EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1342

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008 , για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004

OJ L 348, 24.12.2008, p. 20–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 235 - 248

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; καταργήθηκε από 32018R0973 . Latest consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1342/oj

24.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδου (2) αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ασφαλούς αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδου στο Kattegat, στη Βόρεια Θάλασσα συμπεριλαμβανομένων του Skagerrak και της ανατολικής Μάγχης, στα δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, ώστε να φθάσουν, εντός πέντε έως δέκα ετών, στα μεγέθη προληπτικών αποθεμάτων που συνιστούν οι επιστήμονες.

(2)

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), οι μειώσεις αλιευμάτων γάδου οι οποίες οφείλονται στο συνδυαστικό αποτέλεσμα των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), των τεχνικών μέτρων και των συμπληρωματικών μέτρων διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και του ελέγχου για την πρόληψη της αλίευσης και της εκφόρτωσης γάδου που αλιεύεται με παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, δεν επήρκεσαν για τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας στα επίπεδα που απαιτούνται ώστε να είναι δυνατή η ανασύσταση των αποθεμάτων γάδου και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκατάστασης για κανένα από τα τέσσερα αποθέματα γάδου τα οποία καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004, αν και τα αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας εμφανίζουν σημάδια βελτίωσης.

(3)

Κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί το καθεστώς και να θεσπισθεί μακροπρόθεσμο σχέδιο προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων γάδου βάσει της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

(4)

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες τάσεις των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τα επιθυμητά μακροπρόθεσμα επίπεδα βιομάζας δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν με ακρίβεια. Κατά συνέπεια, ο στόχος του μακροπρόθεσμου σχεδίου θα πρέπει να αλλάξει και να μην βασίζεται πλέον στη βιομάζα αλλά στη θνησιμότητα λόγω αλιείας, γεγονός το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα επιτρεπόμενα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας.

(5)

Η εκμετάλλευση του αποθέματος γάδου της Βόρειας Θάλασσας γίνεται από κοινού με τη Νορβηγία, και η διαχείρισή του γίνεται από κοινού. Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις διαβουλεύσεις με τη Νορβηγία σύμφωνα με την αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (3).

(6)

Σε περίπτωση που η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) δεν είναι σε θέση να γνωμοδοτήσει όσο αφορά ένα TAC λόγω έλλειψης επαρκώς επακριβών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι ένα TAC μπορεί να καθορίζεται με συνέπεια ακόμη και σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή.

(7)

Για να εξασφαλισθεί η επίτευξη στόχων θνησιμότητας λόγω αλιείας και για να βοηθηθεί η ελαχιστοποίηση των απορρίψεων, οι αλιευτικές δυνατότητες βάσει αλιευτικής προσπάθειας πρέπει επίσης να καθορισθούν σε επίπεδα τα οποία να συνάδουν με την πολυετή στρατηγική. Οι αλιευτικές αυτές δυνατότητες θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να καθορίζονται ανά είδος αλιευτικού εργαλείου με βάση τις υφιστάμενες αλιευτικές πρακτικές. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί περιοδική επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης και να εξασφαλισθεί ιδίως ότι το σύστημα ρύθμισης της αλιευτικής προσπάθειας θα επανεξετάζεται όταν τα αποθέματα γάδου έχουν φθάσει σε επίπεδα που επιτρέπουν την εκμετάλλευση με μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

(8)

Θα πρέπει να θεσπισθούν νέοι μηχανισμοί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των αλιέων σε προγράμματα αποφυγής του γάδου. Αυτά τα προγράμματα αποφυγής γάδου ή μείωσης απορρίψεων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας εάν εκπονούνται σε συνεργασία με τον αλιευτικό κλάδο· επομένως, τα προγράμματα αυτά που εκπονούνται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρούνται ως αποτελεσματικά μέσα για την προαγωγή της βιωσιμότητας και η εκπόνησή τους θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Εξάλλου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ασκούν την εξουσία τους να κατανέμουν την πρόσβαση στην αλιεία αποθεμάτων γάδου κατά τρόπον ώστε να παροτρύνονται οι αλιείς τους να αλιεύουν κατά τρόπον που να οδηγεί σε επιλεκτικότερη αλιεία και να βλάπτει λιγότερο το περιβάλλον.

(9)

Ο καθορισμός και η κατανομή ορίων αλιευμάτων, ο καθορισμός των ελάχιστων και των προληπτικών επιπέδων αποθεμάτων και του επιπέδου θνησιμότητας λόγω αλιείας, καθώς και της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας για κάθε ομάδα προσπάθειας από τα κράτη μέλη και η εξαίρεση ορισμένων ομάδων σκαφών από το καθεστώς της αλιευτικής προσπάθειας που ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό, αποτελούν μέτρα πρωταρχικής σημασίας για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Είναι σκόπιμο να διατηρήσει το Συμβούλιο το δικαίωμά του να ασκεί άμεσα εκτελεστικές εξουσίες όσον αφορά τα συγκεκριμένα αυτά θέματα.

