EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0027(01)

2009/57/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ/2008/27)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 179 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; καταργήθηκε από 32013D0015(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/57(1)/oj

24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/77


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών

(ΕΚΤ/2008/27)

(2009/57/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 30,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2008/23 της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1) προβλέπει την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) (εφεξής η «κλείδα κατανομής») σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού ΕΣΚΤ, καθορίζει δε, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, τις νέες σταθμίσεις που αποδίδονται σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στην προσαρμοσμένη κλείδα κατανομής (εφεξής οι «σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής»).

(2)

Οι αναπροσαρμογές στις σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής και οι μεταβολές που αυτές συνεπάγονται όσον αφορά τα μερίδια των ΕθνΚΤ στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρμογή των απαιτήσεων με τις οποίες η ΕΚΤ έχει πιστώσει τις ΕθνΚΤ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής οι «συμμετέχουσες ΕθνΚΤ») δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού ΕΣΚΤ και οι οποίες είναι ισοδύναμες προς τις εισφορές των εν λόγω ΕθνΚΤ στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ (εφεξής οι «απαιτήσεις»).

(3)

Οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, τα μερίδια συμμετοχής των οποίων στην προσαρμοσμένη κλείδα κατανομής αυξάνονται λόγω της αναπροσαρμογής, θα πρέπει επομένως να πραγματοποιήσουν αντισταθμιστική μεταβίβαση στην ΕΚΤ, η δε ΕΚΤ θα πρέπει να πραγματοποιήσει αντισταθμιστική μεταβίβαση στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, των οποίων τα μερίδια συμμετοχής στην προσαρμοσμένη κλείδα κατανομής μειώνονται.

(4)

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της δικαιοσύνης, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, από τις οποίες διέπεται το καταστατικό ΕΣΚΤ, οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, των οποίων το σχετικό μερίδιο στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ αυξάνεται λόγω των προαναφερόμενων αναπροσαρμογών, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιήσουν αντισταθμιστική μεταβίβαση στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, των οποίων τα σχετικά μερίδια μειώνονται.

(5)

Οι σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής κάθε συμμετέχουσας ΕθνΚΤ έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 και με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009 θα πρέπει να εκφράζονται ως ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου της ΕΚΤ στο οποίο έχουν εγγραφεί όλες οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, προκειμένου να υπολογιστεί η αναπροσαρμογή της αξίας του μεριδίου κάθε συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ.

(6)

Συνεπώς, απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης της ΕΚΤ που να καταργεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/24 της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (2).

(7)

Το άρθρο 1 της απόφασης 2008/608/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 2009 (3) προβλέπει ότι η παρέκκλιση υπέρ της Σλοβακίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 της πράξης προσχώρησης του 2003 (4), καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α)

«συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων»: το σύνολο των αποθεματικών της ΕΚΤ, των λογαριασμών αναπροσαρμογής και των εξομοιωμένων προς τα αποθεματικά λογαριασμών, όπως υπολογίζεται από την ΕΚΤ την 31η Δεκεμβρίου 2008. Με την επιφύλαξη του γενικού εννοιολογικού χαρακτήρα του όρου «συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων», τα αποθεματικά της ΕΚΤ και οι εξομοιωμένοι προς αυτά λογαριασμοί περιλαμβάνουν το γενικό αποθεματικό και τον εξομοιωμένο προς τα αποθεματικά λογαριασμό προβλέψεων για κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και την τιμή του χρυσού·

β)

«ημερομηνία μεταβίβασης»: η δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2008.

Άρθρο 2

Εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της ΕΚΤ

1.   Εάν το μερίδιο μιας συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται λόγω της αύξησης της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, η συγκεκριμένη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ κατά την ημερομηνία μεταβίβασης το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2.   Εάν το μερίδιο μιας συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων μειώνεται λόγω της μείωσης της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, η συγκεκριμένη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ λαμβάνει από την ΕΚΤ κατά την ημερομηνία μεταβίβασης το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3.   Το αργότερο την ημέρα της έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2008, η ΕΚΤ υπολογίζει και επιβεβαιώνει σε κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ το ποσό που η συγκεκριμένη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ, σε περίπτωση που έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, ή το ποσό που η συγκεκριμένη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ λαμβάνει από την ΕΚΤ, σε περίπτωση που έχει εφαρμογή η παράγραφος 2. Με την επιφύλαξη στρογγυλοποίησης κάθε ποσό που μεταβιβάζεται ή λαμβάνεται υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της συσσωρευμένης αξίας ιδίων κεφαλαίων με την απόλυτη διαφορά μεταξύ της στάθμισης της κάθε συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής την 31η Δεκεμβρίου 2008 και της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, και διαίρεση του γινομένου διά του 100.

4.   Κάθε περιγραφόμενο στην παράγραφο 3 ποσό καθίσταται απαιτητό σε ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2009, η μεταβίβασή του όμως πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.

5.   Κατά την ημερομηνία μεταβίβασης η συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ που σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2 οφείλει να μεταβιβάσει ορισμένο ποσό, μεταβιβάζει, χωριστά, και τους τόκους επί κάθε ποσού που αντίστοιχα οφείλει καθεμία εξ αυτών και οι οποίοι αφορούν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Οι μεταβιβάζοντες και οι αποδέκτες των παραπάνω τόκων είναι οι ίδιοι με τους μεταβιβάζοντες και τους αποδέκτες των ποσών από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι.

6.   Εάν η συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερη του μηδενός, ο διακανονισμός των μεταβιβαστέων ή ληπτέων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 ποσών πραγματοποιείται προς κατευθύνσεις αντίστροφες αυτών που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 5.

