EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0208

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 208/2012 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012 , για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010

OJ L 72, 10.3.2012, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/208/oj

10.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2012

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία στ) και ζ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 121/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), θεσπίζει καθεστώς με το οποίο μπορούν να διανεμηθούν τρόφιμα στους απόρους της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να διατεθούν προϊόντα από τα αποθέματα παρέμβασης ή εάν δεν διατίθενται κατάλληλα αποθέματα παρέμβασης για το καθεστώς διανομής τροφίμων, τα τρόφιμα μπορούν να αγοραστούν. Για το 2012 και το 2013, το καθεστώς αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιλέξιμων μέτρων για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (4), με ετήσιο ανώτατο όριο 500 εκατ. ευρώ.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα ετήσια σχέδια. Το ετήσιο σχέδιο διανομής για το 2012 εγκρίθηκε στις 10 Ιουνίου 2011 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 562/2011 της Επιτροπής (5) αποκλειστικά με βάση τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στα αποθέματα παρέμβασης. Θα πρέπει να κατανεμηθούν στα κράτη μέλη οι συμπληρωματικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του δημοσιονομικού έτους 2012 για τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης, ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 121/2012.

(3)

Για την τήρηση του ετήσιου δημοσιονομικού ανώτατου ορίου, οι δαπάνες μεταφοράς εντός της Ένωσης, εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη συνολική χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για κάθε κράτος μέλος για την εφαρμογή του σχεδίου διανομής. Επιπλέον, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι προθεσμίες που καθορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2010, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης (6), για τις αιτήσεις πληρωμής και την εκτέλεση των πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι που κατανέμονται στο πλαίσιο του σχεδίου διανομής 2012 είναι επιλέξιμοι για ενωσιακή στήριξη, μόνον εάν οι πληρωμές αυτές πραγματοποιηθούν κατά το δημοσιονομικό έτος 2012.

(4)

Λαμβανομένου υπόψη του μικρότερου χρονικού διαστήματος που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του σχεδίου διανομής του 2012, ως αποτέλεσμα της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 121/2012, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί παράταση των προθεσμιών του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του ετήσιου σχεδίου και την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής για τα προϊόντα που συγκεντρώνονται από την αγορά.

(5)

Δεδομένου ότι η αναθεώρηση του σχεδίου διανομής του 2012 πραγματοποιείται τη στιγμή κατά την οποία οι εθνικές διοικητικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του σχεδίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, οι ποσότητες των προϊόντων που είναι διαθέσιμες στα αποθέματα παρέμβασης και ανακατανέμονται μετά την απόφαση της Φινλανδίας να παραιτηθεί από ένα μέρος της κατανομής της αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη ή μετά την επαναξιολόγηση των ακριβών ποσοτήτων στα αποθέματα παρέμβασης, είναι σκόπιμο να μη λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό για την τήρηση ή όχι της υποχρέωσης εκ μέρους των κρατών μελών που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, σύμφωνα με την οποία οφείλουν να έχουν αποσύρει το 70 % των σιτηρών και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο αυτό.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος εφαρμογής του σχεδίου διανομής του 2012 έχει ήδη αρχίσει και για να δοθεί στα κράτη μέλη όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να υλοποιήσουν τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή του τροποποιημένου σχεδίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του.

(7)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 562/2011.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 562/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

1.   Το 2012, η διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εκτελείται σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο διανομής που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για την εκτέλεση του σχεδίου του 2012 μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παραρτήματος Ι.

Οι ποσότητες για κάθε είδος προϊόντος που πρέπει να αποσυρθούν από τα αποθέματα παρέμβασης καθορίζονται στο στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος.

Οι ενδεικτικές κατανομές στα κράτη μέλη για την αγορά τροφίμων από την αγορά της Ένωσης καθορίζεται στο στοιχείο γ) του εν λόγω παραρτήματος.

2.   Επιτρέπεται η χρήση σιτηρών ως πληρωμή για τον εφοδιασμό σε προϊόντα με βάση το ρύζι που έχουν ληφθεί από την αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.

Άρθρο 2

Επιτρέπονται οι μεταφορές των προϊόντων εντός της Ένωσης οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τηρουμένων των όρων του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. Οι ενδεικτικές κατανομές στα κράτη μέλη για την επιστροφή των δαπανών μεταφοράς εντός της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου διανομής που αναφέρεται στο άρθρο 1, καθορίζονται στο στοιχείο δ) του παραρτήματος Ι.».

