EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0694

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 694/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , που συμπληρώνει την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τους τύπους διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 183, 24.6.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/694/oj

24.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/18


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 694/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2013

που συμπληρώνει την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τους τύπους διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σημαντικό τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που καθορίζουν τους τύπους των ΔΟΕΕ να συμπληρώνουν τους κανόνες της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ώστε ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για τους ΔΟΕΕ να εφαρμόζονται ομοιόμορφα.

(2)

Είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί αν ένας ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ ανοικτού ή κλειστού τύπου, ή και των δύο τύπων, προκειμένου να εφαρμόζονται σωστά στους ΔΟΕΕ οι κανόνες της οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τις διαδικασίες διαχείρισης ρευστότητας και αποτίμησης.

(3)

Αυτό που καθορίζει το κατά πόσον ένας ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ ανοικτού ή κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι το γεγονός ότι ένας ΟΕΕ ανοικτού τύπου εξαγοράζει ή εξοφλά τις μετοχές ή τα μερίδιά του στους επενδυτές, κατ' αίτηση οιουδήποτε από τους μετόχους ή τους μεριδιούχους του, πριν από την έναρξη της ρευστοποίησης ή της εκκαθάρισης, και αυτό σύμφωνα με τις διαδικασίες και τη συχνότητα που καθορίζονται στο καταστατικό τους, στα ενημερωτικά δελτία ή τα έγγραφα προσφορών. Μείωση του κεφαλαίου του ΟΕΕ σε σχέση με διανομές σύμφωνα με το καταστατικό, τα ενημερωτικά δελτία ή τα έγγραφα προσφοράς του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν μείωσης η οποία έχει εγκριθεί με απόφαση των μετόχων ή των μεριδιούχων σύμφωνα με το εν λόγω καταστατικό, τα ενημερωτικά δελτία ή τα έγγραφα προσφορών του ΟΕΕ, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό ενός ΟΕΕ ως ανοικτού τύπου ή όχι.

(4)

Οι εξαγορές ή εξοφλήσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένας ΔΟΕΕ διαχειρίζεται ΟΕΕ ανοικτού ή κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι μόνον εκείνες που πραγματοποιούνται από τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ. Ως εκ τούτου, το εάν οι μετοχές ή τα μερίδια ενός ΟΕΕ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά και δεν εξαγοράζονται ούτε εξοφλούνται από τον ΟΕΕ δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό ενός ΟΕΕ ως ανοικτού τύπου ή όχι.

(5)

Ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους ΟΕΕ ανοικτού τύπου και έναν ή περισσότερους ΟΕΕ κλειστού τύπου ταυτόχρονα θα πρέπει να εφαρμόζει, για κάθε έναν από αυτούς, τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τον σχετικό τύπο ΟΕΕ.

(6)

Κάθε μεταβολή στην πολιτική εξαγοράς ενός ΟΕΕ που υπονοεί ότι ο ΟΕΕ δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ΟΕΕ ανοικτού τύπου ή ΟΕΕ κλειστού τύπου πρέπει να συνεπάγεται ότι ο ΔΟΕΕ θα παύει να εφαρμόζει τους κανόνες που αφορούν την παλαιά πολιτική εξαγοράς μεριδίων του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, και θα εφαρμόζει τους κανόνες της νέας πολιτικής εξαγοράς του εν λόγω ΟΕΕ.

(7)