(10)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι οποίες αφορούν ιδίως την προσαρμογή των ορίων αλιευτικής προσπάθειας εντός της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας που καθορίζει το Συμβούλιο, θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(11)

Για να διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να θεσπισθούν μέτρα ελέγχου επιπροσθέτως των μέτρων τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (5).

(12)

Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες προκειμένου το μακροπρόθεσμο σχέδιο που εισάγεται με τον παρόντα κανονισμό να χαρακτηρισθεί ως σχέδιο ανάκτησης κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (6), και για τους σκοπούς του άρθρου 21, στοιχείο α), σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (7) ή, εναλλακτικά, ως σχέδιο διαχείρισης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, και για τους σκοπούς του άρθρου 1 στοιχείο α), σημείο iv), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, και λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των σχετικών αποθεμάτων.

(13)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2004 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει σχέδιο για τέσσερα αποθέματα γάδου τα οποία αντιστοιχούν στις εξής γεωγραφικές περιοχές:

α)

στο Kattegat·

β)

στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak και στην ανατολική Μάγχη·

γ)

δυτικώς της Σκωτίας·

δ)

στη Θάλασσα της Ιρλανδίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και επιπλέον των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«ομάδα αλιευτικής προσπάθειας»: διαχειριστική μονάδα κράτους μέλους για την οποία καθορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια και η οποία προσδιορίζεται από ομάδα αλιευτικών εργαλείων και περιοχή εκ των απαριθμούμενων στο παράρτημα Ι·

β)

«ομάδα αθροιστικής αλιευτικής προσπάθειας»: ο συνδυασμός των ομάδων αλιευτικής προσπάθειας όλων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν την ίδια ομάδα αλιευτικών εργαλείων και περιοχή·

γ)

«αλίευμα ανά μονάδα προσπάθειας»: η ποσότητα γάδου που αλιεύεται εκφρασμένη σε ζων βάρος ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας εκφρασμένης σε kW-ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους·

δ)

«κατάλληλες ηλικιακές κλάσεις»: οι ηλικίες 3, 4 και 5 για το γάδο στο Κattegat· οι ηλικίες 2, 3 και 4 για το γάδο στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak και στην ανατολική Μάγχη· οι ηλικίες 2, 3, 4 και 5 για το γάδο δυτικώς της Σκωτίας· ή άλλες ηλικιακές κλάσεις που συνιστά κατά περίπτωση η ETOEA.

Άρθρο 3

Γεωγραφικοί ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι γεωγραφικοί ορισμοί γεωγραφικών περιοχών:

α)

«Κattegat»: το τμήμα της διαίρεσης ΙΙΙa, όπως οριοθετείται από το ICΕS, το οποίο ορίζεται προς βορρά από μία γραμμή που χαράσσεται από το φάρο Skagen έως το φάρο Tistlarna, και από το σημείο αυτό έως το πλησιέστερο σημείο στη σουηδική ακτή, και προς νότο από μία γραμμή που χαράσσεται από το Hasenore έως το Gnibens Spids, από το Korshage έως το Spodsbjerg και από το Gilbjerg Hoved έως το Kullen·

β)

«Βόρεια Θάλασσα»: η υποπεριοχή ICES IV και το τμήμα της διαίρεσης ICES IIIa που δεν καλύπτεται από το Skagerrak και το Kattegat καθώς και το τμήμα της διαίρεσης ICES IIa που βρίσκεται εντός των υδάτων υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία κρατών μελών·

γ)

«Skagerrak»: το τμήμα της διαίρεσης ICES IIIa, το οποίο ορίζεται προς δυσμάς από μία γραμμή που χαράσσεται από το φάρο Hanstholm έως το φάρο Lindesnes και προς νότο από μία γραμμή που χαράσσεται από το φάρο Skagen έως το φάρο Tistlarna, και από το σημείο αυτό έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής·

δ)

«ανατολική Μάγχη»: η διαίρεση ICES VIId·

ε)

«Θάλασσα της Ιρλανδίας»: η διαίρεση ICES VIIa·

στ)

«Δυτικά της Σκωτίας»: η διαίρεση ICES VIa και το τμήμα της διαίρεσης ICES Vb που βρίσκεται εντός των υδάτων υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία κρατών μελών.

Άρθρο 4

Υπολογισμός της αλιευτικής προσπάθειας

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η αλιευτική προσπάθεια που αναπτύσσει ομάδα σκαφών υπολογίζεται ως άθροισμα των γινομένων των τιμών ικανότητας σε kW για κάθε σκάφος επί τον αριθμό ημερών παρουσίας κάθε σκάφους εντός μιας περιοχής όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Μία ημέρα παρουσίας εντός περιοχής είναι κάθε συνεχής περίοδος 24 ωρών (ή μέρος αυτής), κατά την οποία ένα σκάφος είναι παρόν σε αυτή την περιοχή και απουσιάζει από λιμένα.

