EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011H0766

2011/766/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2011 , περί της διαδικασίας αναγνώρισης των εκπαιδευτικών κέντρων και των εξεταστών των μηχανοδηγών σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 314, 29.11.2011, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/766/oj

29.11.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/41


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Νοεμβρίου 2011

περί της διαδικασίας αναγνώρισης των εκπαιδευτικών κέντρων και των εξεταστών των μηχανοδηγών σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/766/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να επιτευχθεί κατάλληλο και συγκρίσιμο επίπεδο ποιότητας της εκπαίδευσης και των εξετάσεων των μηχανοδηγών και των υποψηφίων μηχανοδηγών τρένων με στόχο την πιστοποίηση τους σε όλα τα κράτη μέλη, συνιστάται η χρήση κοινών προϋποθέσεων και διαδικασιών σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τόσο τις διαδικασίες αναγνώρισης των εκπαιδευτικών κέντρων και των εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών τρένων, όσο και τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την εξέταση.

(2)

Η εκπαίδευση και οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται με κατάλληλο τρόπο και εύλογο και συγκρίσιμο επίπεδο ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να καταστεί δυνατή η αμοιβαία αποδοχή των εξετάσεων.

(3)

Στη δήλωση αναγνώρισης θα πρέπει να αναφέρονται οι τομείς ικανοτήτων για τους οποίους είναι αναγνωρισμένο να παρέχει μαθήματα το εκπαιδευτικό κέντρο και οι τομείς στους οποίους είναι αναγνωρισμένος ο εξεταστής να εξετάζει τους μηχανοδηγούς τρένων. Εντός των ορίων των τομέων ικανοτήτων που προσδιορίζονται στη δήλωση αναγνώρισης θα πρέπει να αδειοδοτείται το αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο για να εκτελεί εκπαιδευτικά προγράμματα και ο αναγνωρισμένος εξεταστής για να διενεργεί εξετάσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

(4)

Όσον αφορά τη γενική γλωσσομάθεια των μηχανοδηγών, η αρμόδια αρχή ενδέχεται να μην διαθέτει την ειδική πείρα και την επάρκεια που απαιτούνται για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων και των εξεταστών όσον αφορά τη γενική γλωσσομάθεια των μηχανοδηγών. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αποδέχονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδίδονται από τα εκπαιδευτικά κέντρα σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Γλωσσομάθεια», που καθορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

(5)

Σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν εξεταστικά κέντρα για τη διοργάνωση εξετάσεων μηχανοδηγών. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται στο κράτος μέλος να αναθέτει στο εξεταστικό κέντρο την αρμοδιότητα αναγνώρισης των εξεταστών υπό τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες,

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Αντικείμενο

1.

Η παρούσα σύσταση καθορίζει τις συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση σε μηχανοδηγούς και υποψήφιους μηχανοδηγούς τρένων και για την αναγνώριση των εξεταστών των μηχανοδηγών και των υποψηφίων μηχανοδηγών τρένων σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

Αίτηση για την αναγνώριση εκπαιδευτικού κέντρου

2.

Για την αναγνώριση, την ανανέωση ή την τροποποίηση της αναγνώρισης εκπαιδευτικού κέντρου, το εκπαιδευτικό κέντρο θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει ή προτίθεται να έχει τον κύριο τόπο δραστηριότητάς του, πλην της περίπτωσης που αναφέρεται στο σημείο 6.

3.

Όταν εκπαιδευτικό κέντρο αποτελείται από περισσότερες της μιας νομικές οντότητες, κάθε νομική οντότητα θα πρέπει να υποβάλει χωριστή αίτηση αναγνώρισης.

4.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ και στην απόφαση 765/2011/ΕΕ της Επιτροπής (2).

5.

