EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0606

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2010 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2010 , με τον οποίο εγκρίνεται απλουστευμένο εργαλείο που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με χαμηλά επίπεδα εκπομπών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 175, 10.7.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 237 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/606/oj

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 606/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2010

με τον οποίο εγκρίνεται απλουστευμένο εργαλείο που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με χαμηλά επίπεδα εκπομπών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πλήρης, συνεπής, διαφανής και επακριβής παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους οφείλει από την 1η Ιανουαρίου 2010 να παρακολουθεί και να υποβάλλει έκθεση, για κάθε ημερολογιακό έτος, σχετικά με την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται κατά τις πτήσεις που εκμεταλλεύεται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/589/ΕΚ.

(3)

Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους οφείλει να καταρτίζει και να υποβάλλει στο εντεταλμένο κράτος μέλος σχέδιο παρακολούθησης, στο οποίο να καθορίζονται τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών του και οι αρμόδιες αρχές του εντεταλμένου κράτους μέλους πρέπει να εγκρίνουν τα εν λόγω σχέδια παρακολούθησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/589/ΕΚ.

(4)

Ο διοικητικός φόρτος για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν περιορισμένο αριθμό πτήσεων ανά έτος ή με χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μειώνεται σύμφωνα με το παράρτημα XIV μέρος 4 της απόφασης 2007/589/ΕΚ, όπου προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία για την εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων των αεροσκαφών που εκμεταλλεύονται, με τη χρήση των εργαλείων που εφαρμόζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ή άλλος συναφής οργανισμός, τα οποία καθιστούν δυνατή την επεξεργασία όλων των σχετικών πληροφοριών αεροπορικής κίνησης όπως αυτές που διαθέτει ο Eurocontrol. Τα εφαρμοζόμενα εργαλεία χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον εγκριθούν από την Επιτροπή.

(5)

Ο Eurocontrol έχει εκπονήσει και τεκμηριώσει απλουστευμένο εργαλείο εκτίμησης της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για συγκεκριμένες πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί το πραγματικό μήκος διαδρομής κάθε πτήσης, με βάση τις πληρέστερες τρέχουσες διαθέσιμες πληροφορίες αεροπορικής κίνησης και επιχειρησιακές πληροφορίες, και καλύπτει την κατανάλωση καυσίμου σε όλες τις φάσεις κάθε πτήσης – κατά την παραμονή στην πύλη επιβίβασης, την τροχοδρόμηση, την προσγείωση, την απογείωση και την πλεύση – καθώς και κατά τις φάσεις διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Το εργαλείο χρησιμοποιεί στατιστικά αξιόπιστους συντελεστές κατανάλωσης καυσίμων για τους σημαντικότερους τύπους αεροσκαφών, καθώς και γενικότερη προσέγγιση για άλλους τύπους αεροσκαφών, για τους οποίους καθορίζει συντελεστές κατανάλωσης καυσίμων συναρτήσει της μέγιστης μάζας απογείωσης του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα αποδεκτά επίπεδα αβεβαιότητας.

(6)

Το εργαλείο αυτό πληροί τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/589/ΕΚ όσον αφορά την υιοθέτηση προσέγγισης που να βασίζεται σε συγκεκριμένες πτήσεις, στο πραγματικό μήκος διαδρομής και σε στατιστικά ορθούς συσχετισμούς κατανάλωσης καυσίμων. Επομένως, είναι σκόπιμο το εργαλείο αυτό να είναι διαθέσιμο και να εγκριθεί προς χρήση από τους οικείους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τις οικείες υποχρεώσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων με λιγότερο διοικητικό φόρτο.

(7)

Φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ενδέχεται, για λόγους που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, να μην είναι σε θέση να παρακολουθεί την πραγματική κατανάλωση καυσίμων σε συγκεκριμένη πτήση. Υπό τις συνθήκες αυτές και ελλείψει άλλων τρόπων για τον προσδιορισμό της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου, κρίνεται σκόπιμο το εργαλείο εκτίμησης της κατανάλωσης καυσίμου από τους αερομεταφορείς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών να διατίθεται προς χρήση και από άλλους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου σε συγκεκριμένες κατηγορίες πτήσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου.

(8)

Δυνάμει του παραρτήματος XIV μέρος 6 της απόφασης 2007/589/ΕΚ, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ο οποίος χρησιμοποιεί εργαλείο εκτίμησης της κατανάλωσης καυσίμου οφείλει να περιλαμβάνει στο σχέδιο παρακολούθησης που διαβιβάζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για αερομεταφορείς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, καθώς και επιβεβαίωση και περιγραφή του εργαλείου που χρησιμοποιεί.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εργαλείο για την εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμου που εκπόνησε και προσφέρει προς χρήση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) (3) εγκρίνεται για να χρησιμοποιείται από:

1.

τους αερομεταφορείς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που υπέχουν βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και του παραρτήματος XIV μέρος 4 της απόφασης 2007/589/ΕΚ·

2.

όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με το παράρτημα XIV μέρος 5 της απόφασης 2007/589/ΕΚ προκειμένου να εκτιμούν την κατανάλωση καυσίμου στις συγκεκριμένες κατηγορίες πτήσεων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όταν δεν υπάρχουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των εκπομπών εξαιτίας συνθηκών μη καταλογιζόμενων στον αερομεταφορέα και δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν με άλλη μέθοδο που καθορίζεται στο σχέδιο παρακολούθησης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 229 της 31.8.2007, σ. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


Top