Άρθρο 5

Στόχος του σχεδίου

1.   Το σχέδιο το οποίο μνημονεύεται στο άρθρο 1 εξασφαλίζει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων γάδου με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

2.   Ο στόχος ο οποίος καθορίζεται στην παράγραφο 1 επιτυγχάνεται με ταυτόχρονη διατήρηση της κατωτέρω θνησιμότητας λόγω αλιείας για το γάδο στις κατάλληλες ηλικιακές κλάσεις:

Απόθεμα

Θνησιμότητα λόγω αλιείας

Γάδος στο Kattegat

0,4

Γάδος δυτικώς της Σκωτίας

0,4

Γάδος στη Θάλασσα της Ιρλανδίας

0,4

3.   Για το απόθεμα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα, το Skagerρak και την ανατολική Μάγχη, ο στόχος ο οποίος καθορίζεται στην παράγραφο 1 επιτυγχάνεται με παράλληλη διατήρηση της θνησιμότητας λόγω αλιείας του γάδου των κατάλληλων ηλικιακών κλάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6

Ελάχιστα και προληπτικά επίπεδα

Το ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας και το προληπτικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας για καθένα από τα αποθέματα γάδου έχουν ως εξής:

Απόθεμα

Ελάχιστα επίπεδα αναπαραγωγικής βιομάζας

σε τόνους

Προληπτικά επίπεδα αναπαραγωγικής βιομάζας

σε τόνους

Γάδος στο Kattegat

6 400

10 500

Γάδος στη Βόρειο Θάλασσα, στο Skagerrak και στην ανατολική Μάγχη

70 000

150 000

Γάδος στα δυτικά της Σκωτίας

14 000

22 000

Γάδος στη Θάλασσα της Ιρλανδίας

6 000

10 000

Άρθρο 7

Διαδικασία καθορισμού των ΤΑC για τα αποθέματα γάδου στο Kattegat, στα δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας

1.   Το Συμβούλιο αποφασίζει ετησίως σχετικά με τα TAC του επόμενου έτους για κάθε απόθεμα γάδου στο Kattegat, στα δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Τα TAC υπολογίζονται με αφαίρεση των παρακάτω ποσοτήτων από τις συνολικές αφαιρέσεις για το γάδο που η ΕΤΟΕΑ προβλέπει ότι αντιστοιχούν στα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3:

α)

ποσότητα ιχθύων που ισοδυναμεί με τις αναμενόμενες απορρίψεις γάδου από το αντίστοιχο απόθεμα·

β)

ανάλογα με την περίπτωση, ποσότητα που αντιστοιχεί σε άλλες συναφείς πηγές θνησιμότητας λόγω αλιείας του γάδου οι οποίες θα καθορισθούν με βάση πρόταση της Επιτροπής.

2.   Τα TAC, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ, πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

εάν το μέγεθος του αποθέματος κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους εφαρμογής των TAC προβλέπεται από την ΕΤΟΕΑ ότι θα είναι κάτω από το ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας που καθορίζεται στο άρθρο 6, το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας μειώνεται κατά 25 % για το έτος εφαρμογής των TAC, σε σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά το προηγούμενο έτος·

β)

εάν το μέγεθος του αποθέματος κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους εφαρμογής των TAC προβλέπεται από την ΕΤΟΕΑ ότι θα είναι κάτω από το προληπτικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας που προβλέπεται στο άρθρο 6 και ότι θα υπερβαίνει ή θα είναι ίσο με το ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας που καθορίζεται στο άρθρο 6, το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας μειώνεται κατά 15 % για το έτος εφαρμογής των TAC, σε σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά το προηγούμενο έτος· και

γ)

εάν το μέγεθος του αποθέματος κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους εφαρμογής των TAC προβλέπεται από την ΕΤΟΕΑ ότι θα υπερβαίνει ή θα είναι ίσο με το προληπτικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας που καθορίζεται στο άρθρο 6, το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας μειώνεται κατά 10 % κατά το έτος εφαρμογής των TAC, σε σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά το προηγούμενο έτος.

3.   Σε περίπτωση που η εφαρμογή των στοιχείων β) και γ) της παραγράφου 2 οδηγεί, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ, σε ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας χαμηλότερο από το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το Συμβούλιο καθορίζει τα TAC σε επίπεδο το οποίο οδηγεί σε ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.

4.   Κατά τη γνωμοδότησή της σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η ΕΤΟΕΑ θεωρεί ότι το απόθεμα έχει αλιευθεί, κατά το έτος που προηγείται του έτους εφαρμογής των TAC, με προσαρμογή της θνησιμότητας λόγω αλιείας ίση προς τη μείωση της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας που ισχύει για το συγκεκριμένο έτος.

