EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013H0105

2013/105/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2009 , σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές

OJ L 51, 23.2.2013, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/105/oj

23.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 51/18


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Οκτωβρίου 2009

σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές

(2013/105/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τον Απρίλιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες (1), καθορίζοντας το πλαίσιο για τα μέτρα που αφορούν το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς τελικής χρήσης της ενέργειας που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS).

(2)

Τα εθνικά σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης (ΣΔΕΑ) που απαιτούνται από την οδηγία 2006/32/ΕΚ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών μέτρων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση με την εξαίρεση του ETS. Στο πρώτο εθνικό ΣΔΕΑ τους, σειρά από κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να εξερευνήσουν τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας των ΤΠΕ. (2).

(3)

Τον Οκτώβριο του 2006, η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού  (3), όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη παραδειγματικής αλλαγής για να μεταβληθούν τα συμπεριφορικά μοντέλα των κοινωνιών μας, ώστε να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής μας.

(4)

Στη συνέχεια, το Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε το στόχο εξοικονόμησης της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ κατά 20% σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020 και ενέκρινε το στόχο της μείωσης κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επίσης τη χάραξη αειφόρου πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια αναγνωρίζοντας τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και ανθρακούχων εκπομπών. Από την απελευθέρωση του δυναμικού για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ κατά 20% αναμένεται να προκύψουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους και περιβαλλοντικά οφέλη.

(5)

Τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση Δύο φορές το 20 έως το 2020 - Η κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης, όπου προτείνεται μια φιλόδοξη δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων με την επισήμανση ότι οι στόχοι που συμφωνήθηκαν για την κλιματική αλλαγή είναι τεχνολογικά και οικονομικά εφικτοί και ότι αποτελούν μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία για χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες (4). Οι προτάσεις εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (5) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008.

(6)

Τον Μάιο του 2008 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών  (6), με την οποία αναγνωρίζεται το δυναμικό των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) να προσφέρουν οικονομικώς αποδοτικά μέσα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την βιομηχανία και, ευρύτερα, στην κοινωνία των πολιτών.

(7)

Τον Ιούλιο του 2008 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση όσον αφορά το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική  (7) (SCP/SIP), με προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους και στην αύξηση της ζήτησης για περισσότερο αειφόρα προϊόντα, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κοινοτική βιομηχανία να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες για καινοτομία.

(8)

Σε στήριξη του σχεδίου δράσης SCP/SIP και βάσει σχετικής εντολής στην ανακοίνωση Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων - Οικοδομώντας στην συνεκτίμηση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής  (8), η Επιτροπή καταρτίζει, μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών, εγχειρίδιο οδηγιών (9) για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την ανάλυση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του κύκλου ζωής προϊόντων και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρακούχων εκπομπών και της ενεργειακής απόδοσης.

(9)

Το Νοέμβριο του 2008 η Επιτροπή ενέκρινε ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης (10) της οικονομίας για ταχύτερη επιστροφή στην οικονομική μεγέθυνση, τονίζοντας την άμεση ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και καθαρές τεχνολογίες. Για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού η Επιτροπή, στην ανακοίνωση με τίτλο Επενδύοντας σήμερα για την Ευρώπη του αύριο  (11), πρότεινε δέσμη μέτρων για να διοχετεύσει τη χρηματοδοτική στήριξη προς ενεργειακά και ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

(10)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και έξυπνων ενεργειακών υποδομών σε κτίρια, εργοστάσια μεταποίησης και στις μεταφορές: τις πρωτοβουλίες για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, εργοστάσια του μέλλοντος και πράσινα αυτοκίνητα, αντίστοιχα.

(11)

Τον Δεκέμβριο του 2008, η Επιτροπή ενέκρινε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πράσινες μεταφορές, σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ευρώπη, συνοδευόμενο από πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση του πλαισίου για την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (12). Η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα με στόχο να επιταχυνθεί η εγκατάσταση των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα συστήματα μεταφοράς.

(12)

Η χρήση ενέργειας από εξοπλισμό και υπηρεσίες ΤΠΕ αντιστοιχεί στο 8 % περίπου της ηλεκτρικής ισχύος στην ΕΕ και σε εκτιμώμενο ποσοστό 2% των ανθρακούχων εκπομπών. (13) Η οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (14), παρέχει κανόνες σε κοινοτική κλίμακα για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ΤΠΕ, σε σχέση με την ενεργειακή τους απόδοση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις καθόλο τον κύκλο ζωής τους. Η οδηγία παρέχει επίσης ευκαιρίες για εθελοντικές πρωτοβουλίες που κατέθεσε ο κλάδος.