Στις αιτήσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται τα εκπαιδευτικά καθήκοντα για τα οποία ο αιτών υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης. Η αίτηση είναι δυνατόν να αφορά τα εκπαιδευτικά καθήκοντα που υπάγονται σε έναν ή περισσότερους τομείς ικανοτήτων. Οι τομείς ικανοτήτων θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση με την ακόλουθη διάρθρωση:

α)

γενικές επαγγελματικές γνώσεις σύμφωνα με το παράρτημα IV της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

β)

επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό, σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

γ)

επαγγελματικές γνώσεις σχετικά με τις υποδομές, σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

δ)

γλωσσικές γνώσεις σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ (γενικές γλωσσικές γνώσεις ή/και ειδικές γνώσεις επικοινωνίας και ορολογίας που αφορούν τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τις διαδικασίες ασφάλειας).

6.

Εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο έχει τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η υποδομή, είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η υποδομή.

7.

Όταν ο αιτών την αναγνώριση εκπαιδευτικών καθηκόντων που αφορούν τη γνώση υποδομής έχει ήδη αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παρούσα σύσταση και την απόφαση 765/2011/ΕΕ από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, οι αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών θα πρέπει να περιορίζουν την αξιολόγησή τους στις απαιτήσεις που ισχύουν ειδικά για την εκπαίδευση σχετικά με την εν λόγω υποδομή και θα πρέπει να μην αξιολογούν πτυχές που έχουν ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης αναγνώρισης.

Έκδοση δήλωσης αναγνώρισης εκπαιδευτικού κέντρου

8.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει δήλωση αναγνώρισης το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή όλων των αναγκαίων εγγράφων.

9.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει την απόφασή της σχετικά με την αίτηση βασιζόμενη στην ικανότητα του αιτούντος να αποδεικνύει πώς εξασφαλίζονται ανεξαρτησία, επάρκεια και αμεροληψία.

10.

Η δήλωση αναγνώρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ονομασία και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής·

β)

την ονομασία και τη διεύθυνση του εκπαιδευτικού κέντρου·

γ)

τα καθήκοντα εκπαίδευσης για τα οποία το εκπαιδευτικό κέντρο δικαιούται να παρέχει μαθήματα σύμφωνα με το σημείο 5·

δ)

τον αριθμό ταυτοποίησης του εκπαιδευτικού κέντρου, που παρέχεται σύμφωνα με το σημείο 15·

ε)

την ημερομηνία λήξης της δήλωσης αναγνώρισης.

Διάρκεια ισχύος, τροποποίηση, ανανέωση της δήλωσης αναγνώρισης εκπαιδευτικού κέντρου

11.

Η δήλωση αναγνώρισης εκπαιδευτικού κέντρου θα πρέπει να ισχύει για πέντε έτη. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή δύναται να συντομεύει τη διάρκεια ισχύος του συνόλου ή μέρους των εκπαιδευτικών καθηκόντων που προσδιορίζονται στη δήλωση αναγνώρισης.

12.

Εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο κατέχει ισχύουσα δήλωση αναγνώρισης δύναται ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί να επεκταθεί το πεδίο εκπαιδευτικών καθηκόντων του. Θα πρέπει να εκδίδεται τροποποιημένη δήλωση αναγνώρισης με βάση τα κατάλληλα συμπληρωματικά έγγραφα που παρέχει ο αιτών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη η ημερομηνία λήξης της τροποποιημένης δήλωσης αναγνώρισης.

13.

Όταν δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις για ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά καθήκοντα που καθορίζονται στη δήλωση αναγνώρισης, το αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο θα πρέπει να παύσει αμέσως να παρέχει την εκπαίδευση που αφορά τα εν λόγω καθήκοντα και να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή που εξέδωσε τη δήλωση αναγνώρισης. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αξιολογήσει τις πληροφορίες και να εκδώσει τροποποιημένη δήλωση αναγνώρισης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη η ημερομηνία λήξης της δήλωσης αναγνώρισης.

14.

