EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0544

2009/544/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2008 , περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4453] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 181 της 14.7.2009, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2014; καταργήθηκε από 32014D0312

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/544/oj

14.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/39


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Αυγούστου 2008

περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4453]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/544/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, το κοινοτικό οικολογικό σήμα μπορεί να απονεμηθεί στα προϊόντα που διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία τους επιτρέπουν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση καθοριστικών περιβαλλοντικών παραμέτρων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπει τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος ανά κατηγορία προϊόντων, με βάση το σχέδιο κριτηρίων που καταρτίζει το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Προβλέπει επίσης ότι η αναθεώρηση των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος, καθώς και των απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης που αφορούν τα κριτήρια αυτά, διενεργείται εγκαίρως και, πάντως, πριν λήξει η περίοδος ισχύος των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για κάθε κατηγορία προϊόντων.

(4)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, διενεργήθηκε εγκαίρως αναθεώρηση των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης, που καθορίστηκαν με την απόφαση 2002/739/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2002, για θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικού χώρου και την τροποποίηση της απόφασης 1999/10/ΕΚ (2). Τα εν λόγω οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

(5)

Με βάση την αναθεώρηση αυτή, ενδείκνυται να τροποποιηθεί ο ορισμός της κατηγορίας προϊόντων και να καθοριστούν νέα οικολογικά κριτήρια για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της επιστήμης και της αγοράς.

(6)

Συνεπώς, πρέπει να αντικατασταθεί η απόφαση 2002/739/ΕΚ.

(7)

Τα οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης πρέπει να ισχύουν μέχρι τέσσερα έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

(8)

Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς των οποίων τα προϊόντα έλαβαν οικολογικό σήμα για χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων πριν από τις 18 Αυγούστου 2008 ή οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση προς το σκοπό αυτό πριν από τις 18 Αυγούστου 2008 ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους για να πληρούν τα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να επιτραπεί στους παραγωγούς, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009, να υποβάλλουν αιτήσεις βάσει των κριτηρίων της απόφασης 2002/739/ΕΚ ή των κριτηρίων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Μετά την ημερομηνία αυτή, πρέπει να ισχύουν μόνο τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων» περιλαμβάνει τα χρώματα και βερνίκια διακόσμησης εσωτερικών χώρων, βερνίκια εμποτισμού και συναφή προϊόντα για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2, τα οποία έχουν αναπτυχθεί πρωτίστως για εσωτερική χρήση και διατίθενται στο εμπόριο για τη χρήση αυτή.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα επιχρίσματα και χρώματα δαπέδων, τα προϊόντα στα οποία οι διανομείς προσδίδουν απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ερασιτεχνών ή επαγγελματιών διακοσμητών, τα συστήματα χρωματισμού και τα διακοσμητικά χρώματα υπό μορφή υγρού ή πάστας τα οποία έχουν ενδεχομένως προσυσκευαστεί, χρωματιστεί ή προετοιμαστεί από τον παραγωγό ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και τα αστάρια και τα υποστρώματα των εν λόγω συστημάτων προϊόντων.

2.   Ως «χρώμα» νοείται ένα έγχρωμο υλικό επικάλυψης, υπό μορφή υγρού ή πάστας ή σκόνης, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει ένα αδιαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες.

Ως «βερνίκι» νοείται ένα διαφανές υλικό επικάλυψης το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια, σχηματίζει ένα στερεό διαφανές υμένιο με προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες.

Ως «διακοσμητικά χρώματα και βερνίκια» νοούνται τα χρώματα και βερνίκια που εφαρμόζονται για διακοσμητικούς και προστατευτικούς σκοπούς σε κτίρια, στα διακοσμητικά τους στοιχεία και στα προσαρτήματά τους. Τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται επιτόπου και, ενώ η κύρια λειτουργία τους είναι διακοσμητικού χαρακτήρα, επιτελούν και προστατευτικό ρόλο.

Ως «βερνίκια εμποτισμού» νοούνται επιχρίσματα που σχηματίζουν διαφανές ή ημιδιαφανές υμένιο με σκοπό τη διακόσμηση και την προστασία του ξύλου από τις καιρικές συνθήκες, το οποίο διευκολύνει τη συντήρησή του.

Τα «συστήματα χρωματισμού» είναι μέθοδος παραγωγής αποχρώσεων με την ανάμειξη μιας «βάσης» με αποχρώσεις.

