EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0068

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009 , για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 145 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; καταργήθηκε από 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/68/oj

24.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 68/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2009

για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Παράρτημα 1 Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, δοκιμής, τοποθέτησης και επιθεώρησης της συσκευής ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών.

(2)

Λόγω της ιδιαίτερης προσοχής στη συνολική ασφάλεια του συστήματος και της εφαρμογής του σε οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα 1 ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση της συσκευής ελέγχου, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, στις κατηγορίες οχημάτων Μ1 και Ν1.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το Παράρτημα 1 Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο κεφάλαιο Ι, προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«(μγ)

ως “προσαρμογέας” νοείται: μέρος της συσκευής ελέγχου, το οποίο εκπέμπει σήμα μονίμως αντιπροσωπευτικό της ταχύτητας του οχήματος και/ή της διανυθείσας απόστασης, και το οποίο:

τοποθετείται και χρησιμοποιείται μόνο στις κατηγορίες οχημάτων Μ1 και Ν1 (όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα οποία τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την 1 Μαΐου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013,

τοποθετείται σε σημείο όπου, από μηχανικής άποψης, είναι αδύνατο να τοποθετηθεί οποιοσδήποτε άλλος τύπος υφιστάμενου αισθητήρα κίνησης, σύμφωνου κατά άλλο τρόπο με τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος και των προσαρτημάτων 1 έως 11 αυτού,

τοποθετείται μεταξύ της μονάδας επί του οχήματος και σε σημείο όπου οι παλμοί ταχύτητας/απόστασης προέρχονται από ολοκληρωμένους αισθητήρες ή εναλλακτικές διεπαφές.

Από τη μονάδα επί του οχήματος προκύπτει ότι η συμπεριφορά του προσαρμογέα είναι ίδια σαν να ήταν συνδεδεμένος στη μονάδα επί του οχήματος αισθητήρας κίνησης, σύμφωνος με τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος και των προσαρτημάτων 1 έως 11 αυτού.

Η χρήση τέτοιου προσαρμογέα στα εν λόγω οχήματα που περιγράφονται ανωτέρω επιτρέπει την τοποθέτηση και τη σωστή χρήση μονάδας επί του οχήματος σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα οχήματα, η συσκευή ελέγχου περιλαμβάνει καλώδια, έναν προσαρμογέα και μία μονάδα επί του οχήματος.»

2.

Στο κεφάλαιο V τμήμα 2, η απαίτηση 250 πρέπει να αντικατασταθεί από την ακόλουθη:

«250.

Η πινακίδα φέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή εμπορική επωνυμία του εγκεκριμένου τεχνίτη ή συνεργείου,

χαρακτηριστικό συντελεστή του οχήματος που ορίζεται από τη σχέση “w = … παλμός/km”,

σταθερά της συσκευής ελέγχου που ορίζεται από τη σχέση “k = … παλμός/km”,

πραγματική περιφέρεια ελαστικών των τροχών που ορίζεται από τη σχέση “l = … mm”,

μέγεθος ελαστικών,

την ημερομηνία καθορισμού του χαρακτηριστικού συντελεστή του οχήματος και μέτρησης της πραγματικής περιφέρειας ελαστικών των τροχών,

τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος,

το μέρος του οχήματος όπου είναι τοποθετημένος ο προσαρμογέας, εάν υπάρχει,

το μέρος του οχήματος όπου είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας κίνησης, εάν δεν είναι συνδεδεμένος με το κιβώτιο ταχυτήτων ή δεν χρησιμοποιείται προσαρμογέας,

περιγραφή του χρώματος του καλωδίου μεταξύ του προσαρμογέα και του μέρους του οχήματος από το οποίο προέρχονται οι εισερχόμενοι παλμοί του,

τον αριθμό σειράς του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης του προσαρμογέα.»

3.

Στο κεφάλαιο V τμήμα 2, προστίθεται η ακόλουθη απαίτηση:

«—

250α.