Η δήλωση αναγνώρισης θα πρέπει να ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως του εκπαιδευτικού κέντρου και να εκδίδεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική δήλωση αναγνώρισης. Η αρμόδια αρχή δύναται να θεσπίζει απλουστευμένη διαδικασία όταν παραμένουν αμετάβλητες οι προϋποθέσεις αναγνώρισης. Θα πρέπει να υποβάλλονται οι καταγραφές των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης που εκτελέστηκαν κατά τα δύο παρελθόντα έτη. Σε περίπτωση που η παρελθούσα περίοδος ισχύος έχει συντομευθεί σε λιγότερο από δύο έτη, σύμφωνα με το σημείο 11, θα πρέπει να υποβληθούν οι καταγραφές ολόκληρης της περιόδου.

Μητρώο εκπαιδευτικών κέντρων

15.

Στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, κάθε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο θα πρέπει να αναγνωρίζεται με μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης. Ο αριθμός ταυτοποίησης θα πρέπει να βασίζεται σε εθνικές διατάξεις, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συντομογραφία της ονομασίας του κράτους μέλους το οποίο έχει χορηγήσει την αναγνώριση στο εκπαιδευτικό κέντρο.

16.

Το μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ονομασία και τη διεύθυνση του αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού κέντρου·

β)

τα καθήκοντα εκπαίδευσης για τα οποία το εκπαιδευτικό κέντρο έχει αναγνωριστεί να παρέχει μαθήματα κατάρτισης, με αναφορά των σχετικών παραρτημάτων της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

γ)

τον αριθμό ταυτοποίησης·

δ)

την ημερομηνία λήξης της δήλωσης αναγνώρισης·

ε)

τα στοιχεία επικοινωνίας.

17.

Προκειμένου να τηρείται ενήμερο το μητρώο, τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα θα πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει τη δήλωση αναγνώρισης για κάθε αλλαγή των δεδομένων που δημοσιεύονται στο μητρώο. Με εθνικές διατάξεις είναι δυνατόν να απαιτείται να καταχωρίζονται στο μητρώο πρόσθετα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με αλλαγές αυτών των δεδομένων.

Αναστολή και ανάκληση της αναγνώρισης

18.

Όταν στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριοτήτων αξιολόγησης ή εποπτείας από την αρμόδια αρχή το κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 ή 29 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, προκύψουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εκπαιδευτικό κέντρο δεν πληροί τις απαιτήσεις για αναγνώριση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ανακαλέσει ή να αναστείλει τη σχετική δήλωση αναγνώρισης.

19.

Εάν αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι εκπαιδευτικό κέντρο αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δεν πληροί τις υποχρεώσεις της οδηγίας 2007/59/ΕΚ και της απόφασης 765/2011/ΕΕ, θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους που έχει εκδώσει τη δήλωση αναγνώρισης. Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε τη δήλωση αναγνώρισης θα πρέπει να ελέγξει τις εν λόγω πληροφορίες εντός τεσσάρων εβδομάδων και να ενημερώσει σχετικά την αιτούσα αρμόδια αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων και των αποφάσεών της.

20.

Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι το εκπαιδευτικό κέντρο δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για αναγνώριση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ανακαλέσει ή να αναστείλει τη δήλωση αναγνώρισης.

Διαδικασία προσφυγής

21.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει αμέσως και εγγράφως να κοινοποιεί στο εκπαιδευτικό κέντρο τους λόγους για τις αποφάσεις της.

22.

Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνει με σαφήνεια το εκπαιδευτικό κέντρο όσον αφορά τις απαιτήσεις που δεν πληρούνται πλέον. Η αρμόδια αρχή δύναται, προτού αρχίσει να ισχύει η αναστολή ή η ανάκληση, να προβλέπει προθεσμία προειδοποίησης εντός της οποίας το εκπαιδευτικό κέντρο να μπορέσει να προσαρμόσει τις πρακτικές του προκειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις για την αναγνώριση. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνει το εκπαιδευτικό κέντρο σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία προσφυγής που παρέχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό κέντρο να ζητεί επανεξέταση της απόφασης.