5.   Παρά την παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) και την παράγραφο 3, το Συμβούλιο δεν καθορίζει τα TAC σε επίπεδο που να παρουσιάζει απόκλιση, προς τα άνω ή προς τα κάτω, μεγαλύτερη από 20 % από τα TAC που καθορίστηκαν το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 8

Διαδικασία καθορισμού των ΤΑC για τα αποθέματα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak και στην ανατολική Μάγχη

1.   Κάθε έτος, το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για τα TAC για το απόθεμα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak και στην ανατολική Μάγχη. Τα TAC υπολογίζονται βάσει των κανόνων μείωσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

2.   Τα TAC υπολογίζονται αρχικά σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5. Από το έτος κατά το οποίο τα TAC που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 5 είναι χαμηλότερα των TAC που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5, τα TAC υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.

3.   Αρχικά, τα TAC δεν υπερβαίνουν επίπεδο που αντιστοιχεί σε θνησιμότητα λόγω αλιείας, η οποία είναι κλάσμα της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας των κατάλληλων ηλικιακών κλάσεων το 2008, ως εξής: 75 % για τα TAC του 2009, 65 % για τα TAC του 2010, και διαδοχικές μειώσεις κατά 10 % κατά τα επόμενα έτη,

4.   Μετέπειτα, εάν το μέγεθος του αποθέματος κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής των TAC:

α)

υπερβαίνει το προληπτικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας, τα TAC αντιστοιχούν σε ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας ίσου προς 0,4 για τις κατάλληλες ηλικιακές κλάσεις·

β)

είναι μεταξύ του ελάχιστου επιπέδου αναπαραγωγικής βιομάζας και του προληπτικού επιπέδου αναπαραγωγικής βιομάζας, τα TAC δεν υπερβαίνουν επίπεδο που αντιστοιχεί σε ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας για τις κατάλληλες ηλικιακές κλάσεις το οποίο προκύπτει από τον εξής τύπο:

0,4 — [0,2 *(προληπτικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας — αναπαραγωγική βιομάζα)/(προληπτικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας — ελάχιστο επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας)]·

γ)

είναι ίσο ή μικρότερο από το οριακό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας, τα TAC δεν υπερβαίνουν επίπεδο που αντιστοιχεί προς ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας ίσο προς 0,2 για τις κατάλληλες ηλικιακές κλάσεις.

5.   Παρά τις παραγράφους 3 και 4, το Συμβούλιο δεν ορίζει TAC για το 2010 και τα επόμενα έτη σε επίπεδο που να υπερβαίνει ή να είναι μικρότερο κατά 20 % των TAC του προηγούμενου έτους.

6.   Όταν το απόθεμα γάδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει αλιευθεί με ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας το οποίο να πλησιάζει το 0,4 επί τρία συναπτά έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και, ανάλογα με την περίπτωση, προτείνει κατάλληλα μέτρα για την τροποποίησή του ώστε να εξασφαλισθεί εκμετάλλευση στο επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Άρθρο 9

Διαδικασία για τον καθορισμό των TAC σε περιπτώσεις που τα στοιχεία είναι ελλιπή

Όταν τα στοιχεία δεν είναι επαρκώς ακριβή και αντιπροσωπευτικά, με αποτέλεσμα η ΕΤΟΕΑ να μην είναι σε θέση να γνωμοδοτήσει, ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να καθορίσει τα TAC σύμφωνα με το άρθρο 7 ή το άρθρο 8, το Συμβούλιο αποφασίζει ως εξής:

α)

εάν η ΕΤΟΕΑ συνιστά μείωση των αλιευμάτων γάδου στο χαμηλότερο δυνατόν επίπεδο, τα TAC καθορίζονται με ποσοστό μείωσης 25 % σε σύγκριση με τα TAC του προηγούμενου έτους·

β)

σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα TAC καθορίζονται με ποσοστό μείωσης 15 % σε σύγκριση με το TAC του προηγούμενου έτους, εκτός εάν η ΕΤΟΕΑ γνωματεύσει ότι αυτό δεν ενδείκνυται.

Άρθρο 10

Προσαρμογή των μέτρων

1.   Όταν επιτευχθεί το επιδιωκόμενο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή σε περίπτωση που η ΕΤΟΕΑ γνωματεύσει ότι το ποσοστό αυτό ή το ελάχιστο και το προληπτικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας του άρθρου 6 ή τα επίπεδα των ποσοστών θνησιμότητας λόγω αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 δεν είναι πλέον κατάλληλα ώστε ο κίνδυνος εξάντλησης του αποθέματος να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, το Συμβούλιο αποφασίζει για τον καθορισμό νέων τιμών για τα επίπεδα αυτά.

