EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1310

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση, τη χρηματοοικονομική τεχνική και ορισμένες διατάξεις σχετικές με τη δήλωση δαπανών

OJ L 337, 20.12.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 166 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1310/oj

20.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση, τη χρηματοοικονομική τεχνική και ορισμένες διατάξεις σχετικές με τη δήλωση δαπανών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα κράτη μέλη είχαν θετικές εμπειρίες από τα συστήματα επιστρεπτέας ενίσχυσης στο επίπεδο πράξεων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 και, συνεπώς, συνέχισαν να εφαρμόζουν τα εν λόγω συστήματα ή έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν συστήματα επιστρεπτέας ενίσχυσης στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης συμπεριλάβει περιγραφές των συστημάτων αυτών στα έγγραφα προγραμματισμού τους, τα οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (3) καθορίζει μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής με συγκεκριμένους τομείς και πεδίο παρέμβασης. Ωστόσο, τα συστήματα επιστρεπτέας ενίσχυσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη με τη μορφή επιστρεπτέων επιχορηγήσεων και πιστώσεων τις οποίες διαχειρίζονται οι διαχειριστικές αρχές μέσω ενδιάμεσων φορέων δεν καλύπτονται ικανοποιητικά ούτε από τις διατάξεις σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ούτε από άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (4), ο οποίος ήδη προβλέπει ότι η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ώστε να ορισθεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συγχρηματοδοτούν την επιστρεπτέα ενίσχυση. Η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και τις πιστώσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι διαχειριστικές αρχές μέσω ενδιάμεσων φορέων οι οποίοι είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(3)

Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι επιστρέφουν εξ ολοκλήρου ή μερικώς τους χρηματοδοτικούς πόρους που χρησιμοποιούνται μέσω της επιστρεπτέας ενίσχυσης, είναι αναγκαίο να θεσπισθούν οι κατάλληλες διατάξεις για την επαναχρησιμοποίηση της επιστρεπτέας ενίσχυσης που επιστρέφεται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος, για να διασφαλιστεί ότι οι επιστρεφόμενοι πόροι επενδύονται καταλλήλως και ότι η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

(4)

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τα μεγάλα έργα, τα έργα που παράγουν έσοδα και τη διάρκεια των πράξεων δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται κατ' αρχήν στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, καθώς οι διατάξεις αυτές έχουν θεσπισθεί κυρίως για άλλα είδη πράξεων.

(5)

Υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας εφαρμογής και να διασφαλιστεί η σωστή παρακολούθηση, από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή, της εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρέχουν σωστά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με τα είδη των μέσων που συγκροτούν και τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνονται επί τόπου με χρήση των εν λόγω μέσων. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να εισαχθεί μια διάταξη σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής. Αυτή η υποβολή εκθέσεων θα επέτρεπε στην Επιτροπή να αξιολογεί καλύτερα την γενικότερη επίδοση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και να παρέχει περίληψη της προόδου σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών.

(6)

Για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), η δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καταρτίζει η Επιτροπή διαφανείς λογαριασμούς που να παρέχουν πιστή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης της Ένωσης και της υλοποίησης του προϋπολογισμού. Για το σκοπό αυτό σε κάθε δήλωση δαπανών θα πρέπει να επισυνάπτεται έγγραφο με πληροφορίες σχετικά με το ποσό των συνολικών δαπανών που καταβάλλεται για τη θέσπιση ή ενίσχυση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και σχετικά με τις προκαταβολές στους δικαιούχους στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης. Η μορφή του συνημμένου εγγράφου καθορίζεται σε παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 με σκοπό την ασφάλεια δικαίου και τη συνέπεια. Ωστόσο η έμπρακτη εφαρμογή της συλλογής δεδομένων που απαιτείται για το συνημμένο έγγραφο θα πρέπει να διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο και, στο βαθμό που το επιτρέπει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, δεν θα πρέπει να καταλήγει σε αλλαγές στα εθνικά συστήματα υπολογιστών.

(7)

Οι τροποποιήσεις που αφορούν τις μορφές και την επαναχρησιμοποίηση της επιστρεπτέας ενίσχυσης καθώς και την εξαίρεση της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τα μεγάλα έργα, τα έργα που παράγουν έσοδα και τη διάρκεια των πράξεων σε πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 44 (μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής), στοχεύουν στην παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας όσον αφορά την εφαρμογή μίας ισχύουσας πρακτικής σε αυτούς τους τομείς, με ισχύ από την αρχή της περιόδου επιλεξιμότητας όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει, επομένως, να έχουν αναδρομική ισχύ από την αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.

