EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0357

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 357/2010 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010, της 4ης Μαρτίου 2010 , για καθορισμό των μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; καταργήθηκε εμμέσως από 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/357/oj

27.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 105/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 357/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010, της 4ης Μαρτίου 2010, για καθορισμό των μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (2), προβλέπει διαδικασίες ασφάλειας για τα υγρά και τις σφραγισμένες σακούλες ασφαλείας. Ωστόσο, ο κανονισμός αυτός θα καταργηθεί από τις 29 Απριλίου 2010.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (3), θα αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/2008. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 δεν προβλέπει διαδικασίες ασφάλειας για τα υγρά και τις σφραγισμένες σακούλες ασφαλείας.

(3)

Για να προστατευθεί η πολιτική αεροπορία από έκνομες ενέργειες που διακυβεύουν την ασφάλεια, πρέπει να διατηρηθούν οι διαδικασίες ασφάλειας για τα υγρά, τα αερολύματα και τα πηκτώματα, καθώς και τις σφραγισμένες σακούλες ασφαλείας που πωλούνται στους ελεγχόμενους χώρους των ευρωπαϊκών αερολιμένων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 185/2010.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2010. Επείγει επομένως η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, διότι θα τεθεί σε εφαρμογή την ίδια ημερομηνία.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 29 Απριλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.

(2)  ΕΕ L 221 της 19.8.2008, σ. 8.

(3)  ΕΕ L 55 της 5.3.2010, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 8 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 8.3:

«8.3.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΑΠ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.

Οι προμήθειες πτήσης σε σφραγισμένες σακούλες ασφάλειας παραδίδονται σε σφραγισμένες συσκευασίες σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα ή σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας του αερολιμένα.

2.

Μετά την παραλαβή τους σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα ή σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας του αερολιμένα και μέχρι την τελική πώλησή τους εντός του αεροσκάφους, τα ΥΑΠ και οι σφραγισμένες σακούλες ασφάλειας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.

3.

Λεπτομερείς διατάξεις για τις πρόσθετες διατάξεις ασφάλειας για τις προμήθειες πτήσης σε ΥΑΠ και σφραγισμένες σακούλες ασφάλειας καθαρίζονται σε ανεξάρτητη απόφαση.».

2.

Στο κεφάλαιο 9 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 9.3:

«9.3.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΑΠ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.

Οι προμήθειες πτήσης σε σφραγισμένες σακούλες ασφάλειας παραδίδονται σε σφραγισμένες συσκευασίες σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα πέραν του σημείου ελέγχου των καρτών επιβίβασης ή σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας του αερολιμένα.

2.

Μετά την παραλαβή τους σε ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα ή σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας του αερολιμένα και μέχρι την τελική πώλησή τους σε καταστήματα, τα ΥΑΠ και οι σφραγισμένες σακούλες ασφάλειας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.

3.

Λεπτομερείς διατάξεις για τις πρόσθετες διατάξεις ασφάλειας για τις προμήθειες σε ΥΑΠ και σφραγισμένες σακούλες ασφάλειας καθορίζονται σε χωριστή απόφαση.».


Top