EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0265

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 265/2011 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2011 , για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος

ΕΕ L 71 της 18.3.2011, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2011; καταργήθηκε από 32011R0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/265/oj

18.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 71/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 265/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Μαρτίου 2011

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 164 παράγραφος 2 και το άρθρο 170, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΧV του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού στην παγκόσμια αγορά και των τιμών των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς βοείου κρέατος, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 162, 163, 164, 167, 168 και 170 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 164 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, είναι δυνατή η διαφοροποίηση των επιστροφών ανάλογα με τον τόπο προορισμού, ιδίως εάν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών ή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης το καθιστούν αναγκαίο.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ένωση και φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2). Τα προϊόντα αυτά πρέπει επίσης να πληρούν τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4).

(5)

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως των όρων χορηγήσεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα βόεια κρέατα χωρίς κόκκαλα (5), προβλέπει μείωση της ειδικής επιστροφής εάν η ποσότητα που πρόκειται να εξαχθεί είναι μικρότερη από το 95 % της συνολικής ποσότητας κατά βάρος των τεμαχίων που προέρχονται από την αφαίρεση των οστών αλλά όχι μικρότερη του 85 % αυτής.

(6)

Οι επιστροφές που ισχύουν σήμερα έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1206/2010 της Επιτροπής (6). Επειδή πρέπει να καθοριστούν νέες επιστροφές, θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθεί ο κανονισμός αυτός.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα προϊόντα για τα οποία χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή σύμφωνα με άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 βάσει των όρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και τα σχετικά ποσά παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να πληρούν τους σχετικούς όρους των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και ειδικότερα, να έχουν παρασκευαστεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και να πληρούν τους όρους σήμανσης καταλληλότητας που ορίζονται στο παράρτημα I τμήμα Ι κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Άρθρο 2

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 το ύψος της επιστροφής για τα προϊόντα του κωδικού 0201 30 00 9100 μειώνεται κατά 3,5 ευρώ/100 kg.

Άρθρο 3

Καταργείται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1206/2010.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Μαρτίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(5)  ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21.

(6)  ΕΕ L 333 της 17.12.2010, σ. 49.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος που εφαρμόζονται από τις 18 Μαρτίου 2011

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg ζώντος βάρους

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

18,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

24,4

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

24,4

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

18,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

30,5

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

18,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

3,3

CA (5)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

11,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

42,4

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

24,9

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg καθαρού βάρους

25,4

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

15,0

EG

EUR/100 kg καθαρού βάρους

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

8,1

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

8,1

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

8,1

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

8,1

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

3,3

CA (5)

EUR/100 kg καθαρού βάρους

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg καθαρού βάρους

11,3

B03

EUR/100 kg καθαρού βάρους

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg καθαρού βάρους

10,3

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

B00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, εφοδιασμός και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή εκτός της Ένωσης).

B02

:

B04 και προορισμός EG.

B03

:

Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κοσόβου (), Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ανεφοδιασμός σκαφών [προορισμοί που εμφαίνονται στα άρθρα 33 και 42 και, εφόσον ενδείκνυται, στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1)].

B04

:

Τουρκία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Μυανμάρ (Βιρμανία), Ταϋλάνδη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Σουδάν, Μαυριτανία, Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, Τσαντ, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Γκάμπια, Γουϊνέα Μπισσάου, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τόγκο, Μπενίν, Νιγηρία, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ισημερινή Γουϊνέα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Γκαμπόν, Κονγκό, Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία), Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγία Ελένη και κτήσεις, Αγκόλα, Αιθιοπία, Ερυθραία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες και κτήσεις, Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Μοζαμβίκη, Μαυρίκιος, Κομόρες, Μαγιότ, Ζάμπια, Μαλάουι, Νότιος Αφρική, Λεσόθο.


(1)  Όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.

(2)  Η υπαγωγή σε αυτή τη διάκριση υπόκειται στην προσκόμιση της βεβαίωσης που εμφαίνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 433/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 21.4.2007, σ. 3).

(3)  Η επιστροφή χορηγείται υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς τους όρους που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1359/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 21), και, κατά περίπτωση, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 της Επιτροπής (EE L 329 της 25.11.2006, σ. 7).

(4)  Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1643/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 8.11.2006, σ. 7).

(5)  Εξαγωγές πραγματοποιούμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1041/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 281 της 24.10.2008, σ. 3).

(6)  Η χορήγηση της επιστροφής υπόκειται στην τήρηση των όρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 325 της 24.11.2006, σ. 12).

(7)  Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουμένου του λίπους, προσδιορίζεται με τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39).

Ο όρος «μέση περιεκτικότητα» αναφέρεται στην ποσότητα του δείγματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 4.5.2002, σ. 6). Διενεργείται δειγματοληψία από το τμήμα της σχετικής παρτίδας που παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου.


Top