2.   Σε περίπτωση που η ΕΤΟΕΑ γνωματεύσει ότι οιοδήποτε από τα αποθέματα γάδου δεν σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την αποκατάσταση, το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση:

α)

για τον καθορισμό των TAC για το αντίστοιχο απόθεμα σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο το οποίο προβλέπεται στα άρθρα 7, 8 και 9·

β)

για τον καθορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 12·

γ)

για τη θέσπιση συναφών όρων, εφόσον είναι απαραίτητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας

1.   Τα TAC τα οποία ορίζονται στα άρθρα 7, 8 και 9 συμπληρώνονται με καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο του οποίου χορηγούνται στα κράτη μέλη αλιευτικές δυνατότητες εκφρασμένες σε αλιευτική προσπάθεια, σε ετήσια βάση.

2.   Το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και της γνωμάτευσης της ΕΤΟΕΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 3, να εξαιρεί ορισμένες ομάδες σκαφών από την εφαρμογή του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας, με την προϋπόθεση ότι:

α)

υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τα αλιεύματα και τις απορρίψεις γάδου ώστε να είναι η ΕΤΟΕΑ σε θέση να εκτιμήσει το ποσοστό επί τοις εκατό των αλιευμάτων γάδου κάθε σχετικής ομάδας σκαφών·

β)

το ποσοστό επί τοις εκατό των αλιευμάτων γάδου που έχει εκτιμηθεί από την ΕΤΟΕΑ δεν υπερβαίνει το 1,5 % του συνόλου των αλιευμάτων κάθε σχετικής ομάδας σκαφών· και

γ)

η συμπερίληψη αυτών των ομάδων σκαφών στο καθεστώς της αλιευτικής προσπάθειας θα αποτελούσε δυσανάλογο διοικητικό βάρος σε σχέση με τη συνολική τους επίπτωση στα αποθέματα γάδου.

Εάν η ΕΤΟΕΑ δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει ότι εξακολουθούν να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το Συμβούλιο συμπεριλαμβάνει κάθε σχετική ομάδα σκαφών στο καθεστώς της αλιευτικής προσπάθειας.

3.   Τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως τις κατάλληλες πληροφορίες στην Επιτροπή και την ΕΤΟΕΑ ώστε να εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται και εξακολουθούν να πληρούνται σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που θα θεσπισθούν από την Επιτροπή.

Άρθρο 12

Κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας

1.   Το Συμβούλιο αποφασίζει ετησίως όσον αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για κάθε ομάδα προσπάθειας ανά κράτος μέλος.

2.   Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια υπολογίζεται για κάθε ομάδα προσπάθειας μέσω γραμμής βάσης η οποία καθορίζεται ως εξής:

α)

για το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η γραμμή βάσης ορίζεται για κάθε ομάδα προσπάθειας ως η μέση προσπάθεια σε αριθμό kW-ημερών κατά τη διάρκεια των ετών 2004–2006 ή 2005–2007, σύμφωνα με την προτίμηση του σχετικού κράτους μέλους, βάσει γνωμοδότησης της ΕΤΟΕ·

β)

για τα επόμενα έτη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η γραμμή βάσης είναι ίση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια του προηγούμενου έτους.

3.   Οι ομάδες αλιευτικής προσπάθειας για τις οποίες εφαρμόζεται ετήσια προσαρμογή της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας, καθορίζονται με βάση τα εξής:

α)

τα αλιεύματα γάδου που αλιεύονται από σκάφη κάθε ομάδας προσπάθειας αξιολογούνται με βάση τα δεδομένα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 20 του κανονισμού αριθ. (ΕΚ) 199/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (8)·

β)

για κάθε περιοχή που ορίζεται στο παράρτημα Ι, καταρτίζεται κατάλογος των ομάδων αθροιστικής προσπάθειας και των αλιευμάτων που τους αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων. Ο κατάλογος διευθετείται κατά αύξουσα ποσότητα αλιευμάτων γάδου για κάθε ομάδα προσπάθειας·

γ)

τα σωρευτικά αλιεύματα γάδου στους καταλόγους που καταρτίζονται σύμφωνα με το στοιχείο β) υπολογίζονται ως ακολούθως. Για κάθε ομάδα αθροιστικής προσπάθειας υπολογίζεται το άθροισμα των αλιευμάτων γάδου της συγκεκριμένης ομάδας προσπάθειας και των αλιευμάτων γάδου όλων των ομάδων αθροιστικής προσπάθειας των προηγουμένων καταχωρήσεων του καταλόγου·

δ)

τα αθροιστικά αλιεύματα που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο γ) υπολογίζονται ως ποσοστό του συνολικού αλιεύματος γάδου όλων των ομάδων αθροιστικής προσπάθειας στην ίδια περιοχή.

4.   Για ομάδες αθροιστικής προσπάθειας στις οποίες το ποσοστό σωρευτικού αλιεύματός του υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20 %, οι ετήσιες προσαρμογές εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες ομάδες προσπάθειας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια των συγκεκριμένων ομάδων υπολογίζεται ως ακολούθως:

α)

όταν εφαρμόζεται το άρθρο 7 ή 8, εφαρμόζοντας στη γραμμή βάσης την ίδια ποσοστιαία προσαρμογή με εκείνη η οποία ορίζεται στα άρθρα αυτά όσον αφορά τη θνησιμότητα λόγω αλιείας,

β)

όταν εφαρμόζεται το άρθρο 9, εφαρμόζοντας στη γραμμή βάσης την ίδια ποσοστιαία προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας με τη μείωση των TAC.