(13)

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα  (15), η Επιτροπή υπογράμμισε το αναξιοποίητο δυναμικό στον τομέα των ΤΠΕ για να επικεντρωθεί σε συστημικές βελτιώσεις των οικείων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, της μεταποίησης, της παροχής υπηρεσιών και της αλυσίδας εφοδιασμού.

(14)

Τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης (16) που δημοσιεύτηκαν το Σεπτέμβριο του 2009 επιβεβαιώνουν ότι διάφορες εταιρείες ακολουθούν επί του παρόντος διαφορετικές στρατηγικές βελτίωσης των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Με συντονισμένη προσέγγιση θα μπορούσαν να αναδειχθούν καλύτερα ευκαιρίες, να υπάρξει εστίαση σε επενδύσεις και να προκύψουν οικονομικά οφέλη για τον τομέα στο σύνολό του, αλλά και συμβολή στην επίτευξη στόχων ενεργειακής απόδοσης.

(15)

Ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων από τον τομέα των ΤΠΕ για τη βελτίωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των διεργασιών του είναι ύψιστης σημασίας. Η πρόοδος προς την επίτευξη τέτοιων στόχων πρέπει να είναι μετρήσιμη και επαληθεύσιμη. Οι στόχοι πρέπει να επικαιροποιούνται, καθώς θα διατίθενται πιο αξιόπιστα βασικά στοιχεία. Ο τομέας των ΤΠΕ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη συγκρότηση φόρουμ των ΤΠΕ για την ενεργειακή απόδοση (ICT4EE), που θα επιδιώξει να θεσπίσει και να εφαρμόσει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση της ενέργειας του τομέα και του σχετικού αποτυπώματος άνθρακα, θα θέσει στόχους και θα προχωρήσει σε συγκριτική αξιολόγηση της προόδου.

(16)

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ο κλάδος των ΤΠΕ περιλαμβάνει τις μεταποιητικές βιομηχανίες ΤΠΕ, καθώς και τις επιχειρήσεις εμπορίας και παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ, όπως ορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. (17)

(17)

Εκτιμάται ότι, από τις βελτιώσεις που πιστώνονται στη χρήση ΤΠΕ σε άλλους κλάδους, μπορεί να εξοικονομηθεί το 15% περίπου του συνόλου των εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2020. (18) Σημαντικές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης χάρη στη χρήση ΤΠΕ αναμένεται να γίνουν σύντομα εφικτές σε κτίρια και κατασκευές, στην εφοδιαστική, καθώς και στην τελική χρήση ενέργειας.

(18)

Ο τομέας των ΤΠΕ μπορεί να προσφέρει εργαλεία προσομοίωσης, μοντελοποίησης, ανάλυσης, παρακολούθησης και απεικόνισης που είναι ζωτικής σημασίας για να διευκολυνθεί μια συνολική κτιριακή προσέγγιση για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτιρίων, η οποία θα συνεκτιμά πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση. Οι επενδύσεις δυσχεραίνονται, ωστόσο, από την απουσία αξιόπιστου και διαφανούς μέσου σε τομεακή κλίμακα για ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση της ενέργειας και της εξοικονόμηση στην πορεία του χρόνου, η οποία στην ιδανική περίπτωση θα αποτελέσει τη βάση των στρατηγικών και των εργαλείων σχεδιασμού.

(19)

Ο κλάδος των μεταφορών και της εφοδιαστικής εξαρτάται ιδιαίτερα από τη χρήση ΤΠΕ για τη λειτουργία και την βελτιστοποίηση του συνόλου των εργασιών του, ιδίως των απαιτήσεων μεταφοράς και αποθήκευσης. Ενδείκνυται, επομένως, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη βελτιστοποίηση του αποτυπώματος ενέργειας και άνθρακα των υπηρεσιών του και στην παροχή σχετικών πληροφοριών στους πελάτες.

(20)

Στους κλάδους των κτιρίων και των κατασκευών, καθώς και των μεταφορών και της εφοδιαστικής, έχει ήδη αναγνωριστεί η ανάγκη συγκρίσιμων μεθοδολογιών μέτρησης των ενεργειακών επιδόσεων και έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες. Οι κοινές μεθοδολογίες πρέπει να χρησιμεύσουν για την παροχή αξιόπιστων δεδομένων και μιας βάσης για την ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ.