23.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι έχει προβλεφθεί η διοικητική διαδικασία προσφυγής που παρέχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό κέντρο να ζητεί επανεξέταση επίμαχων αποφάσεων.

Εκπαιδευτικά κέντρα που παρέχουν γλωσσική εκπαίδευση

24.

Όσον αφορά την εκπαίδευση για την απόκτηση γενικής γλωσσομάθειας, κάθε κράτος μέλος δύναται να αναγνωρίζει αιτούντα ως εκπαιδευτικό κέντρο με βάση πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την επάρκεια του αιτούντος να παρέχει γενική γλωσσική εκπαίδευση. Η εν λόγω επάρκεια θα πρέπει να πληροί τις αρχές και τη μεθοδολογία του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Γλωσσομάθεια» που καθορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης (3). Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις για να εξειδικεύουν τη χρήση της εν λόγω δυνατότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά την πιστοποίηση όλων των κέντρων γλωσσικής εκπαίδευσης.

25.

Όσον αφορά την εκπαίδευση σε ειδικά θέματα επικοινωνίας και ορολογίας που αφορούν τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και των διαδικασιών ασφαλείας, θα πρέπει να απαιτείται αναγνώριση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύστασης. Κάθε αίτηση για αναγνώριση εκπαιδευτικού κέντρου που παρέχει εκπαίδευση σε ειδικά θέματα επικοινωνίας και ορολογίας που αφορούν τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και των διαδικασιών ασφαλείας θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η υποδομή την οποία αφορά η επικοινωνία και η ορολογία.

Αίτηση για την αναγνώριση εξεταστή

26.

Ο αιτών αναγνώριση ως εξεταστής θα πρέπει να υποβάλει εγγράφως αίτηση στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

27.

Όταν αίτηση αφορά την αναγνώριση ως εξεταστή γνώσεων της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων της διαδρομής και των κανόνων λειτουργίας, υπεύθυνη για την αναγνώριση είναι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η υποδομή.

28.

Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης εξ ονόματος του αιτούντος από τον εργοδότη του.

29.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2007/59/ΕΚ και στην απόφαση 765/2011/ΕΕ.

30.

Στις αιτήσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται ο τομέας ή οι τομείς ικανοτήτων για τους οποίους ο αιτών υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης. Η αίτηση είναι δυνατόν να αφορά έναν ή περισσότερους τομείς ικανοτήτων. Οι τομείς ικανοτήτων θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση με την ακόλουθη διάρθρωση:

α)

γενικές επαγγελματικές γνώσεις σύμφωνα με το παράρτημα IV της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

β)

επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό, σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

γ)

επαγγελματικές γνώσεις σχετικά με τις υποδομές, σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

δ)

γλωσσικές γνώσεις σύμφωνα με το παράρτημα VI της οδηγίας 2007/59/ΕΚ (γενικές γλωσσικές γνώσεις ή/και ειδικές γνώσεις επικοινωνίας και ορολογίας που αφορούν τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τις διαδικασίες ασφάλειας).

Έκδοση δήλωσης αναγνώρισης εξεταστή

31.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αξιολογεί όλα τα έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών. Όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, θα πρέπει να εκδίδει δήλωση αναγνώρισης, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή όλων των αναγκαίων εγγράφων.

32.

Η δήλωση αναγνώρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ονομασία και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής·

β)

το όνομα ή τα ονόματα, τη διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησης του αιτούντος· ο τόπος γέννησης του αιτούντα επιτρέπεται να περιλαμβάνεται προαιρετικά στη δήλωση αναγνώρισης·

γ)

τον τομέα ή τους τομείς ικανοτήτων στους οποίους ο εξεταστής δικαιούται να διενεργεί εξετάσεις·

δ)

τις γλώσσες στις οποίες ο εξεταστής αναγνωρίζεται για να διενεργεί εξετάσεις·

ε)

τον αριθμό ταυτοποίησης του εξεταστή, που παρέχεται σύμφωνα με το σημείο 10 στοιχείο δ)·

στ)

την ημερομηνία λήξης της δήλωσης αναγνώρισης.