5.   Για ομάδες προσπάθειας πλην εκείνων οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια διατηρείται στο επίπεδο της γραμμής βάσης.

Άρθρο 13

Κατανομή πρόσθετης αλιευτικής προσπάθειας για άκρως επιλεκτικά εργαλεία και αλιευτικά ταξίδια αποφυγής του γάδου

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξάνουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για ομάδες προσπάθειας για τις οποίες η προσπάθεια προσαρμόστηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 έως 7.

2.   Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια μπορεί να αυξάνεται εντός των ομάδων προσπάθειας στις οποίες η αλιευτική προσπάθεια ενός ή περισσοτέρων σκαφών:

α)

πραγματοποιείται με ένα μόνο ελεγχόμενο εργαλείο επί του σκάφους τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου συντελούν, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη αξιολογημένη από την ΕΤΟΕΑ, σε αλίευση γάδου κάτω του 1 % (άκρως επιλεκτικά εργαλεία)·

β)

συντελεί σε σύνθεση αλιευμάτων με ποσοστό γάδου κάτω του 5 % ανά αλιευτικό ταξίδι (αλιευτικά ταξίδια αποφυγής του γάδου)·

γ)

πραγματοποιείται σύμφωνα με σχέδιο αποφυγής του γάδου ή μείωσης των απορρίψεων, το οποίο περιορίζει τη θνησιμότητα του γάδου λόγω αλιείας μεταξύ των συμμετεχόντων σκαφών τουλάχιστον τόσο όσο και η προσαρμογή της προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4· ή

δ)

πραγματοποιείται στην περιοχή δυτικά της Σκωτίας δυτικά μιας γραμμής η οποία προκύπτει με τη διαδοχική σύνδεση με λοξοδρομικές γραμμές των σημείων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84, υπό τον όρο ότι τα συμμετέχοντα σκάφη είναι εφοδιασμένα με δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών (VMS).

3.   Τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπόκεινται σε αυξημένη συχνότητα παρατήρησης, όσον αφορά ιδίως:

α)

την αποκλειστική χρήση άκρως επιλεκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων αλιευτικών ταξιδιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α)·

β)

την ποσότητα απορρίψεων σε συμμόρφωση με την παράγραφο 2 στοιχείο β)·

γ)

τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας σε συμμόρφωση με την παράγραφο 2 στοιχείο γ)·

δ)

την ποσότητα αλιευμάτων και απορρίψεων που προκύπτει δυτικά της γραμμής την οποία προσδιορίζει η παράγραφος 2 στοιχείο δ)·

και υπό τον όρο ότι παρέχονται τακτικά προς τα κράτη μέλη δεδομένα αναφορικά με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων που ορίζουν τα σημεία αυτά.

4.   Η αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας δυνάμει του παρόντος άρθρου υπολογίζεται για κάθε σκάφος των συγκεκριμένων ομάδων προσπάθειας οι οποίες αλιεύουν υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ) και δ), και δεν υπερβαίνει την ποσότητα που χρειάζεται προς αντιστάθμιση προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 4 για τα εργαλεία που εμπλέκονται στις δράσεις αυτές.

5.   Οι τυχόν αυξήσεις της κατανεμόμενης αλιευτικής προσπάθειας στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη κοινοποιείται στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η αντιστάθμιση της προσαρμοζόμενης αλιευτικής προσπάθειας. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία του σκάφους που αλιεύει υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) της παραγράφου 2, την αλιευτική προσπάθεια ανά ομάδα προσπάθειας, την οποία το κράτος μέλος αναμένει ότι θα πραγματοποιήσουν τα εν λόγω σκάφη κατά το συγκεκριμένο έτος, και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρακολουθείται η προσπάθεια των σκαφών, στις οποίες συγκαταλέγονται οι ρυθμίσεις ελέγχου.

6.   Το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα ποσοστά προσπάθειας που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προηγουμένου έτους.