Οχήματα εξοπλισμένα με προσαρμογείς, ή οχήματα των οποίων ο αισθητήρας κίνησης δεν είναι συνδεδεμένος με το κιβώτιο ταχυτήτων, πρέπει κατά την τοποθέτηση, να εφοδιάζονται με πινακίδες τοποθέτησης. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα οχήματα, οι πινακίδες τοποθέτησης που φέρουν τις νέες πληροφορίες πρέπει να εγκαθίστανται κατά την επιθεώρηση μετά την τοποθέτηση».

4.

Μετά το προσάρτημα 11, προστίθεται το προσάρτημα 12 που καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα 12

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ1 ΚΑΙ Ν1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Συντομογραφίες και έγγραφα αναφοράς

1.1.

Συντομογραφίες

1.2.

Πρότυπα αναφοράς

2.

Γενικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του προσαρμογέα

2.1.

Γενική περιγραφή του προσαρμογέα

2.2.

Λειτουργίες

2.3.

Ασφάλεια

3.

Απαιτήσεις για τη συσκευή ελέγχου σε περίπτωση τοποθέτησης προσαρμογέα

4.

Κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τον προσαρμογέα

4.1.

Διασύνδεση και προσαρμογή εισερχομένων παλμών ταχύτητας

4.2.

Εισαγωγή των εισερχομένων παλμών στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης

4.3.

Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης

4.4.

Απαιτήσεις ασφάλειας

4.5.

Χαρακτηριστικά στοιχεία επιδόσεων

4.6.

Υλικά

4.7.

Σημάνσεις

5.

Τοποθέτηση της συσκευής ελέγχου σε περίπτωση χρήσης προσαρμογέα

5.1.

Τοποθέτηση

5.2.

Σφράγιση

6.

Επιθεωρήσεις, έλεγχοι και επισκευές

6.1.

Περιοδικοί έλεγχοι

7.

Έγκριση τύπου συσκευής ελέγχου σε περίπτωση χρήσης προσαρμογέα

7.1.

Γενικά

7.2.

Πιστοποιητικό λειτουργίας

1.   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1.1.   Συντομογραφίες

ΠΚ

Προς καθορισμό

ΜΟ

Μονάδα επί του οχήματος

1.2.   Πρότυπα αναφοράς

ISO16844-3 Οδικά οχήματα – Συστήματα ταχογράφου – Μέρος 3: Διεπαφή αισθητήρα κίνησης

2.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

2.1.   Γενική περιγραφή του προσαρμογέα

ΠΡΟΣ_001

Ο προσαρμογέας παρέχει σε μία συνδεδεμένη ΜΟ ασφαλή δεδομένα κίνησης μονίμως αντιπροσωπευτικά της ταχύτητας του οχήματος και της διανυθείσας απόστασης.

Ο προσαρμογέας προορίζεται μόνο για τα οχήματα εκείνα τα οποία απαιτείται να είναι εξοπλισμένα με συσκευή ελέγχου σε συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

Ο προσαρμογέας πρέπει να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται μόνο στους τύπους οχημάτων που ορίζονται βάσει του σημείου (μγ), όπου δεν είναι δυνατή, από μηχανικής άποψης, η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου τύπου υφιστάμενου αισθητήρα κίνησης, ο οποίος συμμορφώνεται διαφορετικά με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και των προσαρτημάτων 1 έως 11 αυτού.

Ο προσαρμογέας δεν πρέπει συνδέεται μηχανικά με κινούμενο μέρος του οχήματος, όπως απαιτείται από το προσάρτημα 10 του παρόντος παραρτήματος (μέρος 3.1), αλλά συνδέεται με τους παλμούς ταχύτητας/απόστασης οι οποίοι προέρχονται από ολοκληρωμένους αισθητήρες ή εναλλακτικές διεπαφές.

ΠΡΟΣ_002

Ένας εγκεκριμένος τύπος αισθητήρα κίνησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, μέρος VIII – Έγκριση τύπου συσκευής ελέγχου και καρτών ταχογράφου) πρέπει να τοποθετηθεί εντός του περιβλήματος του προσαρμογέα, που πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μία συσκευή μετατροπής παλμών με την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή των εισερχόμενων παλμών στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης. Ο ίδιος ο ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης είναι συνδεδεμένος με τη ΜΟ, ούτως ώστε η διεπαφή μεταξύ της ΜΟ και του προσαρμογέα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο ISO16844-3.

