EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0849

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 849/2012 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2012 , σχετικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα προς ωοτοκία, για όλα τα μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή και για απογαλακτισμένα χοιρίδια εκτός του είδους Sus scrofa domesticus (κάτοχος της άδειας: Vetagro SpA) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 253, 20.9.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 206 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2021; καταργήθηκε από 32020R2119

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/849/oj

20.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 849/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 2012

σχετικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα προς ωοτοκία, για όλα τα μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή και για απογαλακτισμένα χοιρίδια εκτός του είδους Sus scrofa domesticus (κάτοχος της άδειας: Vetagro SpA)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας χρήσης του παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, κοτόπουλα προς ωοτοκία, για όλα τα μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή και για όλα τα (απογαλακτισμένα) μικρά χοιροειδή· το εν λόγω παρασκεύασμα ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση παρασκευάσματος κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης είχε εγκριθεί για δέκα έτη ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα απογαλακτισμένα χοιρίδια δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1117/2010 (2) της Επιτροπής.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), στη γνώμη που εξέδωσε στις 25 Μαΐου 2012 (3), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης που προσδιορίζεται στο παράρτημα δεν έχει, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης, δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον, και ότι η εν λόγω πρόσθετη ύλη έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει τις επιδόσεις των ειδών-στόχων. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση του εν λόγω παρασκευάσματος στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς το οποίο συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες», επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 317 της 3.12.2010, σ. 3.

(3)  Δελτίο EFSA (2012)· 10(5):2670.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης

Όνομα του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

mg/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες (βελτίωση των ζωοτεχνικών παραμέτρων)

4d 3

Vetagro SpA

Παρασκεύασμα κιτρικού οξέος, σορβικού οξέος, θυμόλης και βανιλλίνης

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα σε μορφή προστατευμένων μικροσφαιριδίων που περιέχει κιτρικό οξύ, σορβικό οξύ, θυμόλη και βανιλλίνη, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε:

 

Κιτρικό οξύ: 25 g/100 g

 

Σορβικό οξύ: 16,7 g/100 g

 

Θυμόλη: 1,7 g/100 g

 

Βανιλλίνη: 1 g/100 g

 

Χαρακτηρισμός των δραστικών ουσιών

 

Κιτρικό οξύ C6H8O7 (καθαρότητα ≥ 99,5 %)

2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβοξυλικό οξύ, αριθμός CAS 77-92-9 άνυδρο

 

Σορβικό οξύ C6H8O2 (καθαρότητα ≥ 99,5 %)

2,4-εξαδιενοϊκό οξύ, αριθμός CAS 110-44-1

 

Θυμόλη (καθαρότητα ≥ 98 %)

5-μεθυλο-2-(1-μεθυλοαιθυλο)φαινόλη, αριθμός CAS 89-83-8

 

Βανιλλίνη (καθαρότητα ≥ 99,5 %)

4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζαλδεΰδη, αριθμός CAS 121-33-5)

 

Αναλυτικές μέθοδοι  (1)

Προσδιορισμός του σορβικού οξέος και της θυμόλης στις ζωοτροφές: υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης με συστοιχία διόδων ωςανιχνευτή υπεριώδους ακτινοβολίας (RP-HPLC-UV/DAD). Προσδιορισμός του κιτρικού οξέος στις πρόσθετες ύλες και τα προμείγματα: (RP-HPLC-UV/DAD). Προσδιορισμός του κιτρικού οξέος στις ζωοτροφές: Ενζυμικός προσδιορισμός κιτρικών — φασματοφωτομετρική μέθοδος NADH (ανηγμένη μορφή του νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδίου).

Κοτόπουλα προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή

Μικρά είδη πτηνών προς πάχυνση και εκτρεφόμενα προς ωοπαραγωγή

200

Για ασφάλεια: να χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας της αναπνοής, γυαλιά και γάντια ασφάλειας κατά τον χειρισμό.

10 Οκτωβρίου 2022

Απογαλακτισμένα χοιρίδια,

εκτός του είδους Sus scrofa domesticus

1 000


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top