EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0680

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011 , σχετικά με τον καθορισμό, για το 2011, δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου

OJ L 185, 15.7.2011, p. 62–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/680/oj

15.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 185/62


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 680/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό, για το 2011, δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 51 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 69 παράγραφος 3, το άρθρο 87 παράγραφος 3, το άρθρο 123 παράγραφος 1, το άρθρο 128 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 128 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 131 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 2011 το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, το οποίο προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, πρέπει να καθοριστούν, για το 2011, τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για καθεμία από τις ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 52, 53 και 54 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Για τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση κατά το 2011 της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, πρέπει να καθοριστούν για το 2011 τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια που ισχύουν για τις άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες εξαιρούνται από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

(3)

Για τα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση κατά το 2011 των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 69 παράγραφος 1 ή το άρθρο 131 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, πρέπει να καθοριστούν για το 2011 τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για την ειδική στήριξη που αναφέρεται στο κεφάλαιο 5 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(4)

Το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 περιορίζει τους πόρους που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για κάθε συνδεδεμένο μέτρο, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii) και iv) και στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) σε 3,5 % των εθνικών ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 40 του ιδίου κανονισμού. Για λόγους σαφήνειας η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει το ανώτατο όριο που προκύπτει από τα ποσά, τα οποία κοινοποίησαν τα κράτη μέλη για τα σχετικά μέτρα.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τα ποσά που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού έχουν καθοριστεί στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (2). Για λόγους σαφήνειας η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει τα ποσά που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη και τα οποία τα κράτη μέλη προτίθενται να χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(6)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το 2011, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση τα ανώτατων ορίων για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 52, 53, 54, 68 και 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 από τα ανώτατα όρια του παραρτήματος VIII του ίδιου κανονισμού. Το προς αφαίρεση ποσό από το εν λόγω παράρτημα VIII με σκοπό τη χρηματοδότηση της ειδικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού για την ειδική στήριξη που κοινοποιήθηκε από τα κράτη μέλη και των ποσών που κοινοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της ειδικής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του ίδιου κανονισμού. Όταν κράτος μέλος που εφαρμόζει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης αποφασίζει να χορηγήσει τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το κοινοποιούμενο στην Επιτροπή ποσό πρέπει να συμπεριληφθεί στο ανώτατο όριο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, εφόσον η στήριξη παρέχεται με τη μορφή αύξησης της μοναδιαίας αξίας και/ή του αριθμού των δικαιωμάτων ενίσχυσης του γεωργού.

(7)

Πρέπει να καθοριστεί η ετήσια συνολική χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το 2011 το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το οποίο προβλέπεται στον τίτλο V κεφάλαιο 2 του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Για λόγους σαφήνειας είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν τα μέγιστα ποσά που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης για τη χορήγηση χωριστής ενίσχυσης για τη ζάχαρη το 2011, δυνάμει του άρθρου 126 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα οποία προκύπτουν από την κοινοποίησή τους.

(9)

Για λόγους σαφήνειας είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν τα μέγιστα ποσά που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης για τη χορήγηση χωριστής ενίσχυσης για τα οπωροκηπευτικά το 2011, δυνάμει του άρθρου 127 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα οποία προκύπτουν από την κοινοποίησή τους.

(10)

Όσον αφορά τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, πρέπει να δημοσιευθούν τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια που ισχύουν για το 2011 όσον αφορά τη μεταβατική ενίσχυση για τα οπωροκηπευτικά το 2011, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα οποία προκύπτουν από την κοινοποίησή τους.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2011, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2011, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2011, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 69 παράγραφος 3 και στο άρθρο 131 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2011, που προβλέπονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii) και iv) και στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

5.   Τα ποσά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για την κάλυψη της ειδικής στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού περιλαμβάνονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

6.   Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2011 για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπονται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

7.   Η ετήσια συνολική χρηματοδότηση για το 2011, που προβλέπεται στο άρθρο 123 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

8.   Τα μέγιστα ποσά που τίθενται στη διάθεση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας για τη χορήγηση της χωριστής ενίσχυσης για τη ζάχαρη το 2011, όπως αναφέρεται στο άρθρο 126 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

9.   Τα μέγιστα ποσά που τίθενται στη διάθεση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, και της Σλοβακίας για τη χορήγηση της χωριστής ενίσχυσης για τα οπωροκηπευτικά το 2011, όπως αναφέρεται στο άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνονται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού.