Διάρκεια ισχύος, τροποποίηση, ανανέωση της δήλωσης αναγνώρισης εξεταστή

33.

Η δήλωση αναγνώρισης εξεταστή θα πρέπει να ισχύει για πέντε έτη. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή δύναται να συντομεύει τη διάρκεια ισχύος του συνόλου ή μέρους των τομέων ικανοτήτων που προσδιορίζονται στη δήλωση αναγνώρισης.

34.

Ο κάτοχος ισχύουσας δήλωσης αναγνώρισης δύναται ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί τροποποίησή της με την προσθήκη τομέα ή τομέων ικανοτήτων. Θα πρέπει να εκδίδεται τροποποιημένη δήλωση αναγνώρισης με βάση τα κατάλληλα συμπληρωματικά έγγραφα που παρέχει ο αιτών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη η ημερομηνία λήξης της τροποποιημένης δήλωση αναγνώρισης.

35.

Σε περίπτωση που οι εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τροποποίηση της δήλωσης αναγνώρισης, επειδή δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις για έναν ή περισσότερους τομείς ικανοτήτων που καθορίζονται σε αυτήν, ο εξεταστής θα πρέπει να παύσει αμέσως να διενεργεί εξετάσεις στους εν λόγω τομείς και να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αξιολογήσει τις πληροφορίες και να εκδώσει τροποποιημένη δήλωση αναγνώρισης. Θα πρέπει να παραμένει αμετάβλητη η ημερομηνία λήξης της τροποποιημένης δήλωσης αναγνώρισης.

36.

Η δήλωση αναγνώρισης θα πρέπει να ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως του εξεταστή και να εκδίδεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική δήλωση αναγνώρισης. Η αρμόδια αρχή δύναται να θεσπίζει απλουστευμένη διαδικασία όταν παραμένουν αμετάβλητες οι προϋποθέσεις της προγενέστερης αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση, οι εξεταστές που αιτούνται ανανέωση θα πρέπει να υποβάλλουν καταγραφές των ικανοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας περιόδου ισχύος και των εξεταστικών δραστηριοτήτων τους κατά τα δύο παρελθόντα έτη. Σε περίπτωση που η παρελθούσα περίοδος ισχύος έχει συντομευθεί σε λιγότερο από δύο έτη, σύμφωνα με το σημείο 33, θα πρέπει να υποβληθούν, αντιστοίχως, οι καταγραφές ολόκληρης της περιόδου.

Μητρώο εξεταστών

37.

Στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, κάθε εξεταστής θα πρέπει να αναγνωρίζεται με μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης. Ο αριθμός ταυτοποίησης θα πρέπει να βασίζεται σε εθνικές διατάξεις, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συντομογραφία της ονομασίας του κράτους μέλους το οποίο έχει χορηγήσει την αναγνώριση στον εξεταστή.

38.

Το μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του αναγνωρισμένου εξεταστή·

β)

τον τομέα ή τους τομείς ικανοτήτων για τους οποίους ο εξεταστής έχει αναγνωριστεί για να διενεργεί εξετάσεις·

γ)

τις γλώσσες στις οποίες ο εξεταστής αναγνωρίζεται για να διενεργεί εξετάσεις·

δ)

τον αριθμό ταυτοποίησης του εξεταστή, που παρέχεται σύμφωνα με το σημείο 37·

ε)

όταν ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση εκ μέρους του εξεταστή σύμφωνα με το σημείο 28, το όνομα και τη διεύθυνση του εργοδότη (ειδάλλως, επιτρέπεται να περιλαμβάνεται προαιρετικά το όνομα και η διεύθυνση του εργοδότη του εξεταστή)·

στ)

την ημερομηνία λήξης της δήλωσης αναγνώρισης·

ζ)

τα στοιχεία επικοινωνίας.