3.   Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα·

β)

αντιρρυπαντικά επιχρίσματα (υφαλοχρώματα)·

γ)

συντηρητικά ξύλου·

δ)

επιχρίσματα για ειδικές βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις, συμπεριλαμβανημένων των επιχρισμάτων υψηλής αντοχής·

ε)

επιχρίσματα προσόψεων·

στ)

κάθε προϊόν που έχει αναπτυχθεί πρωτίστως για εξωτερική χρήση και διατίθεται στο εμπόριο για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 2

1.   Για να απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα χρώματα και βερνίκια πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και να πληρούν τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Τα ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

καθένα από τα δύο συστατικά πρέπει να ανταποκρίνεται στα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα (εξαιρουμένου του κριτηρίου που αφορά τις πτητικές οργανικές ενώσεις)·

β)

πρέπει να συνοδεύονται από πληροφορίες που διευκρινίζουν ότι τα δύο συστατικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωριστά ούτε να αναμιγνύονται με άλλα προϊόντα·

γ)

το τελικό ετοιμόχρηστο προϊόν, πάντως, πρέπει να ανταποκρίνεται και αυτό στα οικολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου για τις πτητικές οργανικές ενώσεις.

3.   Τα επιχρίσματα που διατίθενται στο εμπόριο τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση πρέπει να πληρούν, αφενός τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση για τα χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων και, αφετέρου, τα κριτήρια της απόφασης 2009/543/ΕΚ (3) για τα χρώματα και βερνίκια εξωτερικών χώρων.

Άρθρο 3

Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων» και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων» λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «07».

Άρθρο 5

Η απόφαση 2002/739/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 6

1.   Τα οικολογικά σήματα που έχουν απονεμηθεί σε προϊόντα της κατηγορίας «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων» πριν από τις 18 Αυγούστου 2008 επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

2.   Στην περίπτωση των αιτήσεων απονομής οικολογικού σήματος σε προϊόντα της κατηγορίας «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων», οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από τις 18 Αυγούστου 2008 το οικολογικό σήμα απονέμεται στα προϊόντα αυτά υπό τους όρους της απόφασης 2002/739/ΕΚ. Στις περιπτώσεις αυτές, το οικολογικό σήμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

3.   Οι αιτήσεις απονομής οικολογικού σήματος σε προϊόντα της κατηγορίας «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων», οι οποίες υποβάλλονται μετά τις 18 Αυγούστου 2008 αλλά πριν από την 1η Μαρτίου 2009, μπορούν να βασίζονται είτε στα κριτήρια της απόφασης 2002/739/ΕΚ είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Εφόσον η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια της απόφασης 2002/739/ΕΚ, το οικολογικό σήμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 236 της 4.9.2002, σ. 4.

(3)  Βλ. σελίδα 27 στην παρούσα Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α.   ΠΛΑΙΣΙΟ

Σκοποί των κριτηρίων

Τα κριτήρια αποσκοπούν ιδίως:

στην αποδοτική χρήση των προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων,

στον περιορισμό των περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων (όπως εκείνοι που απειλούν το τροποσφαιρικό όζον) με τη μείωση των εκπομπών διαλυτών,

στη μείωση των απορρίψεων τοξικών ή κατ’ άλλο τρόπο ρυπογόνων ουσιών στα ύδατα. Τα κριτήρια καθορίζονται σε επίπεδα τα οποία προάγουν την επισήμανση των χρωμάτων και βερνικιών εσωτερικών χώρων που έχουν λιγότερο δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση

Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται σε κάθε κριτήριο.

Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά μπορούν να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τον ή τους προμηθευτές των τελευταίων, κατά περίπτωση.

Όπου ενδείκνυται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών εκτός από εκείνες που υποδεικνύονται για κάθε κριτήριο, εάν κρίνονται ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εξετάζει την αίτηση.

Όπου ενδείκνυται, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Συνιστάται στους αρμόδιους φορείς να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή αναγνωρισμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου) ή το πρότυπο ΕΝ ISO 14001, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια (σημείωση: δεν απαιτείται η εφαρμογή των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης).

Εφόσον στα κριτήρια αναφέρονται συστατικά, αυτά περιλαμβάνουν τις ουσίες και τα παρασκευάσματα. Οι έννοιες «ουσίες» και «παρασκευάσματα» ορίζονται στον κανονισμό REACH [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] (1).

