EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0965

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012 , για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

OJ L 296, 25.10.2012, p. 1–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 132 - 279

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj

25.10.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 296/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 965/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Οκτωβρίου 2012

για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 8 και το άρθρο 10 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι χειριστές και τα πληρώματα που λαμβάνουν μέρος στη λειτουργία ορισμένων αεροσκαφών υποχρεούνται να πληρούν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τα κράτη μέλη, εκτός από τα πιστοποιητικά εποπτείας που έχουν εκδώσει, διενεργούν έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων διαδρόμου, και λαμβάνουν κάθε μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών, για να αποτρέψουν τη συνέχιση παράβασης.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η Επιτροπή απαιτείται να εκδώσει τους αναγκαίους εκτελεστικούς κανόνες για τη θέσπιση των όρων ασφαλούς λειτουργίας των αεροσκαφών.

(4)

Για να εξασφαλισθεί ομαλή μετάβαση και υψηλό επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκτελεστικοί κανόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την επιστημονική και τεχνική πρόοδο στον τομέα των πτητικών λειτουργιών. Επομένως, πρέπει να συνεξεταστούν οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διοικητικές διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 υπό την αιγίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και η υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με το συγκεκριμένο εθνικό περιβάλλον.

(5)

Είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυπηγική βιομηχανία και στις διοικήσεις των κρατών μελών, ώστε να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και να αναγνωρίσουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις την εγκυρότητα των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(6)

Επειδή ο παρών κανονισμός αποτελεί εκτελεστικό μέτρο αναφερόμενο στο άρθρο 8 παράγραφος 5 και στο άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (2) και η οδηγία 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεωρείται ότι καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Ωστόσο, το παράρτημα III πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει προσωρινά μέχρις ότου λήξουν οι μεταβατικές περίοδοι που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και για τα πεδία για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμη εκτελεστικά μέτρα. Ομοίως, η οδηγία 2004/36/ΕΚ πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει προσωρινά μέχρις ότου λήξουν οι μεταβατικές περίοδοι που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(7)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και το υπέβαλε ως γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις λειτουργίες εμπορικών αερομεταφορών με αεροπλάνα και ελικόπτερα, καθώς και για τις επιθεωρήσεις διαδρόμου των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπό την εποπτεία ασφάλειας πτήσεων άλλου κράτους μέλους όταν προσγειώνονται σε αεροδρόμια ευρισκόμενα στο έδαφος που υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης.

2.   Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης λεπτομερείς κανόνες για τους όρους έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης των πιστοποιητικών αερομεταφορέων αεροσκαφών αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 που εκτελούν εμπορικές αερομεταφορές, για τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κατόχων πιστοποιητικών, καθώς και για τους όρους με τους οποίους οι εν λόγω αερομεταφορές απαγορεύονται, περιορίζονται ή υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις προς όφελος της ασφάλειας πτήσεων.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις πτητικές λειτουργίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοείται ως:

1)

«λειτουργία εμπορικής αερομεταφοράς (CAT)», η πτητική λειτουργία αεροσκάφους για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος·

2)

«αεροσκάφη επιδόσεων κατηγορίας Β», τα αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρες με μέγιστη εγκεκριμένη διάταξη θέσεων έως εννέα επιβατών και μέγιστη μάζα απογείωσης έως 5 700 kg·

3)

«τοποθεσία δημοσίου ενδιαφέροντος (ΤΔΕ)», η τοποθεσία που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες δημοσίου ενδιαφέροντος·

4)

«λειτουργίες επιδόσεων της κατηγορίας 1», η λειτουργία η οποία, σε περίπτωση βλάβης του κρίσιμου κινητήρα, επιτρέπει στο ελικόπτερο να προσγειωθεί εντός της διαθέσιμης απόστασης ματαιωθείσας απογείωσης ή να συνεχίσει την πτήση με ασφάλεια σε ενδεδειγμένη περιοχή προσγείωσης, αναλόγως της στιγμής κατά την οποία επέρχεται η βλάβη.

Πρόσθετοι ορισμοί για τους σκοπούς των παραρτημάτων II έως V προβλέπονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 3

Εποπτικές ικανότητες

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες οντότητες ως αρμόδια αρχή τους με τις αναγκαίες εξουσίες και κατ’ ανάθεση αρμοδιότητες για την πιστοποίηση και εποπτεία προσώπων και φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

2.   Εάν κράτος μέλος ορίσει περισσότερες από μία οντότητες ως αρμόδια αρχή:

α)

τα πεδία αρμοδιότητας κάθε αρμόδιας αρχής καθορίζονται σαφώς ως προς τις ευθύνες και τα γεωγραφικά όρια και

β)

οι εν λόγω οντότητες συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εποπτεία όλων των φορέων και των προσώπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η (οι) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) διαθέτει(-ουν) την αναγκαία ικανότητα προκειμένου να ασκούν την εποπτεία όλων των προσώπων και των φορέων που καλύπτονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα εποπτείας, καθώς και επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό της αρμόδιας αρχής δεν διενεργεί εποπτικές δραστηριότητες όταν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αυτό ενδεχομένως οδηγεί, άμεσα ή έμμεσα, σε σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν πρόκειται για οικογενειακά ή οικονομικά συμφέροντα.

5.   Το προσωπικό που εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή να εκτελεί εργασίες πιστοποίησης ή/και εποπτείας έχει την εξουσία να επιτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες εργασίες:

α)

να εξετάζει τα σχετικά αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες και κάθε άλλο υλικό σχετικό με την εκτέλεση των εργασιών πιστοποίησης ή/και εποπτείας·

β)

να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτά τα αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες και άλλο υλικό·

γ)

να ζητά επιτόπου προφορικές εξηγήσεις·

δ)

να έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές εγκαταστάσεις, τους χώρους πτητικής λειτουργίας ή τα μεταφορικά μέσα·

ε)

να διενεργεί ελέγχους, έρευνες, αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις, καθώς και επιθεωρήσεις διαδρόμου και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις·

στ)

να λαμβάνει ή να ενεργοποιεί μέτρα επιβολής του νόμου, κατά περίπτωση.

6.   Οι εργασίες της παραγράφου 5 επιτελούνται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 4

Επιθεωρήσεις διαδρόμου

Οι επιθεωρήσεις διαδρόμου αεροσκαφών φορέων εκμετάλλευσης, υποκείμενων στην εποπτεία ασφάλειας πτήσεων άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το τμήμα RAMP του παραρτήματος II.

Άρθρο 5

Πτητικές λειτουργίες

1.   Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών λειτουργούν αεροσκάφος αποκλειστικά για λειτουργίες εμπορικής αερομεταφοράς (εφεξής «CAT»), όπως προβλέπεται στα παραρτήματα III και IV.

2.   Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών CAT συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος V όταν χειρίζονται:

α)

αεροπλάνα και ελικόπτερα χρησιμοποιούμενα για:

i)

πτητικές λειτουργίες με πλοήγηση βάσει επιδόσεων [performance-based navigation (PBN)]·

ii)

πτητικές λειτουργίες σύμφωνα με ελάχιστες προδιαγραφές επιδόσεων πλοήγησης [minimum navigation performance specifications (MNPS)]·

iii)

πτητικές λειτουργίες σε εναέριο χώρο με μειωμένα ελάχιστα κατακόρυφου διαχωρισμού [reduced vertical separation minima (RVSM)]·

iv)

πτητικές λειτουργίες χαμηλής ορατότητας (LVO)·

β)

αεροπλάνα και ελικόπτερα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ)·

γ)

δικινητήρια αεροπλάνα χρησιμοποιούμενα για εμπορικές αερομεταφορές με πτήσεις μεγάλων αποστάσεων (ETOPS)·

δ)

ελικόπτερα χρησιμοποιούμενα για εμπορικές αερομεταφορές με συστήματα απεικόνισης νυκτερινής όρασης (NVIS)·

ε)

ελικόπτερα χρησιμοποιούμενα για εμπορικές αερομεταφορές με χειρισμό ανύψωσης (HHO) και

στ)

ελικόπτερα χρησιμοποιούμενα για εμπορικές αερομεταφορές ιατρικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης (HEMS).

Άρθρο 6

Παρεκκλίσεις

1.   Οι λειτουργίες CAT, οι οποίες αρχίζουν και τερματίζονται στο ίδιο αεροδρόμιο/στην ίδια επιχειρησιακή τοποθεσία με αεροπλάνα επιδόσεων της κατηγορίας B ή μη σύνθετα ελικόπτερα, δεν υπόκεινται στη συμμόρφωση με τα παραρτήματα III και IV.

Ωστόσο, υπόκεινται στα ακόλουθα:

α)

όσον αφορά τα αεροπλάνα, στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 και στις σχετικές εθνικές εξαιρέσεις με βάση αξιολόγηση του κινδύνου ασφάλειας πτήσεων που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές·

β)

όσον αφορά τα ελικόπτερα, στις εθνικές απαιτήσεις.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1, τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 λειτουργούν με τους όρους που καθορίζει η απόφαση E(2009) 7633 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, όταν χρησιμοποιούνται για λειτουργίες CAT. Κάθε μεταβολή λειτουργίας, η οποία επηρεάζει τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση, κοινοποιείται στην Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») πριν τεθεί σε εφαρμογή.

Κράτος μέλος, που δεν είναι αποδέκτης της απόφασης Ε(2009) 7633, το οποίο προτίθεται να κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, κοινοποιεί την πρόθεσή του στην Επιτροπή και τον Οργανισμό πριν θέσει σε εφαρμογή την παρέκκλιση. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός εκτιμούν μέχρι ποίου βαθμού αποκλίνει η μεταβολή ή η προβλεπόμενη χρήση της από τους όρους της απόφασης Ε(2009) 7633 ή επηρεάζει την αρχική αξιολόγηση ασφάλειας που διεξήχθη στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης. Εάν από την αξιολόγηση προκύψει ότι η μεταβολή ή η προβλεπόμενη χρήση της δεν ανταποκρίνεται στην αρχική αξιολόγηση ασφάλειας που διεξήχθη στο πλαίσιο της απόφασης Ε(2009) 7633, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει νέα αίτηση παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1, οι πτήσεις για την εισαγωγή ή την τροποποίηση τύπων αεροσκαφών που πραγματοποιούν φορείς σχεδιασμού ή παραγωγής στο πλαίσιο των δικαιωμάτων τους εξακολουθούν να εκτελούνται με τους όρους της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να απαιτούν ειδική έγκριση και να θέτουν πρόσθετες απαιτήσεις για τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τον εξοπλισμό, τα προσόντα και την εκπαίδευση του πληρώματος για υπεράκτιες λειτουργίες CAT ελικοπτέρου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τον Οργανισμό τις πρόσθετες απαιτήσεις που ισχύουν για τις εν λόγω ειδικές εγκρίσεις. Οι εν λόγω πρόσθετες απαιτήσεις δεν είναι λιγότερο αυστηρές από εκείνες των παραρτημάτων III και IV.

5.   Κατά παρέκκλιση από την CAT.POL.A.300 στοιχείο α) του παραρτήματος IV, τα μονοκινητήρια αεροπλάνα, όταν χρησιμοποιούνται για λειτουργίες CAT, εκτελούν πτητική λειτουργία τη νύχτα ή με ενόργανες μετεωρολογικές συνθήκες (IMC) με τους όρους που καθορίζονται στις υπάρχουσες εξαιρέσεις που χορηγούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3922/91.

Κάθε μεταβολή λειτουργίας αυτών των αεροπλάνων, η οποία επηρεάζει τους όρους που καθορίζονται στις εν λόγω εξαιρέσεις, κοινοποιείται στην Επιτροπή και τον Οργανισμό πριν τεθεί σε εφαρμογή. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός αξιολογούν την προτεινόμενη μεταβολή σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

6.   Οι υπάρχουσες λειτουργίες ελικοπτέρου από/προς τοποθεσία δημοσίου ενδιαφέροντος (ΤΔΕ) επιτρέπεται να διεξάγονται κατά παρέκκλιση της CAT.POL.H.225 του παραρτήματος IV, όποτε το μέγεθος της ΤΔΕ, το περιβάλλον του εμποδίου ή το ελικόπτερο δεν επιτρέπει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις λειτουργίας επιδόσεων της κατηγορίας 1. Οι εν λόγω λειτουργίες διεξάγονται με τους όρους που καθορίζουν τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τον Οργανισμό τους όρους που εφαρμόζουν.

Άρθρο 7

Πιστοποιητικά αερομεταφορέα

1.   Τα πιστοποιητικά αερομεταφορέα (AOC), τα οποία έχει χορηγήσει κράτος μέλος για αεροπλάνα σε φορείς εκμετάλλευσης CAT πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/1991, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Ωστόσο, το αργότερο στις 28 Οκτωβρίου 2014:

α)

οι αερομεταφορείς προσαρμόζουν το οικείο σύστημα διαχείρισης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια εκπαίδευσής τους, ώστε να καταστούν σύμφωνα με τα παραρτήματα III, IV και V·

β)

τα AOC αντικαθίστανται από πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα AOC, τα οποία έχει χορηγήσει κράτος μέλος για ελικόπτερα σε φορείς εκμετάλλευσης CAT πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, μετατρέπονται σε AOC σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό βάσει έκθεσης μετατροπής του κράτους μέλους που έχει εκδώσει το AOC, σε συνεννόηση με τον Οργανισμό.

Στην έκθεση μετατροπής περιγράφονται:

α)

οι εθνικές απαιτήσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν τα AOC·

β)

το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

γ)

οι διαφορές μεταξύ των εθνικών απαιτήσεων με βάση τις οποίες εκδόθηκαν τα AOC και των απαιτήσεων των παραρτημάτων III, IV και V, καθώς και το πώς και πότε απαιτείται οι χειριστές να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τα παραρτήματα αυτά.

Η έκθεση μετατροπής περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των εγγράφων που απαιτούνται για να αποδειχθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ), καθώς και αντίγραφα των συναφών εθνικών απαιτήσεων και διαδικασιών.

Άρθρο 8

Περιορισμοί χρόνου πτήσης

Οι περιορισμοί χρόνου πτήσης και υπηρεσίας υπόκεινται στα ακόλουθα:

α)

για αεροπλάνα, στο άρθρο 8 παράγραφος 4 και στο τμήμα ΙΖ του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3922/91·

β)

για ελικόπτερα, στις εθνικές απαιτήσεις.

Άρθρο 9

Κατάλογοι ελάχιστου εξοπλισμού

Οι κατάλογοι ελάχιστου εξοπλισμού (MEL) που έχουν εγκριθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού από το κράτος του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ή της νηολόγησης, αναλόγως, θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και επιτρέπεται η συνέχιση της χρήσης τους από τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που έχει λάβει την έγκριση.

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε τροποποίηση των MEL πραγματοποιείται σύμφωνα με την ORO.MLR.105 του παραρτήματος III.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 28 Οκτωβρίου 2012.

2.   Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις των παραρτημάτων I έως V μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2014.

Όταν κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής, κοινοποιεί το γεγονός στην Επιτροπή και τον Οργανισμό. Στην εν λόγω κοινοποίηση περιγράφει τους λόγους για την εν λόγω παρέκκλιση και τη διάρκειά της, καθώς και το πρόγραμμα υλοποίησης που περιέχει τα προβλεπόμενα μέτρα και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 76.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα II έως V

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

1.

«Διαθέσιμη απόσταση επιτάχυνσης-ακινητοποίησης», το μήκος της διαθέσιμης διαδρομής απογείωσης συν την περιοχή ακινητοποίησης, εφόσον η εν λόγω περιοχή ακινητοποίησης έχει κηρυχθεί διαθέσιμη από το κράτος του αεροδρομίου και είναι ικανή να φέρει τη μάζα του αεροπλάνου υπό τις επικρατούσες επιχειρησιακές συνθήκες.

2.

«Αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC)», τα μη δεσμευτικά πρότυπα που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός για να αποδεικνύεται ο τρόπος συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

3.

«Αποδεκτός κατάλογος ελέγχου», το έγγραφο το οποίο προορίζεται να υποβοηθήσει τη διενέργεια ελέγχου της εξωτερικής εμφάνισης δεμάτων που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα και των συνοδευτικών εγγράφων τους, προκειμένου να καθορισθεί ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες απαιτήσεις.

4.

«Κατάλληλο αεροδρόμιο», το αεροδρόμιο στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει αεροσκάφος, με βάση τις εφαρμοστέες απαιτήσεις επιδόσεων και τα χαρακτηριστικά του διαδρόμου από-προσγείωσης.

5.

Για την ταξινόμηση των επιβατών:

α)

«ενήλικας», πρόσωπο ηλικίας 12 ετών και άνω·

β)

«παιδί/παιδιά», πρόσωπα ηλικίας δύο ετών και άνω, τα οποία όμως είναι μικρότερα των 12 ετών·

γ)

«νήπιο», πρόσωπο ηλικίας κάτω των δύο ετών.

6.

«Αεροπλάνο», μηχανοκίνητο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων βαρύτερο του αέρα, το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση από τη δυναμική αντίδραση του αέρα έναντι των πτερύγων του.

7.

«Πτήση με σύστημα υποβοηθούμενης απεικόνισης νυκτερινής όρασης (NVIS)», για λειτουργίες NVIS, το τμήμα πτήσης εκτελούμενης τη νύκτα με κανόνες πτήσης όταν μέλος του πληρώματος χρησιμοποιεί διόπτρες νυχτερινής όρασης (NVG).

8.

«Αεροσκάφος», κάθε μηχάνημα που μπορεί να υποστηρίζεται στην ατμόσφαιρα από τις αντιδράσεις του αέρα πλην των αντιδράσεων του αέρα έναντι της επιφάνειας της Γης.

9.

«Εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης», τα μέσα που παρέχουν εναλλακτική δυνατότητα αντί κάποιου υφιστάμενου αποδεκτού μέσου συμμόρφωσης ή εκείνα που παρέχουν νέα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, για τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει καταρτίσει σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης.

10.

«Αντιπαγοποίηση», για τις διαδικασίες επίγειας εξυπηρέτησης, διαδικασία που προσφέρει για περιορισμένο χρόνο (χρόνος κράτησης) προστασία των επιφανειών του αεροσκάφους από τη δημιουργία παγετού ή πάγου και από τη συσσώρευση χιονιού.

11.

«Μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών», μέλος του πληρώματος που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, πλην των μελών του πληρώματος διακυβέρνησης πτήσης και των τεχνικών μελών πληρώματος, στο οποίο ο αερομεταφορέας αναθέτει την άσκηση καθηκόντων σχετικών με την ασφάλεια των επιβατών και της πτήσης κατά τη διάρκεια των πτητικών λειτουργιών.

12.

«Προσέγγιση κατηγορίας I (CAT I)», ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση ακριβείας με τη χρήση συστήματος ενόργανης προσγείωσης (ILS), μικροκυματικού συστήματος προσγείωσης (MLS), GLS (συστήματος προσγείωσης με παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης υποβοηθούμενο από το έδαφος (GNSS/GBAS)), ραντάρ προσέγγισης ακριβείας (PAR) ή GNSS με τη χρήση δορυφορικού συστήματος βελτίωσης (SBAS) με ύψος απόφασης (DH) έως 200 ft και οπτική εμβέλεια διαδρόμου (RVR) τουλάχιστον 550 m για αεροπλάνα και 500 m για ελικόπτερα.

13.

«Πτητική λειτουργία κατηγορίας ΙΙ (CAT II)», ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση ακριβείας με τη χρήση ILS ή MLS με:

α)

DH κάτω των 200 ft όχι όμως χαμηλότερη των 100 ft και

β)

RVR τουλάχιστον 300 m.

14.

«Πτητική λειτουργία κατηγορίας ΙΙΙΑ (CAT IIIA)», ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση ακριβείας με τη χρήση ILS ή MLS με:

α)

DH κάτω των 100 ft και

β)

RVR τουλάχιστον 200 m.

15.

«Πτητική λειτουργία της κατηγορίας ΙΙΙΒ (CAT IIIB)», ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση ακριβείας με τη χρήση ILS ή MLS με:

α)

DH κάτω των 100 ft ή χωρίς DH και

β)

RVR κάτω των 200 m όχι όμως χαμηλότερη των 75 m.

16.

«Ελικόπτερο κατηγορίας A», πολυκινητήριο ελικόπτερο σχεδιασμένο με χαρακτηριστικά κινητήρα και μονωτικού συστήματος που προδιαγράφονται στους εφαρμοστέους κώδικες αξιοπλοΐας και είναι ικανό να εκτελεί λειτουργίες με τη χρήση δεδομένων απογείωσης και προσγείωσης προγραμματισμένων σε περίπτωση δυσλειτουργίας κρίσιμου κινητήρα, με την οποία εξασφαλίζεται κατάλληλη και καθορισμένη επιφάνεια και κατάλληλη ικανότητα επιδόσεων για τη συνέχιση ασφαλούς πτήσης ή τη ματαίωση της απογείωσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητήρα.

17.

«Ελικόπτερο κατηγορίας B», μονοκινητήριο ή πολυκινητήριο ελικόπτερο που δεν πληροί τα πρότυπα της κατηγορίας A. Τα ελικόπτερα της κατηγορίας B δεν έχουν εγγυημένη ικανότητα ασφαλούς συνέχισης της πτήσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητήρα και προϋποθέτουν έκτακτη προσγείωση.

18.

«Προδιαγραφές πιστοποίησης (CS)», τεχνικά πρότυπα εγκεκριμένα από τον Οργανισμό που υποδεικνύουν μέσα απόδειξης της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες τους και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φορέα με σκοπό την πιστοποίηση.

19.

«Κυκλική προσέγγιση», η φάση οπτικής επαφής στο πλαίσιο ενόργανης προσέγγισης για να τεθεί το αεροσκάφος σε θέση προσγείωσης σε διάδρομο/περιοχή τελικής προσέγγισης και απογείωσης που δεν βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για κατευθείαν προσέγγιση.

20.

«Προέκταση διαδρόμου για απογείωση», καθορισμένη ορθογώνια επιφάνεια στο έδαφος ή το νερό υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, η οποία έχει επιλεγεί ή ετοιμασθεί ως κατάλληλη ώστε να αεροπλάνο πραγματοποιήσει μέρος της αρχικής ανόδου του σε προδιαγεγραμμένο ύψος.

21.

«Βάση νεφών», το ύψος της βάσης της χαμηλότερης παρατηρηθείσας ή προβλεπόμενης νέφωσης κοντά σε αεροδρόμιο ή τοποθεσία λειτουργίας ή εντός συγκεκριμένης περιοχής πτητικής λειτουργίας, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες μετράται επάνω από το ύψος του αεροδρομίου ή, σε περίπτωση υπεράκτιων πτητικών λειτουργιών, επάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

22.

«Κοινή εκμετάλλευση πτήσεων», συμφωνία με βάση την οποία αερομεταφορέας αποδίδει τον κωδικό ταυτότητάς του σε πτήση εκτελούμενη από άλλον αερομεταφορέα και πωλεί εισιτήρια για την πτήση αυτή.

23.

«Πυκνοκατοικημένη περιοχή», για πόλη, κωμόπολη ή οικισμό, περιοχή κυρίως κατοικίας, εμπορικής δραστηριότητας ή αναψυχής.

24.

«Διάδρομος με ρύπανση», διάδρομος του οποίου η επιφάνεια καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 25 % εντός του απαιτούμενου μήκους και πλάτους που χρησιμοποιείται από τα ακόλουθα:

α)

επιφανειακά ύδατα με βάθος άνω των 3 mm (0,125 ίντσες) ή από λάσπη χιονιού ή υγροποιημένο χιόνι, το οποίο ισοδυναμεί με άνω των 3 mm (0,125 ίντσες) ύδατος·

β)

χιόνι που έχει συμπυκνωθεί σε στερεή μάζα η οποία ανθίσταται σε περαιτέρω συμπύκνωση και, εάν ανασηκωθεί, παραμένει συμπαγής ή σπάζει σε κομμάτια (συμπυκνωμένο χιόνι)· ή

γ)

πάγο, συμπεριλαμβανομένου του υγρού πάγου.

25.

«Καύσιμα έκτακτης ανάγκης», τα καύσιμα που απαιτούνται για να αντισταθμιστούν απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατανάλωση καυσίμων μέχρι το αεροδρόμιο προορισμού.

26.

«Τελική προσέγγιση συνεχούς καθόδου (CDFA)», τεχνική πτήσης, σύμφωνη με τις διαδικασίες σταθεροποιημένης προσέγγισης, του τμήματος τελικής ενόργανης προσέγγισης μη ακριβείας, σε συνεχή κάθοδο, χωρίς οριζοντίωση, από απόλυτο/σχετικό ύψος ίσο ή άνω του στίγματος απολύτου/σχετικού ύψους τελικής προσέγγισης μέχρι περίπου 15 m (50 ft) υπεράνω του κατωφλίου του διαδρόμου από-προσγείωσης ή μέχρι το σημείο από το οποίο αρχίζει o ελιγμός οριζοντίωσης πριν από την προσγείωση ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους.

27.

«Μετατραπείσα μετεωρολογική ορατότητα (CMV)», τιμή ισοδύναμη με οριζόντια ορατότητα επί του διαδρόμου προσγείωσης (RVR), η οποία προκύπτει από την αναφερόμενη μετεωρολογική ορατότητα.

28.

«Μέλος πληρώματος», πρόσωπο στο οποίο αερομεταφορέας αναθέτει την άσκηση καθηκόντων εντός του αεροσκάφους.

29.

«Κρίσιμα στάδια της πτήσης», για τα αεροπλάνα, η διαδρομή απογείωσης, το ίχνος πτήσης απογείωσης, η τελική προσέγγιση, η αποτυχημένη προσέγγιση, η προσγείωση, συμπεριλαμβανομένης της τροχοδρόμησης κατά την προσγείωση και κάθε άλλο στάδιο της πτήσης κατά την κρίση του κυβερνήτη.

30.

«Κρίσιμα στάδια της πτήσης», για τα ελικόπτερα, η τροχοδρόμηση, η μετεώριση, η απογείωση, η τελική προσέγγιση, η αποτυχημένη προσέγγιση, η προσγείωση και κάθε άλλο στάδιο της πτήσης κατά την κρίση του κυβερνήτη.

31.

«Υγρός διάδρομος», διάδρομος του οποίου η επιφάνεια δεν είναι ξηρή, καθώς και όταν η υγρασία πάνω σε αυτή δεν του προσδίδει γυαλιστερή εμφάνιση.

32.

«Επικίνδυνα εμπορεύματα», αντικείμενα ή ουσίες που μπορούν να θέσουν σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, τα περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον και περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικινδύνων αντικειμένων των τεχνικών οδηγιών ή έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

33.

«Ατύχημα με επικίνδυνα εμπορεύματα», συμβάν που συνδέεται και σχετίζεται με την αεροπορική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρο ή σοβαρό τραυματισμό προσώπου ή μεγάλη ζημιά αγαθών.

34.

