EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0380

Απόφαση 2014/380/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014 , για την τροποποίηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

OJ L 183, 24.6.2014, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2015; καταργήθηκε εμμέσως από 32015D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/380/oj

24.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/52


ΑΠΌΦΑΣΗ 2014/380/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιουνίου 2014

για την τροποποίηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (1).

(2)

Στις 19 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 2146 (2014) [ΑΣΑΗΕ 2146 (2014)], η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να επιθεωρούν σκάφη στην ανοικτή θάλασσα που έχουν οριστεί από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 24 της ΑΣΑΗΕ 1970 (2011) («επιτροπή»).

(3)

Η ΑΣΑΗΕ 2146 (2014) προβλέπει ότι τα κράτη σημαίας των ορισθέντων σκαφών λαμβάνουν, εάν το ορίσει η επιτροπή, τα αναγκαία μέτρα για να δώσουν οδηγίες στα εν λόγω σκάφη να μη φορτώνουν, μεταφέρουν ή εκφορτώνουν αργό πετρέλαιο το οποίο έχει εξαχθεί παράνομα από τη Λιβύη επί των σκαφών, ελλείψει εντολής από το σημείο επαφής της κυβέρνησης της Λιβύης.

(4)

Περαιτέρω, η ΑΣΑΗΕ 2146 (2014) ορίζει ότι τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών λαμβάνουν, εάν το ορίσει η επιτροπή, τα αναγκαία μέτρα για να απαγορεύουν την είσοδο των ορισθέντων σκαφών στους λιμένες τους, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο για τον σκοπό της επιθεώρησης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σε περίπτωση επιστροφής στη Λιβύη.

(5)

Επιπλέον, η ΑΣΑΗΕ 2146 (2014) προβλέπει ότι θα πρέπει, εάν το ορίσει η επιτροπή, να απαγορευθεί η παροχή υπηρεσιών ανεφοδιασμού, όπως η προμήθεια καυσίμων ή προμηθειών, ή άλλη εξυπηρέτηση σκαφών, σε ορισθέντα σκάφη, εκτός αν η προμήθεια τέτοιων υπηρεσιών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή στην περίπτωση επιστροφής στη Λιβύη.

(6)

Η ΑΣΑΗΕ 2146 (2014) προβλέπει επίσης ότι, αν το ορίσει η επιτροπή, δεν πρέπει να διεξάγονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές όσον αφορά το παρανόμως εξαχθέν από τη Λιβύη αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται από ορισθέντα σκάφη.

(7)

Σύμφωνα με την απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο αναθεώρησε πλήρως τους καταλόγους των προσώπων και οντοτήτων που καθορίζονται στα παραρτήματα II και IV της εν λόγω απόφασης.

(8)

Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία ταυτοποίησης αναφορικά με μια οντότητα στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων όπως παρατίθεται στο παράρτημα IV της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ.

(9)

Δεν υφίστανται πλέον λόγοι να εξακολουθούν να περιλαμβάνονται δύο οντότητες στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που καθορίζεται στο παράρτημα IV της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ.

(10)

Η απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 4β

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 9 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014), να επιθεωρούν τα ορισθέντα σκάφη στην ανοικτή θάλασσα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα ανάλογα προς τις ειδικές περιστάσεις, σε πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν χρειάζεται, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιθεωρήσεις και να κατευθύνουν το σκάφος να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του αργού πετρελαίου, με τη συναίνεση και σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Λιβύης, στη Λιβύη.

2.   Τα κράτη μέλη οφείλουν, πριν από την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να ζητούν πρώτα τη συγκατάθεση του κράτους σημαίας του σκάφους.

3.   Τα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν αμέσως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την επιθεώρηση που περιέχει σχετικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για να ζητήσουν τη συγκατάθεση του κράτους σημαίας του σκάφους.

4.   Τα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω επιθεωρήσεις διενεργούνται από πολεμικά πλοία και άλλα πλοία που ανήκουν στο κράτος ή τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κρατική μη εμπορική υπηρεσία.

5.   Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τη γενική αρχή της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του κράτους σημαίας επί των σκαφών του στην ανοικτή θάλασσα, όσον αφορά μη ορισθέντα σκάφη και σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση από εκείνη που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.

6.   Το παράρτημα V περιλαμβάνει τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που έχουν οριστεί από την επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014).

Άρθρο 4γ

1.   Ένα κράτος μέλος που είναι το κράτος της σημαίας ορισθέντος σκάφους δίνει, εάν το ορίσει η επιτροπή, οδηγίες στο σκάφος να μη φορτώνει, μεταφέρει ή εκφορτώνει αργό πετρέλαιο που έχει εξαχθεί παράνομα από τη Λιβύη επί του σκάφους, ελλείψει εντολής από το σημείο επαφής της κυβέρνησης της Λιβύης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014).

2.   Τα κράτη μέλη αρνούνται, εάν το ορίσει η επιτροπή, την είσοδο των ορισθέντων σκαφών στους λιμένες τους, εκτός αν η είσοδος αυτή απαιτείται με σκοπό την επιθεώρηση ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή επιστροφής στη Λιβύη.

3.   Απαγορεύεται, εάν το ορίσει η επιτροπή, η παροχή σε ορισθέντα σκάφη, από υπηκόους των κρατών μελών ή από τα εδάφη των κρατών μελών, υπηρεσιών εφοδιασμού, όπως παροχή καυσίμων ή προμηθειών, ή άλλη εξυπηρέτηση των σκαφών.

4.   Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται όταν η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ορίζει ότι η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή ότι το σκάφος επιστρέφει στη Λιβύη. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε τέτοια άδεια.

5.   Απαγορεύονται, εάν το ορίσει η επιτροπή, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές από υπηκόους των κρατών μελών ή από οντότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσίας τους ή από το έδαφος των κρατών μελών αναφορικά με το παρανόμως εξαχθέν αργό πετρέλαιο από τη Λιβύη επί των ορισθέντων σκαφών.

6.   Το παράρτημα V περιλαμβάνει τα σκάφη που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 που έχουν οριστεί από την επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014).».

2)

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το Συμβούλιο προβαίνει σε τροποποιήσεις των παραρτημάτων I, ΙΙΙ και V βάσει όσων ορίζει η επιτροπή.».

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9β

Όταν η επιτροπή υποδεικνύει ένα σκάφος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4β παράγραφος 1 και στο άρθρο 4γ παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, το Συμβούλιο περιλαμβάνει το εν λόγω σκάφος στο παράρτημα V.».

Άρθρο 2

Το παράρτημα I της παρούσας απόφασης προστίθεται ως παράρτημα V στην απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ.

Άρθρο 3

Το παράρτημα IV της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται, όπως ορίζεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 23 Ιουνίου 2014.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ L 58 της 3.3.2011, σ. 53.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΏΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 4β ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 4γ ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΙ 1, 2, 3 ΚΑΙ 5

…»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα IV της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1.

Τα στοιχεία σχετικά με την οντότητα «Capitana Seas Limited» αντικαθίστανται από τα παρακάτω στοιχεία:

 

Όνομα

Στοιχεία ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«36.

Capitana Seas Limited

 

Εταιρεία της Αρχής Επενδύσεων της Λιβύης, ιδιοκτησίας του Saadi Qadhafi

12.4.2011»

2.

Τα στοιχεία σχετικά με τις κάτωθι οντότητες διαγράφονται:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


Top