2.2.   Λειτουργίες

ΠΡΟΣ_003

Ο προσαρμογέας περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

διασύνδεση και προσαρμογή των εισερχομένων παλμών ταχύτητας,

εισαγωγή των εισερχομένων παλμών στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης,

όλες τις λειτουργίες του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης, παρέχοντας ασφαλή δεδομένα κίνησης στη ΜΟ.

2.3.   Ασφάλεια

ΠΡΟΣ_004

Ο προσαρμογέας δεν πρέπει να φέρει πιστοποίηση ασφαλείας σύμφωνα με τους γενικούς στόχους ασφάλειας του αισθητήρα κίνησης που ορίζονται στο προσάρτημα 10 του παρόντος παραρτήματος. Αντί αυτού, εφαρμόζονται οι σχετικές με την ασφάλεια απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο μέρος 4.4. του εν λόγω προσαρτήματος.

3.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

Οι απαιτήσεις αυτού του κεφαλαίου και των επόμενων κεφαλαίων καταδεικνύουν τον τρόπο κατανόησης των απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος σε περίπτωση χρήσης προσαρμογέα. Οι σχετικοί αριθμοί των απαιτήσεων σημειώνονται εντός παρενθέσεως.

ΠΡΟΣ_005

Η συσκευή ελέγχου κάθε οχήματος το οποίο είναι εξοπλισμένο με προσαρμογέα πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στο παρόν προσάρτημα.

ΠΡΟΣ_006

Στις περιπτώσεις όπου είναι τοποθετημένος ένας προσαρμογέας, η συσκευή ελέγχου περιλαμβάνει καλώδια, τον προσαρμογέα (στη θέση του αισθητήρα κίνησης) και μία ΜΟ (001).

ΠΡΟΣ_007

Η λειτουργία ανίχνευσης συμβάντων και/ή αστοχιών της συσκευής ελέγχου τροποποιείται ως εξής:

Το συμβάν «διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος» προκαλείται από τη ΜΟ σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ρεύματος του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης άνω των 200 millisecond εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης (066),

Οποιαδήποτε διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος άνω των 200ms (milliseconds) του προσαρμογέα προκαλεί διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης ισοδύναμου μήκους. Το κατώτερο όριο του διακόπτη του προσαρμογέα καθορίζεται από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα,

Το συμβάν «σφάλμα ροής δεδομένων» προκαλείται από τη ΜΟ σε περίπτωση διακοπής της φυσιολογικής ροής δεδομένων μεταξύ του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης και της ΜΟ και/ή σε περίπτωση σφάλματος ακεραιότητας ή επαλήθευσης ταυτότητας των δεδομένων κατά τη διάρκεια ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης και της ΜΟ (067),

Το συμβάν «απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας» προκαλείται από τη ΜΟ για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό το οποίο επιδρά στην ασφάλεια του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης (068),

Το σφάλμα «συσκευή ελέγχου» προκαλείται από τη ΜΟ, εφόσον δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης, για οποιοδήποτε σφάλμα του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης (070).

ΠΡΟΣ_008

Τα σφάλματα προσαρμογέα τα οποία ανιχνεύονται από τη συσκευή ελέγχου είναι εκείνα τα οποία σχετίζονται με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης (071).

ΠΡΟΣ_009

Η λειτουργία βαθμονόμησης της ΜΟ επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης με τη ΜΟ (154, 155).

ΠΡΟΣ_010

Οι όροι «αισθητήρας κίνησης» ή «αισθητήρας» στους στόχους ασφάλειας της ΜΟ του προσαρτήματος 10 του παρόντος παραρτήματος αναφέρονται στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης.

