EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0605

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ης Ιουλίου 2010 , σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 175, 10.7.2010, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 458 - 481

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; καταργήθηκε από 32020R0692 . Latest consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/oj

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 605/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ης Ιουλίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και είσοδο προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως το άρθρο 8 εισαγωγική φράση, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 12,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3), και ιδίως το άρθρο 9,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1, το άρθρο 14 παράγραφος 4 και το άρθρο 16,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (5) και ιδίως το άρθρο 48 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (6) προβλέπει τη σύνταξη καταλόγου τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα· προβλέπει επίσης ότι πρέπει να συνοδεύονται τα προϊόντα αυτά από υγειονομικό πιστοποιητικό, να συμμορφώνονται προς ορισμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων θερμικής επεξεργασίας, και να παρέχονται εγγυήσεις.

(2)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εγκρίθηκε η απόφαση 2004/438/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Κοινότητα θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, προϊόντων με βάση το γάλα και νωπού γάλακτος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (7).

(3)

Από την ημερομηνία έγκρισης της εν λόγω απόφασης, καθιερώθηκαν ορισμένες νέες απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, οι οποίες αποτελούν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα αυτό και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η οδηγία 92/46/EOK καταργήθηκε με την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (8).

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (9) καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές γενικά και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών ειδικότερα, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(5)

Η οδηγία 2002/99/ΕΚ καθορίζει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων ζωικής προέλευσης και παραγώγων τους τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Προβλέπει ότι τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνον εάν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής των εν λόγω προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εάν παρέχονται γι’ αυτά ισοδύναμες εγγυήσεις υγείας των ζώων.

(6)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 καθορίζονται οι γενικοί κανόνες υγιεινής των τροφίμων, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, καθώς και σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 καθορίζει ειδικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες παράγουν νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να συμμορφώνονται προς τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ αυτού.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 καθορίζει ειδικούς κανόνες για την οργάνωση επισήμων ελέγχων για προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (10) καθορίζει τα μικροβιολογικά κριτήρια όσον αφορά ορισμένους μικροοργανισμούς και τους κανόνες εφαρμογής προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων κατά την εφαρμογή των γενικών και ειδικών απαιτήσεων υγιεινής που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα πληρούν τα σχετικά μικροβιολογικά κριτήρια που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(10)

Όπως προβλέπεται στην οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου το νωπό γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα μπορούν να προέρχονται μόνον από αγελάδες, προβατίνες, αίγες ή βουβαλίδες. Εντούτοις, οι ορισμοί του νωπού γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που παρέχονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 επεκτείνουν το πεδίο των κοινοτικών κανόνων υγιεινής του γάλακτος σε όλα τα είδη θηλαστικών και σύμφωνα με τον κανονισμό ως νωπό γάλα ορίζεται το γάλα το οποίο παράγεται από την έκκριση του μαστού εκτρεφόμενων ζώων και το οποίο δεν έχει θερμανθεί σε θερμοκρασία άνω των 40 °C ούτε έχει υποστεί οιαδήποτε επεξεργασία που έχει ανάλογη επίδραση. Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά προϊόντα ορίζονται ως μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από την μεταποίηση νωπού γάλακτος ή από την περαιτέρω μεταποίηση τέτοιων μεταποιημένων προϊόντων.

(11)

Λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004, 853/2004 και 854/2004 και των πράξεων εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν οι κοινοτικές προϋποθέσεις δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων και οι απαιτήσεις πιστοποίησης για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση.

(12)

Για λόγους συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας, ο παρών κανονισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και των κανόνων εφαρμογής του που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (12) και στην οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους (13).

(13)

Η οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων (14) καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την έκδοση των πιστοποιητικών που απαιτούνται από την κτηνιατρική νομοθεσία για να αποφεύγεται η παραπλανητική ή η ψευδής πιστοποίηση. Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές των εξαγουσών τρίτων χωρών φροντίζουν ώστε να ικανοποιούνται απαιτήσεις πιστοποίησης τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

(14)

Επιπλέον, η οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (15), προβλέπει ένα μηχανογραφημένο σύστημα συνδέσεως μεταξύ των κτηνιατρικών αρχών, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μορφή όλων των υποδειγμάτων πιστοποιητικών υγείας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει τη συμβατότητά τους με την πιθανή ηλεκτρονική πιστοποίηση στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (TRACES) που προβλέπεται στην οδηγία 90/425/EOK. Αντίστοιχα, οι κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το TRACES.