Θα πρέπει να γνωστοποιείται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, ως προς όλες τις ουσίες που ο αιτών χρησιμοποιεί σε αυτή. Θα πρέπει να αναφέρεται κάθε ουσία, συμπεριλαμβανομένων των προσμίξεων, που περιέχεται σε συγκέντρωση άνω του 0,01 % (κατά μάζα), εκτός εάν σε άλλο σημείο των κριτηρίων καθορίζεται χαμηλότερη συγκέντρωση.

Β.   ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Όλα τα κριτήρια εκτός από το κριτήριο 3, που αφορά οριακές τιμές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), ισχύουν για τα χρώματα ή βερνίκια όπως είναι συσκευασμένα. Σύμφωνα με την οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), οι οριακές τιμές VOC αφορούν τα ετοιμόχρηστα προϊόντα και, συνεπώς, η μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις τυχόν συνιστώμενες προσθήκες, όπως χρωστικών ή/και αραιωτικών. Για τον υπολογισμό αυτό απαιτούνται δεδομένα σχετικά με την περιεκτικότητα σε στερεό υπόλειμμα και σε VOC και την πυκνότητα του προϊόντος, τα οποία παρέχονται από τους προμηθευτές των πρώτων υλών.

Τα κριτήρια 1 και 2 ισχύουν μόνο για το λευκό και τα ανοικτά χρώματα (συμπεριλαμβάνονται τα τελειώματα, αστάρια, υποστρώματα ή/και ενδιάμεσα χρώματα).

Στην περίπτωση των συστημάτων χρωματισμού, τα κριτήρια 1 και 2 ισχύουν μόνο για τη λευκή βάση (η βάση που περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα διοξειδίου του τιτανίου (TiO2)). Εάν είναι αδύνατον να επιτευχθεί με τη λευκή βάση η απαιτούμενη απόδοση των 8 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 %, σύμφωνα με το κριτήριο 7 στοιχείο α), τα κριτήρια πληρούνται μετά τον χρωματισμό για τον σχηματισμό του πρότυπου χρώματος RAL 9010.

Τα κριτήρια 1 και 2 δεν ισχύουν για τα διαφανή επιχρίσματα.

1.   Λευκές χρωστικές

Περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές (λευκές ανόργανες χρωστικές με δείκτη διάθλασης άνω του 1,8): Τα χρώματα θα πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε λευκές χρωστικές που δεν υπερβαίνει τα 36 g ανά m ξηρού υμενίου με αδιαφάνεια 98 %. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα βερνίκια και τα βερνίκια εμποτισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται λευκές χρωστικές είτε τεκμηρίωση σχετικά με την περιεκτικότητα στις εν λόγω ουσίες και την απόδοση, συνοδευόμενη από λεπτομερή υπολογισμό που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς το παρόν κριτήριο.

2.   Διοξείδιο του τιτανίου

Διοξείδιο του τιτανίου: Οι εκπομπές και οι απορρίψεις αποβλήτων που οφείλονται στην παραγωγή χρωστικών διοξειδίου του τιτανίου δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες τιμές (προερχόμενες από το έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BREF) που αφορά την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ανόργανων χημικών ουσιών (Αύγουστος του 2007)):

εκπομπές SOx (εκφραζόμενες σε SO2): 252 mg ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %),

θειικά απόβλητα: 18 g ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %),

χλωριούχα απόβλητα: 3,7, 6,4 και 11,9 g ανά m ξηρού υμενίου (αδιαφάνεια 98 %) για το φυσικό ρουτίλιο, το συνθετικό ρουτίλιο και τις μεταλλουργικές σκωρίες, αντιστοίχως.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει είτε δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιείται η εν λόγω ουσία είτε τεκμηρίωση που αναφέρει τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών και απορρίψεων αποβλήτων για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, την περιεκτικότητα του προϊόντος σε διοξείδιο του τιτανίου και την απόδοση, συνοδευόμενη από λεπτομερή υπολογισμό που να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς το παρόν κριτήριο.

