EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1323

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1323/2011 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2011 , για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαχείριση και την κατανομή κλωστοϋφαντουργικών ποσοστώσεων για το 2012 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου

OJ L 335, 17.12.2011, p. 57–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1323/oj

17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 335/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1323/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2011

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαχείριση και την κατανομή κλωστοϋφαντουργικών ποσοστώσεων για το 2012 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1994, περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες, τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς, ή άλλους κοινοτικούς κανόνες εισαγωγής (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 6, και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 καθιέρωσε ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών, που κατανέμονται βάσει της αρχής προτεραιότητας.

(2)

Βάσει του εν λόγω κανονισμού, είναι δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι κατανομής, με την υποδιαίρεση των ποσοστώσεων σε τμήματα, ή να διατεθεί ένα μέρος ενός συγκεκριμένου ποσοτικού ορίου αποκλειστικά για τις αιτήσεις που συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα προηγούμενων εισαγωγών.

(3)

Για να μην διαταραχθεί άσκοπα η συνεχής ροή των συναλλαγών, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν, πριν από την έναρξη του έτους ποσόστωσης, κανόνες διαχείρισης των ποσοστώσεων που καθορίστηκαν για το έτος 2012.

(4)

Τα μέτρα που θεσπίστηκαν τα προηγούμενα έτη, όπως αυτά που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1159/2010 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2010, για θέσπιση κανόνων διαχείρισης και κατανομής ορισμένων ποσοστώσεων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που καθορίστηκαν για το έτος 2011 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 (2), αποδείχθηκαν ικανοποιητικά και, συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν παρόμοιοι κανόνες για το 2012.

(5)

Για να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επιχειρηματιών, θεωρείται σκόπιμο να καταστεί πιο ευέλικτη η μέθοδος κατανομής που βασίζεται στην αρχή της προτεραιότητας, με τον καθορισμό ανωτάτων ορίων για τις ποσότητες που μπορούν να κατανεμηθούν ανά επιχειρηματία βάσει αυτής της μεθόδου.

(6)

Για να διασφαλιστεί κάποιος βαθμός συνέχειας στο εμπόριο καθώς και αποτελεσματική διαχείριση της ποσόστωσης, πρέπει να δοθεί στους επιχειρηματίες η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αρχικής άδειας εισαγωγής, για το 2012, για ποσότητα ισοδύναμη με εκείνη που εισήγαγαν το 2011.

(7)

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση των ποσοτήτων, πρέπει να επιτραπεί σε κάθε επιχειρηματία που χρησιμοποίησε το ήμισυ τουλάχιστον της ποσότητας που είχε χορηγηθεί βάσει της άδειας, να υποβάλει αίτηση για πρόσθετη ποσότητα, υπό την προϋπόθεση ότι στις ποσοστώσεις υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες ποσότητες.

(8)

Για να εξασφαλιστεί υγιής διαχείριση, είναι σκόπιμο να οριστεί η διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής σε εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, αλλά μόνον έως το τέλος του έτους, το αργότερο. Τα κράτη μέλη πρέπει να εκδίδουν άδειες μόνον αφού ειδοποιηθούν από την Επιτροπή ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες και μόνον εφόσον ο επιχειρηματίας μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη σύμβασης και να βεβαιώσει, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, ότι δεν έχει ακόμη λάβει κοινοτική άδεια εισαγωγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη συγκεκριμένη κατηγορία και χώρα. Ωστόσο, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να εξουσιοδοτούνται να παρατείνουν, ύστερα από αίτηση των εισαγωγέων, κατά τρεις μήνες και έως τις 31 Μαρτίου 2013, την ισχύ των αδειών οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση, για το έτος 2012, κανόνων διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94.

Άρθρο 2

Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 κατανέμονται με τη χρονολογική σειρά με την οποία η Επιτροπή έλαβε από τα κράτη μέλη τις κοινοποιήσεις των αιτήσεων των μεμονωμένων επιχειρηματιών, για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν, ανά επιχειρηματία, τις μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I.

Εντούτοις, οι εν λόγω μέγιστες ποσότητες δεν ισχύουν για τους επιχειρηματίες οι οποίοι, κατά την πρώτη τους αίτηση για το 2012 μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι, για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία και κάθε συγκεκριμένη τρίτη χώρα, εισήγαγαν ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθορισθείσες μέγιστες ποσότητες για κάθε κατηγορία, βάσει των αδειών εισαγωγής που τους χορηγήθηκαν για το 2011.

Στους εν λόγω επιχειρηματίες, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέπουν εισαγωγές που δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που εισήχθησαν το 2011 από συγκεκριμένες τρίτες χώρες και για συγκεκριμένες κατηγορίες, υπό τον όρο ότι η ποσότητα της ποσόστωσης επαρκεί.

