EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0045

2012/45/ΕΕ, Ευρατόμ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2012 , για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

OJ L 26, 28.1.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/45(1)/oj

28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2012

για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

(2012/45/ΕΕ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/352/ΕΚ/ΕΚΑΧ/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, (2) και τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, (3) σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 των κανονισμών αυτών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα άρθρα 11 παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 προβλέπουν ότι η επιτροπή εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες εξωτερικές προσωπικότητες, οι οποίες πληρούν τους όρους άσκησης, στις αντίστοιχες χώρες τους, ανωτέρων καθηκόντων σχετικών με τους τομείς δραστηριότητας της Υπηρεσίας και ότι οι προσωπικότητες αυτές διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή με κοινή συμφωνία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3, η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής εποπτείας είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

(3)

Τα μέλη της επιτροπής εποπτείας που διορίστηκαν από τις 30 Νοεμβρίου 2005 εξάντλησαν το μέγιστο όριο της θητείας τους. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999, τα εν λόγω μέλη παρέμειναν εν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού νέων μελών της επιτροπής εποπτείας. Επομένως, πρέπει να διοριστούν το συντομότερο δυνατό νέα μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Με την παρούσα διορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) από την 23η Ιανουαρίου 2012:

κ. Herbert BÖSCH,

κ. Johan DENOLF,

κ. Catherine PIGNON,

κ. Rita SCHEMBRI,

κ. Christiaan TIMMERMANS.

2.   Σε περίπτωση παραίτησης από την επιτροπή εποπτείας, θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας κάποιου από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, αυτό αντικαθίσταται αμέσως από το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται πρώτο στον επόμενο κατάλογο και το οποίο δεν έχει ακόμα διοριστεί στην επιτροπή εποπτείας:

κ. Jens MADSEN,

κ. Cristina NICOARĂ,

κ. Tuomas Henrik PÖYSTI,

κ. Dimitrios ZIMIANITIS.

Άρθρο 2

Τα μέλη της επιτροπής εποπτείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε δέχονται εντολές από καμία κυβέρνηση ούτε από κανένα θεσμικό όργανο, άλλο όργανο ή οργανισμό.

Δεν επιλαμβάνονται θεμάτων αναφορικά με τα οποία έχουν, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό συμφέρον τέτοιας φύσης ώστε να διακυβεύεται η ανεξαρτησία τους, και ιδίως οικογενειακά και οικονομικά συμφέροντα.

Τα μέλη κατά την επεξεργασία των υποθέσεων που τους υποβάλλονται και κατά τις συσκέψεις που αφορούν αυτές τις υποθέσεις τηρούν αυστηρά το απόρρητο.

Άρθρο 3

Στα μέλη της επιτροπής εποπτείας επιστρέφονται οι δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση για κάθε μέρα άσκησης των εν λόγω καθηκόντων. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης και η διαδικασία για την επιστροφή δαπανών καθορίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή ενημερώνει τα προαναφερθέντα πρόσωπα σχετικά με την παρούσα απόφαση και ενημερώνει αμέσως κάθε πρόσωπο που διορίζεται μεταγενέστερα στην επιτροπή εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Ο διορισμός αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, με την επιφύλαξη τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων των εν λόγω διατάξεων που μπορούν να εγκρίνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ιδίως δε ενδεχόμενης τροποποίησης της διάρκειας της θητείας τους προκειμένου να επιτραπεί τυχόν εισαγωγή κλιμακωτής ανανέωσης των μελών της επιτροπής.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 23η Ιανουαρίου 2012.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Martin SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Για την Επιτροπή

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20.

(2)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.


Top