3.   Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

Η περιεκτικότητα σε VOC δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

Ταξινόμηση των προϊόντων (οδηγία 2004/42/ΕΚ)

Οριακές τιμές VOC (g/l συμπεριλαμβανομένου του νερού)

Ματ χρώματα εσωτερικής χρήσης (τοίχοι/οροφές) (στιλπνότητα < 25 στους 60 °)

15

Στιλπνά χρώματα εσωτερικής χρήσης (τοίχοι/οροφές) (στιλπνότητα > 25 στους 60 °)

60

Χρώματα εσωτερικής χρήσης για διακοσμητικά στοιχεία και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο, συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων

90

Βερνίκια και βερνίκια εμποτισμού για διακοσμητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών βερνικιών εμποτισμού

75

Εσωτερικής χρήσης βερνίκια εμποτισμού ελάχιστου πάχους

75

Αστάρια

15

Συνδετικά αστάρια

15

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού

100

Ειδικά δραστικά επιχρίσματα δύο συστατικών για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις, όπως για δάπεδα

100

Διακοσμητικά χρώματα

90

Στο πλαίσιο αυτό, ως πτητική οργανική ένωση (VOC) νοείται κάθε οργανική ένωση με αρχικό σημείο βρασμού ίσο με 250 °C ή χαμηλότερο, μετρούμενο υπό κανονική πίεση 101,3 kPa, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ. Για τον καθορισμό των οριακών τιμών VOC χρησιμοποιούνται οι υποκατηγορίες χρωμάτων και βερνικιών που προβλέπονται στην οδηγία. Στον ανωτέρω πίνακα εμφαίνονται μόνο οι κατηγορίες που έχουν σχέση με τα επιχρίσματα εσωτερικών χώρων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. αναφέρει την περιεκτικότητα σε VOC.

4.   Πτητικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (VAH)

Δεν προστίθενται κατευθείαν στο προϊόν πτητικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση). Ωστόσο, επιτρέπεται η προσθήκη συστατικών που περιέχουν VAH μέχρι ένα όριο, τόσο ώστε η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε VAH να μην υπερβαίνει το 0,1 % (κατά μάζα).

Στο πλαίσιο αυτό, ως πτητικός αρωματικός υδρογονάνθρακας (VAH) νοείται κάθε οργανική ένωση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/42/ΕΚ, με αρχικό σημείο βρασμού ίσο με 250 °C ή χαμηλότερο, μετρούμενο υπό κανονική πίεση 101,3 kPa, η οποία παρουσιάζει τουλάχιστον έναν αρωματικό δακτύλιο στον ανεπτυγμένο συντακτικό τύπο της.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, με την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχουν προστεθεί VAH παρά μόνο σε προπαρασκευασμένα συστατικά, και, κατά περίπτωση, δηλώσεις των προμηθευτών των συστατικών που επιβεβαιώνουν την περιεκτικότητά τους σε VAH.

5.   Βαρέα μέταλλα

Τα ακόλουθα βαρέα μέταλλαή οι ενώσεις τους δεν χρησιμοποιούνται ως συστατικά του προϊόντος ή της βαφής, κατά περίπτωση (είτε ως ουσίες είτε ως συστατικά χρησιμοποιούμενου παρασκευάσματος): κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο (VI), υδράργυρος, αρσενικό, βάριο (πλην του θειικού βαρίου), σελήνιο, αντιμόνιο.

Δεν προστίθεται επίσης κοβάλτιο ως συστατικό, εξαιρουμένων των αλάτων κοβαλτίου που χρησιμοποιούνται ως στεγνωτικό σε αλκυδικά χρώματα. Τα άλατα αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,05 % (κατά μάζα) στο τελικό προϊόν, μετρούμενα ως μεταλλικό κοβάλτιο. Από την παρούσα απαίτηση εξαιρείται επίσης το κοβάλτιο που περιέχεται σε χρωστικές.

Είναι αποδεκτό να περιέχουν τα συστατικά ίχνη των εν λόγω μετάλλων σε αναλογία έως 0,01 % (κατά μάζα), προερχόμενα από προσμίξεις των πρώτων υλών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και δηλώσεις των προμηθευτών των συστατικών (κατά περίπτωση).

6.   Επικίνδυνες ουσίες

α)

Το προϊόν: Το προϊόν δεν πρέπει να ταξινομείται ως πολύ τοξικό, τοξικό, επικίνδυνο για το περιβάλλον, καρκινογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή, επιβλαβές, διαβρωτικό, μεταλλαξιγόνο ή ερεθιστικό (μόνον εφόσον αυτό οφείλεται στην παρουσία συστατικών που επισημαίνονται με τη φράση κινδύνου R43), σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), πριν ή μετά τον χρωματισμό (κατά περίπτωση).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού REACH.