4.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

4.1.   Διασύνδεση και προσαρμογή εισερχομένων παλμών ταχύτητας

ΠΡΟΣ_011

Η διεπαφή εισόδου του προσαρμογέα δέχεται συχνότητα παλμών αντιπροσωπευτική της ταχύτητας του οχήματος και της διανυθείσας απόστασης. Τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά των εισερχόμενων παλμών είναι: ΠΚ από τον κατασκευαστή. Οι ρυθμίσεις οι οποίες είναι προσβάσιμες μόνο από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα καθώς και από το εγκεκριμένο συνεργείο το οποίο πραγματοποιεί την τοποθέτηση του προσαρμογέα, επιτρέπουν τη σωστή διασύνδεση της εισόδου του προσαρμογέα στο όχημα, εάν είναι σκόπιμο.

ΠΡΟΣ_012

Η διεπαφή εισόδου του προσαρμογέα πρέπει να είναι σε θέση, εάν είναι σκόπιμο, να πολλαπλασιάζει ή να διαιρεί τους παλμούς συχνότητας των εισερχόμενων παλμών ταχύτητας με σταθερό συντελεστή, να προσαρμόζει το σήμα σε τιμή εντός του εύρους του συντελεστή k που ορίζεται στο παρόν παράρτημα (4 000 έως 25 000 παλμοί/km). Ο σταθερός συντελεστής μπορεί να προγραμματισθεί μόνο από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα και το εγκεκριμένο συνεργείο το οποίο πραγματοποιεί την τοποθέτηση του προσαρμογέα.

4.2.   Εισαγωγή των εισερχομένων παλμών στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης

ΠΡΟΣ_013

Οι εισερχόμενοι παλμοί, πιθανότατα προσαρμοσμένοι όπως καθορίζεται ανωτέρω, εισάγονται στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης, έτσι ώστε ο αισθητήρας κίνησης να μπορεί να ανιχνεύει κάθε εισερχόμενο παλμό.

4.3.   Ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης

ΠΡΟΣ_014

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας κίνησης ενεργοποιείται από τους εισηγμένους παλμούς, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία δεδομένων κίνησης τα οποία αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια την κίνηση του οχήματος, όπως θα συνέβαινε εάν ήταν μηχανικά συνδεδεμένος με κάποιο κινούμενο μέρος του οχήματος.

ΠΡΟΣ_015

Τα δεδομένα αναγνώρισης του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης χρησιμοποιούνται από τη ΜΟ για την αναγνώριση του προσαρμογέα (077),

ΠΡΟΣ_016

Τα δεδομένα τοποθέτησης που είναι αποθηκευμένα στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης είναι αντιπροσωπευτικά των δεδομένων σχετικά με την τοποθέτηση του προσαρμογέα (099).

4.4.   Απαιτήσεις ασφάλειας

ΠΡΟΣ_017

Το περίβλημα του προσαρμογέα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί. Πρέπει να είναι σφραγισμένο, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη ανίχνευση απόπειρας φυσικής παραποίησης (π.χ. με οπτικό έλεγχο, βλ. ΠΡΟΣ_035).

ΠΡΟΣ_018

Δεν πρέπει να είναι δυνατή η αφαίρεση του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης από τον προσαρμογέα, χωρίς την παραβίαση της σφράγισης/(σφραγίσεων) του περιβλήματος του προσαρμογέα ή την παραβίαση της σφράγισης μεταξύ του αισθητήρα και του περιβλήματος του προσαρμογέα (βλ. ΠΡΟΣ_035).

ΠΡΟΣ_019

Ο προσαρμογέας πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα κίνησης μπορούν να επεξεργαστούν και να εξαχθούν μόνο από την είσοδο του προσαρμογέα.

4.5.   Χαρακτηριστικά στοιχεία επιδόσεων

ΠΡΟΣ_020

Ο προσαρμογέας είναι πλήρως λειτουργικός σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ (ΠΚ από τον κατασκευαστή, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης) (159).

ΠΡΟΣ_021

Ο προσαρμογέας είναι πλήρως λειτουργικός σε υγρασία που κυμαίνεται μεταξύ 10 % και 90 % (160).