(15)

Η οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (16) προβλέπει κανόνες σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους προϊόντων ζωικής προέλευσης που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες προς εισαγωγή ή διαμετακόμιση, καθώς και ορισμένες απαιτήσεις πιστοποίησης. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(16)

Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές προϋποθέσεις για τη διαμετακόμιση διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποστολών προς και από τη Ρωσία λόγω της γεωγραφικής θέσης του Καλίνινγκραντ η οποία αφορά μόνον τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

(17)

Για λόγους σαφήνειας της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση 2004/438/ΕΚ της Επιτροπής πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με τον παρόντα κανονισμό.

(18)

Για να αποφευχθεί η διαταραχή του εμπορίου, η χρήση κτηνιατρικών πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με την απόφαση 2004/438/ΕΚ πρέπει να επιτραπεί κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός προβλέπει:

α)

τις προϋποθέσεις δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων·

β)

τον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος τέτοιων αποστολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 2

Εισαγωγές νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη στήλη Α του παραρτήματος Ι

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από τις τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη στήλη Α του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 3

Εισαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη στήλη Β του παραρτήματος Ι

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το νωπό γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών ή βουβαλίδων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου δεν υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρετού που απαριθμούνται στη στήλη Β του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι αυτά τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε παστερίωση ή έχουν παραχθεί από νωπό γάλα που έχει υποβληθεί σε παστερίωση που περιλαμβάνει μία θερμική επεξεργασία:

α)

με αποτέλεσμα αύξηση της θερμοκρασίας τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας παστερίωσης, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 72 °C επί 15 δευτερόλεπτα·

β)

εφόσον είναι απαραίτητο, επαρκή για να εξασφαλίζει ώστε τα προϊόντα να παρουσιάζουν αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία.

Άρθρο 4

Εισαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος Ι

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το νωπό γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών ή βουβαλίδων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρετού που απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι αυτά τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία ή έχουν παραχθεί από νωπό γάλα που έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει:

α)

διαδικασία αποστείρωσης, με την οποία επιτυγχάνεται τιμή F0 ίση ή μεγαλύτερη του 3·

β)

επεξεργασία εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας (UHT) άνω των 135 °C σε συνδυασμό με κατάλληλο χρονικό διάστημα·

γ)

i)

σύντομης διαρκείας παστερίωση σε υψηλή θερμοκρασία (επεξεργασία HTST), 72 °C επί 15 δευτερόλεπτα, που εφαρμόζεται δύο φορές σε γάλα με pH ίσο ή μεγαλύτερο του 7,0 ώστε να επιτυγχάνεται, εφόσον είναι απαραίτητο, αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία· ή

ii)

επεξεργασία με ισοδύναμο αποτέλεσμα παστερίωσης όπως κατά το σημείο i) ώστε να επιτυγχάνεται, εφόσον είναι απαραίτητο, αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία·

δ)

επεξεργασία HTST γάλακτος με pH κάτω του 7,0· ή

ε)

επεξεργασία ΗΤST σε συνδυασμό με άλλη φυσική επεξεργασία:

i)

είτε με μείωση του pH κάτω του 6 επί μία ώρα, ή

ii)

πρόσθετη θέρμανση ίση ή μεγαλύτερη των 72 °C, σε συνδυασμό με αποξήρανση.