(21)

Οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ των κλάδων μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη και μεγάλης κλίμακας διάθεση λύσεων με βάση ΤΠΕ για παρακολούθηση, διαχείριση και μέτρηση της χρήσης ενέργειας και των ανθρακούχων εκπομπών σε δραστηριότητες χρήσης ενέργειας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εξασφάλιση αξιόπιστης βάσης για αποφάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών.

(22)

Η έξυπνη μέτρηση της κατανάλωσης μπορεί να εξασφαλίσει ροή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα νέων κυκλωμάτων ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη διαχείριση και έλεγχος της ενέργειας και να επηρεάζει την τελική κατανάλωση, ιδίως όταν η μέτρηση της κατανάλωσης συνοδεύεται από ενημερωτικά συστήματα χρέωσης. Διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει νομική υποχρέωση για έξυπνη μέτρηση της κατανάλωσης ή εξετάζουν τη δυνατότητα επιβολής της. Η συντονισμένη δράση των κρατών μελών για τον καθορισμό ελάχιστων λειτουργικών προδιαγραφών για ευφυή συστήματα μέτρησης, θα συμβάλει στην αποφυγή τεχνικών εμποδίων, την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και θα επιτρέψει την εισαγωγή των βασιζόμενων σε ΤΠΕ καινοτόμων εφαρμογών για διαχείριση της ενέργειας κατά την τελική χρήση.

(23)

Η έξυπνη μέτρηση και τα έξυπνα δίκτυα είναι σημαντικά μέσα για μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, ευρύτερη εξάπλωση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και για αποτελεσματικό ενεργειακό εφοδιασμό και διανομή, καθώς και για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από εφαρμογές και υπηρεσίες που απορρέουν από αυτές τις εξελίξεις αναμένεται να προκύψουν νέοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με τη συμμετοχή φορέων, τόσο από την ενέργεια όσο και από τις ΤΠΕ. Οι συνθήκες που ευνοούν την ανάδυση νέων αγορών πρέπει να εξεταστούν παράλληλα με πιλοτικά προγράμματα και άλλες διερευνητικές πρωτοβουλίες.

(24)

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, η αποϋλοποίηση των ΤΠΕ πρέπει να θεωρηθεί ως μείωση της ανάγκης για υλικό εξοπλισμό στη διανομή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η αποϋλοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δημόσιες συμβάσεις των ΤΠΕ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων φυσικών πόρων, της διαμόρφωσης των συστημάτων ΤΠΕ και με την εξασφάλιση ότι οι επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις υφιστάμενων συστημάτων δεν θα περιορίζονται συμβατικά ή τεχνικά.

(25)

Σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης υπάρχει ετοιμότητα για συμμετοχή σε δραστηριότητες όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, όπως προέκυψε από τη δημόσια διαβούλευση που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14. Ο ρόλος των ΤΠΕ στην επίτευξη των στόχων αυτών είναι επίσης στο επίκεντρο εν εξελίξει πρωτοβουλιών από δημόσιες αρχές σε όλη την Ευρώπη. Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου των κυβερνήσεων των κρατών μελών είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των μέτρων, να αξιοποιηθούν θετικές συνέργειες μεταξύ τους και να οικοδομηθεί ένα σώμα συλλογικής γνώσης από την αμοιβαία κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εμπειριών.

(26)

Εκτιμάται ότι από την ευρύτερη χρήση εφαρμογών όπως οι επιγραμμικές υπηρεσίες και εφαρμογές, καθώς και οι προωθημένες τεχνολογίες συνεργασίας μπορεί να εξοικονομηθεί τουλάχιστον 1 έως 2% της συνολικά χρησιμοποιούμενης ενέργειας παγκοσμίως μέχρι το 2020. (19) Προκειμένου η ΕΕ να πετύχει εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας, θα απαιτηθεί η δημιουργία πανευρωπαϊκής ευρυζωνικής υποδομής.

(27)

Κανένας οργανισμός ή ομάδα ενδιαφερόμενων δεν μπορεί να ενεργήσει αποτελεσματικά μεμονωμένα. Η συντονισμένη δράση πολλών οργανισμών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών σχέσεων σε επίπεδο πόλης ή περιφέρειας, μπορούν να προωθηθούν πρωτοποριακές συστημικές αλλαγές σε ολόκληρη την κοινωνία. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής σχετικά με την χρήση λύσεων ΤΠΕ για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

(28)

Για να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος απαιτείται ανάληψη δέσμευσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, οι πολιτικοί ιθύνοντες στα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει να επιβεβαιώσουν την πλήρη δέσμευσή τους να διευκολύνουν την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων της παρούσας σύστασης.