«Περιστατικό με επικίνδυνα εμπορεύματα»:

α)

συμβάν, με εξαίρεση ατύχημα κατά τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, το οποίο συνδέεται και σχετίζεται με την αεροπορική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και δεν επέρχεται απαραίτητα εντός του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα τραυματισμό προσώπου, ζημία αγαθών, φωτιά, θραύση, διασκορπισμό υγρού, διαρροή υγρού ή ραδιενέργειας ή άλλη απόδειξη ότι δεν έχει διατηρηθεί σε άρτια κατάσταση η συσκευασία·

β)

κάθε συμβάν που σχετίζεται με τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες.

35.

«Αποπαγοποίηση», για τις διαδικασίες επίγειας εξυπηρέτησης, διαδικασία αφαίρεσης παγετού, πάγου, χιονιού ή λάσπης χιονιού από το αεροσκάφος ώστε να καθαριστούν οι επιφάνειές του.

36.

«Καθορισμένο σημείο μετά την απογείωση (DPATO)», το σημείο κατά το στάδιο απογείωσης και αρχικής ανόδου, πριν από το οποίο δεν εξασφαλίζεται η ικανότητα του ελικοπτέρου να συνεχίσει με ασφάλεια την πτήση του, με τον κρίσιμο κινητήρα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να χρειασθεί ενδεχομένως αναγκαστική προσγείωση.

37.

«Καθορισμένο σημείο πριν την προσγείωση (DPBL)», το σημείο κατά το στάδιο προσέγγισης και προσγείωσης, μετά το οποίο δεν εξασφαλίζεται η ικανότητα του ελικοπτέρου να συνεχίσει με ασφάλεια την πτήση του, με τον κρίσιμο κινητήρα εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να χρειασθεί ενδεχομένως αναγκαστική προσγείωση.

38.

«Απόσταση DR», η οριζόντια απόσταση που έχει διανύσει το ελικόπτερο από το τέλος της διαθέσιμης απόστασης απογείωσης.

39.

«Συμφωνία μίσθωσης μόνο του αεροσκάφους», συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων με βάση την οποία το αεροσκάφος χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του μισθωτή.

40.

«Ξηρά λειτουργική μάζα», η συνολική μάζα του αεροσκάφους, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο τύπο πτητικής λειτουργίας, χωρίς το καύσιμο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και το ωφέλιμο φορτίο.

41.

«Ξηρός διάδρομος», διάδρομος ο οποίος δεν είναι ούτε υγρός ούτε έχει ρυπανθεί και περιλαμβάνει επιστρωμένους διαδρόμους ειδικά κατασκευασμένους με αύλακες ή πορώδες οδόστρωμα και συντηρείται έτσι ώστε να διατηρεί «αποτελεσματικά στεγνή» την πέδηση ακόμη και όταν υπάρχει υγρασία.

42.

«Ανυψωμένη περιοχή τελικής προσέγγισης και απογείωσης (ανυψωμένη FATO)», περιοχή τελικής προσέγγισης και απογείωσης (FATO) τουλάχιστον 3 m υπεράνω της περιβάλλουσας επιφάνειας.

43.

«Εναλλακτικό αεροδρόμιο κατά τη διαδρομή», κατάλληλο αεροδρόμιο κατά μήκος της διαδρομής το οποίο θα απαιτηθεί ενδεχομένως κατά τον σχεδιασμό της πτήσης.

44.

«Σύστημα ενισχυμένης όρασης (EVS)», ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης του εξωτερικού χώρου σε πραγματικό χρόνο, με οπτικούς αισθητήρες.

45.

«Περιοχή τελικής προσέγγισης και απογείωσης (FATO)», καθορισμένη περιοχή για πτητικές λειτουργίες ελικοπτέρων, επάνω από την οποία ολοκληρώνεται ο ελιγμός τελικής προσέγγισης για μετεώρηση ή προσγείωση, και από την οποία αρχίζει ο ελιγμός απογείωσης. Για ελικόπτερα με πτητικές λειτουργίες της κατηγορίας επιδόσεων 1, η καθορισμένη περιοχή περιλαμβάνει τη διαθέσιμη περιοχή ματαίωσης της απογείωσης.

46.

«Παρακολούθηση δεδομένων πτήσης (FDM)», η προληπτική και μη επιβαρυντική αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων πτήσης από συνήθεις πτητικές λειτουργίες για τη βελτίωση της ασφάλειας πτήσης.

47.

«Συσκευή εκπαίδευσης με προσομοίωση πτήσης (FSTD)», εκπαιδευτική συσκευή η οποία:

α)

στην περίπτωση αεροπλάνων, είναι πλήρης εξομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD), εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT) ή συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD)·

β)

στην περίπτωση ελικοπτέρων, είναι πλήρης εξομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD) ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και αεροναυτιλίας (FNPT).

48.

«Αεροδρόμιο καυσίμων ERA», αεροδρόμιο εναλλαγής κατά τη διαδρομή που επιλέγεται για μείωση των καυσίμων έκτακτης ανάγκης.

49.

«Σύστημα προσγείωσης GBAS (GLS)», σύστημα προσέγγισης και προσγείωσης στο οποίο χρησιμοποιούνται στοιχεία παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης υποβοηθούμενου από το έδαφος (GNSS/GBAS) για την καθοδήγηση αεροσκάφους με βάση το κατακόρυφο και το οριζόντιο στίγμα του GNSS. Χρησιμοποιείται γεωμετρική αναφορά απόλυτου ύψους για την κλίση της τελικής προσέγγισης.

50.

«Προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εδάφους», το προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εδάφους (όπως αστυνομικοί, πυροσβέστες κ.λπ.) που συμμετέχει σε ιατρική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ελικοπτέρων (HEMS) και τα καθήκοντα του οποίου σχετίζονται σε ορισμένο βαθμό με πτητικές λειτουργίες ελικοπτέρων.

51.

«Απαγόρευση απογείωσης», η ρητή απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους και η λήψη μέτρων απαραίτητων για την κράτησή του στο έδαφος.

52.

«Απεικονιστής ορθής διόπτευσης (HUD)», σύστημα απεικόνισης των πληροφοριών πτήσης στο εμπρόσθιο εξωτερικό οπτικό πεδίο του χειριστή, χωρίς να περιορίζεται σημαντικά το οπτικό πεδίο του προς τα έξω.

53.

«Σύστημα καθοδήγησης προσγείωσης με ορθή διόπτευση (HUDLS)», το συνολικό αερομεταφερόμενο σύστημα με ορθή διόπτευση που καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαδικασία προσέγγισης, προσγείωσης ή/και αποτυχημένης προσέγγισης. Περιλαμβάνει όλους τους αισθητήρες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις παροχές ισχύος, τις ενδείξεις και τα χειριστήρια.

54.

«Ελικόπτερο», βαρύτερο από τον αέρα αεροσκάφος το οποίο υποστηρίζεται στην πτήση κυρίως από τις αντιδράσεις του αέρα σε ένα ή περισσότερα μηχανοκίνητα στροφεία σε πλήρως κάθετους άξονες.

55.

«Μέλος πληρώματος ανύψωσης ελικοπτέρου (HHO)», μέλος τεχνικού πληρώματος στο οποίο ανατίθεται να εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ανύψωση.

56.

«Ελικοδρόμιο», περιοχή τελικής προσέγγισης και απογείωσης ευρισκόμενη σε πλωτή ή σταθερή υπεράκτια κατασκευή.

57.

«Μέλος πληρώματος ιατρικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ελικοπτέρων (HEMS)», μέλος τεχνικού πληρώματος στο οποίο ανατίθεται να συμμετάσχει σε πτήση HEMS με σκοπό να συνδράμει άτομο το οποίο χρειάζεται την ιατρική βοήθεια που φέρει το ελικόπτερο και να βοηθήσει τον χειριστή κατά την αποστολή.

58.

«Πτήση ιατρικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ελικοπτέρων (HEMS)», πτήση ελικοπτέρου με την έγκριση HEMS, σκοπός της οποίας είναι να διευκολυνθεί η επείγουσα ιατρική βοήθεια, όταν είναι αποφασιστική η άμεση και ταχεία μεταφορά, με την οποία μεταφέρονται:

α)

ιατρικό προσωπικό·

β)

ιατρικά εφόδια (εξοπλισμός, αίμα, όργανα, φάρμακα)· ή

γ)

ασθενείς ή τραυματίες και άλλα άμεσα εμπλεκόμενα άτομα.

59.

«Επιχειρησιακή βάση HEMS», αεροδρόμιο στο οποίο βρίσκονται σε επιφυλακή μέλη πληρωμάτων HEMS και ελικόπτερα HEMS για επιχειρήσεις HEMS.

60.

«Επιχειρησιακή τοποθεσία HEMS», τοποθεσία την οποία επιλέγει ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια πτήσης HEMS για ανυψωτικές λειτουργίες ελικοπτέρου, προσγείωση και απογείωση.

61.

«Πτήση HHO», πτήση ελικοπτέρου που εκτελείται με έγκριση HHO, σκοπός της οποίας είναι να διευκολυνθεί η μεταφορά προσώπων ή/και φορτίου με ανύψωση ελικοπτέρου.

62.

«Υπεράκτια πτήση HHO», πτήση ελικοπτέρου που εκτελείται με έγκριση HHO, σκοπός της οποίας είναι να διευκολυνθεί η μεταφορά προσώπων ή/και φορτίου με ανύψωση ελικοπτέρου από ή προς πλοίο ή κατασκευή σε θαλάσσια περιοχή ή στη θάλασσα.

63.

«Επιβάτης HHO», πρόσωπο που πρόκειται να μεταφερθεί με ανύψωση ελικοπτέρου.

64.

«Τοποθεσία HHO», συγκεκριμένη περιοχή στην οποία ελικόπτερο εκτελεί μεταφορά.

65.

«Χρόνος κράτησης (HoT)», ο εκτιμώμενος χρόνος κατά τον οποίο το υγρό αντιπαγοποίησης θα αποτρέψει τη δημιουργία πάγου και παγετού και τη συσσώρευση χιονιού στις προστατευόμενες (υποκείμενες σε αντιπαγοποίηση) επιφάνειες αεροπλάνου.

66.

«Εχθρικό περιβάλλον»:

α)

περιβάλλον στο οποίο:

i)

δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ασφαλής αναγκαστική προσγείωση εξαιτίας ακατάλληλης επιφάνειας·

ii)

οι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου δεν είναι δυνατόν να προστατευθούν δεόντως από τα στοιχεία της φύσης·

iii)

δεν προσφέρεται ανταπόκριση/ικανότητα έρευνας και διάσωσης ανάλογη της αναμενόμενης έκθεσης· ή

iv)

υφίσταται μη αποδεκτός κίνδυνος στο έδαφος για πρόσωπα ή αγαθά·

β)

σε κάθε περίπτωση, οι ακόλουθες περιοχές:

v)

για επιχειρήσεις πάνω από τη θάλασσα, οι περιοχές ανοικτής θαλάσσης με συντεταγμένες Βορείως 45N και Νοτίως 45S τις οποίες καθορίζει η αρχή του αρμοδίου κράτους·

vi)

τα τμήματα πυκνοκατοικημένης περιοχής χωρίς κατάλληλη περιοχή αναγκαστικής προσγείωσης.

67.

«Σημείο απόφασης προσγείωσης (LDP)», το σημείο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των επιδόσεων προσγείωσης, από το οποίο, εφόσον έχει διαγνωσθεί βλάβη στον κινητήρα στο σημείο αυτό, η προσγείωση μπορεί να συνεχισθεί με ασφάλεια ή να αρχίσει η ματαίωση της προσγείωσης.

68.

«Διαθέσιμη απόσταση προσγείωσης (LDA)», το μήκος του διαδρόμου που δηλώνεται ως διαθέσιμο από το κράτος του αεροδρομίου και είναι κατάλληλο για την τροχοδρόμηση αεροπλάνου που προσγειώνεται.

69.

«Χερσαία αεροπλάνα», αεροσκάφη σταθερών πτερύγων τα οποία έχουν σχεδιασθεί για να απογειώνονται και να προσγειώνονται στην ξηρά και περιλαμβάνουν αμφίβια αεροπλάνα που λειτουργούν ως χερσαία αεροπλάνα.

70.

«Τοπική μεταφορά με ελικόπτερο», εμπορική αερομεταφορά με ελικόπτερα μέγιστης πιστοποιημένης μάζας απογείωσης (MCTOM) άνω των 3 175 kg και μέγιστης εγκεκριμένης διαμόρφωσης θέσεων επιβατών (MOPSC) για έως εννέα άτομα, την ημέρα, σε διαδρομές στις οποίες η πλοήγηση δεν διεξάγεται με βάση ευδιάκριτα χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους και εκτελείται εντός τοπικής και καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής που προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

71.

«Διαδικασίες χαμηλής ορατότητας (LVP)», διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αεροδρόμιο προκειμένου να εξασφαλίζονται ασφαλείς πτητικές λειτουργίες για προσεγγίσεις προτύπων κατώτερων της κατηγορίας I, εκτός των τοπικών προσεγγίσεων προτύπων της κατηγορίας ΙΙ, των προσεγγίσεων ΙΙ και ΙΙΙ και των απογειώσεων χαμηλής ορατότητας.

72.

«Απογείωση με χαμηλή ορατότητα(LVTO)», απογείωση με ορατότητα διαδρόμου (RVR) κατώτερη των 400 m αλλά τουλάχιστον 75 m.

73.

«Πτητική λειτουργία προτύπων κατώτερων της κατηγορίας I (LTS CAT I)», πτητική λειτουργία ενόργανης προσέγγισης και προσγείωσης της κατηγορίας Ι με τη χρήση του σχετικού ύψους απόφασης (DH) κατηγορίας Ι, με ορατότητα διαδρόμου κατώτερη από εκείνη που κανονικά αντιστοιχεί στο εφαρμοστέο σχετικό ύψος απόφασης, τουλάχιστον όμως 400 m.

74.

«Μέγιστη εγκεκριμένη διάταξη θέσεων επιβατών (MOPSC)», ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθημένων σε συγκεκριμένο αεροσκάφος, εξαιρουμένων των θέσεων του πληρώματος, που ορίζονται για τη λειτουργία του και προβλέπονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Με βάση τη μέγιστη εγκεκριμένη διάταξη θέσεων επιβατών που έχει ορισθεί κατά τη διαδικασία πιστοποίησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου (TC), σε συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου (STC) ή σε τροποποίηση του TC ή του STC για συγκεκριμένο αεροσκάφος, η MOPSC μπορεί να καθορίζει ίσο ή κατώτερο αριθμό θέσεων, ανάλογα με τους επιχειρησιακούς περιορισμούς.

75.

«Επιβαίνων ιατρικής υπηρεσίας», πρόσωπο ιατρικής υπηρεσίας που επιβαίνει σε ελικόπτερο σε πτήση HEMS, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των ιατρών, νοσοκόμων και του παραϊατρικού προσωπικού.

76.

«Νύκτα», το χρονικό διάστημα από το τέλος του πολιτικού λυκόφωτος έως την αρχή του πολιτικού λυκαυγούς ή κάθε άλλο χρονικό διάστημα από της δύση έως την ανατολή του Ηλίου που προβλέπεται από την αρμόδια αρχή όπως καθορίζεται από το κράτος μέλος.

77.

«Διόπτρες νυκτερινής όρασης (NVG)», στερεοσκοπική διοφθαλμική φωτοενισχυτική συσκευή, φερόμενη στην κεφαλή, η οποία βελτιώνει την ικανότητα διατήρησης των οπτικών σημείων αναφοράς επιφανείας τη νύκτα.

78.

«Σύστημα απεικόνισης νυκτερινής όρασης (NVIS)», η ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την επιτυχή και ασφαλή χρήση των φωτοενισχυτικών διοπτρών κατά τον χειρισμό ελικοπτέρου. Το σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον: φωτοενισχυτικές διόπτρες, φωτισμό με NVIS, εξαρτήματα ελικοπτέρου, εκπαίδευση και διαρκή αξιοπλοΐα.

79.

«Μη εχθρικό περιβάλλον», περιβάλλον στο οποίο:

α)

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ασφαλής αναγκαστική προσγείωση·

β)

οι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου είναι δυνατόν να προστατευθούν δεόντως από τα στοιχεία της φύσης και

γ)

προσφέρεται δυνατότητα επέμβασης/ικανότητα έρευνας και διάσωσης ανάλογη της αναμενόμενης έκθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, τα τμήματα πυκνοκατοικημένης περιοχής με κατάλληλη περιοχή ασφαλούς αναγκαστικής προσγείωσης θεωρούνται μη εχθρικά.

80.

«Προσέγγιση μη ακριβείας (NPA)», ενόργανη προσέγγιση με ελάχιστο ύψος καθόδου (MDH), ή σχετικό ύψος καθόδου (DH) όταν η πτήση εκτελείται με τεχνική τελικής προσέγγισης με συνεχή κάθοδο (CDFA), τουλάχιστον 250 ft και ορατότητα διαδρόμου (RVR)/μεταλλασσόμενη μετεωρολογική ορατότητα (CMV) τουλάχιστον 750 m για αεροπλάνα και 600 m για ελικόπτερα.

81.

«Μέλος πληρώματος συστήματος απεικόνισης νυκτερινής όρασης (NVIS)», μέλος τεχνικού πληρώματος που συμμετέχει σε πτήση NVIS.

82.

«Πτήση NVIS», πτήση υπό νυκτερινές μετεωρολογικές συνθήκες εξ όψεως (VMC) κατά την οποία το πλήρωμα πτήσης χρησιμοποιεί φωτοενισχυτικές διόπτρες κατά τον χειρισμό ελικοπτέρου με έγκριση NVIS.

83.

«Υπεράκτιες πτητικές λειτουργίες», πτητικές λειτουργίες μεγάλο μέρος των οποίων εκτελείται συνήθως σε θαλάσσιες περιοχές από και προς υπεράκτιες εγκαταστάσεις.

84.

«Τοποθεσία λειτουργίας», χώρος, εκτός αεροδρομίων, τον οποίο επιλέγει ο χειριστής ή ο κυβερνήτης ή ο διοικητής για την προσγείωση, απογείωση ή/και εξωτερική φόρτωση.

85.

«Πτητική λειτουργία κατηγορίας επιδόσεων 1», πτητική λειτουργία κατά την οποία, σε περίπτωση βλάβης του κρίσιμου κινητήρα, το ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί εντός της διαθέσιμης απόστασης ματαίωσης της απογείωσης ή να συνεχίσει με ασφάλεια την πτήση προς κατάλληλη περιοχή προσγείωσης, ανάλογα με τη χρονική στιγμή της βλάβης.

86.

«Πτητική λειτουργία κατηγορίας επιδόσεων 2», πτητική λειτουργία κατά την οποία, σε περίπτωση βλάβης του κρίσιμου κινητήρα, διατίθενται επιδόσεις που επιτρέπουν στο ελικόπτερο να συνεχίσει με ασφάλεια την πτήση, εκτός όταν η βλάβη επέρχεται κατά το αρχικό στάδιο του ελιγμού απογείωσης ή κατά το τελευταίο στάδιο του ελιγμού προσγείωσης, με αποτέλεσμα σε αμφότερες τις περιπτώσεις ενδέχεται να χρειασθεί αναγκαστική προσγείωση.

87.

«Πτητική λειτουργία κατηγορίας επιδόσεων 3», πτητική λειτουργία κατά την οποία, σε περίπτωση βλάβης του κρίσιμου κινητήρα οποιαδήποτε στιγμή της πτήσης, ενδέχεται να χρειασθεί αναγκαστική προσγείωση σε πολυκινητήριο ελικόπτερο και θα χρειασθεί οπωσδήποτε μονοκινητήριο ελικόπτερο.

88.

«Επιχειρησιακός έλεγχος», η ευθύνη έναρξης, συνέχισης, λήξης ή εκτροπής μιας πτήσης για λόγους ασφαλείας.

89.

«Πτητική λειτουργία κατηγορίας επιδόσεων εκτός της ΙΙ (OTS CAT II)», ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση ακριβείας με τη χρήση ILS ή MLS όταν δεν διατίθενται ορισμένα ή όλα τα στοιχεία της κατηγορίας II του συστήματος φωτισμού προσέγγισης ακριβείας, και με:

α)

DH κάτω των 200 ft αλλά τουλάχιστον 100 ft και

β)

RVR τουλάχιστον 350 m.

90.

«Αεροπλάνα με επιδόσεις κατηγορίας A», πολυκινητήρια αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρες μέγιστης εγκεκριμένης διαμόρφωσης θέσεων επιβατών (MOPSC) άνω των εννέα ή μέγιστης μάζας απογείωσης άνω των 5 700 kg, και όλα τα πολυκινητήρια αεριωθούμενα αεροπλάνα.

91.

«Αεροπλάνα με επιδόσεις κατηγορίας Β», αεροπλάνα με ελικοκινητήρες, μέγιστης εγκεκριμένης διαμόρφωσης θέσεων επιβατών (MOPSC) έως εννέα και μέγιστης μάζας απογείωσης έως 5 700 kg.

92.

«Αεροπλάνα με επιδόσεις κατηγορίας C», αεροπλάνα με παλινδρομικούς κινητήρες, μέγιστης εγκεκριμένης διαμόρφωσης θέσεων επιβατών (MOPSC) άνω των εννέα ή μέγιστης μάζας απογείωσης άνω των 5 700 kg.

93.

«Κυβερνήτης», ο χειριστής που ορίζεται υπεύθυνος και αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης. Για τις εμπορικές αερομεταφορές, ο «κυβερνήτης» αποκαλείται «πιλότος».

94.

«Κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας», τα κεντρικά γραφεία ή η καταστατική έδρα φορέα, στον οποίο ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

95.

«Ιεράρχηση των επιθεωρήσεων διαδρόμου», ο καθορισμός ενδεδειγμένου ποσοστού του συνολικού αριθμού επιθεωρήσεων διαδρόμου που διενεργούνται σε ετήσια βάση από κράτος μέλος ή για λογαριασμό του, όπως προβλέπεται στο μέρος-ARO.

96.

«Τοποθεσία δημοσίου ενδιαφέροντος (PIS)», τοποθεσία χρησιμοποιούμενη αποκλειστικά για δραστηριότητες δημοσίου ενδιαφέροντος.

97.

«Επιθεώρηση διαδρόμου», η επιθεώρηση αεροσκάφους, των προδιαγραφών πτήσης και του πληρώματος θαλάμου και των εγγράφων πτήσης για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

98.

«Διάστημα διόρθωσης», περιορισμός της διάρκειας λειτουργιών με εξοπλισμό εκτός λειτουργίας.

99.

«Διαθέσιμη απόσταση ματαίωσης της απογείωσης (RTODAH)», το μήκος της τελικής προσέγγισης και απογείωσης που δηλώνεται διαθέσιμη και κατάλληλη για ελικόπτερα τα οποία λειτουργούν με επιδόσεις της κατηγορίας 1 για να ολοκληρώσουν ματαίωση της απογείωσης.

100.

«Απαιτούμενη απόσταση ματαίωσης απογείωσης (RTODRH)», η οριζόντια απόσταση που απαιτείται από την έναρξη της απογείωσης έως το σημείο στο οποίο ελικόπτερο ακινητοποιείται πλήρως μετά από βλάβη κινητήρα και ματαίωση της απογείωσης στο σημείο απόφασης απογείωσης.

101.

«Ορατότητα διαδρόμου (RVR)», η έκταση μέχρι την οποία ο χειριστής αεροσκάφους στην κεντρική γραμμή (άξονα) διαδρόμου μπορεί να βλέπει τις σημάνσεις επιφανείας ή τα φώτα οριοθέτησης του διαδρόμου ή προσδιορισμού της κεντρικής γραμμής του (άξονα).

102.

«Ασφαλής αναγκαστική προσγείωση», αναπόφευκτη προσγείωση ή προσθαλάσσωση με την εύλογη προσδοκία να μην υπάρξουν τραυματισμοί προσώπων στο αεροσκάφος ή το έδαφος.

103.

«Υδροπλάνο», αεροσκάφος σταθερών πτερύγων το οποίο έχει σχεδιασθεί για να απογειώνεται και να προσγειώνεται στο νερό, συμπεριλαμβανομένων των αμφίβιων αεροπλάνων που λειτουργούν ως υδροπλάνα.

104.

«Χωριστοί διάδρομοι», διάδρομοι του ιδίου αεροδρομίου που αποτελούν χωριστές επιφάνειες προσγείωσης. Οι διάδρομοι αυτοί είναι δυνατόν να επικαλύπτονται ή να διασταυρώνονται κατά τρόπο ώστε, εάν ο ένας είναι αποκλεισμένος, να μην εμποδίζει τον προγραμματισμένο τύπο λειτουργιών του άλλου διαδρόμου. Για κάθε διάδρομο πρέπει να υπάρχει διαφορετική διαδικασία προσέγγισης βασιζόμενη σε χωριστό αεροναυτιλιακό βοήθημα.

105.

«Ειδική πτήση VFR», πτήση VFR εξουσιοδοτημένη από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας να εκτελεσθεί εντός της ζώνης ελέγχου με μετεωρολογικές συνθήκες κάτω των VMC.

106.

«Σταθεροποιημένη προσέγγιση (SAp)», προσέγγιση με ελεγχόμενο και κατάλληλο τρόπο όσον αφορά τη διαμόρφωση, την ενέργεια και τον έλεγχο του ίχνους πτήσης από προκαθορισμένο ή απόλυτο/σχετικό ύψος μέχρι την κάθοδο στα 50 ft υπεράνω του κατωφλίου ή στο σημείο όπου πρέπει να αρχίσει o ελιγμός οριζοντίωσης πριν από την προσγείωση, εάν αυτό είναι υψηλότερα.

107.

«Εναλλακτικό αεροδρόμιο απογείωσης», εναλλακτικό αεροδρόμιο στο οποίο μπορεί να προσγειωθεί αεροσκάφος εάν αυτό καταστεί αναγκαίο λίγο μετά την απογείωσή του και εάν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει το αεροδρόμιο αναχώρησής του.

108.

«Σημείο απόφασης απογείωσης (TDP)», το σημείο που χρησιμοποιείται στον καθορισμό των επιδόσεων απογείωσης από το οποίο, εφόσον έχει διαγνωσθεί βλάβη στον κινητήρα στο σημείο αυτό, είτε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ματαίωση της απογείωσης είτε να συνεχισθεί με ασφάλεια η απογείωση.

109.

«Διαθέσιμη απόσταση απογείωσης (TODA)», για τα αεροπλάνα το μήκος της διαθέσιμης διαδρομής απογείωσης συν το μήκος της προέκτασης διαδρόμου, εφόσον διατίθεται.

110.

«Διαθέσιμη απόσταση απογείωσης (TODAH)», για τα ελικόπτερα το μήκος της περιοχής τελικής προσέγγισης και απογείωσης συν, εφόσον διατίθεται, το μήκος της περιοχής ελεύθερης εμποδίων ελικοπτέρων που έχει δηλωθεί διαθέσιμη και κατάλληλη για ελικόπτερα ώστε να ολοκληρωθεί η απογείωση.

111.

«Απαιτούμενη απόσταση απογείωσης (TODRH)», για τα ελικόπτερα η οριζόντια απόσταση που απαιτείται από την έναρξη της απογείωσης έως το σημείο στο οποίο επιτυγχάνονται ασφαλής ταχύτητα απογείωσης (VTOSS), επιλεγμένο σχετικό ύψος και θετική βαθμίδα ανόδου, μετά από βλάβη του κρίσιμου κινητήρα αναγνωρισμένη στο σημείο απόφασης απογείωσης (TDP), εφόσον οι υπόλοιποι κινητήρες λειτουργούν εντός των εγκεκριμένων ορίων λειτουργίας.