ΠΡΟΣ_022

Ο προσαρμογέας προστατεύεται από υπέρταση, αναστροφή της πολικότητας τροφοδοσίας και τα βραχυκυκλώματα (161).

ΠΡΟΣ_023

Ο προσαρμογέας είναι σύμφωνος με την οδηγία 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής (1) για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τη συμβατότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και πρέπει να προστατεύεται από ηλεκτρικοστατικές αποφορτίσεις και διακοπές (162).

4.6.   Υλικά

ΠΡΟΣ_024

Ο προσαρμογέας πρέπει να πληροί το βαθμό προστασίας (ΠΚ από τον κατασκευαστή, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης) (164, 165).

ΠΡΟΣ_025

Το χρώμα του περιβλήματος του προσαρμογέα είναι κίτρινο.

4.7.   Σημάνσεις

ΠΡΟΣ_026

Στον προσαρμογέα πρέπει να τοποθετείται μία περιγραφική πινακίδα με τα ακόλουθα στοιχεία (169):

όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή του προσαρμογέα,

αριθμό τεμαχίου κατασκευαστή και έτος κατασκευής του προσαρμογέα,

σήμα έγκρισης για τον τύπο του προσαρμογέα ή για τον τύπο της συσκευής ελέγχου συμπεριλαμβανομένου και του προσαρμογέα,

ημερομηνία τοποθέτησης του προσαρμογέα,

τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί.

ΠΡΟΣ_027

Επίσης, η περιγραφική πινακίδα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα στοιχεία (εάν δεν είναι άμεσα αναγνώσιμα στο εξωτερικό πάνω στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης):

όνομα του κατασκευαστή του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης,

αριθμό τεμαχίου κατασκευαστή και έτος κατασκευής του ενσωματωμένου αισθητήρα κίνησης,

σήμα έγκρισης για τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης.

5.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

5.1.   Τοποθέτηση

ΠΡΟΣ_028

Οι προσαρμογείς προς τοποθέτηση σε οχήματα πρέπει να παραδίδονται μόνο σε κατασκευαστές οχημάτων ή σε συνεργεία που είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους και εξουσιοδοτημένα να τοποθετούν, να ενεργοποιούν και να βαθμονομούν ψηφιακούς ταχογράφους.

ΠΡΟΣ_029

Τέτοια εγκεκριμένα συνεργεία τοποθέτησης προσαρμογέων πρέπει να ρυθμίζουν την διεπαφή εισόδου και να επιλέγουν το λόγο διαίρεσης του σήματος εισόδου (εάν είναι σκόπιμο).

ΠΡΟΣ_030

Τέτοια εγκεκριμένα συνεργεία πρέπει να σφραγίζουν το περίβλημα του προσαρμογέα.

ΠΡΟΣ_031

Ο προσαρμογέας πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνο το μέρος του οχήματος το οποίο προκαλεί τους εισερχόμενους παλμούς.

ΠΡΟΣ_032

Τα καλώδια παροχής ρεύματος του προσαρμογέα πρέπει να είναι κόκκινα (θετική παροχή) και μαύρα (γείωση).

5.2.   Σφράγιση

ΠΡΟΣ_033

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις σφράγισης:

το περίβλημα του προσαρμογέα πρέπει να είναι σφραγισμένο (βλ. ΠΡΟΣ_017),

το περίβλημα του ενσωματωμένου αισθητήρα πρέπει να είναι σφραγισμένο στο περίβλημα του προσαρμογέα, εκτός εάν δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του ενσωματωμένου αισθητήρα χωρίς την παραβίαση της σφράγισης/(σφραγίσεων) του περιβλήματος του προσαρμογέα (βλ. ΠΡΟΣ_018),

το περίβλημα του προσαρμογέα πρέπει να είναι σφραγισμένο στο όχημα,

η σύνδεση μεταξύ του προσαρμογέα και της συσκευής που προκαλεί τους εισερχόμενους παλμούς πρέπει να είναι σφραγισμένη και στις δύο άκρες (στο βαθμό που είναι εύλογα δυνατό).