ΣΥΝΙΣΤΑ ο τομέας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών

Προκειμένου να περιοριστεί το αυξανόμενο μερίδιό του στις παγκόσμιες ανθρακούχες εκπομπές και να ενισχυθούν οι δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε οι ΤΠΕ να αναλάβουν κεντρικό και κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,

(1)

να δεσμευτεί σε μια προοδευτική διαδικασία περιορισμού των ανθρακούχων εκπομπών που οδηγεί σε μετρήσιμη και επαληθεύσιμη μείωση της έντασης ενέργειας και των ανθρακούχων εκπομπών από όλες τις διεργασίες που εμπλέκονται στην παραγωγή, τη μεταφορά και την εμπορία εξοπλισμού και εξαρτημάτων ΤΠΕ.

(2)

να συμμετάσχει, μέσω των ενώσεων του κλάδου, σε μια άσκηση που θα τεθεί σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο:

α)

να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τη μέτρηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεών του, στο οποίο ο τομέας αναμένεται να συμβάλει παρέχοντας τα βασικά δεδομένα μέχρι το 2010,

β)

να έχουν εγκριθεί και εφαρμοστεί κοινές προς τούτο μεθοδολογίες έως το 2011,

γ)

να έχουν, έως το 2011, προσδιοριστεί στόχοι ενεργειακής απόδοσης που θα αποσκοπούν έως το 2015 να έχουν υπερβεί τους στόχους της ΕΕ για το 2020,

δ)

να έχει εκδοθεί χάρτης πορείας εντός τριών μηνών από την έκδοση της παρούσας σύστασης, στη συνέχεια ετήσιες εκθέσεις.

(3)

να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους αρμόδιους δημόσιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ελέγχου και επαλήθευσης που θα αξιολογεί εάν και κατά πόσο οι στόχοι έντασης της ενέργειας και μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών πρέπει να πληρούνται από μεμονωμένες εταιρείες

(4)

σε στενή συνεργασία με τον κλάδο των κτιρίων και κατασκευών να προσδιορίζει λύσεις ΤΠΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων νέων και υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και πρακτικών κατασκευής και ανακαίνισης, που οδηγούν σε κοινό χάρτη πορείας για ευρεία υιοθέτηση τέτοιων λύσεων.

(5)

σε στενή συνεργασία με με τον κλάδο των κτιρίων και κατασκευών να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην ευρύτερη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για μοντελοποίηση και προσομοίωση, καθώς και άλλων σχετικών εφαρμογών που διευκολύνουν και επικουρούν τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα κανονιστικά καθεστώτα που διέπουν τις επιδόσεις των κτιρίων.

(6)

σε στενή συνεργασία με τον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής να προσδιορίσει λύσεις ΤΠΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων των υπηρεσιών τους, που οδηγούν σε κοινό χάρτη πορείας για ευρεία υιοθέτηση τέτοιων λύσεων, σε συντονισμό με τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ITS.

(7)

σε στενή συνεργασία με την μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, να καταρτίσει συστηματικό πλαίσιο για να παράσχει πλήρη, συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις ανθρακούχες εκπομπές στις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές και υπηρεσίες σε όλους τους δυνητικούς χρήστες.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

Προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης συνοχή των πολιτικών ΤΠΕ με τις εθνικές, τοπικές και περιφερειακές προσεγγίσεις για τη μετάβαση προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών,

(8)

μέσω των αρμόδιων εθνικών αρχών τους:

α)

το αργότερο έως το τέλος του 2010, να έχουν συμφωνήσει σε κοινή ελάχιστη λειτουργική προδιαγραφή για την έξυπνη μέτρηση, που να επικεντρώνεται στην παροχή στους καταναλωτές καλύτερης πληροφόρησης, καθώς και βελτιωμένων ικανοτήτων για τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας,

β)

το αργότερο έως το τέλος του 2012, να έχουν συγκροτήσει συνεκτικό χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης.

(9)

να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν πρακτικές προμηθειών που θα αξιοποιούν τη δύναμη της ζήτησης του δημόσιου τομέα για την προώθηση της αποϋλοποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

(10)

να διευκολύνουν, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, τη χρήση των σχετικών εργαλείων ΤΠΕ για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των διαφόρων πολιτικών και να αποφύγουν αρνητικά δευτερογενή αποτελέσματα από την αλληλεπίδρασή τους.

