EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1352

Απόφαση αριθ. 1352/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός (2007-2013) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 348, 24.12.2008, p. 128–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 77 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1352/oj

24.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/128


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1352/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολιτισμός» (2007-2013)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151 παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 (2), θέσπισε το πρόγραμμα «Πολιτισμός» για την περίοδο 2007-2013.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ προβλέπει ότι τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος, πέραν εκείνων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, θεσπίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης, δηλαδή τη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής που θεσπίστηκε με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(3)

Η διατύπωση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ υποδηλώνει ιδίως ότι οι αποφάσεις επιλογής, πέραν όσων προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης, υπάγονται στη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής και στο δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(4)

Οι εν λόγω αποφάσεις επιλογής αφορούν ιδίως έργα περιορισμένης διάρκειας με κύκλο ζωής μη συμβατό με μακρόχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και δεν συνεπάγονται τη λήψη πολιτικά σημαντικών αποφάσεων.

(5)

Οι εν λόγω διαδικαστικοί όροι παρατείνουν κατά δύο έως τρεις μήνες την προθεσμία χορήγησης των επιδοτήσεων στους υποψηφίους. Προκαλούν πολλές καθυστερήσεις όσον αφορά τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους δικαιούχους, επιβαρύνουν με δυσανάλογο φόρτο τη διαχείριση του προγράμματος και, δεδομένης της φύσης των χορηγούμενων επιδοτήσεων, δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

(6)

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αποφάσεων επιλογής απαιτείται η αντικατάσταση της συμβουλευτικής διαδικασίας με την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για κάθε μέτρο που λαμβάνεται με στόχο την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ χωρίς την αρωγή επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 9 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις άλλες αποφάσεις επιλογής που έλαβε για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση των εν λόγω αποφάσεων. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει περιγραφές και ανάλυση των αιτήσεων που ελήφθησαν, περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και καταλόγους των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση σχεδίων και των σχεδίων των οποίων έχει απορριφθεί η χρηματοδότηση.»

2.

Το άρθρο 9 παράγραφος 3 διαγράφεται.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο της παρούσας απόφασης μέχρι τις 25 Ιουνίου 2010.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 16 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LE MAIRE


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008.

(2)  ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


Top