7.   Η Επιτροπή ζητεί από την ΕΤΟΕΑ να παραβάλλει κατ’ έτος τη μείωση της θνησιμότητας του γάδου που θα προκύπτει από την εφαρμογή του στοιχείου γ) της παραγράφου 2 προς τη μείωση που θα αναμενόταν να προκύψει εξ αιτίας της προσαρμογής της προσπάθειας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4. Με γνώμονα τα πορίσματα αυτά, η Επιτροπή δύναται να προτείνει προσαρμογές της προσπάθειας που μπορούν να εφαρμόζονται για την σχετική ομάδα εργαλείων το έτος που ακολουθεί.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις του κράτους μέλους

1.   Για τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του, κάθε κράτος μέλος αποφασίζει όσον αφορά τη μέθοδο κατανομής της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας σε μεμονωμένα σκάφη ή σε ομάδες σκαφών, με γνώμονα ορισμένα κριτήρια που περιλαμβάνουν επί παραδείγματι:

α)

την προαγωγή ορθών αλιευτικών πρακτικών, και συγκεκριμένα την αύξηση της συλλογής στοιχείων, τη μείωση των απορρίψεων και την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου στα ιχθύδια·

β)

τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας με στόχο την αποφυγή περιττών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων γάδου·

γ)

τη χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, καθώς και τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμων και τις χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·

δ)

την αναλογικότητα ως προς τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων υπό μορφή αλιευτικών ποσοστώσεων.

2.   Για κάθε περιοχή απαριθμούμενη στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος εκδίδει ειδικές αλιευτικές άδειες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων αλιείας (9), για τις ειδικές άδειες για τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του και τα οποία συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή και χρησιμοποιούν εργαλείο που ανήκει σε μία από τις ομάδες εργαλείων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

3.   Για κάθε μια από τις περιοχές απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, η συνολική ικανότητα, εκφραζόμενη σε kW, των σκαφών τα οποία διαθέτουν ειδικές αλιευτικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεν υπερβαίνει την μέγιστη ικανότητα των σκαφών που δραστηριοποιήθηκαν το 2006 ή το 2007 χρησιμοποιώντας ελεγχόμενα εργαλεία και αλιεύοντας στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή.

4.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο των σκαφών που κατέχουν την ειδική άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τον οποίο δημοσιοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

Άρθρο 15

Ρύθμιση της αλιευτικής προσπάθειας

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την ικανότητα και τη δραστηριότητα του στόλου τους ανά ομάδα αλιευτικής προσπάθειας και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η αλιευτική προσπάθεια που καθορίζεται βάσει του άρθρου 12 αντιστοίχως δεν θα υπερβεί τα καθορισμένα όρια.

Άρθρο 16

Ανταλλαγή μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας μεταξύ κρατών μελών και ανασύσταση προσπάθειας

1.   Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, είναι δυνατόν να προσαρμόζεται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τις ανταλλαγές ποσοστώσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002· και

β)

τις ανακατανομές ή/και αφαιρέσεις που πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και του άρθρου 21 παράγραφος 4, του άρθρου 23 παράγραφος 1 και του άρθρου 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

2.   Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που καθορίζεται βάσει του άρθρου 12, είναι δυνατόν να προσαρμόζεται από ένα κράτος μέλος, το οποίο διακόπτει την ανταλλαγή ποσοστώσεων σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος πραγματοποιούσε τις ανταλλαγές αυτές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με σκοπό των καθορισμό των γραμμών βάσης που προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 2, και χρειάζεται να καταβάλει πρόσθετη προσπάθεια σε οποιαδήποτε από τις σχετικές ομάδες προσπάθειας προκειμένου να χρησιμοποιήσει την ανακτώμενη ποσόστωση. Αυτή η ανασύσταση προσπάθειας συνοδεύεται από μείωση της συνολικής επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας από το κράτος μέλος που επέστρεψε την ποσόστωση στο κράτος μέλος το οποίο την ανακτά, η οποία αντικατοπτρίζει το κατά πόσον οι δικές του ομάδες προσπάθειας διαθέτουν λιγότερη ποσόστωση προς αλίευση, εκτός εάν το κράτος μέλος που επιστρέφει την ποσόστωση δεν χρησιμοποίησε την αντίστοιχη προσπάθεια για τον καθορισμό των προαναφερόμενων γραμμών βάσης.

3.   Παρά το άρθρο 17 παράγραφος 2, για το 2009, τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιούν την κατανομή της αλιευτικής τους προσπάθειας με τη μεταβίβαση αλιευτικής προσπάθειας και ικανότητας μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 13, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταβίβαση αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). Οι μεταφορές αυτές κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α), τροποποιείται ανάλογα.

Άρθρο 17

Ανταλλαγή μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας μεταξύ ομάδων αλιευτικής προσπάθειας

1.   Ένα κράτος μέλος, μπορεί να τροποποιεί τις κατανομές αλιευτικής προσπάθειάς του μεταβιβάζοντας αλιευτική ικανότητα μεταξύ ομάδων αλιευτικής προσπάθειας, υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.

2.   Η μεταβίβαση αυτή επιτρέπεται μεταξύ ομάδων εργαλείων αλλά όχι μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες για το μέσον όρο αλιευμάτων ανά μονάδα προσπάθειας (cpue) της τελευταίας τριετίας των οικείων δοτριών και λαμβανουσών ομάδων εργαλείων.