β)

Συστατικά (πολύ τοξικά, τοξικά, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα, τοξικά για την αναπαραγωγή): Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), το οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμό τους):

R23 (τοξικό όταν εισπνέεται),

R24 (τοξικό σε επαφή με το δέρμα),

R25 (τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως),

R26 (πολύ τοξικό όταν εισπνέεται),

R27 (πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα),

R28 (πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως),

R33 (κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων),

R39 (κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων),

R40 (ύποπτο καρκινογένεσης),

R42 (μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται),

R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο),

R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες),

R48 (κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση),

R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται),

R60 (μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα),

R61 (μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης),

R62 (πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας),

R63 (πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης),

R68 (πιθανός κίνδυνος μονίμων επιδράσεων),

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά στη σύνθεση του προϊόντος δραστικά συστατικά στα οποία αποδίδεται οποιαδήποτε από τις φράσεις κινδύνου R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 ή R48 (ή συνδυασμός τους), σε αναλογία έως 0,1 % (κατά μάζα) της συνολικής σύνθεσης του χρώματος.

Εναλλακτικά, μπορεί να ληφθεί υπόψη το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης της ταξινόμησης (GHS) (5). Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συστατικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), τα οποία κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες (ή συνδυασμό τους):

οξεία τοξικότητα (από το στόμα), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

οξεία τοξικότητα (από το δέρμα), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

οξεία τοξικότητα (μέσω της εισπνοής), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος, κατηγορίας Ι,

μεταλλαξιγόνοι ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

καρκινογόνοι ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατηγορίας Ι, ΙΙ,

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ,

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επανειλημμένη έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ,

όπως καθορίστηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/30 (6) και αναθεωρήθηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/34/Add.3 σχετικά με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά στη σύνθεση του προϊόντος δραστικά συστατικά που κατατάσσονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες του GHS, σε αναλογία έως 0,1 % (κατά μάζα) της συνολικής σύνθεσης του χρώματος:

οξεία τοξικότητα (από το στόμα, το δέρμα και μέσω της εισπνοής), κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (μόνο για την τοξικότητα από το στόμα και το δέρμα),

ειδική συστημική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ ή/και επανειλημμένη έκθεση), κατηγορίας Ι, ΙΙ (ή συνδυασμοί τους) και

καρκινογένεση κατηγορίας ΙΙ.

Επιτρέπεται η χρήση κετοξίμης σε αλκυδικά χρώματα μέχρις ορίου 0,3 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού REACH.

γ)

Συστατικά (επικίνδυνα για το περιβάλλον): Κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), το οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμό τους) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (κατά μάζα):

Ν R50 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς),

N R50/53 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

N R51/53 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

N R52/53 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον),

R51 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς),

R52 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς),

R53 (μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον)

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Εναλλακτικά, μπορεί να ληφθεί υπόψη το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης της ταξινόμησης (GHS) (7). Στην περίπτωση αυτή, κανένα συστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στον χρωματισμό (κατά περίπτωση), το οποίο, κατά τον χρόνο της αίτησης, κατατάσσεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες (ή συνδυασμό τους), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (κατά μάζα):

τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγοριών (και συνδυασμών τους)

οξεία I, II, III,

χρόνια I, II, III,

όπως καθορίστηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/30 και αναθεωρήθηκαν στην έκδοση ST/SG/AC.10/34/Add.3 σχετικά με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό άθροισμα όλων των συστατικών στα οποία, κατά τον χρόνο της αίτησης, αποδίδεται ή μπορεί να αποδοθεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμός τους) ή κατηγορίες του GHS δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4 % (κατά μάζα).

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για την αμμωνία και την ακυλιωμένη αμμωνία.

Η απαίτηση αυτή δεν θίγει την υποχρέωση εκπλήρωσης της απαίτησης του κριτηρίου 6 στοιχείο α) ανωτέρω.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από κατάλογο συστατικών και δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά κάθε συστατικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού REACH.

δ)

Αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες: Δεν χρησιμοποιούνται αιθοξυλιωμένες αλκυλοφαινόλες στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

ε)

Ενώσεις ισοθειαζολινόνης: Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενώσεις ισοθειαζολινόνης, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,05 % (κατά μάζα). Ομοίως, η περιεκτικότητα σε μείγμα 5-χλωρο-2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 (αριθ. ΕΚ 247-500-7) και σε 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3 (αριθ. ΕΚ 220-239-6) (3:1) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,0015 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, αναφέροντας τις σχετικές ποσότητες (εάν έχει χρησιμοποιήσει).

