EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0071

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 71/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009 , σχετικά με τον καθορισμό της ποσότητας αραβοσίτου που είναι διαθέσιμη στην παρέμβαση για τη φάση αριθ. 2 της περιόδου 2008/2009

OJ L 21, 24.1.2009, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/71/oj

24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 71/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2009

σχετικά με τον καθορισμό της ποσότητας αραβοσίτου που είναι διαθέσιμη στην παρέμβαση για τη φάση αριθ. 2 της περιόδου 2008/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 687/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2008, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισμούς πληρωμών ή τους οργανισμούς παρέμβασης, καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008 καθορίζει τους κανόνες για την κατανομή των ποσοτήτων αραβόσιτου που είναι επιλέξιμες για την παρέμβαση για την περίοδο εμπορίας 2008/2009. Η κατανομή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, που αποκαλούνται «φάση αριθ. 1» και «φάση αριθ. 2».

(2)

Η συνολική ποσότητα αραβοσίτου που προσφέρθηκε στην παρέμβαση κατά τη φάση αριθ. 1, η οποία διήρκησε από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, δεν υπερέβη το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να δημοσιευθεί η ποσότητα αραβοσίτου που μπορεί να προσφερθεί στην παρέμβαση κατά τη φάση αριθ. 2 της περιόδου 2008/2009.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008, η φάση αριθ. 2 αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ποσότητας που παραμένει στην παρέμβαση για την εν λόγω φάση. Η ημέρα αυτή είναι η πρώτη ημέρα κατάθεσης των προσφορών σε όλα τα κράτη μέλη και η φάση αυτή λήγει το αργότερο στις 30 Απριλίου στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, στις 30 Ιουνίου στη Σουηδία και στις 31 Μαΐου στα άλλα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ποσότητα αραβοσίτου που μπορεί να προσφερθεί στην παρέμβαση κατά τη φάση αριθ. 2 της περιόδου 2008/2009, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 687/2008, ανέρχεται σε 172 377 τόνους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 192 της 19.7.2008, σ. 20.


Top