112.

«Ίχνος πτήσης απογείωσης», το κατακόρυφο και το οριζόντιο ίχνος, με τον κρίσιμο κινητήρα εκτός λειτουργίας, από συγκεκριμένο σημείο κατά την απογείωση αεροπλάνου έως τα 1 500 ft επάνω από την επιφάνεια και ελικοπτέρου έως τα 1 000 ft επάνω από την επιφάνεια.

113.

«Μάζα απογείωσης», η μάζα η οποία περιλαμβάνει κάθε αντικείμενο και κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται κατά την έναρξη της απογείωσης ελικοπτέρου και της διαδρομής απογείωσης αεροπλάνου.

114.

«Διαθέσιμη διαδρομή απογείωσης (TORA)», το μήκος του διαδρόμου που δηλώνεται ως διαθέσιμο από το κράτος του αεροδρομίου και κατάλληλο για τη διαδρομή στο έδαφος αεροπλάνου που απογειώνεται.

115.

«Τεχνικό μέλος πληρώματος», μέλος πληρώματος πτητικής λειτουργίας HEMS, HHO ή NVIS εμπορικής αερομεταφοράς, πλην των μελών πληρώματος διακυβέρνησης πτήσης και των μελών πληρώματος πτήσης θαλάμου, το οποίο έχει ορισθεί από τον αερομεταφορέα να ασκεί καθήκοντα στο αεροσκάφος ή το έδαφος με σκοπό να επικουρεί τον χειριστή κατά τη διάρκεια πτητικών λειτουργιών HEMS, HHO ή NVIS, για τις οποίες ενδέχεται να χρειάζεται η λειτουργία ειδικευμένου εξοπλισμού εντός του αεροσκάφους.

116.

«Τεχνικές οδηγίες (TI)», η τελευταία ισχύουσα έκδοση των τεχνικών οδηγιών για την ασφαλή εναέρια μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων του παραρτήματος και οποιασδήποτε προσθήκης, εγκεκριμένης και δημοσιευμένης από την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας.

117.

«Φορτίο κίνησης», η συνολική μάζα των επιβατών, των αποσκευών, του φορτίου και του μεταφερόμενου ειδικού εξοπλισμού, καθώς και του τυχόν έρματος.

118.

«Πτήση χωρίς βοήθημα NVIS», για τις πτητικές λειτουργίες NVIS, το τμήμα πτήσης με κανόνες πτήσης εξ όψεως (VFR) που εκτελείται τη νύκτα όταν μέλος του πληρώματος δεν χρησιμοποιεί φωτοενισχυτικές διόπτρες (NVG).

119.

«Επιχείρηση», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ή κάθε επίσημος φορέας που διαθέτει ή όχι αυτόνομη προσωπικότητα.

120.

«V1», η μέγιστη ταχύτητα κατά την απογείωση με την οποία ο χειριστής πρέπει να προβεί στην πρώτη ενέργεια ακινητοποίησης του αεροπλάνου εντός της απόστασης επιτάχυνσης-ακινητοποίησης. V1 σημαίνει επίσης την ελάχιστη ταχύτητα κατά την απογείωση, μετά από βλάβη του κρίσιμου κινητήρα στην VEF, με την οποία ο χειριστής μπορεί να συνεχίσει την απογείωση και να επιτύχει το απαιτούμενο σχετικό ύψος επάνω από την επιφάνεια απογείωσης εντός της απόστασης απογείωσης.

121.

«VEF», η ταχύτητα με την οποία θεωρείται ότι ο κρίσιμος κινητήρας θα υποστεί βλάβη κατά την απογείωση.

122.

«Προσέγγιση εξ όψεως», προσέγγιση κατά την οποία μέρος ή ολόκληρη η διαδικασία προσέγγισης με όργανα δεν ολοκληρώνεται και η προσέγγιση εκτελείται με αναφορά οπτικής επαφής με το έδαφος.

123.

«Συμφωνία πλήρους μίσθωσης», συμφωνία μεταξύ αερομεταφορέων με βάση την οποία το αεροσκάφος χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του εκμισθωτή.

124.

«Υγρός διάδρομος», διάδρομος του οποίου η επιφάνεια καλύπτεται από νερό, ή κάτι συναφές, εκτός όσων καθορίζονται στον ορισμό του «διαδρόμου με ρύπανση», ή όταν υπάρχει αρκετή υγρασία στην επιφάνεια του διαδρόμου ώστε να προκαλεί αντανακλάσεις, χωρίς ωστόσο σημαντικές περιοχές να καλύπτονται από στάσιμα ύδατα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

[ΜΕΡΟΣ ARO]

ARO.GEN.005   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη για την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του σχετικά με τις αεροπορικές λειτουργίες πολιτικής αεροπορίας.

ΤΜΗΜΑ GEN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ARO.GEN.115   Τεκμηρίωση εποπτείας

Η αρμόδια αρχή παρέχει κάθε νομοθετική πράξη, πρότυπο, κανόνα, τεχνική έκδοση και συναφές έγγραφο στο σχετικό προσωπικό ώστε αυτό να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.

ARO.GEN.120   Μέσα συμμόρφωσης

α)

Ο Οργανισμός καταρτίζει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC), τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Η συμμόρφωση προς τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης συνεπάγεται συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις των εκτελεστικών κανόνων.

β)

Επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τους εκτελεστικούς κανόνες.

γ)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα προκειμένου να διαπιστώνει αν όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που χρησιμοποιούν η ίδια ή φορείς και πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία της συντελούν στην επίτευξη της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

δ)

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί όλα τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης που προτείνει κάποιος φορέας σύμφωνα με την παράγραφο ORΟ.GEN.120 στοιχείο β), αναλύοντας την παρεχόμενη τεκμηρίωση και, αν το κρίνει αναγκαίο, διενεργώντας επιθεώρηση του φορέα.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης είναι σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες, προβαίνει στις εξής ενέργειες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

1.

κοινοποιεί στον αιτούντα ότι επιτρέπεται να εφαρμοσθούν τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης και, κατά περίπτωση, τροποποιεί αναλόγως την έγκριση ή το πιστοποιητικό του αιτούντος· και

2.

κοινοποιεί στον Οργανισμό το περιεχόμενό τους, καθώς και αντίγραφα όλης της σχετικής τεκμηρίωσης·

3.

ενημερώνει άλλα κράτη μέλη ότι έγιναν αποδεκτά εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης.

ε)

Όταν η ίδια η αρμόδια αρχή κάνει χρήση εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του:

1.

τα διαθέτει σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία της· και

2.

ενημερώνει σχετικώς τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον Οργανισμό πλήρη περιγραφή των εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης, καθώς και τυχόν σχετικές αναθεωρήσεις διαδικασιών και αξιολόγηση, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση προς τους εκτελεστικούς κανόνες.

ARO.GEN.125   Ενημέρωση του Οργανισμού

α)

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον Οργανισμό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε περίπτωση σημαντικών προβλημάτων στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του.

β)

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον Οργανισμό τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ασφάλεια, οι οποίες απορρέουν από τις αναφορές περιστατικών που λαμβάνει.

ARO.GEN.135   Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας

α)

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), η αρμόδια αρχή εφαρμόζει σύστημα για τη δέουσα συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια.

β)

Ο Οργανισμός καταρτίζει σύστημα για την κατάλληλη ανάλυση τυχόν πληροφοριών που έχει λάβει σχετικά με την ασφάλεια και παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε πληροφορία, όπως και συστάσεις ή διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, απαραίτητα για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλήματος ασφαλείας στο οποίο ενέχονται προϊόντα, εξαρτήματα, εξοπλισμός, πρόσωπα ή φορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

γ)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος ασφάλειας.

δ)

Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το στοιχείο γ) κοινοποιούνται σε όλα τα πρόσωπα ή τους φορείς που πρέπει να συμμορφωθούν με αυτά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί επίσης τα εν λόγω μέτρα στον Οργανισμό και, όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση, στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Διαχείριση

ARO.GEN.200   Σύστημα διαχείρισης

α)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

1.

τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες για την περιγραφή της οργάνωσης, των μέσων και των μεθόδων που διαθέτει για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Οι διαδικασίες επικαιροποιούνται και χρησιμεύουν ως τα βασικά έγγραφα εργασίας της εν λόγω αρμόδιας αρχής για όλες τις σχετικές εργασίες·

2.

επαρκές δυναμικό προσωπικού για την εκτέλεση των καθηκόντων της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Το εν λόγω προσωπικό διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται, και έχει τις απαραίτητες γνώσεις, πείρα, αρχική και περιοδική εκπαίδευση για να εξασφαλίζεται η συνεχής επαγγελματική του επάρκεια. Εφαρμόζεται σύστημα σχεδιασμού της διαθεσιμότητας προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα ολοκλήρωση όλων των εργασιών·

3.

επαρκείς εγκαταστάσεις και γραφεία για την εκτέλεση όλων των εργασιών που ανατίθενται·

4.

λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης προς τις σχετικές απαιτήσεις και της επάρκειας των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου και διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων ασφαλείας. Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης η ανώτατη διοίκηση της αρμόδιας αρχής περιλαμβάνει σύστημα ανάδρασης των πορισμάτων ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση διορθωτικών μέτρων όταν είναι απαραίτητο· και

5.

πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που έχει εντέλει την ευθύνη έναντι της ανώτατης διοίκησης της αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης.

β)

Για κάθε τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης, η αρμόδια αρχή διορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του (των) σχετικού(-ών) καθήκοντος(-όντων).

γ)

Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες συμμετοχής στην αμοιβαία ανταλλαγή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και τη συνδρομή με άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, καθώς και όλων των πορισμάτων που προκύπτουν και των παρεπόμενων μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της εποπτείας προσώπων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια κράτους μέλους, οι οποίοι όμως έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή από τον Οργανισμό.

δ)

Αντίγραφο των διαδικασιών που αφορούν το σύστημα διαχείρισης και των τροποποιήσεών τους παρέχεται στον Οργανισμό με σκοπό την τυποποίηση.

ARO.GEN.205   Ανάθεση εργασιών σε ειδικευμένες οντότητες

α)

Οι εργασίες που αφορούν την αρχική πιστοποίηση ή τη διαρκή εποπτεία προσώπων ή φορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του ανατίθενται από τα κράτη μέλη μόνο σε ειδικευμένες οντότητες. Κατά την ανάθεση εργασιών, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

1.

έχει καταρτίσει σύστημα για την αρχική και διαρκή αξιολόγηση της συμμόρφωσής του ειδικευμένου φορέα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Το εν λόγω σύστημα και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τεκμηριώνονται.

2.

χει συνάψει τεκμηριωμένη συμφωνία με τον ειδικευμένη οντότητα, η οποία έχει εγκριθεί από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη στο ενδεδειγμένο διοικητικό επίπεδο, η οποία ορίζει:

i)

τα καθήκοντα που θα εκτελούνται·

ii)

τις δηλώσεις, εκθέσεις και αρχεία που θα παρέχονται·

iii)

τις τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών·

iv)

την αντίστοιχη κάλυψη ευθύνης και

v)

την παρεχόμενη προστασία των πληροφοριών που αποκτώνται κατά την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

β)

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ασφάλειας που προβλέπεται στην παράγραφο ARA.GEN.200 στοιχείο α) σημείο 4 καλύπτει όλες τις εργασίες πιστοποίησης ή διαρκούς εποπτείας που εκτελούνται για λογαριασμό της.

ARO.GEN.210   Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης

α)

Η αρμόδια αρχή διαθέτει σύστημα εντοπισμού των αλλαγών που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τις εργασίες της και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του. Το εν λόγω σύστημα της επιτρέπει να λαμβάνει μέτρα, εφόσον χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης που διαθέτει παραμένει επαρκές και αποτελεσματικό.

β)

Η αρμόδια αρχή επικαιροποιεί το σύστημα διαχείρισης που διαθέτει ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε κάθε τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του.

γ)

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον Οργανισμό τις αλλαγές που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τις εργασίες της και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

ARO.GEN.220   Τήρηση αρχείων

α)

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει σύστημα τήρησης αρχείων με επαρκή αποθήκευση, δυνατότητα πρόσβασης και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα:

1.

των τεκμηριωμένων πολιτικών και διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης·

2.

της εκπαίδευσης, των προσόντων και της εξουσιοδότησης του προσωπικού της·

3.

της ανάθεσης εργασιών, η οποία καλύπτει τα στοιχεία που απαιτούνται από την παράγραφο ARΟ.GEN.205, καθώς και των στοιχείων των εργασιών που ανατίθενται·

4.

των διαδικασιών πιστοποίησης και διαρκούς εποπτείας πιστοποιημένων φορέων·

5.

στοιχείων των κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων που παρέχουν οι πιστοποιημένοι φορείς και, ανάλογα με την περίπτωση, αρχείων που αφορούν προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης χρησιμοποιούμενες για την εν λόγω εκπαίδευση·

6.

της εποπτείας προσώπων και φορέων που ασκούν δραστηριότητες στην επικράτεια κράτους μέλους, τις οποίες όμως εποπτεύει ή έχει πιστοποιήσει αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή ο Οργανισμός, βάσει συμφωνίας μεταξύ των εν λόγω αρχών·

7.

της αξιολόγησης και της κοινοποίησης στον Οργανισμό εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης που προτείνουν φορείς υποκείμενοι σε πιστοποίηση και της αξιολόγησης εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης που χρησιμοποιεί η ίδια η αρμόδια αρχή·

8.

πορισμάτων, διορθωτικών μέτρων και της ημερομηνίας περάτωσης κάθε μέτρου·

9.

των μέτρων εφαρμογής που έχουν ληφθεί·

10.

των πληροφοριών ασφαλείας και των παρεπόμενων μέτρων και

11.

της χρήσης διατάξεων σχετικά με την ευελιξία σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο όλων των πιστοποιητικών φορέων που έχει εκδώσει.

γ)

Όλα τα αρχεία τηρούνται για την ελάχιστη χρονική περίοδο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Ελλείψει σχετικής διάταξης, τα αρχεία τηρούνται τουλάχιστον για μια πενταετία σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο προστασίας των δεδομένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

Εποπτεία, πιστοποίηση και εφαρμογή

ARO.GEN.300   Εποπτεία

α)

Η αρμόδια αρχή ελέγχει:

1.

τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ισχύουν για φορείς ή πρόσωπα πριν την έκδοση πιστοποιητικού φορέα ή έγκρισης, αναλόγως·

2.

τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις φορέων που έχει πιστοποιήσει·

3.

την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας κατ’ εντολή της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο ARΟ.GEN.135 στοιχεία γ) και δ).

β)

Ο εν λόγω έλεγχος:

1.

υποστηρίζεται από τεκμηρίωση που προορίζεται ειδικά για να καθοδηγείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εποπτεία της ασφαλείας·

2.

παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και φορείς τα αποτελέσματα της δραστηριότητας εποπτείας της ασφαλείας·

3.

βασίζεται σε ελέγχους και επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων διαδρόμου και των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων και

4.

παρέχει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία που είναι αναγκαία σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω δράση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται από τις παραγράφους ARΟ.GEN.350 και ARΟ.GEN.355.

γ)

Στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας που καθορίζεται στα στοιχεία α) και β) λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων δραστηριοτήτων εποπτείας και οι προτεραιότητες ασφάλειας.

δ)

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ορίζονται στο τμήμα ARO.RAMP, το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην επικράτεια κράτους μέλους από πρόσωπα και φορείς που εδρεύουν ή κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος, καθορίζεται με βάση τις προτεραιότητες ασφάλειας, καθώς και τις προηγούμενες δραστηριότητες εποπτείας.

ε)

Αν στη δραστηριότητα προσώπου ή φορέα ενέχονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή ο Οργανισμός, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία σύμφωνα με το στοιχείο α) μπορεί να συμφωνήσει τα καθήκοντα εποπτείας να ασκούνται από την (τις) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) του (των) κράτους (κρατών) μέλους (μελών) όπου ασκείται η δραστηριότητα ή από τον Οργανισμό. Κάθε πρόσωπο ή φορέας που υπόκειται στην εν λόγω συμφωνία ενημερώνεται για την ύπαρξή της και το πεδίο εφαρμογής της.

στ)

Η αρμόδια αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται τυχόν πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιμες για την εποπτεία, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στους χώρους στάθμευσης και των αιφνίδιων επιθεωρήσεων.

ARO.GEN.305   Πρόγραμμα εποπτείας

α)

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και διατηρεί πρόγραμμα εποπτείας που καλύπτει τις δραστηριότητες εποπτείας που απαιτούνται από την παράγραφο ARΟ.GEN.300 και το τμήμα ARΟ.RAMP.

β)

Όσον αφορά φορείς πιστοποιημένους από την αρμόδια αρχή, το πρόγραμμα εποπτείας καταρτίζεται λαμβανομένων υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του φορέα, της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του και των αποτελεσμάτων προηγούμενων δραστηριοτήτων πιστοποίησης ή/και εποπτείας που απαιτούνται από τα τμήματα ARO.GEN και ARO.RAMP και βασίζεται στην εκτίμηση συναφών κινδύνων. Σε κάθε κύκλο σχεδιασμού της εποπτείας το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1.

ελέγχους και επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων διαδρόμου και των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση και

2.

συναντήσεις που συγκαλούνται μεταξύ του υπόλογου διευθυντή και της αρμόδιας αρχής προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αμφότεροι παραμένουν ενήμεροι σχετικά με σημαντικά ζητήματα.

γ)

Όσον αφορά φορείς πιστοποιημένους από την αρμόδια αρχή, εφαρμόζεται κύκλος προγραμματισμού της εποπτείας που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Ο κύκλος προγραμματισμού της εποπτείας μπορεί να μειωθεί αν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει μείωση των επιδόσεων ασφαλείας του φορέα.

Ο κύκλος προγραμματισμού της εποπτείας μπορεί να παραταθεί έως 36 μήνες κατ’ ανώτατο όριο εάν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 μηνών η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

1.

ο φορέας έχει αποδείξει τον αποτελεσματικό εντοπισμό κινδύνων για την ασφάλεια της αεροπορίας και τη διαχείριση συναφών κινδύνων·

2.

ο φορέας έχει αποδείξει διαρκώς σύμφωνα με την παράγραφο ORO.GEN.130 ότι διαθέτει τον πλήρη έλεγχο όλων των αλλαγών·

3.

δεν έχουν εκδοθεί πορίσματα επιπέδου 1 και

4.

έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι διορθωτικές ενέργειες εντός της χρονικής περιόδου που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARΟ.GEN.350 στοιχείο δ) σημείο 2.

Ο κύκλος προγραμματισμού της εποπτείας μπορεί να παραταθεί περαιτέρω έως το μέγιστο χρονικό διάστημα των 48 μηνών εάν, επιπροσθέτως των ανωτέρω, ο φορέας έχει καταρτίσει και η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει αποτελεσματικό σύστημα διαρκούς αναφοράς προς την αρμόδια αρχή των επιδόσεων ασφαλείας και της κανονιστικής συμμόρφωσης του ίδιου του φορέα.

δ)

Όσον αφορά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πτυχίου, πιστοποιητικού, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή, το πρόγραμμα εποπτείας περιλαμβάνει επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση.

ε)

Το πρόγραμμα εποπτείας περιλαμβάνει αρχεία με τις ημερομηνίες προγραμματισμένης και πραγματικής διεξαγωγής των ελέγχων, των επιθεωρήσεων και των συναντήσεων.

ARO.GEN.310   Διαδικασία αρχικής πιστοποίησης — φορείς

α)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού φορέα, ελέγχει τη συμμόρφωση του εν λόγω φορέα προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Κατά τον εν λόγω έλεγχο λαμβάνονται ενδεχομένως υπόψη οι δηλώσεις που αναφέρονται στην ORO.AOC.100 στοιχείο β).

β)

Όταν η αρμόδια αρχή μένει ικανοποιημένη με τη συμμόρφωση του φορέα προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, εκδίδει το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα προσαρτήματα I έως II. Το (τα) πιστοποιητικό(-ά) εκδίδεται(-ονται) με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Τα προνόμια και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που εγκρίνονται για τον φορέα καθορίζονται στους όρους της έγκρισης που προσαρτώνται στο (στα) πιστοποιητικό(-ά).

γ)

Για να μπορεί ένας φορέας να πραγματοποιεί αλλαγές χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο ORΟ.GEN.130, η αρμόδια αρχή εγκρίνει τη διαδικασία που έχει υποβάλει ο φορέας στην οποία καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης και κοινοποίησης των εν λόγω αλλαγών.

ARO.GEN.330   Αλλαγές — φορείς

α)

Μόλις η αρμόδια αρχή λάβει αίτηση για αλλαγή για την οποία απαιτείται προηγούμενη έγκριση, ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις πριν δώσει την έγκριση.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο φορέας μπορεί να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της αλλαγής, εκτός αν η ίδια κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί το πιστοποιητικό του φορέα.

Αν η αρμόδια αρχή μείνει ικανοποιημένη με τη συμμόρφωση του φορέα προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, εγκρίνει την αλλαγή.

β)

Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν ο φορέας προβεί σε αλλαγές που απαιτούν προηγούμενη έγκριση χωρίς να έχει λάβει την έγκριση της αρχής όπως καθορίζεται στο στοιχείο α), η αρμόδια αρχή αναστέλλει, περιορίζει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό του φορέα.

γ)

Όσον αφορά αλλαγές που δεν απαιτούν προηγούμενη έγκριση, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχονται στην κοινοποίηση του φορέα σύμφωνα με την παράγραφο ORΟ.GEN.130, προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή:

1.

ενημερώνει τον φορέα σχετικά με τη μη συμμόρφωση και ζητά περαιτέρω αλλαγές·

2.

στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1 ή επιπέδου 2, ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο ARΟ.GEN.350.

ARO.GEN.350   Πορίσματα και διορθωτικά μέτρα — φορείς

α)

Για τους σκοπούς της εποπτείας σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.300 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή διαθέτει σύστημα ανάλυσης των πορισμάτων ως προς τη σπουδαιότητά τους για την ασφάλεια.

β)

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πόρισμα επιπέδου 1 όταν εντοπίζεται σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του φορέα ή προς τους όρους έγκρισης ή πιστοποιητικού, η οποία οδηγεί σε μείωση της ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων.

Τα πορίσματα επιπέδου 1 περιλαμβάνουν:

1.

μη παροχή πρόσβασης της αρμόδιας αρχής στις εγκαταστάσεις του φορέα, όπως καθορίζεται στην παράγραφο ORΟ.GEN.140, κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας και μετά από δύο γραπτές αιτήσεις·

2.

απόκτηση ή διατήρηση της ισχύος πιστοποιητικού φορέα με παραποίηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών·

3.

στοιχεία για εσφαλμένη πρακτική ή δόλια χρήση πιστοποιητικού φορέα και

4.

έλλειψη υπόλογου διευθυντή.

γ)

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πόρισμα επιπέδου 2 όταν εντοπίζεται περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια του φορέα ή προς τους όρους έγκρισης ή πιστοποιητικού, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ασφάλειας ή σε πρόκληση σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων.

δ)

Όταν κατά τη διάρκεια της εποπτείας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο εντοπιστεί πόρισμα, η αρμόδια αρχή προβαίνει, με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, στην έγγραφη κοινοποίηση του πορίσματος στον φορέα και ζητά την εκτέλεση διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της περίπτωσης ή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει, ανάλογα με την περίπτωση, το κράτος στο οποίο είναι νηολογημένο το αεροσκάφος.

1.

Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 1, η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως στις κατάλληλες ενέργειες για την απαγόρευση ή τον περιορισμό των δραστηριοτήτων και, ανάλογα με την περίπτωση, προβαίνει σε ενέργειες για την ανάκληση του πιστοποιητικού ή της συγκεκριμένης έγκρισης ή για τον πλήρη ή μερικό περιορισμό ή την αναστολή της, αναλόγως της έκτασης του πορίσματος επιπέδου 1, έως ότου ο φορέας προβεί σε επιτυχή διορθωτικά μέτρα.

2.

Στην περίπτωση πορισμάτων επιπέδου 2, η αρμόδια αρχή:

i)

χορηγεί στον φορέα προθεσμία για τη λήψη διορθωτικών μέτρων ανάλογων της φύσης του πορίσματος, η οποία αρχικά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Στο πέρας της εν λόγω περιόδου και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 3 μηνών, αν κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών μέτρων· και

ii)

αξιολογεί τα διορθωτικά μέτρα και τον προγραμματισμό υλοποίησής τους που προτείνει ο φορέας και τα αποδέχεται εάν από την αξιολόγηση προκύψει ότι επαρκούν για την αντιμετώπιση της περίπτωσης ή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

3.

Εάν φορέας δεν υποβάλει αποδεκτό προγραμματισμό διορθωτικών μέτρων ή δεν προβεί σε διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας που έχει αποδεχτεί ή παρατείνει η αρμόδια αρχή, το πόρισμα μετατρέπεται σε πόρισμα επιπέδου 1 και διεξάγονται οι ενέργειες του στοιχείου δ) σημείο 1.

4.

Η αρμόδια αρχή καταγράφει όλα τα πορίσματα που έχει εκδώσει ή της έχουν κοινοποιηθεί και, ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα εφαρμογής που έχει λάβει, καθώς και κάθε διορθωτικό μέτρο και την ημερομηνία περάτωσης των υποθέσεων των πορισμάτων.

ε)

Με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων εφαρμογής, όταν αρχή κράτους μέλους, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ARΟ.GEN.300 στοιχείο δ) εντοπίσει περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του εκ μέρους φορέα πιστοποιημένου από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την εν λόγω αρμόδια αρχή και παρέχει ενδείξεις του επιπέδου του πορίσματος.

ARO.GEN.355   Πορίσματα και μέτρα εφαρμογής — πρόσωπα

α)

Εάν, κατά τη διάρκεια εποπτείας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία σύμφωνα με την παράγραφο ARΟ.GEN.300 στοιχείο α) διαπιστώσει ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου που κατέχει άδεια, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, ενεργεί σύμφωνα με την ARA.GEN.355 στοιχεία α) έως δ) του παραρτήματος VI (μέρος-ARA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 290/2012 της Επιτροπής (2).

β)

Εάν κατά τη διάρκεια εποπτείας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο προκύψουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις εκ μέρους προσώπου υποκείμενου στις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και στους εκτελεστικούς κανόνες του και δεν κατέχει πτυχίο, πιστοποιητικό, ικανότητα ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του, η αρμόδια αρχή που εντόπισε την περίπτωση μη συμμόρφωσης λαμβάνει κάθε μέτρο εφαρμογής αναγκαίο για την πρόληψη της συνέχισης της συγκεκριμένης περίπτωσης μη συμμόρφωσης.

ΤΜΗΜΑ OPS

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Πιστοποίηση πτητικών λειτουργιών εμπορικών αερομεταφορέων

ARO.OPS.100   Έκδοση πιστοποιητικού αερομεταφορέα

α)

Η αρμόδια αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό αερομεταφορέα (AOC) όταν κρίνει ότι ο αερομεταφορέας έχει αποδείξει συμμόρφωση με τα στοιχεία που απαιτούνται στην παράγραφοΟRO.AOC.100.