2)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 2α έως 2δ:

«Άρθρο 2α

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, η περίοδος εκτέλεσης του ετησίου σχεδίου διανομής 2012 λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Άρθρο 2β

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, όσον αφορά το ετήσιο σχέδιο διανομής 2012, οι πράξεις πληρωμής για τα προϊόντα που πρέπει να προμηθεύσει ο επιχειρηματίας, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, για τα προϊόντα που πρέπει να ληφθούν από την αγορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία iii) και iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2012.

Άρθρο 2γ

Όσον αφορά το σχέδιο διανομής 2012, το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη πρόταση και τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, εφόσον ενδείκνυται, δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες ποσότητες των αποθεμάτων παρέμβασης:

α)

5,46 τόνους σιτηρών που είναι αποθεματοποιημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατανέμονται στη Βουλγαρία·

β)

0,651 τόνους σιτηρών που είναι αποθεματοποιημένοι στη Φινλανδία και κατανέμονται στη Βουλγαρία·

γ)

249,04 τόνους σιτηρών που είναι αποθεματοποιημένοι στη Γαλλία και κατανέμονται στη Γαλλία·

δ)

635,325 τόνους αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που είναι αποθεματοποιημένοι στην Εσθονία και κατανέμονται στην Εσθονία.

Άρθρο 2δ

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, για το σχέδιο διανομής 2012, οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται αποδεκτές.

Οι δαπάνες, εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παραρτήματος Ι είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση εάν έχουν καταβληθεί από το κράτος μέλος στον δικαιούχο έως τις 15 Οκτωβρίου 2012 το αργότερο.».

3)

Τα παραρτήματα I και II αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 44 της 16.2.2012, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 152 της 11.6.2011, σ. 24.

(6)  ΕΕ L 242 της 15.9.2010, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

α)

Συνολικά ποσά των χρηματοδοτικών πόρων κατανεμημένα ανά κράτος μέλος:

(σε ευρώ)

Κράτος μέλος

Ποσό

Βέλγιο

11 710 463

Βουλγαρία

21 439 346

Τσεχική Δημοκρατία

135 972

Εσθονία

2 359 486

Ιρλανδία

2 594 467

Ελλάδα

21 651 199

Ισπανία

80 401 345

Γαλλία

70 563 823

Ιταλία

95 641 425

Λετονία

5 558 220

Λιθουανία

7 491 644

Λουξεμβούργο

171 704

Ουγγαρία

13 715 022

Μάλτα

721 992

Πολωνία

75 296 812

Πορτογαλία

19 332 607

Ρουμανία

60 689 367

Σλοβενία

2 533 778

Σλοβακία

5 098 384

Φινλανδία

2 892 944

Σύνολο

500 000 000

β)

Ποσότητα κάθε είδους προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθεί από τα αποθέματα παρέμβασης της Ένωσης με σκοπό να διανεμηθεί ανά κράτος μέλος, εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος:

(σε τόνους)

Κράτος μέλος

Σιτηρά

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

Βέλγιο

 

1 560,275

Βουλγαρία

39 150,874

 

Τσεχική Δημοκρατία

450,000

 

Εσθονία

 

635,325

Ιρλανδία

 

727,900

Ελλάδα

 

2 682,575

Ισπανία

 

10 093,975

Γαλλία

249,040

8 858,925

Ιταλία

 

12 337,975

Λετονία

 

870,050

Λιθουανία

 

1 032,575

Ουγγαρία

 

1 807,425

Μάλτα

1 230,373

 

Πολωνία

 

9 662,825

Πορτογαλία

 

2 524,725

Ρουμανία

112 527,069

 

Σλοβενία

 

287,750

Σλοβακία

8 976,092

 

Φινλανδία

 

489,300

Σύνολο

162 583,448

53 571,600

γ)

Ενδεικτικές κατανομές στα κράτη μέλη για την αγορά τροφίμων από την αγορά της Ένωσης, εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος:

(σε ευρώ)