2.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το νωπό γάλα ζώων άλλων από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρετού που απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι αυτά τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή έχουν παραχθεί από νωπό γάλα που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει:

α)

διαδικασία αποστείρωσης, με την οποία επιτυγχάνεται τιμή F0 ίση ή μεγαλύτερη του 3· ή

β)

επεξεργασία εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας (UHT) άνω των 135 °C σε συνδυασμό με κατάλληλο χρονικό διάστημα,

Άρθρο 5

Πιστοποιητικά

Οι αποστολές των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, που συντάσσεται σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα που εμφαίνεται στο μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ για το συγκεκριμένο προϊόν και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που εμφαίνονται στο μέρος 1 του ιδίου παραρτήματος.

Εντούτοις, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο δεν αποκλείουν τη χρήση ηλεκτρονικής πιστοποίησης ή άλλων εγκεκριμένων συστημάτων, εναρμονισμένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Όροι διαμετακόμισης και αποθήκευσης

Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων μη προοριζόμενων για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για εισαγωγή σε τρίτη χώρα, είτε κατόπιν άμεσης διαμετακόμισης είτε κατόπιν αποθήκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 ή 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, επιτρέπεται μόνο εάν οι αποστολές πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα αυτής, από όπου επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων και πληρούν τους όρους θερμικής επεξεργασίας για τέτοιες αποστολές, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2, 3 και 4·

β)

συμμορφώνονται προς τους συγκεκριμένους όρους υγείας των ζώων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ως άνω νωπού γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως καθορίζεται στη βεβαίωση υγείας των ζώων στο μέρος II.1 του σχετικού υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού που εμφαίνεται στο μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ·

γ)

συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συντάσσεται σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα που εμφαίνεται στο μέρος 3 του παραρτήματος ΙΙ για τη συγκεκριμένη αποστολή και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που εμφαίνονται στο μέρος 1 του ιδίου παραρτήματος·

δ)

πιστοποιούνται ως αποδεκτές για διαμετακόμιση, καθώς και για αποθήκευση ανάλογα με την περίπτωση, στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 136/2004 (17) της Επιτροπής, το οποίο φέρει υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 7

Παρέκκλιση όσον αφορά τους όρους διαμετακόμισης και αποθήκευσης

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, επιτρέπεται η διαμετακόμιση οδικώς ή σιδηροδρομικώς διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των καθορισμένων συνοριακών σταθμών επιθεώρησης της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας οι οποίοι απαριθμούνται στην απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, (18) αποστολών από και προς τη Ρωσία απευθείας ή μέσω άλλης τρίτης χώρας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

η αποστολή σφραγίζεται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της αρμόδιας αρχής με σφραγίδα που φέρει αύξοντα αριθμό στο συνοριακό σταθμό επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

β)

τα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή και αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 97/78/ΕΚ φέρουν τη σφραγίδα «ONLY FOR TRANSIT TO RUSSIA VIA THE EU» (Μόνο για διαμετακόμιση προς τη Ρωσία μέσω της ΕΕ) σε κάθε σελίδα από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

γ)

πληρούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 97/78/ΕΚ·

δ)

η αποστολή πιστοποιείται ως αποδεκτή για διαμετακόμιση με το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.   Δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση ή αποθήκευση τέτοιων αποστολών, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 ή στο άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλιστεί ότι ο αριθμός των αποστολών και οι ποσότητες των προϊόντων που εξέρχονται από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν με τον αριθμό των αποστολών και τις ποσότητες των προϊόντων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 8

Ειδική επεξεργασία

Οι αποστολές των γαλακτοκομικών προϊόντων των οποίων επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4, 6 ή 7 από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου εμφανίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού κατά τους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία του υγειονομικού πιστοποιητικού ή πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά της εν λόγω νόσου στη διάρκεια της ως άνω περιόδου πρέπει, πριν από την είσοδό τους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλλονται σε μία από τις επεξεργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 4.

Άρθρο 9

Κατάργηση

Η απόφαση 2004/438/ΕΚ καταργείται.

Οι αναφορές στην απόφαση 2004/438/ΕΚ θεωρούνται αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

Για μια μεταβατική περίοδο έως τις 30 Νοεμβρίου 2010, οι αποστολές προϊόντων νωπού γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα, όπως καθορίζεται στην απόφαση 2004/438/EK, για τα οποία έχουν εκδοθεί τα σχετικά υγειονομικά πιστοποιητικά σύμφωνα με την απόφαση 2004/438/EK, μπορούν να εξακολουθούν να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(5)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 206.