(8)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1083/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«8)   “επιστρεπτέα επιχορήγηση”: άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά με τη μορφή δωρεάς η οποία μπορεί να ανακτηθεί ολικώς ή μερικώς χωρίς τόκο.

9)   “πίστωση”: χρηματοδοτική διευκόλυνση που επιτρέπει στο δικαιούχο να λάβει τη χρηματοδοτική συνεισφορά, η οποία μπορεί να επιστρέφεται ολικώς ή μερικώς, σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν καταβληθεί από το δικαιούχο και τεκμηριώνονται βάσει αποδείξεων δαπάνης ή λογιστικών εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.».

2)

Στο κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«ΤΜΗΜΑ 3Α

Επιστρεπτέα ενίσχυση

Άρθρο 43α

Μορφές επιστρεπτέας ενίσχυσης

1.   Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος, τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να χρηματοδοτούν επιστρεπτέα ενίσχυση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

με επιστρεπτέες επιχορηγήσεις· ή

β)

με πιστώσεις τις οποίες διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή μέσω ενδιάμεσων φορέων που είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

2.   Η δήλωση δαπανών σχετικά με την επιστρεπτέα ενίσχυση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφοι 1 έως 5.

Άρθρο 43β

Επαναχρησιμοποίηση επιστρεπτέας ενίσχυσης

Η επιστρεπτέα ενίσχυση η οποία επιστρέφεται στον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση αυτή ή σε άλλη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επαρκής καταχώριση της επιστρεπτέας ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται στο λογιστικό σύστημα του αντίστοιχου φορέα ή αρχής.».

3)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 44α

Μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων

Τα άρθρα 39, 55 και 57 δεν εφαρμόζονται σε πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 44.».

4)

Το άρθρο 67 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ι)

η πρόοδος στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ορίζονται στο 44, και συγκεκριμένα:

i)

περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων εφαρμογής·

ii)

καθορισμός των φορέων οι οποίοι εφαρμόζουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου·

iii)

ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·

iv)

ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.».

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή παρέχει περίληψη των δεδομένων σχετικά με την πρόοδο στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα οποία αποστέλλονται από τις διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο ι).».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 78α

Απαίτηση παροχής επιπρόσθετων πληροφοριών στη δήλωση δαπανών όσον αφορά τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και τις προκαταβολές που πληρώνονται στους δικαιούχους στα πλαίσια κρατικών ενισχύσεων

Στη δήλωση δαπανών που υποβάλλεται στην Επιτροπή επισυνάπτεται έγγραφο, στη μορφή που παρουσιάζεται στο παράρτημα V, το οποίο παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική δαπάνη που εμπεριέχεται στη δήλωση δαπανών:

α)

όσον αφορά τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 44 και στο άρθρο 78 παράγραφος 6, οι συνολικές δαπάνες που καταβάλλονται για τη σύσταση τέτοιων ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου ή για την παροχή συνδρομής σε αυτά καθώς και την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά·

β)

όσον αφορά προκαταβολές που πληρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 2 στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης, τις συνολικές δαπάνες που πληρώθηκαν υπό μορφή προκαταβολών στους δικαιούχους από το φορέα που παρέχει την ενίσχυση και την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά.».

6)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σημεία 1, 2 και 3 του άρθρου 1 εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 13 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SZPUNAR


(1)  Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2011.

(3)  EE L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(4)  EE L 210 της 31.7.2006, σ. 12.

(5)  EE L 248 της 16.9.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Επισυνάπτεται στη δήλωση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 78α

Αριθμός αναφοράς [Κοινός Κωδικός Αναγνώρισης (ΚΚΑ)] του επιχειρησιακού προγράμματος: …

Επωνυμία του επιχειρησιακού προγράμματος …

Ημερομηνία προσωρινού κλεισίματος των λογαριασμών: …

Ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή: …

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (άρθρο 78 παράγραφος 6) (συγκεντρωτικά ποσά):

Άξονας προτεραιότητας

Βάση για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνεισφοράς (δημόσιας ή συνολικής)

2007-2015

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών το οποίο δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 6

Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά

Άξονας προτεραιότητας 1

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

Προκαταβολές στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 78 παράγραφος 2) (συγκεντρωτικά ποσά):

Άξονας προτεραιότητας

Βάση για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνεισφοράς (δημόσιας ή συνολικής)

2007-2015

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών το οποίο δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 2

Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά

Άξονας προτεραιότητας 1

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

Σημείωση: Αν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει πολλαπλούς στόχους ή πολλαπλή χρηματοδότηση, ο άξονας προτεραιότητας δηλώνει τους οικείους στόχους ή τα οικεία ταμεία χρηματοδότησης.».


Top