β)

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις συναφείς προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών.

ARO.OPS.105   Συμφωνίες κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων

Κατά την εξέταση της ασφάλειας συμφωνίας κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων με αερομεταφορέα τρίτης χώρας, η αρμόδια αρχή:

1.

μετά από έλεγχο του αερομεταφορέα, όπως ορίζεται στην ORO.AOC.115, κρίνει ότι ο αερομεταφορέας της τρίτης χώρας συμμορφώνεται προς τα εφαρμοστέα πρότυπα της ΔΟΠΑ·

2.

έρχεται σε επαφή με την αρμόδια αρχή του κράτους του αερομεταφορέα της τρίτης χώρας όταν αυτό είναι απαραίτητο.

ARO.OPS.110   Συμφωνίες μίσθωσης

α)

Η αρμόδια αρχή εγκρίνει συμφωνία μίσθωσης όταν κρίνει ότι ο αερομεταφορέας που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παράρτημα III (μέρος ORO) συμμορφώνεται με:

1.

την παράγραφο ORO.AOC.110 στοιχείο δ) για τη μίσθωση αεροσκάφους χωρίς πλήρωμα·

2.

την παράγραφο ORO.AOC.110 στοιχείο γ) για την πλήρη μίσθωση αεροσκάφους από αερομεταφορέα τρίτης χώρας·

3.

την παράγραφο ORO.AOC.110 στοιχείο ε) για τη μίσθωση αεροσκάφους χωρίς πλήρωμα σε οποιονδήποτε αερομεταφορέα·

4.

τις σχετικές απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας και πτητικών λειτουργιών, για τη μίσθωση αεροσκάφους υπό όρους, νηολογημένου στην ΕΕ και για την πλήρη μίσθωση αεροσκάφους ενωσιακού αερομεταφορέα.

β)

Η έγκριση συμφωνίας πλήρους μίσθωσης αναστέλλεται ή ανακαλείται όποτε:

1.

αναστέλλεται ή ανακαλείται το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του εκμισθωτή ή του μισθωτή·

2.

ο εκμισθωτής υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

γ)

Η έγκριση συμφωνίας πλήρους μίσθωσης αναστέλλεται ή ανακαλείται εφόσον έχει ανασταλεί ή ανακληθεί το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του αεροσκάφους.

δ)

Όταν ζητείται εκ των προτέρων έγκριση συμφωνίας μίσθωσης χωρίς πλήρωμα σύμφωνα με την παράγραφο ORO.AOC.110 στοιχείο ε), η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει:

1.

κατάλληλο συντονισμό με την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συνεχή εποπτεία του αεροσκάφους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, ή για την εκμετάλλευση του αεροσκάφους, εφόσον δεν πρόκειται για την ίδια αρχή·

2.

ότι το αεροσκάφος διαγράφεται εγκαίρως από το πιστοποιητικό αερομεταφορέα.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Εγκρίσεις

ARO.OPS.200   Διαδικασία ειδικής έγκρισης

α)

Μόλις λάβει αίτηση για την έκδοση ή τροποποίηση ειδικής έγκρισης, η αρμόδια αρχή αξιολογεί την αίτηση σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος V (μέρος-SpA) και διενεργεί, ανάλογα με την περίπτωση, κατάλληλη επιθεώρηση του αερομεταφορέα.

β)

Όταν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ο φορέας απέδειξε τη συμμόρφωσή του προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, εκδίδει ή τροποποιεί την έγκριση. Η έγκριση προβλέπεται στις προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών, όπως ορίζει το προσάρτημα II.

ARO.OPS.205   Έγκριση καταλόγου ελάχιστου εξοπλισμού

α)

Όταν η αρμόδια αρχή λαμβάνει αίτηση από αερομεταφορέα για αρχική έγκριση ή τροποποίηση πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού, πριν εκδώσει την έγκριση προβαίνει σε αξιολόγηση κάθε σχετικού αντικειμένου προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

β)

Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τη διαδικασία του αερομεταφορέα για την παράταση των σχετικών προθεσμιών διόρθωσης των κατηγοριών B, C και D, αν ο αερομεταφορέας αποδείξει και η αρμόδια αρχή εξακριβώσει την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου ORO.MLR.105 στοιχείο στ).

γ)

Η αρμόδια αρχή εγκρίνει, κατά περίπτωση, την εκμετάλλευση αεροσκάφους καθ’ υπέρβαση των περιορισμών του ΠΕΕ αλλά με τήρηση των περιορισμών του κύριου πίνακα βασικού εξοπλισμού (ΚΠΒΕ) αν ο αερομεταφορέας αποδείξει και η αρμόδια αρχή εξακριβώσει την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου ORO.MLR.105.

ARO.OPS.210   Προσδιορισμός τοπικής περιοχής

Η αρμόδια αρχή μπορεί να προσδιορίσει τοπική περιοχή για τους σκοπούς των απαιτήσεων εκπαίδευσης και ελέγχου ιπτάμενων πληρωμάτων.

ARO.OPS.215   Έγκριση πτητικής λειτουργίας ελικοπτέρου πάνω από εχθρικά περιβάλλοντα ευρισκόμενα εκτός πυκνοκατοικημένης περιοχής

α)

Το κράτος μέλος ορίζει περιοχές όπου μπορούν να εκτελούνται πτητικές λειτουργίες ελικοπτέρου χωρίς διασφαλισμένη δυνατότητα ασφαλούς αναγκαστικής προσγείωσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο CAT.POL.H.420.

β)

Η αρμόδια αρχή, πριν εκδώσει την έγκριση που αναφέρεται στην CAT.POL.H.420, εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία του αερομεταφορέα βάσει των οποίων αποκλείεται η χρήση των κατάλληλων κριτηρίων επίδοσης.

ARO.OPS.220   Έγκριση πτητικής λειτουργίας ελικοπτέρου προς ή από χώρο δημόσιου ενδιαφέροντος

Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο CAT.POL.H.225 περιλαμβάνει κατάλογο του (των) χώρου(ων) δημόσιου ενδιαφέροντος που καθορίζει ο αερομεταφορέας τον οποίον αφορά η έγκριση.

ARO.OPS.225   Έγκριση πτητικής λειτουργίας προς απομονωμένο αεροδρόμιο

Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο CAT.POL.H.106 περιλαμβάνει κατάλογο των αεροδρομίων που καθορίζει ο αερομεταφορέας τον οποίον αφορά η έγκριση.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ARO.RAMP.005   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθεί η αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός κατά την άσκηση των καθηκόντων και των ευθυνών σχετικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόμου σε αεροσκάφη χρησιμοποιούμενα από αερομεταφορείς τρίτων χωρών ή από αερομεταφορείς υπό την κανονιστική εποπτεία άλλου κράτους μέλους, όταν αυτά προσγειώνονται σε αεροδρόμια ευρισκόμενα στην επικράτεια που υπάγεται στις διατάξεις της Συνθήκης.

ARO.RAMP.100   Γενικά

α)

Πραγματοποιείται επιθεώρηση αεροσκαφών και των πληρωμάτων τους με βάση τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

β)

Επιπλέον της διενέργειας των επιθεωρήσεων διαδρόμου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εποπτείας της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.305, η αρμόδια αρχή διενεργεί επιθεώρηση διαδρόμου σε αεροσκάφος για το οποίο υπάρχει η υποψία ότι δεν συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

γ)

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προγράμματος εποπτείας που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.305, η αρμόδια αρχή καθορίζει ετήσιο πρόγραμμα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόμου σε αεροσκάφη. Το εν λόγω πρόγραμμα:

1.

βασίζεται σε μέθοδο υπολογισμού στην οποία λαμβάνονται υπόψη ιστορικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των αερομεταφορέων και τον αριθμό των προσγειώσεών τους στα αεροδρόμιά της, καθώς και όλοι οι κίνδυνοι ασφαλείας· και

2.

επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να δίνει προτεραιότητα στις επιθεωρήσεις αεροσκαφών βάσει του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο ARO.RAMP.105 στοιχείο α).

δ)

Όταν το κρίνει απαραίτητο, ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη στην επικράτεια των οποίων πρόκειται να διενεργηθεί η επιθεώρηση, πραγματοποιεί επιθεωρήσεις διαδρόμου σε αεροσκάφη για να ελέγχει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για:

1.

τις εργασίες πιστοποίησης που ανατίθενται στον Οργανισμό από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

2.

επιθεωρήσεις πιστοποίησης κράτους μέλους· ή

3.

επιθεωρήσεις φορέα με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής του προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σε δυνητικές επισφαλείς καταστάσεις.

ARO.RAMP.105   Κριτήρια ιεράρχησης

α)

Ο Οργανισμός παρέχει στις αρμόδιες αρχές κατάλογο με τους αερομεταφορείς ή τα αεροσκάφη που έχουν κριθεί ότι παρουσιάζουν ενδεχόμενο κίνδυνο, ώστε να ιεραρχούν τις επιθεωρήσεις διαδρόμου.

β)

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει:

1.

αερομεταφορείς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη τα οποία έχουν κριθεί βάσει της ανάλυσης διαθέσιμων δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.150 στοιχείο β) σημείο 4·

2.

αερομεταφορείς ή αεροσκάφη που κοινοποιεί στον Οργανισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρίνονται βάσει:

i)

γνώμης της επιτροπής ασφαλείας των αερομεταφορών (ASC) στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, σύμφωνα με την οποία χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος της συμμόρφωσης προς τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας με συστηματικές επιθεωρήσεις διαδρόμου· ή

ii)

πληροφοριών που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

3.

Αεροσκάφη που υπόκεινται σε εκμετάλλευση σε επικράτεια υπαγόμενη στις διατάξεις της Συνθήκης από αερομεταφορείς που συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Β του καταλόγου αερομεταφορέων, των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005·

4.

αεροσκάφη που υπόκεινται σε εκμετάλλευση από αερομεταφορείς πιστοποιημένους σε κράτος που ασκεί κανονιστική εποπτεία αερομεταφορέων περιλαμβανόμενων στον κατάλογο του σημείου 3·

5.

αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα τρίτης χώρας ο οποίος εκτελεί πτήσεις προς ή από επικράτεια υπαγόμενη στις διατάξεις της Συνθήκης ή εντός αυτής, ή του οποίου η άδεια που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο AR.GEN.205 είναι περιορισμένη ή έχει επανέλθει σε ισχύ έπειτα από αναστολή ή ανάκληση.

γ)

Ο κατάλογος καταρτίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός μετά από κάθε επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ανά τετράμηνο.

ARO.RAMP.110   Συλλογή πληροφοριών

Η αρμόδια αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται κάθε πληροφορία που κρίνει χρήσιμη για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόμου.

ARO.RAMP.115   Προσόντα των επιθεωρητών διαδρόμου

α)

Η αρμόδια αρχή και ο Οργανισμός διαθέτουν κατηρτισμένους επιθεωρητές για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόμου.

β)

Οι επιθεωρητές διαδρόμου:

1.

διαθέτουν την αναγκαία αεροναυτική εκπαίδευση ή πρακτικές γνώσεις σχετικές με τον (τους) αντίστοιχο(-ους) τομέα(-είς) επιθεώρησης·

2.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς:

i)

κατάλληλη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς επιθεώρησης:

A.

θάλαμο διακυβέρνησης·

B.

ασφάλεια θαλάμου επιβατών·

Γ.

κατάσταση αεροσκάφους·

Δ.

φορτίο·

ii)

κατάλληλη και σχετική με την εργασία εκπαίδευση την οποία παρέχει ανώτερος επιθεωρητής διορισμένος από την αρμόδια αρχή ή τον Οργανισμό·

3.

διατηρούν την εγκυρότητα των προσόντων τους παρακολουθώντας περιοδική εκπαίδευση και διενεργώντας τουλάχιστον 12 επιθεωρήσεις σε κάθε δωδεκάμηνο.

γ)

Η εκπαίδευση που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο 2 περίπτωση i) ανωτέρω παρέχεται από την αρμόδια αρχή ή από εκπαιδευτικό φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.120 στοιχείο α).

δ)

Ο Οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και προάγει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών κύκλων μαθημάτων και εργαστηρίων για επιθεωρητές, για την καλύτερη κατανόηση και την ενιαία εφαρμογή του παρόντος τμήματος.

ε)

Ο Οργανισμός παρέχει και συντονίζει πρόγραμμα ανταλλαγής επιθεωρητών ώστε οι επιθεωρητές να μπορούν να αποκτούν πρακτική πείρα, συμβάλλοντας παράλληλα στην εναρμόνιση των διαδικασιών.

ARO.RAMP.120   Έγκριση εκπαιδευτικών φορέων

α)

Η αρμόδια αρχή εγκρίνει φορέα εκπαίδευσης που έχει την κύρια επιχειρηματική έδρα του στην επικράτεια του αντίστοιχου κράτους μέλους, εφόσον κρίνει ότι ο εκπαιδευτικός φορέας:

1.

έχει διορίσει προϊστάμενο εκπαίδευσης που διαθέτει καλές διοικητικές ικανότητες ώστε να εξασφαλίζει ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι σύμφωνη προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις·

2.

διαθέτει κατάλληλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και διδακτικό εξοπλισμό για τον τύπο της παρεχόμενης εκπαίδευσης·

3.

παρέχει εκπαίδευση με βάση τα αναλυτικά προγράμματα που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.115 στοιχείο δ)·

4.

χρησιμοποιεί κατηρτισμένους εκπαιδευτές.

β)

Αν το ζητήσει η αρμόδια αρχή, ο Οργανισμός προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και διαρκούς συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του στοιχείου α).

γ)

Ο εκπαιδευτικός φορέας εγκρίνεται για να παρέχει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους εκπαίδευσης:

1.

αρχική θεωρητική εκπαίδευση·

2.

αρχική πρακτική εκπαίδευση·

3.

περιοδική εκπαίδευση.

ARO.RAMP.125   Διεξαγωγή επιθεωρήσεων διαδρόμου

α)

Οι επιθεωρήσεις διαδρόμου διενεργούνται κατά τρόπο τυποποιημένο με χρήση του εντύπου που ορίζεται στο προσάρτημα III ή ΙV.

β)

Κατά τη διενέργεια επιθεώρησης διαδρόμου, ο (οι) επιθεωρητής(-ές) καταβάλλει(-ουν) κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθεί μη εύλογη καθυστέρηση στο επιθεωρούμενο αεροσκάφος.

γ)

Κατά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης διαδρόμου, ο κυβερνήτης ή, εάν αυτός απουσιάζει, άλλο μέλος του πληρώματος πτήσης ή αντιπρόσωπος του αερομεταφορέα ενημερώνεται σχετικά με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης διαδρόμου με χρήση του εντύπου που καθορίζεται στο προσάρτημα III.

ARO.RAMP.130   Κατηγοριοποίηση των ευρημάτων

Για κάθε αντικείμενο της επιθεώρησης τρεις είναι οι κατηγορίες δυνατών ευρημάτων μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Τα εν λόγω ευρήματα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1.

εύρημα κατηγορίας 3 αποτελεί κάθε σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή προς τους όρους πιστοποιητικού που διαπιστώνεται και έχει μείζονα επίδραση στην ασφάλεια πτήσεων·

2.

εύρημα κατηγορίας 2 αποτελεί κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή προς τους όρους πιστοποιητικού που διαπιστώνεται και έχει σημαντική επίδραση στην ασφάλεια πτήσεων·

3.

εύρημα κατηγορίας 1 αποτελεί κάθε διαπιστωνόμενη περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστές απαιτήσεις ή προς τους όρους πιστοποιητικού που διαπιστώνεται και έχει ήσσονα επίδραση στην ασφάλεια πτήσεων.

ARO.RAMP.135   Μέτρα παρεπόμενα των ευρημάτων

α)

Για εύρημα κατηγορίας 2 ή 3, η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός:

1.

κοινοποιεί το εύρημα εγγράφως στον αερομεταφορέα, καθώς και αίτημα για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί· και

2.

ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους του αερομεταφορέα και, κατά περίπτωση, το κράτος στο οποίο είναι νηολογημένο το αεροσκάφος και εκδόθηκε η άδεια του πληρώματος πτήσης. Ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός ζητά επιβεβαίωση της αποδοχής των διορθωτικών μέτρων που έλαβε ο αερομεταφορέας σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.350 ή ARO.GEN.355.

β)

Επιπλέον των διατάξεων του στοιχείου α), σε περίπτωση ευρήματος κατηγορίας 3, η αρμόδια αρχή λαμβάνει άμεσα μέτρα:

1.

επιβάλλοντας περιορισμό σχετικά με την πτητική λειτουργία του αεροσκάφους·

2.

ζητώντας τη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων·

3.

απαγορεύοντας την απογείωση του αεροσκάφους, σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.140· ή

4.

επιβάλλοντας άμεση απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

γ)

Εφόσον ο Οργανισμός εγείρει εύρημα κατηγορίας 3, ζητά από την αρμόδια αρχή του εδάφους στο οποίο έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το στοιχείο β).

ARO.RAMP.140   Απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους

α)

Σε περίπτωση ευρήματος κατηγορίας 3, σύμφωνα με το οποίο φαίνεται ότι το αεροσκάφος πρόκειται ή είναι πιθανό να αναχωρήσει χωρίς ο αερομεταφορέας ή ο ιδιοκτήτης να έχει ολοκληρώσει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, η αρμόδια αρχή:

1.

ενημερώνει τον κυβερνήτη/συγκυβερνήτη ή τον αερομεταφορέα ότι το αεροσκάφος δεν επιτρέπεται να αρχίσει πτήση μέχρι νεωτέρας και

2.

απαγορεύει την απογείωση του αεροσκάφους.

β)

Η αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο έχει απαγορευτεί η απογείωση του αεροσκάφους ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους του αερομεταφορέα και του κράτους νηολόγησης του αεροσκάφους και, ανάλογα με την περίπτωση, τον Οργανισμό σε περίπτωση απαγόρευσης απογείωσης του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται από αερομεταφορέα τρίτης χώρας.

γ)

Η αρμόδια αρχή, σε συντονισμό με το κράτος του αερομεταφορέα ή το κράτος νηολόγησης, καθορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να επιτραπεί η απογείωση του αεροσκάφους.

δ)

Εάν η περίπτωση μη συμμόρφωσης επηρεάζει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, η απαγόρευση απογείωσης αίρεται μόνον από την αρμόδια αρχή, εφόσον ο αερομεταφορέας χορηγήσει αποδείξεις ότι:

1.

έχει αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις·

2.

έχει λάβει πτητική άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 (4), για αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτος μέλος·

3.

διαθέτει πτητική άδεια ή ισοδύναμο έγγραφο από το κράτος νηολόγησης ή το κράτος του αερομεταφορέα για αεροσκάφος νηολογημένο σε τρίτη χώρα που εκμεταλλεύεται αερομεταφορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας· και

4.

διαθέτει άδεια από τρίτες χώρες από τον εναέριο χώρο των οποίων θα διέλθει το αεροσκάφος, αναλόγως.

ARO.RAMP.145   Εκθέσεις

α)

Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.125 στοιχείο α) καταχωρίζονται στην κεντρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο ARO.RAMP.150 στοιχείο β) σημείο 2, εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την επιθεώρηση.

β)

Η αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός εισάγει στην κεντρική βάση δεδομένων κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του και για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο ARO.RAMP.110.

γ)

Στις περιπτώσεις που από τις αναφερόμενες στην παράγραφο ARO.RAMP.110 πληροφορίες προκύπτει η ύπαρξη ενδεχόμενης απειλής της ασφαλείας, οι εν λόγω πληροφορίες γνωστοποιούνται επίσης σε κάθε αρμόδια αρχή και στον Οργανισμό, χωρίς καθυστέρηση.

δ)

Στις περιπτώσεις που από τις αναφερόμενες στην παράγραφο ARO.RAMP.110 πληροφορίες προκύπτει η ύπαρξη ενδεχόμενης απειλής της ασφαλείας, οι εν λόγω πληροφορίες γνωστοποιούνται επίσης σε κάθε αρμόδια αρχή και στον Οργανισμό, χωρίς καθυστέρηση.

ARO.RAMP.150   Καθήκοντα συντονισμού του Οργανισμού

α)

Ο Οργανισμός διαχειρίζεται και εφαρμόζει τα εργαλεία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποθήκευση και ανταλλαγή:

1.

των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο ARO.RAMP.125, χρησιμοποιώντας τα έντυπα των προσαρτημάτων III και IV·

2.

των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτες χώρες ή διεθνείς φορείς που έχουν συνάψει κατάλληλες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από φορείς με τους οποίους ο Οργανισμός έχει συνάψει κατάλληλες συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Στη διαχείριση αυτή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα καθήκοντα:

1.

αποθήκευση δεδομένων από τα κράτη μέλη σχετικά με τις πληροφορίες ασφαλείας για την προσγείωση αεροσκαφών σε αεροδρόμια που βρίσκονται σε έδαφος υπαγόμενο στις διατάξεις της Συνθήκης·

2.

ανάπτυξη, διατήρηση και συνεχής επικαιροποίηση κεντρικής βάσης δεδομένων η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία 1 και 2·

3.

διεξαγωγή των αναγκαίων αλλαγών και βελτιώσεων στην εφαρμογή της βάσης δεδομένων·

4.

ανάλυση των πληροφοριών της κεντρικής βάσης δεδομένων και άλλων σχετικών πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια των αεροσκαφών και των αερομεταφορέων και, σε αυτή τη βάση:

i)

παροχή συμβουλών στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές για άμεσες ενέργειες ή πολιτική παρακολούθησης·

ii)

αναφορά στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές πιθανών προβλημάτων ασφαλείας·

iii)

πρόταση συντονισμένων ενεργειών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές, όταν είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, και διασφάλιση του συντονισμού, σε τεχνικό επίπεδο, των εν λόγω ενεργειών·

5.

επαφές με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς, διεθνείς φορείς και τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών για την ανταλλαγή πληροφοριών.

ARO.RAMP.155   Ετήσια έκθεση

Ο Οργανισμός καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με το σύστημα επιθεωρήσεων διαδρόμου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

κατάσταση προόδου του συστήματος·

β)

κατάσταση των επιθεωρήσεων που εκτελέστηκαν κατά το έτος·

γ)

ανάλυση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων με ένδειξη των κατηγοριών των ευρημάτων·

δ)

μέτρα που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους·

ε)

προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του συστήματος επιθεωρήσεων διαδρόμου· και

στ)

παραρτήματα με καταλόγους των επιθεωρήσεων ταξινομημένων ανά κράτος λειτουργίας, τύπο αεροσκάφους, αερομεταφορέα και ποσοστό ανά αντικείμενο.

ARO.RAMP.160   Ενημέρωση του κοινού και προστασία των πληροφοριών

α)

Τα κράτη μέλη κάνουν χρήση των πληροφοριών που λαμβάνουν σύμφωνα με τις παραγράφους ARO.RAMP.105 και ARO.RAMP.145 αποκλειστικά για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του και τις προστατεύουν δεόντως.

β)

Ο Οργανισμός δημοσιεύει ετησίως συγκεντρωτική έκθεση πληροφοριών η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό και περιέχει την ανάλυση των πληροφοριών που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο ARO.RAMP.145. Η έκθεση είναι απλή και ευνόητη ενώ η πηγή των πληροφοριών αποχαρακτηρισμένη.


(1)  ΕΕ L 167 της 4.7.2003, σ. 23.

(2)  ΕΕ L 100 της 5.4.2012, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15.

(4)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.

Προσάρτημα I

Image

Προσάρτημα II

Image

Image

Προσάρτημα III

Image

Image

Προσάρτημα IV

Έκθεση επιθεώρησης διαδρόμου

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

[ΜΕΡΟΣ ORO]

ORO.GEN.005   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί αερομεταφορέας που εκτελεί πτητικές λειτουργίες εμπορικών αεροπορικών μεταφορών.

ΤΜΗΜΑ GEN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Γενικά

ORO.GEN.105   Αρμόδια αρχή

Για τον σκοπό του παρόντος παραρτήματος, η αρμόδια αρχή που ασκεί εποπτεία σε αερομεταφορείς υποκείμενους σε υποχρέωση πιστοποίησης είναι, για τους αερομεταφορείς που έχουν την επιχειρηματική έδρα τους στην επικράτεια κράτους μέλους, η αρχή που έχει ορίσει το εν λόγω κράτος μέλος.

ORO.GEN.110   Ευθύνες αερομεταφορέα

α)

Ο αερομεταφορέας ευθύνεται για την εκμετάλλευση αεροσκαφών, σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος και το πιστοποιητικό του.

β)

Κάθε πτήση διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας.

γ)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει και τηρεί σύστημα άσκησης επιχειρησιακού ελέγχου για όλες τις πτήσεις που εκτελούνται βάσει των όρων του πιστοποιητικού του.

δ)

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι τα αεροσκάφη του είναι εξοπλισμένα και τα πληρώματά του διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την περιοχή και τον τύπο της πτητικής λειτουργίας.

ε)

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που ορίζεται ή εμπλέκεται άμεσα σε επίγειες και πτητικές λειτουργίες λαμβάνει τις σωστές οδηγίες, αποδεικνύει τις ικανότητές του στα συγκεκριμένα καθήκοντά του και γνωρίζει τις ευθύνες του και τη σχέση των εν λόγω καθηκόντων με την πτητική λειτουργία στο σύνολό της.

στ)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει διαδικασίες και οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία κάθε τύπου αεροσκάφους οι οποίες περιλαμβάνουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μελών του προσωπικού εδάφους και του πληρώματος και τις ευθύνες για όλους τους τύπους λειτουργίας στο έδαφος και κατά την πτήση. Αυτές οι διαδικασίες δεν απαιτούν από τα μέλη του πληρώματος να εκτελούν σε κρίσιμες φάσεις της πτήσης δραστηριότητες, άλλες από εκείνες που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους.

ζ)

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό ενημερώνεται για την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις σχετικές με την εκτέλεση των καθηκόντων τους διαδικασίες των κρατών όπου εκτελούνται πτητικές λειτουργίες.

η)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει σύστημα σημείων ελέγχου για κάθε τύπο αεροσκάφους το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται από τα μέλη του πληρώματος σε όλες τις φάσεις της πτήσης, υπό κανονικές, μη κανονικές συνθήκες και συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται οι επιχειρησιακές διαδικασίες του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας. Στον σχεδιασμό και τη χρήση των καταλόγων ελέγχου τηρούνται αρχές εργονομίας και λαμβάνεται υπόψη η πλέον πρόσφατη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του αεροσκάφους.

θ)

Ο αερομεταφορέας καθορίζει διαδικασίες σχεδιασμού πτήσεων ώστε να μεριμνά για την ασφαλή εκτέλεση της πτήσης βάσει των επιδόσεων του αεροσκάφους, άλλων περιορισμών πτητικής λειτουργίας και των σχετικών αναμενόμενων συνθηκών κατά τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί και στα σχετικά αεροδρόμια ή τους χώρους πτητικής λειτουργίας. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

ι)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει και τηρεί εκπαιδευτικά προγράμματα του προσωπικού σχετικά με τα επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως απαιτείται από τις τεχνικές οδηγίες, τα οποία υπόκεινται στην εξέταση και την έγκριση της αρμόδιας αρχής. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ανάλογα των ευθυνών του προσωπικού.

