EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2008 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006 για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008 και 2008/2009, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/79


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1346/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006 για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008 και 2008/2009, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 148 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κούβας κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV:6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που περιλαμβάνουν οι πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/870/ΕΚ του Συμβουλίου (3), η Κοινότητα δεσμεύθηκε να προσθέσει, για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, δασμολογική ποσόστωση για την Κούβα 20 000 τόνων ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου για ραφινάρισμα με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο.

(2)

Η εν λόγω ποσόστωση πρέπει να ανοιχθεί και να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης ως «ζάχαρη παραχωρήσεων CXL» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 950/2006 της Επιτροπής (4).

(3)

Προκειμένου να αποφευχθεί η κερδοσκοπία όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ποσοστώσεις εισαγωγής που χορηγούνται στις χώρες, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις για τον περιορισμό της υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής στους επιχειρηματίες που διαθέτουν πιστοποιητικό εξαγωγής το οποίο έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 950/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 950/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 24, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για την περίοδο εμπορίας 2008/2009, ανοίγονται, ως ζάχαρη παραχωρήσεων CXL με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο, δασμολογικές ποσοστώσεις 126 925 τόνων συνολικά ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου για ραφινάρισμα του κωδικού ΣΟ 1701 11 10.

2.   Οι ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται ανά χώρα καταγωγής ως εξής:

Κούβα

78 969 τόνοι,

Βραζιλία

34 054 τόνοι,

Αυστραλία

9 925 τόνοι,

Άλλες τρίτες χώρες

3 977 τόνοι.».

2.

Στο άρθρο 25, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που αφορούν την Κούβα, τη Βραζιλία και την Αυστραλία συνοδεύονται από το πρωτότυπο του πιστοποιητικού εξαγωγής που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ για ποσότητα ίση με αυτή που αναφέρεται στην αίτηση πιστοποιητικού.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 308 της 19.11.2008, σ. 29.

(3)  ΕΕ L 308 της 19.11.2008, σ. 27.

(4)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 1.


Top