EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0358

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 358/2010 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010, της 4ης Μαρτίου 2010 , για καθορισμό των μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 172 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; καταργήθηκε εμμέσως από 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/358/oj

27.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 105/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 358/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010, της 4ης Μαρτίου 2010, για καθορισμό των μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι περιορισμοί στα υγρά, τα αερολύματα και τα πηκτώματα (γέλες) που μεταφέρουν οι επιβάτες, οι οποίοι προερχόμενοι από τρίτες χώρες διέρχονται από αερολιμένες της ΕΕ, δημιουργούν ορισμένες επιχειρησιακές δυσχέρειες στους αερολιμένες αυτούς και προκαλούν δυσφορία στους αντίστοιχους επιβάτες.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/2008 της 8ης Αυγούστου 2008, σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (2) προβλέπει εξαιρέσεις από την εφαρμογή των περιορισμών αυτών, εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι. Αφού ελέγχθηκε ότι πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι στους αερολιμένες ορισμένων τρίτων χωρών και ότι οι εν λόγω χώρες έχουν καλό ιστορικό συνεργασίας με την Ένωση και τα κράτη μέλη της, η Επιτροπή ενέκρινε τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

(3)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/2008 καταργείται από τις 29 Απριλίου 2010, θα καταργηθούν επίσης οι εν λόγω εξαιρέσεις. Ωστόσο, οι περιορισμοί στα υγρά, τα αερολύματα και τα πηκτώματα (γέλες) που μεταφέρουν οι επιβάτες, οι οποίοι προερχόμενοι από τρίτες χώρες, διέρχονται από αερολιμένες της ΕΕ, παραμένουν όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 297/2010 της 9ης Απριλίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 272/2009 για τη συμπλήρωση των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (3).

(4)

Οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή των περιορισμών στα υγρά, τα αερολύματα και τα πηκτώματα (γέλες) που μεταφέρουν επιβάτες προερχόμενοι από τρίτες χώρες πρέπει επομένως να παραταθούν ενόσω παραμένουν οι περιορισμοί, με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες τρίτες χώρες εξακολουθούν να πληρούν τους όρους με βάση τους οποίους εγκρίνονται οι εξαιρέσεις.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010, της 4ης Μαρτίου 2010, για καθορισμό των μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (4) πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 297/2010 της 9ης Απριλίου 2010 θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2010. Επείγει επομένως η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, διότι θα τεθεί σε εφαρμογή την ίδια ημερομηνία.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 29η Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.

(2)  ΕΕ L 221 της 19.8.2008, σ. 8

(3)  ΕΕ L 90 της 10.4.2010, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 55 της 5.3.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα κεφάλαιο 4 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το σημείο 4.0.4 αντικαθίσταται από το εξής:

«4.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

α)

στα “υγρά, αερολύματα και πηκτώματα (γέλες) (ΥΑΠ)” συμπεριλαμβάνονται αλοιφές, λοσιόν, μίγματα υγρών/στερεών, και τα περιεχόμενα δοχείων υπό πίεση, όπως οδοντόπαστες, τζελ κόμμωσης, ποτά, σούπες, σιρόπια, αρώματα, αφροί ξυρίσματος και λοιπά αντικείμενα παρόμοιας υφής·

β)

“σφραγισμένη σακούλα ασφαλείας” είναι μια σακούλα που ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου ασφαλείας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας.»

2)

Το σημείο 4.1.3.4. αντικαθίσταται από το εξής:

«4.

Τα ΥΑΠ που μεταφέρουν οι επιβάτες επιτρέπεται να εξαιρεθούν από τον έλεγχο ασφάλειας, εφόσον τα ΥΑΠ:

α)

περιέχονται σε χωριστά δοχεία μέγιστης χωρητικότητας 100 χιλιοστολίτρων ή ισοδυνάμου μέσα σε διαφανή επανασφραγιζόμενη εντελώς κλειστή πλαστική σακούλα μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου, μέσα στην οποία τα περιεχόμενα χωρούν άνετα· ή

β)

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης και είναι απαραίτητα για ιατρικούς σκοπούς ή για ειδική δίαιτα, συμπεριλαμβανομένων των βρεφικών τροφών. Ο επιβάτης, παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, απόδειξη της γνησιότητας του εξαιρούμενου ΥΑΠ· ή

γ)

έχουν αγοραστεί σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα, μετά το σημείο ελέγχου των καρτών επιβίβασης, από καταστήματα που υπόκεινται σε εγκεκριμένες διαδικασίες ασφάλειας ενταγμένες στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερολιμένα, υπό τον όρο ότι το συγκεκριμένο ΥΑΠ είναι συσκευασμένο σε σφραγισμένη σακούλα, η οποία φέρει ικανοποιητική απόδειξη αγοράς σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα την ίδια ημέρα· ή

δ)

έχουν αγοραστεί σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας του αερολιμένα από καταστήματα που υπόκεινται σε διαδικασίες ασφάλειας ενταγμένες στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερολιμένα· ή

ε)

έχουν αγοραστεί σε άλλο αερολιμένα της ΕΕ, υπό τον όρο ότι το ΥΑΠ είναι συσκευασμένο σε σφραγισμένη σακούλα, η οποία εντός φέρει ικανοποιητική απόδειξη αγοράς σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα την ίδια ημέρα· ή

στ)

έχει αγοραστεί επί αεροσκάφους κοινοτικής αεροπορικής εταιρίας, υπό τον όρο ότι το εν ΥΑΠ έχει συσκευαστεί σε σφραγισμένη σακούλα, η οποία εντός φέρει ικανοποιητική απόδειξη αγοράς την ίδια ημέρα στον αερολιμένα· ή

ζ)

έχει αγοραστεί σε αερολιμένα τρίτης χώρας περιλαμβανόμενης στο προσάρτημα 4-Δ, υπό τον όρο ότι το ΥΑΠ έχει συσκευαστεί σε σφραγισμένη σακούλα, η οποία φέρει εντός ικανοποιητική απόδειξη αγοράς εντός των προηγούμενων 36 ωρών σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν σημείο λήγουν στις 29 Απριλίου 2011.»

3)

Προστίθεται το ακόλουθο προσάρτημα 4-Δ:

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4-Δ

Αερολιμένας/-ες από τον/τους οποίο/-ους αναχωρούν πτήσεις με προορισμό αερολιμένες της ΕΕ:

Καναδάς:

Όλοι οι διεθνείς αερολιμένες

Δημοκρατία της Κροατίας:

Αερολιμένας Dubrovnik (DBV)

Αερολιμένας Pula (PUY)

Αερολιμένας Rijeka (RJK)

Αερολιμένας Split (SPU)

Αερολιμένας Zadar (ZAD)

Αερολιμένας Zagreb (ZAG)

Μαλαισία

Διεθνής αερολιμένας Kuala Lumpur (KUL)

Δημοκρατία της Σιγκαπούρης

Αερολιμένας Changi (SIN)

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Όλοι οι διεθνείς αερολιμένες»


Top