ORO.GEN.115   Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού αερομεταφορέα

α)

Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού αερομεταφορέα ή τροποποίησης υπάρχοντος πιστοποιητικού αερομεταφορέα υποβάλλεται με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή, με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του.

β)

Οι αιτούντες τη χορήγηση αρχικού πιστοποιητικού υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τεκμηρίωση όπου παρουσιάζεται ο τρόπος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και οι εκτελεστικοί κανόνες του. Η εν λόγω τεκμηρίωση περιλαμβάνει διαδικασία που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης και κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή αλλαγών που δεν απαιτούν προηγούμενη έγκριση.

ORO.GEN.120   Μέσα συμμόρφωσης

α)

Οι αερομεταφορείς επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μέσα συμμόρφωσης άλλα από εκείνα που έχει καθορίσει ο Οργανισμός για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του.

β)

Όταν αερομεταφορέας υποκείμενος σε πιστοποίηση επιθυμεί να κάνει χρήση μέσου συμμόρφωσης άλλου από τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (ΑΜΣ) που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, οφείλει, πριν τη χρήση, να υποβάλει στην αρμόδια αρχή πλήρη περιγραφή του εναλλακτικού μέσου συμμόρφωσης. Η περιγραφή περιλαμβάνει τυχόν αναθεωρήσεις σχετικών εγχειριδίων ή διαδικασιών, καθώς και αξιολόγηση από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει συμμόρφωση προς τους εκτελεστικούς κανόνες.

Ο αερομεταφορέας επιτρέπεται να εφαρμόσει αυτά τα εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την αρμόδια αρχή και μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ARO.GEN.120 στοιχείο δ).

ORO.GEN.125   Όροι έγκρισης και προνόμια αερομεταφορέα

Οι πιστοποιημένοι αερομεταφορείς συμμορφώνονται προς το πεδίο εφαρμογής και τα προνόμια που καθορίζονται στις συνημμένες στο πιστοποιητικό αερομεταφορέα προδιαγραφές.

ORO.GEN.130   Αλλαγές

α)

Για κάθε αλλαγή που επηρεάζει:

1.

το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού ή τις προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών αερομεταφορέα· ή

2.

οποιοδήποτε από τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης του αερομεταφορέα, όπως απαιτείται στην παράγραφο ORO.GEN.200 στοιχείο α) σημεία 1 και 2,

απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

β)

Για κάθε αλλαγή για την οποία απαιτείται προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, ο αερομεταφορέας υποβάλλει αίτηση και λαμβάνει έγκριση που εκδίδει η αρμόδια αρχή. Η αίτηση υποβάλλεται πριν από την εφαρμογή τυχόν τέτοιας αλλαγής, ώστε η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να διαπιστώσει τη συνεχή συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του και να τροποποιήσει, εφόσον είναι αναγκαίο, το πιστοποιητικό αερομεταφορέα και τους συναφείς όρους έγκρισης που προσαρτώνται σε αυτό.

Ο αερομεταφορέας παρέχει στην αρμόδια αρχή τυχόν σχετική τεκμηρίωση.

Η αλλαγή εφαρμόζεται μόνο μετά την παραλαβή της επίσημης έγκρισης από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.330.

Ο αερομεταφορέας εκτελεί πτητικές λειτουργίες σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια αυτών των αλλαγών, αναλόγως της περίπτωσης.

γ)

Κάθε αλλαγή, για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση, υπόκειται σε διαχείριση και κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στη διαδικασία που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.310 στοιχείο γ).

ORO.GEN.135   Παράταση ισχύος

α)

Το πιστοποιητικό αερομεταφορέα εξακολουθεί να ισχύει εφόσον:

1.

ο αερομεταφορέας εξακολουθεί να ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου ORΟ.GEN.150 σχετικά με τον χειρισμό ευρημάτων·

2.

παρέχεται στην αρμόδια αρχή το δικαίωμα πρόσβασης στον αερομεταφορέα, σύμφωνα με την παράγραφο ORΟ.GEN.140, για να διαπιστώσει τη συνεχή συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του· και

3.

το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης.

β)

Όταν το πιστοποιητικό αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης, επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή.

ORO.GEN.140   Πρόσβαση

α)

Για να διαπιστώνεται η συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και των εκτελεστικών κανόνων του, ο αερομεταφορέας παρέχει πάντοτε δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα αεροσκάφη, τα έγγραφα, τα αρχεία, τα δεδομένα, τις διαδικασίες ή σε κάθε άλλο υλικό σχετικό με τις δραστηριότητές του που υπόκεινται σε πιστοποίηση, ανεξαρτήτως αν οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ανατεθεί ή μη, σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από μια από τις ακόλουθες αρχές:

1.

την αρμόδια αρχή που καθορίζεται στην παράγραφο ORΟ.GEN.105·

2.

την αρχή που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ARΟ.GEN.300 στοιχείο δ), της παραγράφου ARΟ.GEN.300 στοιχείο ε) ή του τμήματος ARΟ.RAMP.

β)

Στην αναφερόμενη στο στοιχείο α) πρόσβαση σε αεροσκάφος περιλαμβάνεται η δυνατότητα εισόδου και παραμονής στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια των πτητικών λειτουργιών, εκτός εάν ο κυβερνήτης αποφασίσει διαφορετικά για τον θάλαμο του πληρώματος πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο CAT.GEN.MPA.135 για λόγους ασφαλείας.

ORO.GEN.150   Ευρήματα

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των ευρημάτων, ο αερομεταφορέας:

α)

καθορίζει τη βασική αιτία της περίπτωσης μη συμμόρφωσης·

β)

καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών μέτρων· και

γ)

αποδεικνύει ότι εφάρμοσε τα διορθωτικά μέτρα στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που συμφωνείται με την εν λόγω αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARΟ.GEN.350 στοιχείο δ).

ORO.GEN.155   Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας πτήσης

Ο αερομεταφορέας εφαρμόζει:

α)

κάθε μέτρο ασφαλείας που ορίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.135 στοιχείο γ)· και

β)

κάθε σχετική υποχρεωτική πληροφορία ασφάλειας που εκδίδει ο Οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών αξιοπλοΐας.

ORO.GEN.160   Αναφορά περιστατικών

α)

Ο αερομεταφορέας αναφέρει στην αρμόδια αρχή και σε κάθε άλλο φορέα που σύμφωνα με το κράτος μέλος του αερομεταφορέα πρέπει να ενημερώνεται, κάθε ατύχημα, σοβαρό συμβάν και περιστατικό, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και στην οδηγία 2003/42/ΕΚ.

β)

Με την επιφύλαξη του στοιχείου α), ο αερομεταφορέας αναφέρει στην αρμόδια αρχή και στον φορέα που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό του αεροσκάφους κάθε συμβάν, δυσλειτουργία, τεχνικό ελάττωμα, υπέρβαση τεχνικών περιορισμών, συμβάν που αναδεικνύει ανακριβείς, ατελείς ή αμφισβητήσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα δεδομένα τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής (2), ή κάθε άλλη αντικανονική περίσταση που έθεσε ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους και δεν κατέληξε σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.

γ)

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010, της οδηγίας 2003/42/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 της Επιτροπής (3) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 της Επιτροπής (4), οι εκθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) συντάσσονται με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή και περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση που είναι γνωστή στον αερομεταφορέα.

δ)

Οι εκθέσεις υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό, οπωσδήποτε όμως εντός 72 ωρών από τη στιγμή που ο αερομεταφορέας διαπιστώσει την κατάσταση στην οποία αναφέρεται η έκθεση, εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις εμποδίσουν αυτή την ενέργεια.

ε)

Ο αερομεταφορέας συντάσσει, ανάλογα με την περίπτωση, έκθεση παρακολούθησης με στόχο την παροχή λεπτομερειών για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την πρόληψη παρεμφερών περιστατικών στο μέλλον, μόλις καθοριστούν τα σχετικά μέτρα. Η εν λόγω έκθεση συντάσσεται με τη μορφή και τον τρόπο που υποδεικνύει η αρμόδια αρχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Διαχείριση

ORO.GEN.200   Σύστημα διαχείρισης

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει, εφαρμόζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

1.

σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες της ιεραρχίας και καταμερισμού ευθυνών στο εσωτερικό του αερομεταφορέα, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου καταμερισμού ευθυνών ασφαλείας στον υπόλογο διευθυντή·

2.

περιγραφή της γενικής φιλοσοφίας και των αρχών του αερομεταφορέα αναφορικά με την ασφάλεια, η οποία καλείται πολιτική ασφαλείας·

3.

τον καθορισμό των κινδύνων για την ασφάλεια της αεροπορίας που προκαλούνται από τις δραστηριότητες του αερομεταφορέα, την αξιολόγηση και διαχείριση των συναφών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης ενεργειών για το μετριασμό των κινδύνων και της εξακρίβωσης της αποτελεσματικότητάς τους·

4.

τη διατήρηση προσωπικού εκπαιδευμένου και ικανού για την άσκηση των καθηκόντων του·

5.

τεκμηρίωση όλων των βασικών διαδικασιών διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τις ευθύνες του και της διαδικασίας για την τροποποίηση της εν λόγω τεκμηρίωσης·

6.

λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης του αερομεταφορέα προς τις σχετικές απαιτήσεις. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης περιλαμβάνει σύστημα ανατροφοδότησης των ευρημάτων στον υπόλογο διευθυντή προκειμένου να εξασφαλίζονται τα όποια αναγκαία διορθωτικά μέτρα· και

7.

τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τα σχετικά τμήματα του παρόντος παραρτήματος ή άλλων εφαρμοστέων παραρτημάτων.

β)

Το σύστημα διαχείρισης ανταποκρίνεται στο μέγεθος του αερομεταφορέα και στη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων και των συναφών δυσμενών επιπτώσεων που είναι εγγενείς σε αυτές τις δραστηριότητες.

ORO.GEN.205   Δραστηριότητες που ανατίθενται με σύμβαση

α)

Οι δραστηριότητες που ανατίθενται με σύμβαση συμπεριλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισης του αερομεταφορέα και εκτελούνται από άλλο φορέα, ο οποίος είτε είναι πιστοποιημένος να εκτελεί αυτές τις δραστηριότητες είτε, αν δεν είναι πιστοποιημένος, ενεργεί υπό την έγκριση του αερομεταφορέα. Ο αερομεταφορέας, όταν αναθέτει με σύμβαση ή προμηθεύεται μέρος των δραστηριοτήτων του, διασφαλίζει ότι η ανατιθέμενη με σύμβαση ή προμηθευόμενη υπηρεσία ή το προϊόν είναι σύμφωνο προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

β)

Όταν ο πιστοποιημένος αερομεταφορέας αναθέτει με σύμβαση, σύμφωνα με το παρόν μέρος, τμήμα των δραστηριοτήτων του σε φορέα μη πιστοποιημένο για την εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων, τότε ο φορέας εργάζεται υπό την έγκριση του αερομεταφορέα. Ο συμβαλλόμενος φορέας διασφαλίζει ότι παρέχεται στην αρμόδια αρχή δικαίωμα πρόσβασης στον συμβασιούχο φορέα για να διαπιστώνει τη διαρκή συμμόρφωση του τελευταίου προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

ORO.GEN.210   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Ο αερομεταφορέας διορίζει έναν υπόλογο διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες του αερομεταφορέα μπορούν να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Ο υπόλογος διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τη διατήρηση αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης.

β)

Διορίζεται πρόσωπο ή ομάδα προσώπων από τον αερομεταφορέα με την ευθύνη να διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση του αερομεταφορέα προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα είναι τελικώς υπεύθυνα απέναντι στον υπόλογο διευθυντή.

γ)

Ο αερομεταφορέας διαθέτει επαρκές ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των προγραμματιζόμενων εργασιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

δ)

Ο αερομεταφορέας τηρεί κατάλληλα αρχεία σχετικά με την πείρα, τα προσόντα και την εκπαίδευση ώστε να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το στοιχείο γ).

ε)

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων του.

ORO.GEN.215   Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις

Ο αερομεταφορέας διαθέτει εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την εκτέλεση και διεύθυνση όλων των προγραμματισμένων εργασιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

ORO.GEN.220   Τήρηση αρχείων

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει σύστημα τήρησης αρχείων, το οποίο επιτρέπει κατάλληλη αποθήκευση και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα όλων των εκτελούμενων δραστηριοτήτων και καλύπτει ιδίως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο ORΟ.GEN.200.

β)

Η μορφή των αρχείων καθορίζεται στις διαδικασίες του αερομεταφορέα.

γ)

Τα αρχεία φυλάσσονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει προστασία έναντι φθοράς, αλλοίωσης και κλοπής.

ΤΜΗΜΑ AOC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ORO.AOC.100   Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού αερομεταφορέα

α)

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), πριν την έναρξη εμπορικών πτητικών λειτουργιών, ο αερομεταφορέας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αερομεταφορέα, το οποίο εκδίδει η αρμόδια αρχή.

β)

Ο αερομεταφορέας παρέχει στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

την επίσημη ονομασία και την εμπορική επωνυμία, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτούντος·

2.

περιγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του (των) τύπου(-ων) και τον αριθμό των αεροσκαφών που πρόκειται να εκμεταλλευτεί·

3.

περιγραφή του συστήματος διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της οργανωτικής δομής·

4.

το ονοματεπώνυμο του υπόλογου διευθυντή·

5.

τα ονοματεπώνυμα των διορισμένων προσώπων που απαιτούνται από την παράγραφο ORO.AOC.135 στοιχείο α), καθώς και τα προσόντα και την πείρα τους· και

6.

αντίγραφο του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που απαιτείται από την παράγραφο ORO.MLR.100·

7.

δήλωση ότι έχει ελέγξει όλα τα έγγραφα που έστειλε στην αρμόδια αρχή και ότι είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

γ)

Οι αιτούντες αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή ότι:

1.

συμμορφώνονται προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, του παρόντος παραρτήματος και του παραρτήματος IV (μέρος-CAT) και του παραρτήματος V (μέρος-SpA) του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση·

2.

όλα τα αεροσκάφη που εκμεταλλεύονται διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (CofA), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003· και

3.

η οργάνωση και η διαχείρισή του είναι οι κατάλληλες και οι πλέον αρμόζουσες για την κλίμακα και το πεδίο της λειτουργίας.

ORO.AOC.105   Προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών και προνόμια κατόχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα

Τα προνόμια του αερομεταφορέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται σύμφωνα με το παράρτημα V (μέρος-SpA), προσδιορίζονται στις προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών του πιστοποιητικού.

ORO.AOC.110   Συμφωνία μίσθωσης

Κάθε μίσθωση

α)

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, κάθε συμφωνία μίσθωσης για αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα πιστοποιημένοι σύμφωνα με το παρόν μέρος υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή.

β)

Ο αερομεταφορέας που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος μισθώνει πλήρως αεροσκάφη μόνο από αερομεταφορέα, του οποίου η λειτουργία δεν έχει απαγορευτεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

Πλήρης μίσθωση

γ)

Ο αιτών τη χορήγηση έγκρισης πλήρους μίσθωσης αεροσκάφους αερομεταφορέα τρίτης χώρας οφείλει να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι:

1.

είναι κάτοχος έγκυρου πιστοποιητικού αερομεταφορέα σύμφωνα με το παράρτημα 6 της ΔΟΠΑ·

2.

τα πρότυπα του αερομεταφορέα της τρίτης χώρας όσον αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα και τις πτητικές λειτουργίες είναι ισοδύναμα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 και του παρόντος κανονισμού· και

3.

το αεροσκάφος διαθέτει τυποποιημένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 8 της ΔΟΠΑ.

Μίσθωση υπό όρους (dry lease-in)

δ)

Ο αιτών τη χορήγηση έγκρισης υπό όρους μίσθωσης αεροσκάφους νηολογημένου σε τρίτη χώρα οφείλει να αποδείξει στην αρμόδια αρχή ότι:

1.

διαπιστώθηκε λειτουργική ανάγκη η οποία δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί με τη μίσθωση αεροσκάφους νηολογημένου στην ΕΕ·

2.

η διάρκεια της μίσθωσης υπό όρους δεν υπερβαίνει τους επτά μήνες σε κάθε 12μηνη διαδοχική περίοδο· και

3.

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003.

Εκμίσθωση υπό όρους

ε)

Ο αερομεταφορέας που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος και προτίθεται να εκμισθώσει υπό όρους αεροσκάφος του υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης από την αρμόδια αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφα της προβλεπόμενης συμφωνίας μίσθωσης ή από περιγραφή των διατάξεων της μίσθωσης, πλην των οικονομικών ρυθμίσεων, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

Πλήρης εκμίσθωση

στ)

Πριν από την πλήρη εκμίσθωση αεροσκάφους, ο αερομεταφορέας που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος ενημερώνει την αρμόδια αρχή.

ORO.AOC.115   Συμφωνίες κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων

α)

Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ για τις απαιτήσεις ασφαλείας πτήσεων για τους αερομεταφορείς και τα αεροσκάφη τρίτων χωρών, αερομεταφορέας σύμφωνα με το παρόν μέρος συνάπτει συμφωνία κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων με αερομεταφορέα τρίτης χώρας μόνον εφόσον προηγουμένως:

1.

έχει εξακριβώσει ότι ο αερομεταφορέας τρίτης χώρας συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα πρότυπα της ΔΟΠΑ· και

2.

έχει διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή τεκμηριωμένες πληροφορίες που καθιστούν δυνατόν στην εν λόγω αρχή να συμμορφώνεται με την παράγραφο ARO.OPS.105.

β)

Κατά την εφαρμογή συμφωνίας κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων, ο αερομεταφορέας παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά εάν ο αερομεταφορέας της τρίτης χώρας εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα πρότυπα της ΔΟΠΑ.

γ)

Ο αερομεταφορέας που είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το παρόν μέρος δεν πωλεί ούτε εκδίδει εισιτήρια για πτήση που εκτελεί αερομεταφορέας τρίτης χώρας εφόσον η λειτουργία αυτού έχει απαγορευτεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 ή δεν συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα πρότυπα της ΔΟΠΑ.

ORO.AOC.120   Έγκριση εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και έκδοση βεβαιώσεων για πληρώματα θαλάμου επιβατών

α)

Όταν αερομεταφορέας προτίθεται να προσφέρει τον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων που προβλέπεται στο παράρτημα V (μέρος-CC) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 290/2012 της Επιτροπής, ο εν λόγω αερομεταφορέας υποβάλλει αίτηση και αποκτά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή. Για αυτόν τον σκοπό, ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή και το περιεχόμενο του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων που ορίζονται στις παραγράφους CC.TRA.215 και CC.TRA.220 του παραρτήματος αυτού, και κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή:

1.

την ημερομηνία αναμενόμενης έναρξης της δραστηριότητας·

2.

τα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτών καθώς και τα προσόντα τους σχετικά με τα στοιχεία εκπαίδευσης που θα καλυφθούν·

3.

την ονομασία και τη διεύθυνση της (των) εκπαιδευτικής(-ών) εγκατάστασης(-εων) όπου θα παρέχεται η εκπαίδευση·

4.

περιγραφή των εγκαταστάσεων, των εκπαιδευτικών μεθόδων, των εγχειριδίων και των αντιπροσωπευτικών συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν· και

5.

τα αναλυτικά και άλλα σχετικά προγράμματα του κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων.

β)

Εάν κράτος μέλος αποφασίσει σύμφωνα με την παράγραφο ARA.CC.200 του παραρτήματος VI (μέρος-ARA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 290/2012 ότι οι αερομεταφορείς μπορούν να λάβουν έγκριση για να εκδίδουν βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών, επιπλέον του στοιχείου α) ο αιτών:

1.

αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή ότι:

i)

ο φορέας διαθέτει την ικανότητα και την υπευθυνότητα να ασκεί αυτό το καθήκον·

ii)

το προσωπικό που διενεργεί τις εξετάσεις διαθέτει κατάλληλα προσόντα και δεν εμπλέκεται σε σύγκρουση συμφερόντων· και

2.

προβλέπει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για:

i)

τη διεξαγωγή της εξέτασης που απαιτείται από την παράγραφο CC.TRA.220·

ii)

την έκδοση βεβαιώσεων επαγγελματικής επάρκειας των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών· και

iii)

την υποβολή στην αρμόδια αρχή όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν τις βεβαιώσεις που θα εκδίδει και τους κατόχους τους, προκειμένου η αρμόδια αρχή να τηρεί τα αρχεία της, να εποπτεύει και να επιβάλλει μέτρα.

γ)

Οι κατά τα στοιχεία α) και β) εγκρίσεις καθορίζονται στις προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών.

ORO.AOC.125   Μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες αεροσκάφους περιλαμβανόμενες από τον κάτοχο πιστοποιητικού αερομεταφορέα στις προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών

Ο κάτοχος πιστοποιητικού αερομεταφορέα (AOC) επιτρέπεται να εκτελεί μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες με αεροσκάφος που άλλως χρησιμοποιείται για εμπορικές πτητικές λειτουργίες περιλαμβανόμενες στις προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών του πιστοποιητικού αερομεταφορέα, εφόσον ο αερομεταφορέας:

α)

περιγράφει λεπτομερώς τις εν λόγω πτητικές λειτουργίες στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, όπου συμπεριλαμβάνονται:

1.

καθορισμός των ισχυουσών απαιτήσεων·

2.

σαφής καθορισμός τυχόν διαφορών μεταξύ των διαδικασιών πτητικής λειτουργίας που χρησιμοποιούνται για εμπορικές και μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες·

3.

μέσο που εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που ενέχεται στην πτητική λειτουργία είναι πλήρως εξοικειωμένο με τις συναφείς διαδικασίες·

β)

υποβάλλει τις διαφορές που έχουν διαπιστωθεί μεταξύ των διαδικασιών λειτουργίας του στοιχείου α) σημείο 2 στην αρμόδια αρχή για προηγούμενη έγκριση.

ORO.AOC.130   Παρακολούθηση στοιχείων πτήσης — αεροπλάνα

α)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει και διατηρεί σύστημα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης, το οποίο ενσωματώνει στο σύστημα διαχείρισης που διαθέτει, για αεροπλάνα με μέγιστη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης άνω των 27 000 kg.

β)

Το σύστημα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης δεν επιβάλλει ποινές και περιέχει κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία της (των) πηγής(-ών) των στοιχείων.

ORO.AOC.135   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)   Σύμφωνα με την παράγραφο ORO.GEN.210 στοιχείο β), ο αερομεταφορέας ορίζει πρόσωπα υπεύθυνα για τη διαχείριση και την εποπτεία των ακόλουθων τομέων:

1.

πτητικών λειτουργιών·

2.

της εκπαίδευσης των πληρωμάτων,

3.

των λειτουργιών εδάφους, και

4.

και της διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003.

β)   Επάρκεια και επιδεξιότητα του προσωπικού

1.

Ο αερομεταφορέας απασχολεί επαρκές προσωπικό για τις προγραμματισμένες πτητικές λειτουργίες και τις λειτουργίες εδάφους.

2.

Όλο το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται πτητικές λειτουργίες και λειτουργίες εδάφους ή το οποίο ενέχεται άμεσα σε αυτές:

i)

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο·

ii)

αποδεικνύει τις ικανότητές του στην άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται· και

iii)

γνωρίζει τις ευθύνες του και τη σχέση των καθηκόντων του με τη λειτουργία στο σύνολό της.

γ)   Εποπτεία προσωπικού

1.

Ο αερομεταφορέας διορίζει επαρκή αριθμό εποπτών προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτική δομή του και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού.

2.

Καθορίζονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες των εν λόγω εποπτών και πραγματοποιείται κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις εποπτείας.

3.

Η εποπτεία μελών πληρωμάτων και προσωπικού που ενέχονται στην πτητική λειτουργία ασκείται από πρόσωπα που διαθέτουν επαρκή πείρα και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη των προτύπων που προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

ORO.AOC.140   Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο ORO.GEN.215, ο αερομεταφορέας:

α)

χρησιμοποιεί κατάλληλες εγκαταστάσεις επίγειας εξυπηρέτησης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαχείριση των πτήσεών του·

β)

διαμορφώνει τις απαιτούμενες για την περιοχή και το είδος πτητικής λειτουργίας εγκαταστάσεις υποστήριξης πτητικής λειτουργίας, στην κύρια βάση του πτητικής λειτουργίας· και

γ)

εξασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας που διατίθεται σε κάθε βάση πτητικής λειτουργίας επαρκεί για το προσωπικό, του οποίου οι ενέργειες επηρεάζουν ενδεχομένως την ασφάλεια των πτητικών λειτουργιών. Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του προσωπικού εδάφους, του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τον επιχειρησιακό έλεγχο, την αποθήκευση και την απεικόνιση των βασικών αρχείων και τον σχεδιασμό πτήσης από πληρώματα.

ORO.AOC.150   Απαιτήσεις τεκμηρίωσης

α)

Ο αερομεταφορέας μεριμνά για την παραγωγή εγχειριδίων και κάθε άλλου υλικού τεκμηρίωσης και των σχετικών τροποποιήσεων.

β)

Ο αερομεταφορέας είναι σε θέση να διανέμει, χωρίς καθυστέρηση, οδηγίες πτητικής λειτουργίας και λοιπές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ MLR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

ORO.MLR.100   Εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης — γενικά

α)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας όπως καθορίζεται στην παράγραφο 8.β του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

β)

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου πτητικής εκμετάλλευσης αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, του παραρτήματος IV (μέρος-CAT) και του παραρτήματος V (μέρος-SpA), αναλόγως της περίπτωσης, και δεν αντίκειται στους όρους που περιέχουν οι προδιαγραφές πτητικών λειτουργιών στο πιστοποιητικό αερομεταφορέα (AOC).

γ)

Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας μπορεί να εκδοθεί σε χωριστά μέρη.

δ)

Το σύνολο του επιχειρησιακού προσωπικού διαθέτει ευχερή πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που σχετίζονται με τα καθήκοντά του.

ε)

Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας τηρείται επικαιροποιημένο. Το σύνολο του προσωπικού ενημερώνεται για αλλαγές που σχετίζονται με τα καθήκοντά του.

στ)

Κάθε μέλος πληρώματος λαμβάνει προσωπικό αντίγραφο των σχετικών ενοτήτων του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που σχετίζονται με τα καθήκοντά του. Κάθε κάτοχος εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας, ή κατάλληλων μερών αυτού, είναι υπεύθυνος να τηρεί το αντίγραφο του επικαιροποιημένο με τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις που παρέχει ο αερομεταφορέας.

ζ)

Για κατόχους πιστοποιητικού αερομεταφορέα:

1.

για τροποποιήσεις των οποίων απαιτείται η κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο ORO.GEN.115 στοιχείο β) και την παράγραφο ORO.GEN.130 στοιχείο γ), ο αερομεταφορέας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τις τροποποιήσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουν να ισχύουν και

2.