στ)

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει πλήρως φθοριωμένες αλκυλοσουλφονικές ενώσεις (PFAS), πλήρως φθοριωμένα καρβοξυλικά οξέα (PFCA), συμπεριλαμβανομένου του υπερφθοροκτανικού οξέος (PFOA), και συναφείς ενώσεις που περιλαμβάνονται στους «Προκαταρτικούς καταλόγους PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, συναφών ενώσεων και χημικών ουσιών που μπορούν να αποικοδομηθούν προς PFCA (όπως αναθεωρήθηκαν το 2007)» του ΟΟΣΑ. Ο κατάλογος του ΟΟΣΑ παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου κριτηρίων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

ζ)

Φορμαλδεΰδη: Δεν προστίθεται ελεύθερη φορμαλδεΰδη. Η προσθήκη δοτών φορμαλδεΰδης επιτρέπεται μόνο σε ποσότητες που εξασφαλίζουν ότι η συνολική περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη που προκύπτει μετά τον χρωματισμό (κατά περίπτωση) δεν θα υπερβαίνει το 0,001 % (κατά μάζα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. Επιπλέον, ο αιτών υποβάλλει αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί από τους προμηθευτές των πρώτων υλών με τη μέθοδο δοκιμών VdL-RL 03 (VdL Guideline 03) «Προσδιορισμός της εντός του δοχείου συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης με τη μέθοδο της ακετυλακετόνης», καθώς και υπολογισμούς που συσχετίζουν τα δεδομένα από τις εν λόγω δοκιμές με το τελικό προϊόν, ώστε να καταδεικνύεται ότι η μέγιστη πιθανή τελική συγκέντρωση φορμαλδεΰδης που ελευθερώνεται από ουσίες που ελευθερώνουν φορμαλδεΰδη δεν υπερβαίνει το 0,001 % (κατά μάζα). Εναλλακτικά, η φορμαλδεΰδη που προέρχεται από δότες φορμαλδεΰδης είναι δυνατόν να μετρηθεί στο τελικό προϊόν με τη χρήση προτύπου το οποίο βασίζεται στην υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).

η)

Αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες: Κατά παρέκκλιση του κριτηρίου 6 στοιχεία α), β) και γ), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), μόνο αλογονωμένες ενώσεις οι οποίες, κατά τον χρόνο της αίτησης, είχαν υποβληθεί σε εκτίμηση κινδύνων και δεν είχαν ταξινομηθεί με απόδοση των φράσεων κινδύνου R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 και R59 (ή συνδυασμών τους) σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

θ)

Φθαλικές ενώσεις: Κατά παρέκκλιση του κριτηρίου 6 στοιχεία α), β) και γ), επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, πριν από τον χρωματισμό ή κατά τη διάρκειά του (κατά περίπτωση), μόνο φθαλικές ενώσεις οι οποίες, κατά τον χρόνο της αίτησης, είχαν υποβληθεί σε εκτίμηση κινδύνου και δεν είχαν ταξινομηθεί με απόδοση των φράσεων κινδύνου R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 και R52/53 (ή συνδυασμών τους) σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ. Επιπροσθέτως, το προϊόν δεν επιτρέπεται να περιέχει φθαλικό δι-κ-οκτύλιο, φθαλικό δι-ισοεννεΰλιο και φθαλικό δι-ισοδεκύλιο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

7.   Καταλληλότητα για την προβλεπόμενη χρήση

α)

Απόδοση: Το λευκό και τα ανοικτά χρώματα (συμπεριλαμβάνονται τα τελειώματα, αστάρια, υποστρώματα ή/και ενδιάμεσα χρώματα) έχουν απόδοση (με καλυπτικότητα 98 %) τουλάχιστον 8 m2 ανά λίτρο προϊόντος.