(11)

να ενθαρρύνουν τη χρήση της προσομοίωσης και των μοντέλων ενέργειας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών σε κρίσιμους τομείς, ιδίως σε:

α)

αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και εγκαταστάτες,

β)

ελεγκτές ενέργειας,

γ)

εφοδιαστική και μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων,

δ)

δημόσιες υπηρεσίες, σχεδιασμός και πολιτικές λειτουργίες.

(12)

μέσω των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, επιδιώκουν, και, κατά περίπτωση, να αναβαθμίζουν στρατηγικές για την έγκατάσταση αξιόπιστης, υψίρρυθμης, ευρυζωνικής υποδομής για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η διαχείριση της κατανάλωσης, της διανομής και της παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η εισαγωγή συστημάτων σε κοινοτικό επίπεδο, όπως έξυπνη μέτρηση, έξυπνα δίκτυα και έξυπνες πόλεις.

(13)

εκτός από την υποχρέωσή τους που προβλέπεται στο άρθο 3.11 και στο παράρτημα I.2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (20) να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας και σε επιδείξεις έξυπνης μέτρησης και έξυπνων δικτύων, ώστε να προκύψει συναίνεση σχετικά με τις απαιτήσεις για την ανάδειξη των μελλοντικών καινοτομιών βάσει ΤΠΕ.

(14)

μέσω των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, να κάνουν χρήση ανοικτών ψηφιακών πλατφορμών για τη διευκόλυνση ολοκληρωμένης προσέγγισης στην πολεοδομία και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, και για την υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων, καταλόγων βέλτιστης πρακτικής, καθώς και τήρησης εύκολα προσβάσιμων αποθετηρίων πληροφοριών.

(15)

μέσω των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, να προσφέρουν ευκαιρίες για δημιουργικές μορφές συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων σε κοινοτικό επίπεδο μέσω προσκλήσεων υποβολής ιδεών, διαγωνισμών, και όπου είναι δυνατόν, παρέχοντας πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δημόσιων ψηφιακών πόρων και δημόσιων δεδομένων.

(16)

μέσω των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, να επεκτείνουν τα οφέλη της υποκατάστασης των διοικητικών διαδικασιών χωρίς ηλεκτρονική σύνδεση με επιγραμμικές εφαρμογές και υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν βελτιώσεις στην ενεργειακής απόδοσης, σε όλα τα τμήματα των κοινοτήτων τους.

ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη:

να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που θα λάβουν ανταποκρινόμενα στην παρούσα σύσταση εντός 12 μηνών από τη δημοσίευσή της, και στη συνέχεια μία φορά κάθε χρόνο.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.

(2)  Όπως αναφέρεται στη σύνοψη της πλήρους αξιολόγησης και των 27 εθνικών σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης, «Απο κοινου βηματα προοδου στην ενεργειακη αποδοση», SEC(2009)889 τελικό, κατ' απαίτηση της οδηγίας 2006/32/ΕΚ.

(3)  COM(2006) 545

(4)  COM(2008) 30

(5)  Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 – Συμπεράσματα της Προεδρίας, 17271/1/08 REV 1, 13 Φεβρουαρίου 2009.

(6)  COM(2008) 241.

(7)  COM(2008) 397

(8)  COM(2003) 302

(9)  The International Reference Life Cycle Reference System (ILCD) Handbook and supporting Data Network. http://lct.jrc.ec.europa.eu/eplca/deliverables/international-reference-life-cycle-data-system-ilcd-handbook.

(10)  COM(2008) 800, Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας.

(11)  COM(2009) 36.

(12)  COM(2008) 886, Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη και COM(2008) 887, Πρόταση οδηγίας: σχετικά με τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς

(13)  Bio Intelligence "Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency".

(14)  ΕΕ L 191 της 22.07.2005, σ. 29.

(15)  COM(2009) 111 τελικό.

(16)  Δημόσια διαβούλευση για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, 30 Μαρτίου – 14 Ιουνίου 2009.

(17)  OECD Guide to Measuring the Information Society, Rev. July 2009. www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide.

(18)  SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, έκθεση του The Climate Group για λογαριασμό της Global eSustainability Initiative (GeSI).

(19)  SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, έκθεση του The Climate Group για λογαριασμό της Global eSustainability Initiative (GeSI).

(20)  ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55.


Top