για τροποποιήσεις διαδικασιών σχετικών με στοιχεία προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με την παράγραφο ORO.GEN.130, η έγκριση λαμβάνεται πριν από τη θέση της τροποποίησης σε ισχύ.

η)

Με την επιφύλαξη του στοιχείου ζ), εφόσον απαιτούνται άμεσες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις για λόγους ασφαλείας, οι εν λόγω τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις δημοσιεύονται και ισχύουν πάραυτα, υπό τον όρο ότι έχει υποβληθεί αίτημα για κάθε απαιτούμενη έγκριση.

θ)

Ο αερομεταφορέας ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις και τις αναθεωρήσεις που απαιτεί η αρμόδια αρχή.

ι)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες λαμβάνονται από εγκεκριμένα έγγραφα και ότι κάθε τροποποίησή τους αντανακλάται ορθώς στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Η απαίτηση αυτή δεν απαγορεύει στον αερομεταφορέα να δημοσιεύσει πιο περιοριστικά στοιχεία και διαδικασίες στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

ια)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό κατανοεί τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί τα μέρη εκείνα του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας έχει τέτοια μορφή ώστε να είναι δυνατή η ευχερής χρήση του και να τηρούνται οι αρχές εργονομίας.

ORO.MLR.101   Εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης — δομή

Η κύρια δομή του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας έχει ως εξής:

α)

Μέρος Α: Γενικά/Βασικά, όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των επιχειρησιακών μεθόδων, οδηγιών και διαδικασιών·

β)

Μέρος Β: Θέματα πτητικής λειτουργίας αεροσκάφους, όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των οδηγιών και διαδικασιών που σχετίζονται με τον τύπο του αεροσκάφους, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών μεταξύ των τύπων/κλάσεων, των παραλλαγών ή μεμονωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιεί ο αερομεταφορέας·

γ)

Μέρος Γ: Εμπορικές αερομεταφορές, όπου περιλαμβάνονται οδηγίες και πληροφορίες σχετικές με τη διαδρομή/το ρόλο/την περιοχή και το αεροδρόμιο/το χώρο λειτουργίας·

δ)

Μέρος Δ: Εκπαίδευση, όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των οδηγιών εκπαίδευσης για το προσωπικό οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλή πτητική λειτουργία.

ORO.MLR.105   Κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού

α)

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.α.3 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, καταρτίζεται πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού (ΠΕΕ), με βάση τον κύριο πίνακα βασικού εξοπλισμού (ΚΠΒΕ), όπως ορίζεται στα δεδομένα που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003.

β)

Ο ΠΕΕ και κάθε τροποποίησή του εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

γ)

Ο αερομεταφορέας τροποποιεί τον ΠΕΕ έπειτα από κάθε εφαρμοστέα αλλαγή στον ΚΠΒΕ εντός των αποδεκτών χρονικών ορίων.

δ)

Επιπλέον του καταλόγου του εξοπλισμού, ο ΠΕΕ περιλαμβάνει:

1.

προοίμιο που περιλαμβάνει καθοδήγηση και ορισμούς για τα ιπτάμενα πληρώματα και το προσωπικό συντήρησης που χρησιμοποιούν τον ΠΕΕ·

2.

την κατάσταση αναθεώρησης του ΚΠΒΕ στον οποίον βασίζεται ο ΠΕΕ και την κατάσταση αναθεώρησης του ΠΕΕ·

3.

το πεδίο εφαρμογής, το εύρος και το σκοπό του ΠΕΕ.

ε)

Ο αερομεταφορέας:

1.

καθορίζει διαστήματα επισκευής για κάθε όργανο, μονάδα εξοπλισμού ή λειτουργία που περιλαμβάνεται στον ΠΕΕ και είναι εκτός λειτουργίας. Το διάστημα επισκευής στον ΠΕΕ δεν πρέπει να είναι πιο περιοριστικό από το αντίστοιχο διάστημα επισκευής στον ΚΠΒΕ·

2.

καταρτίζει αποτελεσματικό πρόγραμμα επισκευών·

3.

εκμεταλλεύεται το αεροσκάφος μόνο έπειτα από τη λήξη του διαστήματος επισκευής που ορίζεται στον ΠΕΕ όταν:

i)

το ελάττωμα έχει επισκευασθεί· ή

ii)

η περίοδος επισκευής έχει παραταθεί σύμφωνα με το στοιχείο στ).

στ)

Κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, ο αερομεταφορέας μπορεί να κάνει χρήση διαδικασίας για την εφάπαξ παράταση των περιόδων επισκευής των κατηγοριών B, Γ και Δ, με την προϋπόθεση ότι:

1.

η παράταση του διαστήματος επισκευής είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του ΚΠΒΕ για τον τύπο του αεροσκάφους·

2.

η παράταση του διαστήματος επισκευής είναι διάρκειας κατά το μέγιστο ίσης με εκείνη του διαστήματος επισκευής που καθορίζεται στον ΠΕΕ·

3.

η παράταση του διαστήματος επισκευής δεν χρησιμοποιείται ως σύνηθες μέσο επισκευής αντικειμένου του ΠΕΕ και χρησιμοποιείται μόνο όταν η επισκευή αποκλείεται λόγω συμβάντων εκτός του ελέγχου του αερομεταφορέα·

4.

ο αερομεταφορέας καθορίζει περιγραφή ειδικών καθηκόντων και ευθυνών για τον έλεγχο των παρατάσεων·

5.

κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε παράταση του ισχύοντος διαστήματος επισκευής· και

6.

καταρτιστεί σχέδιο για την επίτευξη της επισκευής το συντομότερο δυνατόν.

ζ)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που αναφέρονται στον ΠΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που αναφέρονται στον ΚΠΒΕ. Αυτές οι διαδικασίες αποτελούν μέρος των εγχειριδίων πτητικής λειτουργίας του αερομεταφορέα ή του ΠΕΕ.

η)

Ο αερομεταφορέας τροποποιεί τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που αναφέρονται στον ΠΕΕ έπειτα από κάθε αλλαγή στις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης που αναφέρονται στον ΚΠΒΕ.

θ)

Εκτός αν άλλως ορίζεται στον ΠΕΕ, ο αερομεταφορέας ολοκληρώνει:

1.

τις διαδικασίες λειτουργίας που αναφέρονται στον ΠΕΕ κατά τον σχεδιασμό της λειτουργίας ή/και τη λειτουργία με το αναφερόμενο αντικείμενο εκτός λειτουργίας· και

2.

τις διαδικασίες συντήρησης που αναφέρονται στον ΠΕΕ πριν τη λειτουργία με το αναφερόμενο αντικείμενο εκτός λειτουργίας.

ι)

Σύμφωνα με κατά περίπτωση ειδική έγκριση από την αρμόδια αρχή, ο αερομεταφορέας μπορεί να χρησιμοποιεί αεροσκάφος με εκτός λειτουργίας όργανα, στοιχεία εξοπλισμού ή λειτουργίες που υπερβαίνουν τους περιορισμούς του ΠΕΕ αλλά ανταποκρίνονται στους περιορισμούς του ΚΠΒΕ, με την προϋπόθεση ότι:

1.

τα εν λόγω όργανα, στοιχεία εξοπλισμού ή οι λειτουργίες βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής του ΚΠΒΕ, όπως ορίζεται στα δεδομένα που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003·

2.

η έγκριση δεν χρησιμοποιείται ως σύνηθες μέσο εκτέλεσης λειτουργιών καθ’ υπέρβαση των περιορισμών του εγκεκριμένου ΠΕΕ και χρησιμοποιείται μόνο όταν η συμμόρφωση προς τον ΠΕΕ αποκλείεται λόγω συμβάντων πέραν του ελέγχου του αερομεταφορέα·

3.

ο αερομεταφορέας έχει καταρτίσει περιγραφή των ειδικών καθηκόντων και ευθυνών για τον έλεγχο της λειτουργίας του αεροσκάφους υπό την εν λόγω έγκριση· και

4.

έχει καταρτιστεί σχέδιο για την επισκευή εκτός λειτουργίας οργάνων, στοιχείων εξοπλισμού ή λειτουργιών ή την επιστροφή του αεροσκάφους σε λειτουργία εντός των περιορισμών του ΠΕΕ το συντομότερο δυνατό.

ORO.MLR.110   Ημερολόγιο καταγραφής πτήσης

Στοιχεία του αεροσκάφους, του πληρώματός του και κάθε πτήσης τηρούνται για κάθε πτήση ή σειρά πτήσεων, με τη μορφή ημερολογίου καταγραφής πτήσης ή ισοδύναμου εγγράφου.

ORO.MLR.115   Τήρηση αρχείων

α)

Τα αρχεία των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο ORO.GEN.200 φυλάσσονται για τουλάχιστον 5 έτη.

β)

Οι ακόλουθες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία και την εκτέλεση πτήσης, και οι συναφείς εκθέσεις, φυλάσσονται για 3 μήνες:

1.

επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης, αν υπάρχει·

2.

έγγραφα ενημέρωσης αγγελιών (ΝΟΤΑΜ) και υπηρεσίας αεροναυτικών πληροφοριών (AIS), εφόσον συντάσσονται από τον αερομεταφορέα·

3.

έγγραφη τεκμηρίωση μάζας και ζυγοστάθμισης·

4.

γνωστοποίηση ειδικών φορτίων, συμπεριλαμβανομένης ενημέρωσης του κυβερνήτη εγγράφως σχετικά με επικίνδυνα εμπορεύματα·

5.

ημερολόγιο καταγραφής πτήσης ή ισοδύναμο έγγραφο· και

6.

αναφορά(-ές) πτήσης σχετικά με την καταγραφή λεπτομερειών κάθε περιστατικού ή κάθε συμβάντος που ο κυβερνήτης κρίνει αναγκαίο να αναφερθεί ή να καταγραφεί·

γ)

Τα αρχεία προσωπικού φυλάσσονται για τις περιόδους που αναφέρονται κατωτέρω:

Άδεια πληρώματος πτήσης και βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας πληρώματος θαλάμου επιβατών

Για όσο χρονικό διάστημα το μέλος του πληρώματος κάνει χρήση των προνομίων της άδειας ή της βεβαίωσης επαγγελματικής επάρκειας για τον αερομεταφορέα

Εκπαίδευση, δοκιμή και έλεγχος μέλους πληρώματος

3 έτη

Αρχεία σχετικά με την πρόσφατη πείρα μέλους πληρώματος

15 μήνες

Αρμοδιότητες μέλους πληρώματος στη διαδρομή και στο αεροδρόμιο/στα καθήκοντα και στον χώρο, ανάλογα με την περίπτωση

3 έτη

Εκπαίδευση σχετική με επικίνδυνα εμπορεύματα, ανάλογα με την περίπτωση

3 έτη

Αρχεία εκπαίδευσης/αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού για το οποίο απαιτείται πρόγραμμα εκπαίδευσης

Τα τελευταία δύο αρχεία εκπαίδευσης

δ)

Ο αερομεταφορέας:

1.

τηρεί αρχεία όλης της εκπαίδευσης, των δοκιμών και των προσόντων κάθε μέλους του πληρώματος, όπως προβλέπεται στο μέρος ORΟ· και

2.

διαθέτει τα εν λόγω αρχεία, κατόπιν αιτήματος, στο σχετικό μέλος του πληρώματος.

ε)

Ο αερομεταφορέας διατηρεί τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία και την εκτέλεση της πτήσης και τα αρχεία εκπαίδευσης του προσωπικού, ακόμη και αν ο ίδιος παύσει να είναι ο αερομεταφορέας εκμετάλλευσης του αεροσκάφους ή ο εργοδότης του εν λόγω μέλους του πληρώματος, εφόσον τηρούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται στο στοιχείο γ).

στ)

Εάν μέλος πληρώματος καταστεί μέλος πληρώματος άλλου αερομεταφορέα, ο αερομεταφορέας διαθέτει τα αρχεία του μέλους πληρώματος, εφόσον τηρούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται στο στοιχείο γ).

ΤΜΗΜΑ SEC

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ORO.SEC.100.A   Ασφάλεια θαλάμου πληρώματος πτήσης

α)

Σε αεροπλάνο του οποίου ο θάλαμος πληρώματος πτήσης διαθέτει θύρα, η θύρα αυτή πρέπει να μπορεί να κλειδώνεται, και να προβλέπονται μέσα με τα οποία το πλήρωμα θαλάμου επιβατών μπορεί να ειδοποιήσει το πλήρωμα πτήσης σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας ή παραβιάσεων των κανόνων ασφαλείας στον θάλαμο επιβατών.

β)

Όλα τα αεροπλάνα που μεταφέρουν επιβάτες και έχουν μέγιστη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης μεγαλύτερη από 45 500 kg ή μέγιστη επιχειρησιακή διαμόρφωση άνω των 60 θέσεων για την εμπορική μεταφορά επιβατών, διαθέτουν εγκεκριμένη θύρα θαλάμου ιπταμένου πληρώματος, η οποία μπορεί να κλειδώνεται και να ξεκλειδώνεται από τη θέση κάθε χειριστή και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αξιοπλοΐας.

γ)

Σε όλα τα αεροπλάνα που διαθέτουν θύρα θαλάμου πληρώματος πτήσης σύμφωνα με το στοιχείο β) ανωτέρω:

1.

η θύρα αυτή είναι κλειστή πριν από την εκκίνηση των κινητήρων για την απογείωση και θα κλειδώνεται όταν απαιτείται από διαδικασίες ασφαλείας ή από τον κυβερνήτη μέχρι το σβήσιμο των κινητήρων μετά την προσγείωση, εκτός από τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο για την είσοδο ή την έξοδο εξουσιοδοτημένων προσώπων σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και

2.

υπάρχουν μέσα για την παρακολούθηση, από τη θέση του κάθε χειριστή, όλου του χώρου της θύρας εκτός του θαλάμου του πληρώματος πτήσης για την αναγνώριση των προσώπων που ζητούν είσοδο και για την ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς ή δυνητικής απειλής.

ORO.SEC.100.Η   Ασφάλεια θαλάμου πληρώματος πτήσης

Εάν υπάρχει, η θύρα του θαλάμου πληρώματος πτήσης σε ελικόπτερο που χρησιμοποιείται με σκοπό τη μεταφορά επιβατών πρέπει να μπορεί να κλειδώνεται από το εσωτερικό του θαλάμου του πληρώματος πτήσης για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

ΤΜΗΜΑ FC

ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΤΗΣΗΣ

ORO.FC.005   Πεδίο εφαρμογής

Στο παρόν τμήμα καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί ο αερομεταφορέας ο οποίος εκτελεί εμπορικές αερομεταφορές, όσον αφορά την εκπαίδευση, την πείρα και τα προσόντα του πληρώματος πτήσης.

ORO.FC.100   Σύνθεση του πληρώματος πτήσης

α)

Η σύνθεση του πληρώματος πτήσης και ο αριθμός των μελών του πληρώματος πτήσης σε καθορισμένες θέσεις πληρώματος δεν είναι κατώτερος του ελάχιστου καθοριζόμενου στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους ή στους περιορισμούς λειτουργίας που καθορίζονται για το αεροσκάφος.

β)

Το πλήρωμα πτήσης περιλαμβάνει και πρόσθετα μέλη, εφόσον απαιτείται από τον τύπο της πτητικής λειτουργίας, και αριθμητικά δεν είναι κατώτερο του αριθμού που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

γ)

Όλα τα μέλη του πληρώματος πτήσης κατέχουν άδεια και ικανότητες που έχουν εκδοθεί ή έχουν γίνει αποδεκτές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής (6) και ανάλογες προς τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

δ)

Μέλος του πληρώματος πτήσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, στο πλαίσιο των καθηκόντων του στα χειριστήρια, από άλλο μέλος του εν λόγω πληρώματος, το οποίο διαθέτει τα κατάλληλα προς τούτο προσόντα.

ε)

Σε περίπτωση πρόσληψης μελών πληρώματος πτήσης τα οποία εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες ή με μερική απασχόληση, ο αερομεταφορέας βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις του παραρτήματος I (μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που αφορούν την πρόσφατη πείρα, λαμβανομένων όλων των υπηρεσιών που προσέφερε το μέλος του πληρώματος πτήσης σε άλλον(-ους) αερομεταφορέα(-είς), προκείμενου προσδιορίσει ειδικότερα:

1.

το συνολικό αριθμό των τύπων ή παραλλαγών αεροσκάφους που έχει χειριστεί και

2.

τους ισχύοντες περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίες και τις απαιτήσεις ανάπαυσης.

ORO.FC.105   Ορισμός ως κυβερνήτη

α)

Σύμφωνα με το άρθρο 8.ε του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ένας χειριστής από τα μέλη του πληρώματος πτήσης, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα κυβερνήτη σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος-FCL), ορίζεται κυβερνήτης από τον αερομεταφορέα.

β)

Ο αερομεταφορέας ορίζει μόνο ένα μέλος του πληρώματος πτήσης να ενεργεί ως κυβερνήτης αν αυτό το μέλος διαθέτει:

1.

το ελάχιστο επίπεδο πείρας που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας·

2.

επαρκή γνώση της διαδρομής ή της περιοχής που πρόκειται να διανυθεί και των αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν·

3.

στην περίπτωση χειρισμών πολλαπλών πληρωμάτων, έχει ολοκληρώσει κύκλο μαθημάτων του αερομεταφορέα για κυβερνήτες σε περίπτωση αναβάθμισης από συγκυβερνήτη σε κυβερνήτη.

γ)

Ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διενέργεια της πτήσης, έχει λάβει αρχική εκπαίδευση εξοικείωσης με τη διαδρομή ή την περιοχή που πρόκειται να διανυθεί και των αεροδρομίων, εγκαταστάσεων και διαδικασιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Αυτή η γνώση της διαδρομής/περιοχής και του αεροδρομίου διατηρείται με την εκτέλεση πτήσης τουλάχιστον μία φορά εντός δωδεκαμήνου στη συγκεκριμένη διαδρομή ή περιοχή ή αεροδρόμιο.

δ)

Στην περίπτωση αεροπλάνων επιδόσεων κατηγορίας Β που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές με VFR κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν εφαρμόζεται το στοιχείο γ).

ORO.FC.110   Μηχανικός πτήσης

Όταν στον σχεδιασμό του αεροπλάνου ενσωματώνεται χωριστή θέση μηχανικού πτήσης, στο πλήρωμα πτήσης περιλαμβάνεται μέλος του πληρώματος το οποίο διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

ORO.FC.115   Εκπαίδευση ολοκληρωμένης αξιοποίησης πληρώματος (CRM)

α)

Πριν από την ανάληψη υπηρεσίας, το μέλος του πληρώματος πτήσης έχει λάβει εκπαίδευση σε CRM κατάλληλη για τα καθήκοντά του, όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

β)

Στοιχεία της εκπαίδευσης στη CRM περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση τύπου ή κλάσης αεροσκάφους και στην περιοδική εκπαίδευση, καθώς και στον κύκλο μαθημάτων για κυβερνήτες.

ORO.FC.120   Μετεκπαίδευση από αερομεταφορέα

α)

Στην περίπτωση πτητικής λειτουργίας αεροπλάνου ή ελικοπτέρου, το μέλος του πληρώματος πτήσης ολοκληρώνει τον κύκλο μαθημάτων μετεκπαίδευσης από αερομεταφορέα πριν από την έναρξη εκτέλεσης πτήσεων γραμμής χωρίς επιτήρηση:

1.

σε περίπτωση αλλαγής σε αεροσκάφος, για το οποίο απαιτείται νέα ικανότητα τύπου ή κλάσης· ή

2.

όταν προσλαμβάνεται από αερομεταφορέα.

β)

Ο κύκλος μαθημάτων μετεκπαίδευσης από αερομεταφορέα περιλαμβάνει εκπαίδευση σχετικά με τον εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στο αεροσκάφος εφόσον σχετίζεται με τα καθήκοντα των μελών του πληρώματος πτήσης.

ORO.FC.125   Εκπαίδευση διαφορών και εξοικείωσης

α)

Τα μέλη του πληρώματος πτήσης ολοκληρώνουν εκπαίδευση διαφορών ή εξοικείωσης, όταν αυτό απαιτείται από το παράρτημα I (μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 και όταν λόγω αλλαγής του εξοπλισμού ή διαδικασιών απαιτούνται πρόσθετες γνώσεις σχετικά με τους τύπους ή τις παραλλαγές που χρησιμοποιούνται τη δεδομένη περίοδο.

β)

Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας καθορίζει πότε απαιτείται αυτή η εκπαίδευση διαφορών ή εξοικείωσης.

ORO.FC.130   Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος

α)

Κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης ολοκληρώνει την ετήσια περιοδική πτητική εκπαίδευση και εκπαίδευση εδάφους ανάλογα με τον τύπο ή την παραλλαγή του αεροσκάφους που χειρίζεται, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για τη θέση και τη χρήση όλου του μεταφερόμενου εξοπλισμού ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης.

β)

Κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης υποβάλλεται σε περιοδικούς ελέγχους από τον αερομεταφορέα, προκειμένου να αποδεικνύει τις ικανότητές του στο πλαίσιο της εκτέλεσης κανονικών και μη κανονικών διαδικασιών, καθώς και διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

ORO.FC.135   Προσόντα χειριστή για την εκτέλεση πτητικής λειτουργίας από οποιαδήποτε θέση χειριστή

Τα μέλη του πληρώματος πτήσης στα οποία μπορεί να ανατεθεί πτητική λειτουργία από οποιαδήποτε θέση χειριστή πρέπει να ολοκληρώσουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ελέγχους, όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

ORO.FC.140   Άσκηση καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές

α)

Τα μέλη του πληρώματος πτήσης που ασκούν καθήκοντα σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές αεροσκάφους συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος για κάθε τύπο ή παραλλαγή, εκτός εάν καθορίζονται παρεκκλίσεις σχετικές με την εκπλήρωση των απαιτήσεων εκπαίδευσης, ελέγχου και πρόσφατης πείρα στα δεδομένα που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003.

β)

Στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας καθορίζονται κατάλληλες διαδικασίες ή/και επιχειρησιακοί περιορισμοί για κάθε πτητική λειτουργία σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές.

ORO.FC.145   Παροχή εκπαίδευσης

α)

Όλη η εκπαίδευση που απαιτείται στο παρόν τμήμα παρέχεται:

1.

σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα αναλυτικά προγράμματα που καθορίζει ο αερομεταφορέας στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας·

2.

από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα. Στην περίπτωση πτητικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης προσομοίωσης πτήσης, και ελέγχων, το προσωπικό που παρέχει την εκπαίδευση και διεξάγει τους ελέγχους διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011.

β)

Κατά τον καθορισμό των προγραμμάτων και των αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, ο αερομεταφορέας λαμβάνει υπόψη τα υποχρεωτικά στοιχεία για τον σχετικό τύπο, όπως καθορίζονται στα δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003.

γ)

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών προγραμμάτων και της χρήσης των ατομικών προσομοιωτικών συσκευών πτητικής εκπαίδευσης (FSTD) εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

δ)

Η προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης προσομοιώνει, στο μέτρο του δυνατού, τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί ο αερομεταφορέας. Οι διαφορές μεταξύ της προσομοιωτικής συσκευής πτητικής εκπαίδευσης και του αεροσκάφους περιγράφονται και αντιμετωπίζονται μέσω ενημέρωσης ή εκπαίδευσης, ανάλογα με την περίπτωση.

ε)

Ο αερομεταφορέας εκπονεί σύστημα ώστε να παρακολουθεί καταλλήλως τις αλλαγές στις προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης και να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ORO.FC.200   Σύνθεση του πληρώματος πτήσης

α)

Σε κάθε πλήρωμα πτήσης δεν υπάρχουν περισσότερα του ενός μέλη χωρίς πείρα.

β)

Ο κυβερνήτης μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της πτήσης σε άλλο χειριστή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ORO.FC.105 στοιχείο β) σημεία 1 και 2, και στοιχείο γ).

γ)

Ειδικές απαιτήσεις για την πτητική λειτουργία αεροπλάνων στο πλαίσιο πτήσεων με όργανα (IFR) ή τη νύχτα.

1.

Το ελάχιστο πλήρωμα πτήσης είναι δύο χειριστές για όλα τα αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρες που διαθέτουν μέγιστη επιχειρησιακή διαμόρφωση θέσεων επιβατών άνω των εννέα, καθώς και για όλα τα αεροπλάνα με στροβιλοαντιδραστήρες.

2.

Τα αεροπλάνα, πλην εκείνων που καλύπτονται από το στοιχείο γ) σημείο 1, λειτουργούν με τουλάχιστον δύο χειριστές, εκτός αν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ORO.FC.202, οπότε μπορούν να λειτουργούν με έναν μόνο χειριστή.

δ)

Ειδικές απαιτήσεις για την πτητική λειτουργία ελικοπτέρων.

1.

Για όλες τις πτητικές λειτουργίες ελικοπτέρων με μέγιστη επιχειρησιακή διαμόρφωση θέσεων επιβατών άνω των 19 και για πτήσεις ελικοπτέρων με όργανα (IFR) με μέγιστη επιχειρησιακή διαμόρφωση θέσεων επιβατών άνω των 9:

i)

το ελάχιστο πλήρωμα πτήσης είναι δύο χειριστές· και

ii)

ο κυβερνήτης είναι ο κάτοχος πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών μεταφορών (ελικόπτερα) (ATPL (H)), με ικανότητα οργάνων που εκδόθηκε σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011.

2.

Πτητικές λειτουργίες που δεν καλύπτονται από το στοιχείο δ) σημείο 1 επιτρέπεται να εκτελούνται από έναν μόνο χειριστή σε πτήσεις με όργανα ή τη νύχτα με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου ORO.FC.202.

ORO.FC.A.201   Αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της πτήσης μελών του πληρώματος πτήσης

α)

Ο κυβερνήτης μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της πτήσης:

1.

σε άλλον κυβερνήτη ο οποίος διαθέτει τα προσόντα· ή

2.

για πτητικές λειτουργίες μόνο πάνω από επίπεδο πτήσης 200, σε χειριστή ο οποίος διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα:

i)

διαθέτει πτυχίο ATPL·

ii)

έχει ολοκληρώσει μετεκπαίδευση και ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ικανότητας τύπου, σύμφωνα με την παράγραφο ORO.FC.220·

iii)

έχει ολοκληρώσει το σύνολο της περιοδικής εκπαίδευσης και των ελέγχων σύμφωνα με τις παραγράφους ORO.FC.230 και ORO.FC.240·

iv)

διαθέτει αρμοδιότητες διαδρομής/περιοχής και αεροδρομίου, σύμφωνα με την παράγραφο ORO.FC.105.

β)

Ο συγκυβερνήτης μπορεί να αντικατασταθεί:

1.

από άλλον χειριστή ο οποίος διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα·

2.

για πτητικές λειτουργίες μόνο πάνω από επίπεδο πτήσης 200, από αντικαταστάτη συγκυβερνήτη πτήσης ο οποίος διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα:

i)

ισχύον πτυχίο χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών (CPL) με ικανότητα οργάνων·

ii)

έχει ολοκληρώσει μετεκπαίδευση και ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ικανότητας τύπου, όπως ορίζεται στην παράγραφο ORO.FC.220, με εξαίρεση την απαίτηση σχετικά με την εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης·

iii)

έχει ολοκληρώσει περιοδική εκπαίδευση και ελέγχους όπως ορίζεται στην παράγραφο ORO.FC.230, με εξαίρεση την απαίτηση σχετικά με την εκπαίδευση απογείωσης και προσγείωσης.