Για τους σκοπούς του άρθρου 61 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι νομικές δομές βάσει των οποίων συστάθηκαν οι ΟΕΕ κλειστού τύπου πριν από τις 22 Ιουλίου 2013. Όταν εκδόθηκε η οδηγία, δεν υπήρχε στην Ένωση εναρμονισμένος ορισμός σχετικά με τη νομική δομή των ΟΕΕ κλειστού τύπου, η οποία ήταν διαφορετική από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η πραγματικότητα αυτή αντανακλάται στο κείμενο της οδηγίας, το οποίο χαρακτηρίζει ως ΟΕΕ κλειστού τύπου ορισμένες υφιστάμενες νομικές δομές οι οποίες δεν διαθέτουν δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την ημερομηνία της αρχικής επένδυσης. Το άρθρο 61 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ προβλέπει μεταβατικές περιόδους κατά τις οποίες υφιστάμενοι ΔΟΕΕ, εφόσον διαχειρίζονται ΟΕΕ κλειστού τύπου που βρίσκονται σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο του επενδυτικού κύκλου τους, όπως προκύπτει από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας άδειάς τους ή από την αδυναμία τους να προβαίνουν σε πρόσθετες επενδύσεις μετά τις 22 Ιουλίου 2013, μπορούν να εξακολουθήσουν να διαχειρίζονται τους εν λόγω ΟΕΕ άνευ αδείας ή χωρίς να χρειάζεται να συμμορφώνονται προς σημαντικό μέρος της οδηγίας. Κατά συνέπεια, για να διαφυλαχθεί το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων σύμφωνα με τον συγκεκριμένο στόχο και το προαναφερθέν πλαίσιο, πρέπει να θεωρούνται ΔΟΕΕ ενός ΟΕΕ κλειστού τύπου για τους σκοπούς του άρθρου 61 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ οι διαχειριστές που διαχειρίζονται ΟΕΕ των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές εξαγοράζονται ή εξοφλούνται μετά από μια αρχική περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί δικαίωμα εξαγοράς.

(8)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

(9)

Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου στο οποίο βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τύποι ΔΟΕΕ

1.   Ένας ΔΟΕΕ μπορεί να είναι είτε ένα είτε και τα δύο από τα ακόλουθα:

ΔΟΕΕ ενός ΟΕΕ ανοικτού τύπου

ΔΟΕΕ ενός ΟΕΕ κλειστού τύπου.

2.   Ο ΔΟΕΕ ενός ΟΕΕ ανοικτού τύπου θεωρείται ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται έναν ΟΕΕ του οποίου οι μετοχές ή τα μερίδια, μετά από αίτηση οιουδήποτε από τους μετόχους ή τους μεριδιούχους του, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται πριν από την έναρξη της ρευστοποίησης ή της εκκαθάρισής του, άμεσα ή έμμεσα, σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τη συχνότητα που καθορίζονται στο καταστατικό του, στα ενημερωτικά δελτία ή στα έγγραφα προσφορών.

Μείωση του κεφαλαίου του ΟΕΕ σε σχέση με διανομές σύμφωνα με το καταστατικό, τα ενημερωτικά δελτία ή τα έγγραφα προσφοράς του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν μείωσης η οποία έχει εγκριθεί με απόφαση των μετόχων ή των μεριδιούχων σύμφωνα με το εν λόγω καταστατικό, τα ενημερωτικά δελτία ή τα έγγραφα προσφορών του ΟΕΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό ενός ΟΕΕ ως ανοικτού τύπου ή όχι.

Το εάν οι μετοχές ή τα μερίδια ενός ΟΕΕ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά και δεν εξαγοράζονται ούτε εξοφλούνται από τον ΟΕΕ δεν λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό ενός ΟΕΕ ως ανοικτού τύπου ή όχι.

3.   Ο ΔΟΕΕ ενός ΟΕΕ κλειστού τύπου διαχειρίζεται έναν ΟΕΕ διαφορετικό από ΟΕΕ του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο 2.

4.   Όταν κάποια μεταβολή στην πολιτική εξαγοράς μεριδίων του ΟΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του τύπου του ΟΕΕ που διαχειρίζεται ένας ΔΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ εφαρμόζει για τον συγκεκριμένο ΟΕΕ τους κανόνες σχετικά με τον νέο τύπο του ΟΕΕ.

5.   Για τους σκοπούς του άρθρο 61 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ένας ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ΟΕΕ του οποίου οι μετοχές ή τα μερίδια, μετά από αίτηση οιουδήποτε από τους μετόχους ή τους μεριδιούχους, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται πριν από την έναρξη της ρευστοποίησης ή της εκκαθάρισής του, άμεσα ή έμμεσα, σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ μετά από μια αρχική περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα εξαγοράς, θεωρείται ΔΟΕΕ ενός ΟΕΕ κλειστού τύπου.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


Top