39.

Προκειμένου να τηρείται ενήμερο το μητρώο, ο αναγνωρισμένος εξεταστής ή ο εργοδότης του θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει τη δήλωση αναγνώρισης για κάθε αλλαγή των δεδομένων που δημοσιεύονται στο μητρώο. Με εθνικές διατάξεις είναι δυνατόν να απαιτείται να καταχωρίζονται στο μητρώο πρόσθετα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με αλλαγές αυτών των δεδομένων.

40.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 38 στοιχεία α), β) και γ) θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Τα λοιπά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σημείο 38 θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αναστολή και ανάκληση της αναγνώρισης

41.

Όταν στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριοτήτων αξιολόγησης ή εποπτείας από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 ή 29 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, προκύψουν αποδεικτικά στοιχεία ότι εξεταστής δεν πληροί τις απαιτήσεις για αναγνώριση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ανακαλέσει ή να αναστείλει τη σχετική δήλωση αναγνώρισης.

42.

Εάν αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι εξεταστής αναγνωρισμένος από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δεν πληροί μία ή περισσότερες απαιτήσεις της οδηγίας 2007/59/ΕΚ και της απόφασης 765/2011, θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έχει εκδώσει τη δήλωση αναγνώρισης και να της ζητήσει να διενεργήσει τους κατάλληλους ελέγχους.

43.

Εάν η αρμόδια αρχή αυτού του δεύτερου κράτους μέλους διαπιστώσει ότι εξεταστής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ανακαλέσει ή να αναστείλει τη δήλωση αναγνώρισης, να ενημερώσει αμέσως και εγγράφως τον εξεταστή για τους λόγους της απόφασής της και να κοινοποιήσει την απόφασή της στην αρμόδια αρχή που την ενημέρωσε ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις.

Διαδικασία προσφυγής

44.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει αμέσως και εγγράφως να κοινοποιεί στον εξεταστή τους λόγους για τις αποφάσεις της.

45.

Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνει με σαφήνεια τον εξεταστή όσον αφορά τις απαιτήσεις που δεν πληρούνται πλέον. Η αρμόδια αρχή δύναται, προτού αρχίσει να ισχύει η αναστολή ή η ανάκληση, να προβλέπει προθεσμία προειδοποίησης εντός της οποίας ο εξεταστής να μπορέσει να προσαρμόσει τις πρακτικές του προκειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις για την αναγνώριση.

46.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι έχει προβλεφθεί η διοικητική διαδικασία προσφυγής που παρέχει τη δυνατότητα στους αιτούντες ή εξεταστές να ζητούν επανεξέταση επίμαχων αποφάσεων.

Εξεταστές που αξιολογούν τη γλωσσική επάρκεια

47.

Όσον αφορά την εξέταση της γενικής γλωσσομάθειας και την αναγνώριση αιτούντα ως εξεταστή, κάθε κράτος μέλος δύναται να αναγνωρίζει αιτούντα με βάση πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική στον κλάδο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να επιβεβαιώνει την επάρκεια του αιτούντος να διενεργεί εξετάσεις σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Γλωσσομάθεια» που καθορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις για να εξειδικεύουν τη χρήση της εν λόγω δυνατότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας των εξεταστών.

48.

Όσον αφορά την εξέταση ικανοτήτων σε ειδικά θέματα επικοινωνίας και ορολογίας για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και των διαδικασιών ασφαλείας, θα πρέπει να απαιτείται αναγνώριση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύστασης. Κάθε αίτηση για αναγνώριση εξεταστή για τον σκοπό της διενέργειας εξετάσεων σε ειδικά θέματα επικοινωνίας και ορολογίας που αφορούν τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και των διαδικασιών ασφαλείας θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η υποδομή την οποία αφορά η επικοινωνία και η ορολογία.