(6)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 154 της 30.4.2004, σ. 72.

(8)  ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33.

(9)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1.

(11)  EE L 152 της 16.6.2009, σ. 11.

(12)  ΕΕ L 15 της 20.1.2010, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10

(14)  ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28.

(15)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(16)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(17)  ΕΕ L 21 της 28.1.2004, σ. 11.

(18)  ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος εγκεκριμένων τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, με ένδειξη του τύπου θερμικής επεξεργασίας που απαιτείται για τα προϊόντα αυτά

«+»

:

εγκεκριμένη τρίτη χώρα

«0»

:

μη εγκεκριμένη τρίτη χώρα


Κωδικός ISO της τρίτης χώρας

Τρίτη χώρα ή τμήμα αυτής

Στήλη Α

Στήλη Β

Στήλη Γ

AD

Ανδόρα

+

+

+

AL

Αλβανία

0

0

+

AN

Ολλανδικές Αντίλλες

0

0

+

AR

Αργεντινή

0

0

+

AU

Αυστραλία

+

+

+

BR

Βραζιλία

0

0

+

BW

Μποτσουάνα

0

0

+

BY

Λευκορωσία

0

0

+

BZ

Μπελίζ

0

0

+

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

0

0

+

CA

Καναδάς

+

+

+

CH

Ελβετία (1)

+

+

+

CL

Χιλή

0

+

+

CN

Κίνα

0

0

+

CO

Κολομβία

0

0

+

CR

Κόστα Ρίκα

0

0

+

CU

Κούβα

0

0

+

DZ

Αλγερία

0

0

+

ET

Αιθιοπία

0

0

+

GL

Γροιλανδία

0

+

+

GT

Γουατεμάλα

0

0

+

HK

Χονγκ Κονγκ

0

0

+

HN

Ονδούρα

0

0

+

HR

Κροατία

0

+

+

IL

Ισραήλ

0

0

+

IN

Ινδία

0

0

+

IS

Ισλανδία

+

+

+

KE

Κένυα

0

0

+

ΜΑ

Μαρόκο

0

0

+

MG

Μαδαγασκάρη

0

0

+

MK (2)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

0

+

+

MR

Μαυριτανία

0

0

+

MU

Μαυρίκιος

0

0

+

MX

Μεξικό

0

0

+

NA

Ναμίμπια

0

0

+

NI

Νικαράγουα

0

0

+

NZ

Νέα Ζηλανδία

+

+

+

PA

Παναμάς

0

0

+

PY

Παραγουάη

0

0

+

RS (3)

Σερβία

0

+

+

RU

Ρωσία

0

0

+

SG

Σιγκαπούρη

0

0

+

SV

Ελ Σαλβαδόρ

0

0

+

SZ

Σουαζιλάνδη

0

0

+

TH

Ταϊλάνδη

0

0

+

TN

Τυνησία

0

0

+

TR

Τουρκία

0

0

+

UA

Ουκρανία

0

0

+

US

Ηνωμένες Πολιτείες

+

+

+

UY

Ουρουγουάη

0

0

+

ZA

Νότια Αφρική

0

0

+

ZW

Ζιμπάμπουε

0

0

+


(1)  Πιστοποιητικά βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132).

(2)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· η οριστική ονομασία αυτής της χώρας θα συμφωνηθεί μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με το θέμα αυτό οι οποίες διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.

(3)  Δεν περιλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο το οποίο επί του παρόντος τελεί υπό διεθνή διοίκηση σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ 1

Υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών

«Milk-RM»

:

Υγειονομικό πιστοποιητικό για νωπό γάλα, καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Α του παραρτήματος I, το οποίο προορίζεται για περαιτέρω μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.

«Milk-RMP»

:

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση που παράγονται από νωπό γάλα τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Α του παραρτήματος I.

«Milk-HTB»

:

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση που παράγονται από γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών ή βουβαλίδων, τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Β του παραρτήματος I.

