακό έτος (N) λαμβάνουν τις ενισχύσεις εντός καθορισμένης προθεσμίας πληρωμής στο πλαίσιο του οικονομικού έτους (N + 1). Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν καθυστερημένες πληρωμές, εντός ορισμένων ορίων, στους γεωργούς, πέραν αυτής της προθεσμίας πληρωμής και χωρίς κανένα χρονικό όριο. Οι εν λόγω καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο οικονομικό έτος. Όταν η δημοσιονομική πειθαρχία ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος, το ποσοστό αναπροσαρμογής δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης κατά τα ημερολογιακά έτη πέραν εκείνων για τα οποία ισχύει η δημοσιονομική πειθαρχία. Ως εκ τούτου, για να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των γεωργών είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι το ποσοστό αναπροσαρμογής πρέπει να εφαρμοστεί μόνο για τις ενισχύσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης κατά το ημερολογιακό έτος για το οποίο εφαρμόζεται η δημοσιονομική πειθαρχία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης στους γεωργούς.

(9)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) προβλέπει ότι το ποσοστό αναπροσαρμογής που εφαρμόζεται στις άμεσες ενισχύσεις το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εφαρμόζεται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις ύψους άνω των 2 000 ευρώ που χορηγούνται στους γεωργούς κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος. Επίσης, το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 προβλέπει ότι λόγω της σταδιακής εισαγωγής των αμέσων ενισχύσεων, το ποσοστό προσαρμογής εφαρμόζεται μόνο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία από την 1η Ιανουαρίου 2016 και στην Κροατία από την 1η Ιανουαρίου 2022. Συνεπώς, το ποσοστό αναπροσαρμογής που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς των εν λόγω κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής που προβλέπεται στα άρθρα 25 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τα ποσά των ενισχύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ύψους άνω των 2 000 ευρώ, τα οποία χορηγούνται στους γεωργούς για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται για το ημερολογιακό έτος 2014 μειώνονται κατά 1,301951 %.

2.   Η μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16).

(4)  COM(2014) 175.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).


Top