10.   Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2011, που προβλέπονται στο άρθρο 128 παράγραφοι 1 και 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιλαμβάνονται στο παράρτημα X του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δημοσιονομικά ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 52, 53 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

 

BE

DK

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Πριμοδότηση για αιγοπρόβατα

 

855

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Συμπληρωματική πριμοδότηση για αιγοπρόβατα

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες

77 565

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Πρόσθετη πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες

19 389

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Ειδική πριμοδότηση για το βόειο κρέας

 

33 085

 

 

 

 

 

10 077

 

37 446

Πριμοδότηση σφαγής, ενήλικα ζώα

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Πριμοδότηση σφαγής, μόσχοι

6 384

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Ντομάτες - Άρθρο 54 παράγραφος 1

 

 

 

4 017

 

 

16 667

 

 

 

Οπωροκηπευτικά εκτός από ντομάτες - άρθρο 54 παράγραφος 2

 

 

 

33 025

850

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δημοσιονομικά ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

 

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Φινλανδία

Ενίσχυση στον τομέα των σπόρων για σπορά

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δημοσιονομικά ανώτατα όρια για την ειδική στήριξη που προβλέπονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

 

Βέλγιο

6 389

Βουλγαρία

19 326

Τσεχική Δημοκρατία

31 826

Δανία

15 800

Γερμανία

2 000

Εσθονία

1 253

Ιρλανδία

25 000

Ελλάδα

108 000

Ισπανία

247 865

Γαλλία

456 600

Ιταλία

316 950

Λεττονία

5 130

Λιθουανία

9 503

Ουγγαρία

77 290

Κάτω Χώρες

21 965

Αυστρία

11 900

Πολωνία

40 800

Πορτογαλία

32 411

Ρουμανία

25 545

Σλοβενία

11 699

Σλοβακία

11 000

Φινλανδία

47 555

Σουηδία

3 434

Ηνωμένο Βασίλειο

29 800

Σημείωση:

Ποσά που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη για τη χορήγηση της στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και έχουν περιληφθεί στα ανώτατα όρια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

Ελλάδα: 30 000 χιλιάδες ευρώ

Σλοβενία 4 800 χιλιάδες ευρώ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δημοσιονομικά ανώτατα όρια για τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii) και iv) και στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

 

Βέλγιο

6 389

Βουλγαρία

19 326

Τσεχική Δημοκρατία

31 826

Δανία

4 300

Γερμανία

2 000

Εσθονία

1 253

Ιρλανδία

25 000

Ελλάδα

78 000

Ισπανία

178 265

Γαλλία

272 600

Ιταλία

147 950

Λεττονία

5 130

Λιθουανία

9 503

Ουγγαρία

46 164

Κάτω Χώρες

14 000

Αυστρία

11 900

Πολωνία

40 800

Πορτογαλία

19 510

Ρουμανία

25 545

Σλοβενία

6 899

Σλοβακία

11 000

Φινλανδία

47 555

Σουηδία

3 434

Ηνωμένο Βασίλειο

29 800


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ποσά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για την κάλυψη της ειδικής στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

 

Βέλγιο

6 389

Δανία

15 800

Ιρλανδία

23 900

Ελλάδα

70 000

Ισπανία

144 200

Γαλλία

74 000

Ιταλία

144 900

Κάτω Χώρες

21 965

Αυστρία

11 900

Πορτογαλία

21 700

Σλοβενία

4 800

Φινλανδία

4 762


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

 

Βέλγιο

508 479

Δανία

997 381

Γερμανία

5 769 994

Ιρλανδία

1 339 421

Ελλάδα

2 223 798

Ισπανία

4 676 132

Γαλλία

7 477 752

Ιταλία

4 048 143

Λουξεμβούργο

37 679

Μάλτα

4 726

Κάτω Χώρες

852 443

Αυστρία

676 748

Πορτογαλία

435 505

Σλοβενία

105 247

Φινλανδία

521 080

Σουηδία

724 349

Ηνωμένο Βασίλειο

3 946 682


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ετήσια συνολική χρηματοδότηση για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

 

Βουλγαρία

400 035

Τσεχική Δημοκρατία

667 365

Εσθονία

80 656

Κύπρος

40 902

Λεττονία

111 260

Λιθουανία

289 729

Ουγγαρία

958 593

Πολωνία

2 280 455

Ρουμανία

877 278

Σλοβακία

292 357


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μέγιστα ποσά που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών για τη χορήγηση χωριστής ενίσχυσης για τη ζάχαρη που προβλέπεται στο άρθρο 126 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

 

Τσεχική Δημοκρατία

44 245

Λεττονία

3 308

Λιθουανία

10 260

Ουγγαρία

41 010

Πολωνία

159 392

Ρουμανία

5 051

Σλοβακία

19 289


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Μέγιστα ποσά που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών για τη χορήγηση χωριστής ενίσχυσης για τα οπωροκηπευτικά η οποία αναφέρεται στο άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

 

Τσεχική Δημοκρατία

414

Ουγγαρία

4 756

Πολωνία

6 715

Σλοβακία

690


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Δημοσιονομικά ανώτατα όρια για τις μεταβατικές ενισχύσεις για τα οπωροκηπευτικά που προβλέπονται στο άρθρο 128 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

Ημερολογιακό έτος 2011

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

Κύπρος

Ρουμανία

Σλοβακία

Ντομάτες — Άρθρο 128 παράγραφος 1

 

869

335

Οπωροκηπευτικά εκτός από ντομάτες — άρθρο 128 παράγραφος 2

3 359

 

 


Top