«Milk-HTC»

:

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Γ του παραρτήματος I.

«Milk-T/S»

:

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για νωπό γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία προορίζονται για διαμετακόμιση/αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επεξηγηματικές σημειώσεις

α)

Τα υγειονομικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας καταγωγής, βάσει των κατάλληλων υποδειγμάτων που εμφαίνονται στο μέρος 2 του παρόντος παραρτήματος και σύμφωνα με τη μορφή του υποδείγματος που αντιστοιχεί στο υπό εξέταση νωπό γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Περιλαμβάνουν, με την αριθμητική σειρά που εμφαίνεται στο υπόδειγμα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για κάθε τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα εξαγωγής.

β)

Το πρωτότυπο κάθε υγειονομικού πιστοποιητικού αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εάν απαιτείται πιο εκτεταμένο κείμενο, καταρτίζεται έτσι ώστε όλα τα φύλλα να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

γ)

Ένα χωριστό, ενιαίο υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει κάθε αποστολή των σχετικών προϊόντων, τα οποία εξάγονται προς τον ίδιο προορισμό από μια τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στη στήλη 2 του πίνακα του παραρτήματος Ι και μεταφέρονται στο ίδιο σιδηροδρομικό βαγόνι εμπορευμάτων, οδικό όχημα, αεροσκάφος ή πλοίο.

δ)

Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού και η επισήμανση που αναφέρονται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού καταρτίζονται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της ΕΕ στον συνοριακό σταθμό του οποίου διενεργείται η επιθεώρηση, και του αντίστοιχου κράτους μέλους προορισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη είναι δυνατόν να επιτρέψουν τη χρήση άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί της δικής τους, επισυνάπτοντας, εάν κρίνεται αναγκαίο, επίσημη μετάφραση.

ε)

Εάν για λόγους ταυτοποίησης των εμπορευμάτων που απαρτίζουν την αποστολή επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες στο υγειονομικό πιστοποιητικό, οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτοτύπου πιστοποιητικού, εφόσον η υπογραφή και η σφραγίδα του επίσημου φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό εμφαίνονται σε καθεμία από τις σελίδες.

στ)

Εφόσον το υγειονομικό πιστοποιητικό αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται «–x (αριθμός σελίδας) από –y (συνολικός αριθμός σελίδων)» στο κάτω μέρος της και φέρει τον αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή στο επάνω μέρος της.

ζ)

Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού συμπληρώνεται και υπογράφεται από εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής που φέρει την ευθύνη επαλήθευσης και πιστοποίησης ότι το νωπό γάλα, ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα ικανοποιούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο τμήμα IX, κεφάλαιο I του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και στην οδηγία 2002/99/ΕΚ.

η)

Οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας εξαγωγής διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι αρχές πιστοποίησης που είναι ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ (1).

θ)

Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής του επίσημου κτηνίατρου πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων του υγειονομικού πιστοποιητικού. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.

ι)

Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή έως το συνοριακό σταθμό επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ια)

Εφόσον στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού αναφέρεται ότι ορισμένες δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές μπορούν να διαγραφούν, να μονογραφηθούν και να σφραγιστούν από τον αρμόδιο για την πιστοποίηση υπάλληλο ή να απαλειφθούν εντελώς από το πιστοποιητικό.

ΜΕΡΟΣ 2

Υπόδειγμα «Milk-RM»

Υγειονομικό πιστοποιητικό για νωπό γάλα καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010, το οποίο προορίζεται για περαιτέρω μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση

Image

Image

Image

Υπόδειγμα «Milk-RMP»

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από νωπό γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Image

Image

Υπόδειγμα «Milk-HTB»

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών και βουβαλίδων για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Β του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Image

Image

Υπόδειγμα «Milk-HTC»

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Γ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Image

Image

Image

ΜΕΡΟΣ 3

Υπόδειγμα «Milk-T/S»

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για το νωπό γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για [διαμετακόμιση]/[αποθήκευση] (1) (2) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Image

Image


(1)  ΕΕ L 13 της 16.01.1997, σ. 28.


Top