γ)

Ιπτάμενος μηχανικός επιτρέπεται να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης από μέλος του πληρώματος που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

ORO.FC.202   Πτητικές λειτουργίες μονομελούς πληρώματος σε πτήση με όργανα ή κατά τη νύχτα

Προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση πτήσης με όργανα ή τη νύχτα με ελάχιστο πλήρωμα πτήσης ενός χειριστή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ORO.FC.200 στοιχείο γ) σημείο 2 και στοιχείο δ) σημείο 2, τηρούνται τα ακόλουθα:

α)

Ο αερομεταφορέας εντάσσει στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης χειριστή, το οποίο περιλαμβάνει τις πρόσθετες απαιτήσεις για πτητική λειτουργία μονομελούς πληρώματος. Ο χειριστής έχει εκπαιδευτεί σχετικά με τις διαδικασίες του αερομεταφορέα, ιδίως όσον αφορά:

1.

τον χειρισμό του κινητήρα και την επίγεια εξυπηρέτηση έκτακτης ανάγκης·

2.

τη χρήση του καταλόγου ελέγχου σε περιπτώσεις κανονικών και μη κανονικών διαδικασιών, καθώς και διαδικασιών έκτακτης ανάγκης·

3.

τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC)·

4.

τις διαδικασίες αναχώρησης και προσέγγισης·

5.

τον χειρισμό αυτόματου πιλότου, εάν υπάρχει·

6.

τη χρήση απλοποιημένων εγγράφων πτήσης·

7.

ολοκληρωμένη αξιοποίηση μονομελούς πληρώματος.

β)

Οι απαιτούμενοι από την παράγραφο ORO.FC.230 περιοδικοί έλεγχοι για την περίπτωση μονομελούς πληρώματος διεξάγονται στον σχετικό τύπο ή την κατηγορία του αεροσκάφους και σε περιβάλλον αντιπροσωπευτικό της πτητικής λειτουργίας.

γ)

Για την πτητική λειτουργία αεροπλάνων σε πτήση με όργανα, ο χειριστής:

1.

διαθέτει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 50 ωρών στον συγκεκριμένο τύπο ή κατηγορία αεροπλάνου για πτήσεις με όργανα, από τις οποίες 10 ώρες αφορούν καθήκοντα διακυβέρνησης· και

2.

έχει ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια των προηγουμένων 90 ημερών στον σχετικό τύπο ή την κατηγορία αεροπλάνου:

i)

πέντε πτήσεις με όργανα, συμπεριλαμβανομένων τριών προσεγγίσεων με όργανα, ως μονομελές πλήρωμα· ή

ii)

έλεγχο προσέγγισης με όργανα.

δ)

Για την πτητική λειτουργία αεροπλάνων σε πτήση τη νύχτα, ο χειριστής:

1.

διαθέτει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 15 ωρών τη νύχτα οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στον χρόνο πτήσης 50 ωρών πτήσης με όργανα στο στοιχείο γ) σημείο 1· και

2.

έχει ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια των προηγουμένων 90 ημερών στον σχετικό τύπο ή την κατηγορία αεροπλάνου:

i)

τρεις απογειώσεις και προσγειώσεις τη νύχτα ως μονομελές πλήρωμα· ή

ii)

έναν έλεγχο απογείωσης και προσγείωσης τη νύχτα.

ε)

Για την πτητική λειτουργία ελικοπτέρων σε πτήση με όργανα, ο χειριστής:

1.

διαθέτει συνολική πτητική πείρα με όργανα 25 ωρών στο σχετικό επιχειρησιακό περιβάλλον· και

2.

διαθέτει πτητική πείρα 25 ωρών ως μονομελές πλήρωμα στον συγκεκριμένο τύπο ελικοπτέρου εγκεκριμένου για πτητική λειτουργία μονομελούς πληρώματος σε πτήση με όργανα, από τις οποίες 10 ώρες επιτρέπεται να αφορούν πτήση υπό επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένων πέντε τομέων πτήσης γραμμής με όργανα υπό επιτήρηση με τη χρήση διαδικασιών μονομελούς πληρώματος· και

3.

έχει ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια των προηγουμένων 90 ημερών:

i)

πέντε πτήσεις με όργανα ως μονομελές πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων τριών προσεγγίσεων με όργανα που εκτελούνται σε ελικόπτερο εγκεκριμένο για αυτόν το σκοπό· ή

ii)

έναν έλεγχο προσέγγισης με όργανα ως μονομελές πλήρωμα στον αντίστοιχο τύπο ελικοπτέρου, σε συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD) ή πλήρη προσομοιωτή πτήσης (FFS).

ORO.FC.205   Κύκλος μαθημάτων για κυβερνήτες

α)

Για πτητικές λειτουργίες αεροπλάνων και ελικοπτέρων, ο κύκλος μαθημάτων για κυβερνήτες περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

εκπαίδευση σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση επί γραμμής σε προσομοιωτή (LOFT) ή/και πτητική εκπαίδευση·

2.

περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων από τον αερομεταφορέα για τα καθήκοντα κυβερνήτη·

3.

εκπαίδευση σχετικά με τις ευθύνες του κυβερνήτη·

4.

εκπαίδευση κυβερνήτη σε γραμμή υπό επιτήρηση, για τουλάχιστον:

i)

10 τομείς πτήσης, στην περίπτωση αεροπλάνων· και

ii)

10 ώρες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 10 τομέων πτήσης, στην περίπτωση των ελικοπτέρων·

5.

ολοκλήρωση ελέγχου γραμμής κυβερνήτη και επίδειξη επαρκούς γνώσης της διαδρομής ή της περιοχής που πρόκειται να διανυθεί και των αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και

6.

εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος.

ORO.FC.215   Αρχική εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος (CRM) από τον αερομεταφορέα

α)

Το μέλος του πληρώματος πτήσης έχει ολοκληρώσει κύκλο μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος πριν αρχίσει την εκτέλεση πτήσεων γραμμής χωρίς επιτήρηση.

β)

Την αρχική εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος αναλαμβάνει τουλάχιστον ένας εκπαιδευτής CRM με τα κατάλληλα προσόντα, ο οποίος επιτρέπεται να επικουρείται από ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς.

γ)

Εάν το μέλος του πληρώματος πτήσης δεν έχει προηγουμένως λάβει θεωρητική εκπαίδευση στον τομέα «εργονομία» στο επίπεδο του πτυχίου ATPL, τότε πρέπει, πριν ή σε συνδυασμό με την αρχική εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος, να ολοκληρώσει θεωρητικό κύκλο, βασιζόμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα ανθρώπινων επιδόσεων και ορίων για πτυχίο χειριστή αεροσκαφών εναερίων γραμμών (ATPL) σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011.

ORO.FC.220   Εκπαίδευση και έλεγχος μετατροπής από τον αερομεταφορέα

α)

Η εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος ενσωματώνεται στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης του αερομεταφορέα.

β)

Μετά την έναρξη του κύκλου μαθημάτων μετεκπαίδευσης από τον αερομεταφορέα, στο μέλος του πληρώματος πτήσης δεν ανατίθενται πτητικά καθήκοντα σε άλλον τύπο ή τάξη έως ότου συμπληρωθεί ή ολοκληρωθεί ο κύκλος μαθημάτων. Σε μέλη του πληρώματος που υπηρετούν μόνο σε αεροπλάνα επιδόσεων κατηγορίας Β επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα σε πτήσεις άλλων τύπων αεροπλάνων επιδόσεων κατηγορίας Β κατά τη διάρκεια των κύκλων μαθημάτων μετεκπαίδευσης, στον βαθμό που απαιτείται για τη διατήρηση της πτητικής λειτουργίας.

γ)

Η έκταση της εκπαίδευσης που απαιτείται από το μέλος του πληρώματος πτήσης για τον κύκλο μαθημάτων μετεκπαίδευσης του αερομεταφορέα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα καταλληλότητας και πείρας που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, με βάση την προηγούμενη εκπαίδευση και πείρα του.

δ)

Το μέλος του πληρώματος πτήσης ολοκληρώνει:

1.

τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων, την εκπαίδευση και τον έλεγχο εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και ασφαλείας του αερομεταφορέα πριν την έναρξη εκτέλεσης πτήσεων γραμμής υπό επιτήρηση (LIFUS) και

2.

έλεγχο γραμμής κατά την ολοκλήρωση των πτήσεων γραμμής υπό επιτήρηση. Για αεροπλάνα επιδόσεων κατηγορίας Β, οι πτήσεις γραμμής υπό επιτήρηση επιτρέπεται να εκτελούνται σε οιοδήποτε αεροπλάνο της σχετικής κατηγορίας.

ε)

Στην περίπτωση αεροπλάνων, οι χειριστές στους οποίους έχει εκδοθεί ικανότητα τύπου βάσει εκπαίδευσης μηδενικού χρόνου πτήσης (ZFTT):

1.

αρχίζουν πτήσεις γραμμής υπό επιτήρηση το αργότερο εντός 21 ημερών από την ολοκλήρωση της δοκιμής επιδεξιότητας ή έπειτα από την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης από τον αερομεταφορέα. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εκπαίδευσης περιγράφεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας·

2.

ολοκληρώνουν έξι απογειώσεις και προσγειώσεις σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης το αργότερο εντός 21 ημερών από την ολοκλήρωση της δοκιμής επιδεξιότητας υπό την επιτήρηση εκπαιδευτή ικανότητας τύπου για αεροπλάνα [TRI (Α)] ο οποίος καταλαμβάνει την άλλη θέση χειριστή. Ο αριθμός των απογειώσεων και των προσγειώσεων επιτρέπεται να μειωθεί όταν στα δεδομένα που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 ορίζονται αναγνωρίσεις. Εάν οι εν λόγω απογειώσεις και προσγειώσεις δεν έχουν εκτελεστεί εντός των 21 ημερών, ο αερομεταφορέας μεριμνά για επανεκπαίδευση. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εκπαίδευσης περιγράφεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας·

3.

εκτελούν τις τέσσερις πρώτες απογειώσεις και προσγειώσεις των πτήσεων γραμμής υπό επιτήρηση επιτηρούμενοι από εκπαιδευτή ικανότητας τύπου αεροπλάνου [TRI(Α)] στην άλλη θέση χειριστή. Ο αριθμός των απογειώσεων και των προσγειώσεων επιτρέπεται να μειωθεί όταν στα δεδομένα που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 ορίζονται αναγνωρίσεις.

ORO.FC.230   Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος

α)   Κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης ολοκληρώνει περιοδική εκπαίδευση και έλεγχο σχετικά με τον τύπο ή την παραλλαγή του αεροσκάφους στο οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.

β)   Περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων από τον αερομεταφορέα

1.

Κάθε μέλος πληρώματος πτήσης υποβάλλεται, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του, σε περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων από τον αερομεταφορέα, προκειμένου να αποδεικνύει τις ικανότητές του στην εκτέλεση κανονικών και μη κανονικών διαδικασιών, καθώς και διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

2.

Ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων διενεργείται χωρίς εξωτερική οπτική αναφορά, εφόσον το μέλος του πληρώματος πτήσης καλείται να εκτελέσει πτητική λειτουργία σε πτήση με όργανα, αναλόγως.

3.

Η περίοδος ισχύος του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων του αερομεταφορέα είναι 6 ημερολογιακοί μήνες. Για πτητικές λειτουργίες στο πλαίσιο πτήσεων εξ όψεως την ημέρα αεροπλάνων επιδόσεων κατηγορίας Β που εκτελούνται σε περιόδους οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους 8 συναπτούς μήνες, αρκεί περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων αερομεταφορέα. Ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων διενεργείται πριν από την έναρξη εμπορικών αερομεταφορών.

4.

Το μέλος του πληρώματος πτήσης που συμμετέχει σε πτητικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε διαδρομές στις οποίες η πλοήγηση διεξάγεται με αναφορά σε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους με μη σύνθετα μηχανοκίνητα ελικόπτερα, επιτρέπεται να ολοκληρώσει τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων του αερομεταφορέα σε έναν μόνο από τους σχετικούς τύπους για τους οποίους κατέχει ικανότητα. Ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων από τον αερομεταφορέα εκτελείται κάθε φορά στον τύπο που χρησιμοποιείται το λιγότερο συχνά για περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων. Οι σχετικοί τύποι ελικοπτέρων που μπορούν να ομαδοποιηθούν για τον σκοπό του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων του αερομεταφορέα είναι αυτοί που περιέχονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

5.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου ORO.FC.145 στοιχείο α) σημείο 2, για πτητικές λειτουργίες μη σύνθετων μηχανοκίνητων ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε διαδρομές στις οποίες η πλοήγηση διεξάγεται με αναφορά σε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους, και αεροπλάνων επιδόσεων κατηγορίας Β, ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων επιτρέπεται να διεξαχθεί από κυβερνήτη με τα κατάλληλα προσόντα που διορίζει ο αερομεταφορέας, εκπαιδευμένο σε έννοιες CRM και στην αξιολόγηση ικανοτήτων CRM. Ο αερομεταφορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τα άτομα που έχουν διοριστεί.

γ)   Έλεγχος γραμμής

1.

Κάθε μέλος πληρώματος πτήσης υποβάλλεται σε έλεγχο γραμμής στο αεροσκάφος, προκειμένου να αποδείξει την ικανότητά του στην εκτέλεση κανονικών πτητικών λειτουργιών γραμμής, οι οποίες περιγράφονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Η περίοδος ισχύος του ελέγχου γραμμής είναι 12 ημερολογιακοί μήνες.

2.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου ORO.FC.145 στοιχείο α) σημείο 2, οι έλεγχοι γραμμής επιτρέπεται να διεξάγονται από κυβερνήτη με τα κατάλληλα προσόντα που διορίζει ο αερομεταφορέας, εκπαιδευμένο σε θέματα CRM και στην αξιολόγηση ικανοτήτων CRM.

δ)   Εκπαίδευση και έλεγχοι εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και ασφαλείας

Κάθε μέλος πληρώματος πτήσης ακολουθεί εκπαίδευση και υποβάλλεται σε έλεγχο σχετικά με τη θέση και τη χρήση του συνόλου του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και ασφαλείας που μεταφέρεται στο αεροσκάφος. Η περίοδος ισχύος του ελέγχου εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και ασφαλείας είναι 12 ημερολογιακοί μήνες.

ε)   Εκπαίδευση στη CRM

1.

Σε όλες τις σχετικές φάσεις της περιοδικής εκπαίδευσης ενσωματώνονται στοιχεία CRΜ.

2.

Όλα τα μέλη του πληρώματος πτήσης ακολουθούν ειδική κατά ενότητες εκπαίδευση στη CRM. Όλα τα κύρια θέματα της εκπαίδευσης στη CRM καλύπτονται από δομημένες συνόδους εκπαίδευσης κατανεμημένες όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα σε περίοδο τριών ετών.

στ)   Κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης παρακολουθεί εκπαίδευση εδάφους και πτητική εκπαίδευση με προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης ή αεροσκάφος, ή συνδυασμό εκπαίδευσης με προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης και αεροσκάφος, τουλάχιστον κάθε 12 ημερολογιακούς μήνες.

ζ)   Οι περίοδοι ισχύος που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο 3, και στα στοιχεία γ) και δ) υπολογίζονται από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος.

η)   Όταν η εκπαίδευση ή οι έλεγχοι που απαιτούνται ανωτέρω διενεργούνται εντός των τελευταίων 3 μηνών της περιόδου ισχύος, η νέα περίοδος ισχύος υπολογίζεται από την αρχική ημερομηνία λήξης.

ORO.FC.235   Προσόντα χειριστή για την εκτέλεση πτητικής λειτουργίας από οποιαδήποτε θέση χειριστή

α)

Οι κυβερνήτες, τα καθήκοντα των οποίων απαιτούν χειρισμό από οποιαδήποτε θέση του χειριστηρίου, καθώς και άσκηση καθηκόντων συγκυβερνήτη, ή οι κυβερνήτες οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν καθήκοντα εκπαίδευσης και ελέγχων, ολοκληρώνουν πρόσθετη εκπαίδευση και υποβάλλονται σε ελέγχους, όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Ο έλεγχος επιτρέπεται να διεξάγεται μαζί με τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων του αερομεταφορέα που προβλέπεται στην παράγραφο ORO.FC.230 στοιχείο β).

β)

Η πρόσθετη αυτή εκπαίδευση και οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1.

βλάβη κινητήρα κατά τη διάρκεια της απογείωσης·

2.

προσέγγιση με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας και επανακύκλωση και

3.

προσγείωση με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας.

γ)

Στην περίπτωση των ελικοπτέρων, οι κυβερνήτες διεξάγουν επίσης τους περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων από την αριστερή και τη δεξιά θέση, σε κάθε δεύτερο περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι όταν ο περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων τύπου συνδυάζεται με τον περιοδικό έλεγχο ικανοτήτων του αερομεταφορέα, ο κυβερνήτης ολοκληρώνει την εκπαίδευση ή τους ελέγχους από τη θέση που καταλαμβάνεται συνήθως.

δ)

Σε περίπτωση εκτέλεσης ελιγμών αεροσκάφους με κινητήρα εκτός λειτουργίας, η βλάβη κινητήρα προσομοιώνεται.

ε)

Σε περίπτωση εκτέλεσης χειρισμών από τη θέση του συγκυβερνήτη, οι απαιτούμενοι από την παράγραφο ORO.FC.230 έλεγχοι σχετικά με τον χειρισμό από τη θέση του συγκυβερνήτη είναι, επιπλέον, έγκυροι και πρόσφατοι.

στ)

Ο χειριστής που αντικαθιστά τον κυβερνήτη αποδεικνύει την πείρα του σχετικά με ασκήσεις και διαδικασίες, παράλληλα με τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων από τον αερομεταφορέα, σύμφωνα με την παράγραφο ORO.FC.230 στοιχείο β), οι οποίες κανονικά δεν θα υπάγονταν στην αρμοδιότητά του. Σε περίπτωση που οι διαφορές μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς θέσης δεν είναι σημαντικές, η άσκηση επιτρέπεται να διεξαχθεί από οποιαδήποτε θέση.

ζ)

Ο χειριστής, εκτός του κυβερνήτη, που καταλαμβάνει τη θέση του κυβερνήτη, αποδεικνύει την πείρα του σχετικά με ασκήσεις και διαδικασίες, παράλληλα με τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων ικανοτήτων από τον αερομεταφορέα, σύμφωνα με την παράγραφο ORO.FC.230 στοιχείο β), οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του κυβερνήτη, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του υπό την ιδιότητα του χειριστή παρακολούθησης. Σε περίπτωση που οι διαφορές μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς θέσης δεν είναι σημαντικές, η άσκηση επιτρέπεται να διεξαχθεί από οποιαδήποτε θέση.

ORO.FC.240   Άσκηση καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές

α)

Οι διαδικασίες ή/και οι επιχειρησιακοί περιορισμοί για πτητική λειτουργία με περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, καλύπτουν:

1.

το ελάχιστο επίπεδο πείρας των μελών του πληρώματος πτήσης·

2.

το ελάχιστο επίπεδο πείρας σε έναν τύπο ή μία παραλλαγή, πριν από την έναρξη εκπαίδευσης ή πτητικής λειτουργίας σε άλλο τύπο ή παραλλαγή·

3.

τη διαδικασία, βάση της οποίας το πλήρωμα πτήσης που διαθέτει τα προσόντα για ένα τύπο ή μια παραλλαγή, θα εκπαιδευτεί και θα αποκτήσει προσόντα για άλλο τύπο ή παραλλαγή και

4.

όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις πρόσφατης πείρας για κάθε τύπο ή παραλλαγή.

β)

Όταν ένα μέλος του πληρώματος πτήσης ασκεί καθήκοντα και σε ελικόπτερα και σε αεροπλάνα, η άσκηση των καθηκόντων του περιορίζεται σε έναν μόνο τύπο αεροπλάνου και έναν τύπο ελικοπτέρου.

γ)

Το στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται σε πτητικές λειτουργίες αεροπλάνων επιδόσεων κατηγορίας Β, αν περιορίζονται σε τάξεις μονομελούς πληρώματος αεροπλάνων με παλινδρομικούς κινητήρες υπό συνθήκες VFR κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται σε πτητικές λειτουργίες αεροπλάνων επιδόσεων κατηγορίας Β, αν περιορίζονται σε τάξεις μονομελούς πληρώματος αεροπλάνων με παλινδρομικούς κινητήρες.

ORO.FC.A.245   Εναλλακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προσόντων

α)

Ο αερομεταφορέας εκμετάλλευσης αεροπλάνων που διαθέτει κατάλληλη πείρα επιτρέπεται να αντικαταστήσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες απαιτήσεις εκπαίδευσης και ελέγχων για το πλήρωμα πτήσης με εναλλακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προσόντων (ATQP) εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή:

1.

SpA.LVO.120 για την εκπαίδευση και τα προσόντα του πληρώματος πτήσης·

2.

εκπαίδευση και έλεγχοι μετατροπής·

3.

εκπαίδευση διαφορών και εκπαίδευση εξοικείωσης·

4.

κύκλος μαθημάτων για κυβερνήτες·

5.

περιοδική εκπαίδευση και έλεγχοι και

6.

εκτέλεση πτητικών καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές.

β)

Το εναλλακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προσόντων περιλαμβάνει εκπαίδευση και ελέγχους που καθορίζουν και διατηρούν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο ικανοτήτων που επιτυγχάνεται με τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των παραγράφων ORO.FC.220 και ORO.FC.230. Το επίπεδο ικανότητας εκπαίδευσης και προσόντων του πληρώματος πτήσης αποδεικνύεται πριν από τη χορήγηση έγκρισης του εναλλακτικού προγράμματος εκπαίδευσης και προσόντων από την αρμόδια αρχή.

γ)

Ο αερομεταφορέας που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης εναλλακτικού προγράμματος εκπαίδευσης και προσόντων υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σχέδιο εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του επιπέδου ικανότητας εκπαίδευσης και προσόντων του πληρώματος πτήσης που θα επιτευχθεί.

δ)

Επιπλέον των ελέγχων που απαιτούνται από τις παραγράφους ORO.FC.230 και FCL.060 του παραρτήματος I (μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, κάθε μέλος πληρώματος πτήσης υποβάλλεται σε αξιολόγηση σε αερογραμμή (LOE) με προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης. Η περίοδος ισχύος της αξιολόγησης αερογραμμής είναι 12 ημερολογιακοί μήνες. Η περίοδος ισχύος υπολογίζεται από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. Όταν η αξιολόγηση αερογραμμής διενεργείται εντός των τελευταίων 3 μηνών της περιόδου ισχύος, η νέα περίοδος ισχύος υπολογίζεται από την αρχική ημερομηνία λήξης.

ε)

Αφού παρέλθουν δύο έτη πτητικής εκμετάλλευσης με εγκεκριμένο εναλλακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προσόντων, ο αερομεταφορέας μπορεί, με την έγκριση της αρμόδιας αρχής, να παρατείνει τις περιόδους ισχύος των ελέγχων της παραγράφου ORO.FC.230 ως ακολούθως:

1.

Περιοδικός έλεγχος ικανοτήτων του αερομεταφορέα σε 12 ημερολογιακούς μήνες. Η περίοδος ισχύος υπολογίζεται από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. Όταν ο έλεγχος διενεργείται εντός των τελευταίων 3 μηνών της περιόδου ισχύος, η νέα περίοδος ισχύος υπολογίζεται από την αρχική ημερομηνία λήξης.

2.

Έλεγχος γραμμής σε 24 ημερολογιακούς μήνες. Η περίοδος ισχύος υπολογίζεται από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. Όταν ο έλεγχος διενεργείται εντός των τελευταίων 6 μηνών της περιόδου ισχύος, η νέα περίοδος ισχύος υπολογίζεται από την αρχική ημερομηνία λήξης.

3.

Έλεγχος εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και ασφαλείας σε 24 ημερολογιακούς μήνες. Η περίοδος ισχύος υπολογίζεται από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. Όταν ο έλεγχος διενεργείται εντός των τελευταίων 6 μηνών της περιόδου ισχύος, η νέα περίοδος ισχύος υπολογίζεται από την αρχική ημερομηνία λήξης.

ORO.FC.A.250   Κυβερνήτες που κατέχουν πτυχίο CPL(A)

α)

Ο κάτοχος πτυχίου CPL (A) (αεροπλάνα) ενεργεί ως κυβερνήτης σε εμπορικές αερομεταφορές σε αεροπλάνα μονομελούς πληρώματος εάν:

1.

όταν μεταφέρει επιβάτες σε πτήσεις VFR εκτός ακτίνας 50 ναυτικών μιλίων (90 km) από το αεροδρόμιο αναχώρησης, διαθέτει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 500 ωρών σε αεροπλάνα ή κατέχει ισχύουσα ικανότητα οργάνων· ή

2.

όταν ασκεί τα καθήκοντά του σε πολυκινητήριο τύπο υπό συνθήκες IFR, διαθέτει χρόνο πτήσης τουλάχιστον 700 ωρών σε αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένων 400 ωρών με την ιδιότητα του κυβερνήτη. Στις ώρες αυτές περιλαμβάνονται 100 ώρες πτήσης υπό συνθήκες IFR και 40 ώρες πτήσης σε πτητικές λειτουργίες με πολυκινητήρια αεροσκάφη. Οι 400 ώρες με την ιδιότητα του κυβερνήτη επιτρέπεται να αντικαθίστανται από ώρες πτήσης με την ιδιότητα του συγκυβερνήτη σε καθιερωμένο σύστημα πληρώματος πολλαπλών χειριστών που προβλέπεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, επί τη βάσει δύο ωρών χρόνου πτήσης ως συγκυβερνήτης για μία ώρα χρόνου πτήσης ως κυβερνήτης.

β)

Για πτητικές λειτουργίες υπό συνθήκες VFR κατά τη διάρκεια της ημέρας σε αεροπλάνα επιδόσεων κατηγορίας Β δεν εφαρμόζεται το στοιχείο α) σημείο 1.

ORO.FC.H.250   Κυβερνήτες που κατέχουν πτυχίο CPL(Η)

α)

Ο κάτοχος πτυχίου CPL (Η) (ελικόπτερα) ενεργεί ως κυβερνήτης σε εμπορικές αερομεταφορές σε ελικόπτερα μονομελούς πληρώματος εάν:

1.

όταν εκτελεί πτήση πετά υπό συνθήκες IFR, διαθέτει συνολικό χρόνο πτήσης τουλάχιστον 700 ωρών σε ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων 300 ωρών με την ιδιότητα του κυβερνήτη. Στις ώρες αυτές περιλαμβάνονται 100 ώρες χρόνου πτήσης υπό συνθήκες IFR. Οι 300 ώρες με την ιδιότητα του κυβερνήτη επιτρέπεται να αντικαθίστανται από ώρες πτήσης με την ιδιότητα του συγκυβερνήτη σε καθιερωμένο σύστημα πληρώματος πολλαπλών χειριστών που προβλέπεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, επί τη βάσει δύο ωρών χρόνου πτήσης ως συγκυβερνήτης για μία ώρα χρόνου πτήσης ως κυβερνήτης·

2.