Αναγνώριση εξεταστικών κέντρων

49.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να απαιτούν την αναγνώριση των εξεταστικών κέντρων με βάση γραπτή αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

50.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει δήλωση αναγνώρισης του εξεταστικού κέντρου σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις και διαδικασίες και με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αμεροληψίας. Για την αναγνώριση των εξεταστικών κέντρων θα πρέπει να εφαρμόζονται τα σημεία 26 έως 48.

51.

Η αρμόδια αρχή θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αναθέτει στα εν λόγω εξεταστικά κέντρα την αναγνώριση των δικών τους εξεταστών υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 53.

52.

Για τους σκοπούς του σημείου 54, το εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να τηρεί επικαιροποιημένο μητρώο όλων των εξεταστών που έχει αναγνωρίσει. Το μητρώο θα πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 38.

53.

Το εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση των εξεταστών του και για να διασφαλίζει ότι οι εξεταστές του έχουν τις ικανότητες που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ και την απόφαση 765/2011/ΕΕ.

54.

Θα πρέπει να επιτρέπεται στους εξεταστές να διενεργούν εξετάσεις μόνο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εξεταστικού κέντρου στο οποίο ανήκουν.

55.

Οι πληροφορίες σχετικά με αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στο κοινό, στο μητρώο που προβλέπεται στο σημείο 38, χωρίς να παρέχονται πληροφορίες για τους εξεταστές που ανήκουν στο εκάστοτε εξεταστικό κέντρο. Αντί για τον αριθμό ταυτοποίησης που αναφέρεται στο σημείο 37 θα πρέπει να εμφανίζεται η ονομασία του εξεταστικού κέντρου.

56.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει αμέσως και εγγράφως να κοινοποιεί στο εξεταστικό κέντρο τους λόγους για τις αποφάσεις της.

57.

Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνει με σαφήνεια το εξεταστικό κέντρο όσον αφορά τις απαιτήσεις που δεν πληρούνται πλέον. Η αρμόδια αρχή δύναται, προτού αρχίσει να ισχύει η αναστολή ή η ανάκληση, να προβλέπει προθεσμία προειδοποίησης εντός της οποίας το εξεταστικό κέντρο να μπορέσει να προσαρμόσει τις πρακτικές του προκειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις για την αναγνώριση.

58.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι έχει προβλεφθεί η διοικητική διαδικασία προσφυγής που παρέχει τη δυνατότητα στους αιτούντες ή στα εξεταστικά κέντρα να ζητούν επανεξέταση επίμαχων αποφάσεων.

Διαφανείς κανόνες αξιολόγησης

59.

Οι βασικές αρχές αξιολόγησης και βαθμολόγησης και το είδος των αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα πριν από τις εξετάσεις.

60.

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους μηχανοδηγούς ή τους υποψήφιους μηχανοδηγούς να έχουν πρόσβαση στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και να ζητούν επανεξέταση σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής γνώμης σχετικά με τις εξετάσεις στις οποίες συμμετείχαν.

Ποιοτικοί έλεγχοι και εποπτεία από την αρμόδια αρχή

61.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων εποπτείας σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 ή 29 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί:

α)

πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση των εξετάσεων·

β)

την καθιέρωση διαδικασίας υποβολής εκθέσεων βάσει της οποίας να απαιτείται η υποβολή ορισμένων πληροφοριών σε τακτική βάση ή όταν ζητηθούν·

γ)

την παρουσία εκπροσώπων της αρμόδιας αρχής στις εξετάσεις.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 51.

(2)  Βλέπε σελίδα 36 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 (Έκδοση στην αγγλική γλώσσα από τον εκδοτικό οίκο Cambridge University Press — ISBN 0-521-00531-0). Διατίθεται επίσης στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf.


Top