Κράτος μέλος

Ποσό

Βέλγιο

8 346 393

Βουλγαρία

14 004 438

Τσεχική Δημοκρατία

70 619

Εσθονία

1 136 698

Ιρλανδία

1 200 145

Ελλάδα

15 656 380

Ισπανία

57 977 800

Γαλλία

51 172 604

Ιταλία

68 479 620

Λετονία

3 736 468

Λιθουανία

5 281 095

Λουξεμβούργο

161 225

Ουγγαρία

9 751 550

Μάλτα

493 784

Πολωνία

54 100 415

Πορτογαλία

13 763 634

Ρουμανία

39 979 504

Σλοβενία

1 883 893

Σλοβακία

3 590 632

Φινλανδία

1 871 094

Σύνολο

352 657 991

δ)

Ενδεικτικές κατανομές στα κράτη μέλη για την επιστροφή των δαπανών μεταφοράς εντός της Ένωσης, εντός των ορίων που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος:

(σε ευρώ)

Κράτος μέλος

Ποσό

Βουλγαρία

2 300 431

Τσεχική Δημοκρατία

12 211

Ελλάδα

126 066

Ισπανία

401 345

Γαλλία

17 915

Ιταλία

399 005

Λετονία

5 509

Ουγγαρία

61 128

Μάλτα

63 361

Πολωνία

205 907

Πορτογαλία

108 700

Ρουμανία

5 970 071

Σλοβενία

7 073

Σλοβακία

305 884

Φινλανδία

15 394

Σύνολο

10 000 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

α)

Επιτρεπόμενες μεταφορές σιτηρών εντός της Ένωσης στο πλαίσιο του σχεδίου διανομής για το δημοσιονομικό έτος 2012:

 

Ποσότητα

(σε τόνους)

Κάτοχος

Παραλήπτης

1

33 989,414

Agency for Rural Affairs, Φινλανδία

Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, Βουλγαρία

2

5 161,460

RPA, Ηνωμένο Βασίλειο

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, Βουλγαρία

3

450,000

SJV, Σουηδία

SZIF, Τσεχική Δημοκρατία

4

1 230,373

SJV, Σουηδία

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Μάλτα

5

16 856,043

BLE, Γερμανία

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ρουμανία

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Φινλανδία

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ρουμανία

7

54 310,731

SJV, Σουηδία

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ρουμανία

8

147,000

FranceAgriMer, Γαλλία

Pôdohospodárska platobná agentúra, Σλοβακία

9

8 829,092

SJV, Σουηδία

Pôdohospodárska platobná agentúra, Σλοβακία

β)

Επιτρεπόμενες μεταφορές αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη εντός της Ένωσης στο πλαίσιο του σχεδίου διανομής για το δημοσιονομικό έτος 2012:

 

Ποσότητα

(σε τόνους)

Κάτοχος

Παραλήπτης

1

2 682,575

BLE, Γερμανία

ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελλάδα

2

330,350

SZIF, Τσεχική Δημοκρατία

FEGA, Ισπανία

3

6 308,425

OFI, Ιρλανδία

FEGA, Ισπανία

4

3 455,200

RPA, Ηνωμένο Βασίλειο

FEGA, Ισπανία

5

2 118,875

RPA, Ηνωμένο Βασίλειο

FranceAgriMer, Γαλλία

6

7 904,825

BIRB, Βέλγιο

AGEA, Ιταλία

7

1 476,375

OFI, Ιρλανδία

AGEA, Ιταλία

8

2 749,625

Dienst Regelingen Roermond, Κάτω Χώρες

AGEA, Ιταλία

9

207,150

SJV, Σουηδία

AGEA, Ιταλία

10

870,050

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Λιθουανία

Rural Support Service, Λετονία

11

1 807,425

RPA, Ηνωμένο Βασίλειο

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Ουγγαρία

12

3 294,150

BLE, Γερμανία

ARR, Πολωνία

13

1 675,025

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Λιθουανία

ARR, Πολωνία

14

4 692,825

RPA, Ηνωμένο Βασίλειο

ARR, Πολωνία

15

2 524,275

RPA, Ηνωμένο Βασίλειο

IFAP I.P., Πορτογαλία

16

287,750

Dienst Regelingen Roermond, Κάτω Χώρες

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Σλοβενία

17

489,300

Dienst Regelingen Roermond. Κάτω Χώρες

Agency for Rural Affairs. Φινλανδία

»

Top