Άρθρο 3

Κάθε εισαγωγέας που έχει ήδη χρησιμοποιήσει το 50 % ή περισσότερο της ποσότητας που του χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για την ίδια κατηγορία και την ίδια χώρα καταγωγής, για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες ποσότητες που ορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

1.   Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που παρατίθενται στο παράρτημα II δύνανται, από την 9η Ιανουαρίου 2012 ώρα 10:00 π.μ., να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα ποσά που καλύπτονται από τις αιτήσεις για άδειες εισαγωγής.

Η ώρα που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο είναι ώρα Βρυξελλών.

2.   Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εκδίδουν άδειες μόνον αφού ειδοποιηθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94, ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες προς εισαγωγή.

Εκδίδουν άδειες μόνον εφόσον ο επιχειρηματίας:

α)

αποδεικνύει την ύπαρξη σύμβασης σχετικά με την προμήθεια των εμπορευμάτων και

β)

βεβαιώνει γραπτώς ότι, όσον αφορά τις σχετικές κατηγορίες και χώρες:

i)

δεν έχει ήδη χορηγηθεί στον επιχειρηματία άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού· ή

ii)

δεν έχει ήδη χορηγηθεί στον επιχειρηματία άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού, αλλά έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 50 % αυτής.

3.   Η διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής ανέρχεται σε εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, αλλά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν, ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα, κατά τρεις μήνες την ισχύ των αδειών οι οποίες, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης παράτασης, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το 50 % τουλάχιστον. Η παράταση αυτή σε καμία περίπτωση δεν λήγει μετά τις 31 Μαρτίου 2013 το αργότερο.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 326 της 10.12.2010, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3

Τρίτη χώρα

Κατηγορία

Μονάδα

Μέγιστη ποσότητα

Λευκορωσία

1

Χιλιόγραμμα

20 000

2

Χιλιόγραμμα

80 000

3

Χιλιόγραμμα

5 000

4

Τεμάχια

20 000

5

Τεμάχια

15 000

6

Τεμάχια

20 000

7

Τεμάχια

20 000

8

Τεμάχια

20 000

15

Τεμάχια

17 000

20

Χιλιόγραμμα

5 000

21

Τεμάχια

5 000

22

Χιλιόγραμμα

6 000

24

Τεμάχια

5 000

26/27

Τεμάχια

10 000

29

Τεμάχια

5 000

67

Χιλιόγραμμα

3 000

73

Τεμάχια

6 000

115

Χιλιόγραμμα

20 000

117

Χιλιόγραμμα

30 000

118

Χιλιόγραμμα

5 000

Βόρεια Κορέα

1

Χιλιόγραμμα

10 000

2

Χιλιόγραμμα

10 000

3

Χιλιόγραμμα

10 000

4

Τεμάχια

10 000

5

Τεμάχια

10 000

6

Τεμάχια

10 000

7

Τεμάχια

10 000

8

Τεμάχια

10 000

9

Χιλιόγραμμα

10 000

12

Ζεύγη

10 000

13

Τεμάχια

10 000

14

Τεμάχια

10 000

15

Τεμάχια

10 000

16

Τεμάχια

10 000

17

Τεμάχια

10 000

18

Χιλιόγραμμα

10 000

19

Τεμάχια

10 000

20

Χιλιόγραμμα

10 000

21

Τεμάχια

10 000

24

Τεμάχια

10 000

26

Τεμάχια

10 000

27

Τεμάχια

10 000

28

Τεμάχια

10 000

29

Τεμάχια

10 000

31

Τεμάχια

10 000

36

Χιλιόγραμμα

10 000

37

Χιλιόγραμμα

10 000

39

Χιλιόγραμμα

10 000

59

Χιλιόγραμμα

10 000

61

Χιλιόγραμμα

10 000

68

Χιλιόγραμμα

10 000

69

Τεμάχια

10 000

70

Ζεύγη

10 000

73

Τεμάχια

10 000

74

Τεμάχια

10 000

75

Τεμάχια

10 000

76

Χιλιόγραμμα

10 000

77

Χιλιόγραμμα

5 000

78

Χιλιόγραμμα

5 000

83

Χιλιόγραμμα

10 000

87

Χιλιόγραμμα

8 000

109

Χιλιόγραμμα

10 000

117

Χιλιόγραμμα

10 000

118

Χιλιόγραμμα

10 000

142

Χιλιόγραμμα

10 000

151A

Χιλιόγραμμα

10 000

151B

Χιλιόγραμμα

10 000

161

Χιλιόγραμμα

10 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των αρχών έκδοσης των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 4

1.   Αυστρία

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Βέλγιο

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Βουλγαρία

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Τσεχική Δημοκρατία

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Δανία

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Εσθονία

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Φινλανδία

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Γαλλία

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Γερμανία

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Ελλάδα

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Ουγγαρία

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Ιρλανδία

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Ιταλία

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Λεττονία

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Λιθουανία

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Λουξεμβούργο

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Μάλτα

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Κάτω Χώρες

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Πολωνία

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Πορτογαλία

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Ρουμανία

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Σλοβακία

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Σλοβενία

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Ισπανία

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Σουηδία

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Ηνωμένο Βασίλειο

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


Top