εφόσον πετά υπό μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης εξ όψεως (VMC) νύχτα, διαθέτει:

i)

ισχύουσα ικανότητα οργάνων· ή

ii)

χρόνο πτήσης 300 ωρών σε ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων 100 ωρών ως κυβερνήτης και 10 ωρών ως χειριστής που εκτελεί πτήση τη νύχτα.

ΤΜΗΜΑ CC

ΠΛΗΡΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ORO.CC.005   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο αερομεταφορέας όταν εκμεταλλεύεται αεροσκάφος με πλήρωμα θαλάμου επιβατών:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Γενικές απαιτήσεις

ORO.CC.100   Αριθμός και σύνθεση του πληρώματος θαλάμου επιβατών

α)

Ο αριθμός και η σύνθεση του πληρώματος θαλάμου επιβατών καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7.α. του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών παραγόντων ή των συνθηκών της εκάστοτε πτήσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Τουλάχιστον ένα μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών εκτελεί υπηρεσία σε περίπτωση πτητικής λειτουργίας αεροσκάφους με μέγιστη επιχειρησιακή διαμόρφωση θέσεων επιβατών άνω των 19 και εφόσον μεταφέρει έναν ή περισσότερους επιβάτες.

β)

Για τη συμμόρφωση με το στοιχείο α), ο ελάχιστος αριθμός μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών είναι ο μεγαλύτερος από τους κάτωθι αριθμούς:

1.

ο αριθμός των μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών που καθορίσθηκε κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του αεροσκάφους σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης για τη διαρρύθμιση του θαλάμου που χρησιμοποιεί ο αερομεταφορέας· ή

2.

εάν ο αριθμός που αναφέρεται στο σημείο 1 δεν έχει καθορισθεί, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών που καθορίσθηκε κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του αεροσκάφους για τη μέγιστη πιστοποιημένη διαρρύθμιση θέσεων επιβατών μειωμένη κατά 1 για κάθε σύνολο 50 θέσεων της χρησιμοποιούμενης από τον αερομεταφορέα διαρρύθμισης θαλάμου επιβατών που είναι κατώτερη της μέγιστης πιστοποιημένης χωρητικότητας· ή

3.

ένα μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών ανά 50 θέσεις επιβατών, ή ανά τμήμα 50 θέσεων επιβατών, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο θάλαμο του αεροσκάφους που πρόκειται να πετάξει, όποιος από τους δύο αριθμούς είναι μεγαλύτερος.

γ)

Για τις πτητικές λειτουργίες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί περισσότερα του ενός μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών, ο αερομεταφορέας διορίζει ένα μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών ως υπεύθυνο έναντι του κυβερνήτη.

ORO.CC.110   Προϋποθέσεις για την ανάθεση καθηκόντων

α)

Σε μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών ανατίθενται καθήκοντα σε αεροσκάφος μόνο εάν:

1.

είναι τουλάχιστον 18 ετών·

2.

έχουν κριθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παραρτήματος IV (μέρος-MED) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, ως σωματικά και διανοητικά ικανά να εκτελούν τα καθήκοντα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με ασφάλεια και

3.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλη τη σχετική εκπαίδευση και τους ελέγχους που απαιτούνται από το παρόν τμήμα και είναι ικανά να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

β)

Πριν την ανάθεση καθηκόντων σε μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών τα οποία εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες ή με μερική απασχόληση, ο αερομεταφορέας βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπηρεσίες που προσέφερε το μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών σε άλλον(ους) αερομεταφορέα(είς), προκείμενου προσδιορίσει ειδικότερα:

1.

τον συνολικό αριθμό των τύπων και παραλλαγών αεροσκάφους που έχει χειριστεί και

2.

τους ισχύοντες περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίες και τις απαιτήσεις ανάπαυσης.

γ)

Αναφέρονται σαφώς στους επιβάτες τα ενεργά μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών, καθώς και τα καθήκοντά τους όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών και της πτήσης.

ORO.CC.115   Διεξαγωγή κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων και των σχετικών ελέγχων

α)

Ο αερομεταφορέας καθορίζει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδακτέας ύλης για κάθε κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος και του παραρτήματος V (μέρος-CC) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 290/2012, ανάλογα με την περίπτωση, για την κάλυψη των καθηκόντων και των ευθυνών που πρέπει να εκτελούν τα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών.

β)

Κάθε κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε συνδυασμό με ατομική ή συλλογική εξάσκηση, αναλόγως του κάθε αντικειμένου της εκπαίδευσης, ούτως ώστε το μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών να επιτυγχάνει και να διατηρεί το κατάλληλο επίπεδο ικανοτήτων, σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

γ)

Κάθε κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων:

1.

διεξάγεται κατά τρόπο οργανωμένο και ρεαλιστικό και

2.

παρέχεται από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα για το αντικείμενο που θα καλυφθεί.

δ)

Κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της εκπαίδευσης που απαιτείται από το παρόν τμήμα, κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών υποβάλλεται σε έλεγχο ο οποίος καλύπτει όλα τα στοιχεία της εκπαίδευσης του σχετικού κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων εκτός από την εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος (CRM). Οι έλεγχοι εκτελούνται από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών έχει επιτύχει ή/και διατηρεί το απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων.

ε)

Οι κύκλοι εκπαιδευτικών μαθημάτων στην CRM και οι ενότητες CRM, ανάλογα με την περίπτωση, διδάσκονται από εκπαιδευτή CRM πληρώματος θαλάμου επιβατών. Όταν τα στοιχεία CRM είναι ενσωματωμένα σε άλλη εκπαίδευση, τον καθορισμό και την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος χειρίζεται εκπαιδευτής CRM πληρώματος θαλάμου επιβατών.

ORO.CC.120   Αρχική εκπαίδευση

α)

Κάθε νεοεισερχόμενος ο οποίος δεν κατέχει ήδη ισχύουσα βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα V (μέρος-CC) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 290/2012:

1.

παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο CC.TRA.220 του εν λόγω παραρτήματος και

2.

ολοκληρώνει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις πριν από την παρακολούθηση άλλης εκπαίδευσης που απαιτείται από το παρόν τμήμα.

β)

Τα στοιχεία του προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης επιτρέπεται να συνδυάζονται με την πρώτη εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους και τη μετεκπαίδευση από τον αερομεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου CC.TRA.220 και κάθε τέτοιο στοιχείο καταγράφεται ως στοιχείο του κύκλου μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης στα αρχεία της εκπαίδευσης των μελών του σχετικού πληρώματος θαλάμου επιβατών.

ORO.CC.125   Εκπαίδευση σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους και μετεκπαίδευση από αερομεταφορέα

α)

Κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών ολοκληρώνει την κατάλληλη εκπαίδευση σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους και εκπαίδευση μετατροπής από αερομεταφορέα, καθώς και τους σχετικούς ελέγχους πριν:

1.

του ανατεθούν για πρώτη φορά καθήκοντα μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών από τον αερομεταφορέα· ή

2.

του ανατεθούν καθήκοντα μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών από τον αερομεταφορέα σε άλλο τύπο αεροσκάφους.

β)

Κατά τον καθορισμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους και εκπαίδευσης μετατροπής από αερομεταφορέα και των αναλυτικών προγραμμάτων, ο αερομεταφορέας περιλαμβάνει, αναλόγως, τα υποχρεωτικά στοιχεία για τον σχετικό τύπο, όπως καθορίζεται στα δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003.

γ)

Η εκπαίδευση σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους:

1.

περιλαμβάνει εκπαίδευση και εξάσκηση σε αντιπροσωπευτική εκπαιδευτική συσκευή ή στο ίδιο το αεροσκάφος· και

2.

καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία εκπαίδευσης σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους:

i)

περιγραφή του αεροσκάφους ανάλογα με τα καθήκοντα του πληρώματος θαλάμου επιβατών·

ii)

το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού και των συστημάτων ασφαλείας που αφορούν τα καθήκοντα του πληρώματος θαλάμου επιβατών·

iii)

χειρισμό και πραγματικό άνοιγμα, από κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών, κάθε τύπου ή παραλλαγής των κανονικών και έκτακτης ανάγκης θυρών και εξόδων υπό κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης·

iv)

επίδειξη της λειτουργίας όλων των υπολοίπων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων του θαλάμου πληρώματος πτήσης·

v)

εξοπλισμό προστασίας από πυρκαγιά και καπνό όπου υπάρχει εγκατεστημένος·

vi)

εκπαίδευση σε περίπτωση εκκένωσης μέσω ολισθητήρα, αν υπάρχει·

vii)

λειτουργία του εξοπλισμού του καθίσματος, του συστήματος πρόσδεσης και του εξοπλισμού συστήματος οξυγόνου που σχετίζονται με αδιαθεσία του χειριστή.

δ)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης μετατροπής του αερομεταφορέα για κάθε τύπο αεροσκάφους που θα χρησιμοποιηθεί:

1.

περιλαμβάνει εκπαίδευση και εξάσκηση σε αντιπροσωπευτική εκπαιδευτική συσκευή ή στο ίδιο το αεροσκάφος·

2.

περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας του αερομεταφορέα για τα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών στα οποία ο αερομεταφορέας αναθέτει για πρώτη φορά καθήκοντα·

3.

καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία εκπαίδευσης του αερομεταφορέα για τον συγκεκριμένο τύπο του αεροσκάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί:

i)

περιγραφή της διαρρύθμισης του θαλάμου επιβατών·

ii)

τοποθεσία, αφαίρεση και χρήση όλου του φορητού εξοπλισμού ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης που μεταφέρεται στο αεροσκάφος·

iii)

όλες τις κανονικές και έκτακτης ανάγκης διαδικασίες·

iv)

μεταχείριση επιβατών και έλεγχος πλήθους·

v)

εκπαίδευση σχετικά με την πυρκαγιά και τον καπνό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης όλου του σχετικού εξοπλισμού πυρόσβεσης και προστασίας που είναι αντιπροσωπευτικός του εξοπλισμού που μεταφέρεται στο αεροσκάφος·

vi)

διαδικασίες εκκένωσης·

vii)

διαδικασίες αδιαθεσίας χειριστή·

viii)

ισχύουσες απαιτήσεις και διαδικασίες ασφαλείας·

ix)

ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος.

ORO.CC.130   Εκπαίδευση στις διαφορές

α)

Επιπλέον της εκπαίδευσης που απαιτείται από την παράγραφο ORO.CC.125, το μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών ολοκληρώνει την κατάλληλη εκπαίδευση και τους ελέγχους που καλύπτουν τυχόν διαφορές πριν του ανατεθούν καθήκοντα:

1.

σε παραλλαγή τύπου αεροσκάφους που βρίσκεται ήδη σε πτητική λειτουργία· ή

2.

σε παραλλαγή τύπου αεροσκάφους που βρίσκεται ήδη σε πτητική λειτουργία με:

i)

διαφορετικό εξοπλισμό ασφαλείας·

ii)

διαφορετική θέση εξοπλισμού ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης· ή

iii)

διαφορετικές κανονικές και έκτακτης ανάγκης διαδικασίες.

β)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στις διαφορές:

1.

καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες, κατόπιν σύγκρισης με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ολοκληρώσει το μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών σύμφωνα με την παράγραφο ORO.CC.125 στοιχεία γ) και δ), για τον σχετικό τύπο αεροσκάφους· και

2.

περιλαμβάνει εκπαίδευση και εξάσκηση σε αντιπροσωπευτική εκπαιδευτική συσκευή ή στο ίδιο το αεροσκάφος σχετικά με το στοιχείο εκπαίδευσης διαφορών που θα καλυφθεί.

γ)

Κατά τον καθορισμό του προγράμματος εκπαίδευσης στις διαφορές και του σχετικού αναλυτικού προγράμματος για παραλλαγή τύπου αεροσκάφους που βρίσκεται ήδη σε πτητική λειτουργία, ο αερομεταφορέας περιλαμβάνει, αν υπάρχουν, τα υποχρεωτικά στοιχεία, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον σχετικό τύπο αεροσκάφους και τις παραλλαγές του.

ORO.CC.135   Εξοικείωση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους και της εκπαίδευσης μετατροπής από τον αερομεταφορέα σε τύπο αεροσκάφους, κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών ολοκληρώνει κατάλληλη εκπαίδευση εξοικείωσης υπό επιτήρηση προτού του ανατεθούν καθήκοντα ως μέλους του ελάχιστου αριθμού πληρώματος θαλάμου επιβατών που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο ORO.CC.100.

ORO.CC.140   Περιοδική εκπαίδευση

α)

Κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών ολοκληρώνει ετησίως περιοδική εκπαίδευση και ελέγχους.

β)

Η περιοδική εκπαίδευση καλύπτει τα καθήκοντα που ανατίθενται σε κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών σε κανονικές και έκτακτης ανάγκης διαδικασίες και τις ασκήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο ή/και παραλλαγή του αεροσκάφους που θα χρησιμοποιηθεί.

γ)

Στοιχεία εκπαίδευσης σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους:

1.

Η περιοδική εκπαίδευση περιλαμβάνει ετησίως πραγματικές ασκήσεις από κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών για την προσομοίωση της λειτουργίας του κάθε τύπου ή της παραλλαγής των κανονικών και έκτακτης ανάγκης θυρών και εξόδων για την εκκένωση των επιβατών.

2.

Η περιοδική εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 3 έτη:

i)

χειρισμό και πραγματικό άνοιγμα από κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών, σε αντιπροσωπευτική εκπαιδευτική συσκευή ή στο ίδιο το αεροσκάφος, για κάθε τύπο ή παραλλαγή των κανονικών και έκτακτης ανάγκης εξόδων υπό κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης·

ii)

πραγματικό χειρισμό από κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών, σε αντιπροσωπευτική εκπαιδευτική συσκευή ή στο ίδιο το αεροσκάφος, το πλήρωμα πτήσης, της θύρας ασφαλείας του θαλάμου πληρώματος πτήσης υπό κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, καθώς και πρακτική επίδειξη του εξοπλισμού του συστήματος οξυγόνου που σχετίζεται με αδιαθεσία του χειριστή·

iii)

επίδειξη της λειτουργίας όλων των υπολοίπων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων του θαλάμου πληρώματος πτήσης· και

iv)

επίδειξη της χρήσης των σωσίβιων λέμβων, ή των ολισθητήρων που χρησιμοποιούνται ως σωστικές λέμβοι, εφόσον έχουν εγκατασταθεί.

δ)

Στοιχεία εκπαίδευσης σχετικά με τον αερομεταφορέα:

1.

Η περιοδική εκπαίδευση περιλαμβάνει ετησίως:

i)

για κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών:

A.

οδηγίες για τη θέση και τον χειρισμό όλου του εξοπλισμού ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης που έχει εγκατασταθεί ή μεταφέρεται στο αεροσκάφος· και

B.

εφαρμογή σωσίβιων γιλέκων, φορητών συσκευών οξυγόνου και του εξοπλισμού προστασίας της αναπνοής·

ii)

στοιβασία αντικειμένων στον θάλαμο επιβατών·

iii)

διαδικασίες που σχετίζονται τη ρύπανση των επιφανειών του αεροσκάφους·

iv)

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης·

v)

διαδικασίες εκκένωσης·

vi)

ανάλυση συμβάντων και ατυχημάτων·

vii)

ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος·

viii)

στοιχεία αεροϊατρικής και πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εξοπλισμού·

ix)

διαδικασίες ασφαλείας.

2.

Η περιοδική εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 3 έτη:

i)

χρήση πυροτεχνημάτων (σε πραγματικά ή αντιπροσωπευτικά μέσα)·

ii)

πρακτική επίδειξη της χρήσης των καταλόγων ελέγχου του πληρώματος πτήσης·

iii)

ρεαλιστική και πρακτική εκπαίδευση στη χρήση του συνόλου του εξοπλισμού πυρόσβεσης, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών ενδυμάτων, τα οποία είναι όμοια με εκείνα που φέρει το αεροσκάφος·

iv)

για κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών:

A.

κατάσβεση πυρκαγιάς στο εσωτερικό του αεροσκάφους·

B.

εφαρμογή και χρήση εξοπλισμού προστασίας της αναπνοής σε περίκλειστο και υπό συνθήκες προσομοίωσης περιβάλλον το οποίο έχει κατακλυστεί από καπνό.

ε)

Περίοδοι ισχύος:

1.

Η περίοδος ισχύος της ετήσιας περιοδικής εκπαίδευσης είναι 12 ημερολογιακοί μήνες και υπολογίζεται από το τέλος του μήνα κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος.

2.

Εάν η περιοδική εκπαίδευση ή οι έλεγχοι που απαιτούνται στο στοιχείο α) ανωτέρω διενεργούνται εντός των τελευταίων 3 μηνών της περιόδου ισχύος, η νέα περίοδος ισχύος υπολογίζεται από την αρχική ημερομηνία λήξης.

3.

Για τα στοιχεία της πρόσθετης ανά τριετία εκπαίδευσης που καθορίζεται στο στοιχείο γ) σημείο 2 και στο στοιχείο δ) σημείο 2, η περίοδος ισχύος είναι 36 ημερολογιακοί μήνες και υπολογίζεται από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο διενεργήθηκαν οι έλεγχοι.

ORO.CC.145   Επανεκπαίδευση

α)

Όταν ένα μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών, κατά τους τελευταίους 6 μήνες εντός της περιόδου ισχύος της τελευταίας σχετικής περιοδικής εκπαίδευσης και των ελέγχων:

1.

δεν έχει ασκήσει καθήκοντα πτητικής λειτουργίας, πριν του ανατεθούν εκ νέου τα εν λόγω καθήκοντα, ολοκληρώνει πλήρη επανεκπαίδευση και υποβάλλεται σε ελέγχους για κάθε τύπο αεροσκάφους στο οποίο πρόκειται να ασκήσει τα καθήκοντά του· ή

2.

δεν έχει ασκήσει καθήκοντα πτητικής λειτουργίας σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, πριν του ανατεθούν εκ νέου τα εν λόγω καθήκοντα, ολοκληρώνει στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους:

i)

επανεκπαίδευση και ελέγχους· ή

ii)

δύο πτήσεις εξοικείωσης σύμφωνα με την παράγραφο ORO.CC.135.

β)

Το πρόγραμμα επανεκπαίδευσης για κάθε τύπο αεροσκάφους καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:

1.

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης·

2.

διαδικασίες εκκένωσης·

3.

χειρισμό και πραγματικό άνοιγμα, από κάθε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών, κάθε τύπου ή παραλλαγής των κανονικών και έκτακτης ανάγκης εξόδων και της θύρας του θαλάμου ασφαλείας του πληρώματος πτήσης υπό κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης·

4.

επίδειξη της λειτουργίας όλων των υπολοίπων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων του θαλάμου πληρώματος πτήσης·

5.

οδηγίες για τη θέση και τον χειρισμό όλου του σχετικού εξοπλισμού ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης που έχει εγκατασταθεί ή μεταφέρεται στο αεροσκάφος.

γ)

Ο αερομεταφορέας μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει την επανεκπαίδευση με περιοδική εκπαίδευση, εάν η επαναφορά των καθηκόντων πτητικής λειτουργίας του μέλους του πληρώματος θαλάμου επιβατών αρχίζει εντός της περιόδου ισχύος της τελευταίας περιοδικής εκπαίδευσης και των ελέγχων. Αν η εν λόγω περίοδος ισχύος έχει λήξει, η επανεκπαίδευση επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από εκπαίδευση σε τύπο συγκεκριμένο αεροσκάφους και εκπαίδευση μετατροπής από αερομεταφορέα όπως ορίζεται στην παράγραφο ORO.CC.125.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Πρόσθετες απαιτήσεις για τις εμπορικές αερομεταφορές

ORO.CC.200   Ανώτερο μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών

α)

Όταν απαιτούνται περισσότερα από ένα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών, η σύνθεσή του περιλαμβάνει ένα ανώτερο μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών το οποίο διορίζει ο αερομεταφορέας.

β)

Ο αερομεταφορέας διορίζει μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών για τη θέση του ανώτερου μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών μόνον εάν:

1.

διαθέτουν τουλάχιστον 1 έτος πείρα ως επιχειρησιακά μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών· και

2.

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων για ανώτερα μέλη των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και τον σχετικό έλεγχο.

γ)

Ο κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων για ανώτερα μέλη πληρωμάτων θαλάμου επιβατών καλύπτει όλα τα καθήκοντα και τις ευθύνες των ανώτερων μελών πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

ενημέρωση πριν από την εκτέλεση της πτήσης·

2.

συνεργασία με το πλήρωμα·

3.

ανασκόπηση των απαιτήσεων του αερομεταφορέα και των νομικών απαιτήσεων:

4.

αναφορά ατυχημάτων και συμβάντων·

5.

εργονομία και ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος· και

6.

περιορισμοί χρόνου πτήσης και απασχόλησης και απαιτήσεις ανάπαυσης.

δ)

Το ανώτερο μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών ευθύνεται έναντι του κυβερνήτη για τη διεξαγωγή και τον συντονισμό των κανονικών και έκτακτης ανάγκης διαδικασιών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, καθώς και για τη διακοπή καθηκόντων που δεν συνδέονται με την ασφάλεια πτήσεων ή αεροπορικής ασφάλειας.

ε)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει διαδικασίες προκειμένου να επιλέγεται το καταλληλότερο από πλευράς προσόντων μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών ως αναπληρωματικό ανώτερο μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών σε περίπτωση που το διορισμένο ανώτερο μέλος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αλλαγές στις διαδικασίες αυτές κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή.

ORO.CC.205   Μείωση του αριθμού μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών κατά τις επίγειες λειτουργίες και σε απρόβλεπτες καταστάσεις

α)

Όταν υπάρχουν επιβάτες επί του αεροσκάφους, ο ελάχιστος αριθμός μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο ORO.CC.100 είναι παρόντα στον θάλαμο των επιβατών.

β)

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του στοιχείου γ), ο αριθμός αυτός επιτρέπεται να μειωθεί:

1.

κατά τη διάρκεια συνήθων επίγειων λειτουργιών που δεν αφορούν ανεφοδιασμό/αφαίρεση καυσίμων, όταν το αεροσκάφος βρίσκεται στη θέση στάθμευσης· ή

2.

σε απρόβλεπτες καταστάσεις, αν ο αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται στην πτήση είναι μειωμένος. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται έκθεση στην αρμόδια αρχή μετά την ολοκλήρωση της πτήσης.

γ)

Προϋποθέσεις:

1.

οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν την επίτευξη ισοδύναμου επιπέδου ασφαλείας με μειωμένο αριθμό μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών, ιδίως για την εκκένωση των επιβατών, καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας·

2.

το μειωμένο πλήρωμα θαλάμου επιβατών περιλαμβάνει ένα ανώτερο μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών, όπως ορίζεται στην παράγραφο ORO.CC.200·

3.

απαιτείται τουλάχιστον ένα μέλος πληρώματος θαλάμου ανά 50 επιβάτες, ή ανά τμήμα 50 επιβατών, οι οποίοι είναι παρόντες στον ίδιο θάλαμο του αεροσκάφους·

4.

στην περίπτωση συνήθων επίγειων λειτουργιών στις οποίες απαιτούνται περισσότερα από ένα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών στο αεροσκάφος, ο αριθμός που ορίζεται στο στοιχείο γ) σημείο 3 αυξάνεται για να συμπεριληφθεί ένα μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών ανά ζεύγος εξόδων έκτακτης ανάγκης κινδύνου στο επίπεδο του δαπέδου.

ORO.CC.210   Πρόσθετες προϋποθέσεις για την ανάθεση καθηκόντων

Τα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών αναλαμβάνουν την εκτέλεση καθηκόντων σε συγκεκριμένο τύπο ή παραλλαγή αεροσκάφους και εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα μόνο εάν:

α)

είναι κάτοχοι ισχύουσας βεβαίωσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα V (μέρος-CC) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 290/2012·

β)

διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, για τον τύπο ή την παραλλαγή·

γ)

συμμορφώνονται προς τις υπόλοιπες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος και του παραρτήματος IV (μέρος-CAT)·

δ)

φέρουν τη στολή πληρώματος θαλάμου επιβατών του αερομεταφορέα.

ORO.CC.215   Προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχου και σχετικά έγγραφα

α)

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών προγραμμάτων που απαιτούνται από το παρόν τμήμα, εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή και καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

β)

Αφού ένα μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών ολοκληρώσει επιτυχώς έναν κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων και τους σχετικούς ελέγχους, ο αερομεταφορέας:

1.

επικαιροποιεί τα αρχεία εκπαίδευσης του μέλους πληρώματος θαλάμου επιβατών σύμφωνα με την παράγραφο ORO.MLR.115· και

2.

του παρέχει κατάλογο που εμφανίζει τις επικαιροποιημένες περιόδους ισχύος που σχετίζονται με τον (τους) τύπο(-ους) και την (τις) παραλλαγή(-ές) αεροσκάφους στο οποίο το εν λόγω μέλος πληρώματος θαλάμου επιβατών διαθέτει τα προσόντα για να ασκεί τα καθήκοντά του.

ORO.CC.250   Άσκηση καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές

α)

Δεν ανατίθενται σε μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών καθήκοντα σε περισσότερους από τρεις τύπους αεροσκάφους, εκτός εάν η αρμόδια αρχή χορηγήσει έγκριση, οπότε επιτρέπεται η ανάθεση στο μέλος του πληρώματος θαλάμου επιβατών καθηκόντων σε τέσσερις τύπους αεροσκάφους, εάν για τουλάχιστον δύο από τους τύπους:

1.

ο εξοπλισμός ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης και οι κανονικές και έκτακτης ανάγκης διαδικασίες που αφορούν το συγκεκριμένο τύπο είναι παρόμοιες· και

2.

οι κανονικές διαδικασίες και οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, που δεν αφορούν το συγκεκριμένο τύπο, είναι οι ίδιες.

β)

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) και για την εκπαίδευση και τα προσόντα του πληρώματος θαλάμου επιβατών, ο αερομεταφορέας προσδιορίζει:

1.

κάθε αεροσκάφος ως τύπο ή παραλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη, όπου υπάρχουν, τα σχετικά πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για το σχετικό τύπο ή την παραλλαγή αεροσκάφους· και

2.

παραλλαγές ενός τύπου αεροσκάφους ως διαφορετικούς τύπους εάν δεν παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ τους ως προς τα εξής:

i)

λειτουργία εξόδου έκτακτης ανάγκης·

ii)

θέση και τύπος του φορητού εξοπλισμού ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης·

iii)

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που αφορούν το συγκεκριμένο τύπο.

ORO.CC.255   Πτητικές λειτουργίες μονομελούς πληρώματος θαλάμου επιβατών

α)

Ο αερομεταφορέας επιλέγει, προσλαμ