Στην περίπτωση των συστημάτων χρωματισμού, το παρόν κριτήριο ισχύει μόνο για τη λευκή βάση (η βάση που περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα TiO2). Εάν είναι αδύνατον να επιτευχθεί με τη λευκή βάση η απαιτούμενη απόδοση των 8 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 %, το κριτήριο πληρούται μετά τον χρωματισμό της λευκής βάσης για τον σχηματισμό το πρότυπου χρώματος RAL 9010. Για όλες τις άλλες βάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρωματισμένων προϊόντων – πρόκειται για βάσεις που κατά κανόνα περιέχουν λιγότερο TiO2 και με τις οποίες είναι αδύνατον να επιτευχθεί η απαιτούμενη απόδοση των 8 m2 ανά λίτρο με καλυπτικότητα 98 % – το κριτήριο δεν ισχύει. Στην περίπτωση των χρωμάτων που αποτελούν τμήμα συστήματος χρωματισμού, ο αιτών οφείλει να υποδεικνύει στον τελικό χρήστη, με ένδειξη στη συσκευασία του προϊόντος ή/και στο σημείο πώλησης, ποια απόχρωση ή ποιο αστάρι/υπόστρωμα (που να φέρει το κοινοτικό οικολογικό σήμα, εάν είναι δυνατόν) πρέπει να χρησιμοποιείται ως βασική στρώση πριν από την εφαρμογή της σκουρότερης απόχρωσης.

Τα αστάρια με ειδικές ιδιότητες σφράγισης/στεγανοποίησης ή διείσδυσης/σύνδεσης, καθώς και τα αστάρια με ειδικές ιδιότητες πρόσφυσης για επιφάνειες από αλουμίνιο και γαλβανισμένες επιφάνειες έχουν απόδοση (με καλυπτικότητα 98 %) τουλάχιστον 8 m2 ανά λίτρο προϊόντος.

Εναλλακτικά, τα παχύρρευστα διακοσμητικά επιχρίσματα (χρώματα τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα και, συνεπώς, χαρακτηρίζονται από στρώση μεγάλου πάχους) έχουν απόδοση 1 m2 ανά kg προϊόντος.

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα βερνίκια, τα βερνίκια εμποτισμού, τα επιχρίσματα δαπέδων, τα χρώματα δαπέδων, τα υποστρώματα, τα αστάρια πρόσφυσης και κάθε άλλο διαφανές επίχρισμα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο ISO 6504/1 (Χρώματα και βερνίκια — Προσδιορισμός καλυπτικής ικανότητας — Μέρος 1: Μέθοδος Kubelka-Munk για λευκά και ανοιχτόχρωμα χρώματα) ή 6504/3 [Μέρος 3: Προσδιορισμός του λόγου αντίθεσης (καλυπτικής ικανότητας) ανοιχτών χρωμάτων σε καθορισμένη επιφανειακή απόδοση] ή, προκειμένου για χρώματα ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα και χαρακτηριζόμενα από στρώση μεγάλου πάχους, με τη μέθοδο NF T 30 073 (ή ισοδύναμη). Στην περίπτωση των βάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρωματισμένων προϊόντων και δεν έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις, ο αιτών προσκομίζει στοιχεία που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο υποδεικνύεται στον τελικό χρήστη να χρησιμοποιήσει αστάρι ή/και γκρι (ή άλλου ανάλογου χρώματος) υπόστρωμα πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

β)

Αντοχή στην υγρή απόξεση: Τα χρώματα για τοίχους (σύμφωνα με το πρότυπο EN 13300) τα οποία παρουσιάζονται (με ισχυρισμούς που αναγράφονται είτε πάνω στο προϊόν είτε σε σχετικό διαφημιστικό υλικό) ως επιδεχόμενα πλύσιμο ή καθάρισμα ή βούρτσισμα, έχουν αντοχή στην υγρή απόξεση, μετρούμενη σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13300 και EN ISO 11998, κλάσης 2 ή ανώτερης (δεν υπερβαίνει τα 20 μικρά μετά από 200 κύκλους).

Λόγω του δυνάμει μεγάλου φάσματος πιθανών αποχρώσεων, το κριτήριο αυτό περιορίζεται στη δοκιμή βάσεων χρωματισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13300, οι οποίες έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο EN ISO 11998 (Δοκιμή δυνατότητας καθαρισμού και αντοχής στην υγρή απόξεση) και, στην περίπτωση των χρωμάτων για οροφές, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο τελικός χρήστης πληροφορείται (μέσω της συσκευασίας του προϊόντος ή του σχετικού διαφημιστικού υλικού) ότι το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή αντοχής στην υγρή απόξεση).

γ)

Αντοχή στο νερό: Τα βερνίκια, τα επιχρίσματα δαπέδων και τα χρώματα δαπέδων έχουν αντοχή στο νερό, προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO 2812-3, τόση ώστε μετά από 24ωρη έκθεση και 16ωρη αποκατάσταση να μην παρατηρείται αλλαγή στιλπνότητας ή χρώματος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο ISO 2812/-3 (Χρώματα και βερνίκια — Προσδιορισμός της αντοχής σε υγρά — Μέρος 3: Μέθοδος χρήσης απορροφητικού μέσου).