Άρθρο 3

Αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων

1.   Επειδή η αναπροσαρμογή των απαιτήσεων που ισοδυναμούν προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Národná banka Slovenska θα διέπεται από την απόφαση ΕΚΤ/2008/33 της 31ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τη Národná banka Slovenska (5), το παρόν άρθρο διέπει την αναπροσαρμογή των απαιτήσεων που ισοδυναμούν προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα των λοιπών συμμετεχουσών ΕθνΚΤ.

2.   Οι απαιτήσεις των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ προσαρμόζονται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, σύμφωνα με τις αναπροσαρμοσμένες σταθμίσεις τους στην κλείδα κατανομής. Η αξία των απαιτήσεων των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009 αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

3.   Κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ θεωρείται, δυνάμει της παρούσας διάταξης και χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή ενέργειες, ότι έχει μεταβιβάσει ή ότι έχει λάβει την 1η Ιανουαρίου 2009 την απόλυτη αξία της απαίτησης (σε ευρώ) που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης· το σύμβολο «–» αναφέρεται σε απαίτηση που η συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ και το σύμβολο «+» σε απαίτηση που η ΕΚΤ μεταβιβάζει στη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ.

4.   Την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (ΤΑRGET2) μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μεταβιβάζει ή λαμβάνει την απόλυτη αξία του ποσού (σε ευρώ) που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης· το σύμβολο «+» αναφέρεται σε ποσό που η συμμετέχουσα ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ και το σύμβολο «–» σε ποσό που η ΕΚΤ μεταβιβάζει στη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ.

5.   Την πρώτη ημέρα λειτουργίας του TARGET2 μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ που υποχρεούνται σε μεταβίβαση ποσών σύμφωνα με την παράγραφο 4 μεταβιβάζουν χωριστά και τόκους επί των ποσών που αντίστοιχα οφείλει καθεμία εξ αυτών και οι οποίοι αφορούν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την ημερομηνία της μεταβίβασης. Οι μεταβιβάζοντες και οι αποδέκτες των παραπάνω τόκων είναι οι ίδιοι με τους μεταβιβάζοντες και τους αποδέκτες των ποσών από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι.

Άρθρο 4

Γενικές διατάξεις

1.   Οι τόκοι που τυχόν προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 5 και του άρθρου 3 παράγραφος 5 υπολογίζονται σε ημερήσια βάση, με τη μέθοδο υπολογισμού του πραγματικού αριθμού των ημερολογιακών ημερών και του έτους των 360 ημερών, βάσει επιτοκίου που ισούται με το οριακό επιτόκιο το οποίο εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στην πιο πρόσφατη πράξη κύριας αναχρηματοδότησής του.

2.   Κάθε μεταβίβαση βάσει του άρθρου 2 παράγραφοι 1, 2 και 5, και του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 πραγματοποιείται χωριστά μέσω του TARGET2.

3.   Η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ που υποχρεούνται σε μεταβιβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 παρέχουν σε εύθετο χρόνο τις απαραίτητες οδηγίες για τη δέουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των μεταβιβάσεων αυτών.

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009.

2.   H απόφαση ΕΚΤ/2006/24 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

3.   Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2006/24 θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Φρανκφούρτη, 12 Δεκεμβρίου 2008.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Βλ. σελίδα 66 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(2)  ΕΕ L 24 της 31.1.2007, σ. 9.

(3)  ΕΕ L 195 της 24.7.2008, σ. 24.

(4)  Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33).

(5)  Βλ. σελίδα 83 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΔΎΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Συμμετέχουσα ΕθνΚΤ

Απαίτηση ισοδύναμη προς τα μεταβιβασθέντα στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα, την 31η Δεκεμβρίου 2008

(σε ευρώ)

Απαίτηση ισοδύναμη προς τα μεταβιβασθέντα στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009

(σε ευρώ)

Ποσό μεταβίβασης

(σε ευρώ)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 423 341 995,63

1 397 303 846,77

–26 038 148,86

Deutsche Bundesbank

11 821 492 401,85

10 909 120 274,33

– 912 372 127,52

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

511 833 965,97

639 835 662,35

+ 128 001 696,38

Τράπεζα της Ελλάδος

1 046 595 328,50

1 131 910 590,58

+85 315 262,08

Banco de España

4 349 177 350,90

4 783 645 755,10

+ 434 468 404,20

Banque de France

8 288 138 644,21

8 192 338 994,75

–95 799 649,46

Banca d’Italia

7 217 924 640,86

7 198 856 881,40

–19 067 759,46

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

71 950 548,51

78 863 331,39

+6 912 782,88

Banque centrale du Luxembourg

90 730 275,34

100 638 597,47

+9 908 322,13

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

35 831 257,94

36 407 323,18

+ 576 065,24

De Nederlandsche Bank

2 243 025 225,99

2 297 463 391,20

+54 438 165,21

Oesterreichische Nationalbank

1 161 289 917,84

1 118 545 877,01

–42 744 040,83

Banco de Portugal

987 203 002,23

1 008 344 596,55

+21 141 594,32

Banka Slovenije

183 995 237,74

189 410 251,00

+5 415 013,26

Národná banka Slovenska

0

399 443 637,59 (1)

+ 399 443 637,59

Suomen Pankki

717 086 011,07

722 328 204,76

+5 242 193,69

Σύνολο (2)

40 149 615 804,58

40 204 457 215,43

54 841 410,85


(1)  Μεταβιβάζεται με ισχύ από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2008/33.

(2)  Λόγω στρογγυλοποίησης τα σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο άθροισμα των επιμέρους αναγραφόμενων ποσών.


Top