6.   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

6.1.   Περιοδικοί έλεγχοι

ΠΡΟΣ_034

Όταν χρησιμοποιείται ένας προσαρμογέας, κάθε περιοδικός έλεγχος (περιοδικός έλεγχος σημαίνει σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 256 έως και 258 του κεφαλαίου VI του παραρτήματος 1Β) της συσκευής ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιθεωρήσεις (257):

ότι ο προσαρμογέας φέρει τα κατάλληλα σήματα έγκρισης τύπου,

ότι οι σφραγίσεις του προσαρμογέα και των συνδέσεών του παραμένουν ανέπαφες,

ότι ο προσαρμογέας είναι τοποθετημένος όπως αναφέρεται στην πινακίδα τοποθέτησης,

ότι ο προσαρμογέας είναι τοποθετημένος όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του προσαρμογέα και/ή του οχήματος,

ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός προσαρμογέα όσον αφορά το ελεγμένο όχημα.

7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ

7.1.   Γενικά

ΠΡΟΣ_035

Η συσκευή ελέγχου υποβάλλεται προς έγκριση τύπου ολόκληρη μαζί με τον προσαρμογέα (269).

ΠΡΟΣ_036

Κάθε προσαρμογέας μπορεί να υποβληθεί προς έγκριση του δικού του τύπου ή προς έγκριση τύπου ως εξάρτημα μίας συσκευής ελέγχου.

ΠΡΟΣ_037

Τέτοια έγκριση τύπου πρέπει να περιλαμβάνει δοκιμές λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα. Τα θετικά αποτελέσματα για κάθε μία από τις εν λόγω δοκιμές δηλώνονται με ένα κατάλληλο πιστοποιητικό (270).

7.2.   Πιστοποιητικό λειτουργίας

ΠΡΟΣ_038

Ένα πιστοποιητικό λειτουργίας ενός προσαρμογέα ή μίας συσκευής ελέγχου συμπεριλαμβανομένου και του προσαρμογέα πρέπει να παραδίδεται στον κατασκευαστή του προσαρμογέα μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία όλες οι ακόλουθες ελάχιστες δοκιμές λειτουργίας.

Αρ.

Δοκιμή

Περιγραφή

Σχετικές απαιτήσεις

1.

Διοικητική εξέταση

1.1.

Τεκμηρίωση

Ορθότητα τεκμηρίωσης του προσαρμογέα

 

2.

Οπτικός έλεγχος

2.1.

Συμμόρφωση του προσαρμογέα με την τεκμηρίωση

 

2.2.

Αναγνώριση/σημάνσεις του προσαρμογέα

ΠΡΟΣ_026, ΠΡΟΣ_027

2.3.

Υλικά του προσαρμογέα

163 έως 167

ΠΡΟΣ_025

2.4.

Σφράγιση

ΠΡΟΣ_017, ΠΡΟΣ_018, ΠΡΟΣ_035

3.

Δοκιμές λειτουργίας

3.1.

Εισαγωγή των παλμών ταχύτητας στον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης

ΠΡΟΣ_013

3.2.

Διασύνδεση και προσαρμογή των εισερχομένων παλμών ταχύτητας

ΠΡΟΣ_011, ΠΡΟΣ_012

3.3.

Ακρίβεια μέτρησης κίνησης

022 έως 026

4.

Περιβαλλοντικές δοκιμές

4.1.

Αποτελέσματα δοκιμών κατασκευαστή

Αποτελέσματα περιβαλλοντικών δοκιμών κατασκευαστή.

ΠΡΟΣ_020, ΠΡΟΣ_021, ΠΡΟΣ_022, ΠΡΟΣ_023, ΠΡΟΣ_024

5.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

5.1.

ακτινοβολούμενες εκπομπές και ευπάθεια

Επιβεβαίωση συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/28/ΕΚ

ΠΡΟΣ_023

5.2.

Αποτελέσματα δοκιμών κατασκευαστή

Αποτελέσματα περιβαλλοντικών δοκιμών κατασκευαστή.

ΠΡΟΣ_023


(1)  ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 27.


Top