δ)

Πρόσφυση: Τα επιχρίσματα, χρώματα και υποστρώματα δαπέδων, καθώς και τα υποστρώματα μετάλλου και ξύλου πρέπει να βαθμολογούνται τουλάχιστον με 2 στη δοκιμή πρόσφυσης EN 2409. Τα έγχρωμα αστάρια τοιχοποιίας πρέπει να λαμβάνουν τη βάση της βαθμολογίας στη δοκιμή αποκόλλησης EN 24624 (ISO 4624), εφόσον η αντοχή συνάφειας της επιφάνειας προς βαφή είναι χαμηλότερη από την αντοχή πρόσφυσης του χρώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσφυση του χρώματος πρέπει να υπερβαίνει τη βαθμολογική βάση 1,5 MPa.

Από την απαίτηση αυτή εξαιρούνται τα διαφανή αστάρια.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που έχουν διεξαχθεί με τη μέθοδο EN ISO 2409 ή EN 24624 (ISO 4624), ανάλογα με την περίπτωση.

ε)

Εκτριβή: Τα επιχρίσματα και χρώματα δαπέδων έχουν αντοχή στην εκτριβή που δεν υπερβαίνει τα 70 mg απώλειας βάρους μετά από 1 000 κύκλους δοκιμής, με φορτίο 1 000 g και λειαντικό τροχό CS10, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7784-2:2006.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει έκθεση δοκιμών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο με χρήση της μεθόδου EN ISO 7784-2:2006.

8.   Ενημέρωση του καταναλωτή

Οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή επισυνάπτονται σε αυτήν:

η χρήση, η προς βαφή επιφάνεια και οι συνθήκες χρήσης για τις οποίες προορίζεται το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τις προπαρασκευαστικές εργασίες κ.λπ., όπως είναι η ορθή προετοιμασία της προς βαφή επιφάνειας, για την εσωτερική χρήση (όπου ενδείκνυται) ή τη θερμοκρασία,

συστάσεις για τον καθαρισμό των εργαλείων και την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων (ώστε να περιοριστεί η ρύπανση των υδάτων). Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στον εκάστοτε τύπο προϊόντος και στο εκάστοτε πεδίο εφαρμογής, ενώ επιτρέπεται η χρήση εικονογραμμάτων, όπου ενδείκνυται,

συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να διατηρείται το προϊόν μετά το άνοιγμα του δοχείου (για να περιοριστούν τα στερεά απόβλητα), συμπεριλαμβανόμενων των συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, όπου ενδείκνυται,

στην περίπτωση των πιο σκουρόχρωμων επιχρισμάτων, για τα οποία δεν ισχύει το κριτήριο 7 στοιχείο α), παρέχονται συμβουλές σχετικά με τη χρήση του ορθού ασταριού ή βασικού χρώματος (που να φέρει το κοινοτικό οικολογικό σήμα, εάν είναι δυνατόν),

στην περίπτωση των παχύρρευστων διακοσμητικών επιχρισμάτων, ένα κείμενο που πληροφορεί ότι πρόκειται για χρώματα ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα,

ένα κείμενο που υποδεικνύει ότι απαιτείται ειδικός χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων για την ασφαλή ως προς το περιβάλλον διάθεσή τους και ότι, συνεπώς, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων,

συστάσεις για προληπτικά μέτρα προστασίας για τον ελαιοχρωματιστή. Στη συσκευασία αναγράφεται ή επισυνάπτεται το κείμενο που ακολουθεί (ή άλλο ισοδύναμο):

«Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.»

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση συνυποβάλλεται δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

9.   Πληροφορίες που εμφαίνονται στο οικολογικό σήμα

Στο πλαίσιο 2 του οικολογικού σήματος αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

καλές επιδόσεις για εσωτερική χρήση,

περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών,

χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος με το οικολογικό σήμα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 87.

(3)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(4)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(5)  Στις 27 Ιουνίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» [COM(2007) 355 τελικό]. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπικάλυψη μεταξύ του ισχύοντος συστήματος και του GHS παρέχονται στο παράρτημα VII του τόμου III της πρότασης: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Ο.Η.Ε για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Βλέπε υποσημείωση 5.


Top