3.   Εάν το cpue της δότριας ομάδας εργαλείων είναι μεγαλύτερο από το cpue της λαμβάνουσας ομάδας εργαλείων, η μεταβίβαση πραγματοποιείται εν γένει σε βάση 1 kW-ημέρα προς 1 kW-ημέρα.

4.   Εάν το cpue της δότριας ομάδας εργαλείων είναι χαμηλότερο από το cpue της λαμβάνουσας ομάδας εργαλείων, το κράτος μέλος εφαρμόζει διορθωτικό συντελεστή στην ποσότητα αλιευτικής προσπάθειας της λαμβάνουσας ομάδας εργαλείων προκειμένου να αντισταθμισθεί το υψηλότερο cpue της ομάδας αυτής.

5.   Η Επιτροπή ζητεί από την ΕΤΟΕΑ να εκπονήσει τυποποιημένους διορθωτικούς συντελεστές που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ευκολότερη μεταβίβαση αλιευτικής προσπάθειας μεταξύ ομάδων εργαλείων με διαφορετικό cpue.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Άρθρο 18

Σχέση με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93

Τα μέτρα ελέγχου τα οποία προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο ισχύουν επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

Άρθρο 19

Έλεγχοι ημερολογίου

1.   Για τα αλιευτικά σκάφη που είναι εξοπλισμένα με σύστημα VMS, τα κράτη μέλη επαληθεύουν, με βάση τα στοιχεία του VMS, ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας (ΚΠΑ) αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που καταγράφονται στο ημερολόγιο. Οι αντιπαραβολές αυτές διατηρούνται σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή για διάστημα τριών ετών.

2.   Κάθε κράτος μέλος διατηρεί και δημοσιοποιεί στις επίσημες ιστοσελίδες του τα στοιχεία του αρμόδιου για την υποβολή των ημερολογίων και των δηλώσεων εκφορτώσεων.

Άρθρο 20

Ζύγιση του γάδου κατά την πρώτη εκφόρτωση

1.   Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους μεριμνά ώστε η ποσότητα γάδου άνω των 300 kg που αλιεύεται στις περιοχές που περιέχονται στο άρθρο 3 και εκφορτώνεται σε κοινοτικό λιμένα, να ζυγίζεται επί του σκάφους ή στο λιμένα εκφόρτωσης προτού πωληθεί ή μεταφερθεί αλλού. Οι πλάστιγγες που χρησιμοποιούνται για τη ζύγιση εγκρίνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ο αριθμός που προκύπτει από τη ζύγιση χρησιμοποιείται για τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν η ζύγιση του γάδου να πραγματοποιείται σε αγορά χονδρικής πώλησης στο έδαφος του κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι η εκφόρτωση έχει υποστεί φυσικό έλεγχο και τα αλιεύματα έχουν σφραγισθεί πριν από την μεταφορά κατευθείαν στην αγορά χονδρικής πώλησης και παραμένουν σφραγισμένα μέχρι τη ζύγιση. Το έγγραφο μεταφοράς αναφέρει τις λεπτομέρειες του ελέγχου κατά την εκφόρτωση.

Άρθρο 21

Κριτήρια αναφοράς για τις επιθεωρήσεις

Κάθε κράτος μέλος που διαθέτει σκάφη τα οποία διέπονται από τον παρόντα κανονισμό καθορίζει ειδικά κριτήρια αναφοράς για τις επιθεωρήσεις. Τα εν λόγω κριτήρια αναθεωρούνται περιοδικά ύστερα από ανάλυση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Τα κριτήρια αναφοράς για τις επιθεωρήσεις εξελίσσονται προοδευτικά, έως ότου επιτευχθούν τα κριτήρια-στόχοι που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 22

Απαγόρευση μεταφόρτωσης

Η μεταφόρτωση γάδου στη θάλασσα απαγορεύεται στις γεωγραφικές περιοχές οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 23

Εθνικά ελεγκτικά προγράμματα δράσης

1.   Τα κράτη μέλη που διαθέτουν σκάφη τα οποία διέπονται από τον παρόντα κανονισμό καταρτίζουν εθνικό ελεγκτικό πρόγραμμα δράσης σύμφωνα με το παράρτημα III.

2.   Πριν από τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη που διαθέτουν σκάφη τα οποία διέπονται από τον παρόντα κανονισμό θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και των υπόλοιπων κρατών μελών τα οποία αφορά ο παρών κανονισμός, τα εθνικά ελεγκτικά προγράμματα δράσης τους συνοδευόμενα από το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, δημοσιεύοντάς τα στις επίσημες ιστοσελίδες τους.

3.   Η Επιτροπή συγκαλεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως την Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για να αξιολογήσει την τήρηση και τα αποτελέσματα των εθνικών ελεγκτικών προγραμμάτων δράσης για τα αποθέματα γάδου τα οποία αφορά ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 24

Κοινοποίηση εκ των προτέρων

1.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, ή ο εκπρόσωπός του, πριν από οποιαδήποτε είσοδο σε λιμένα ή τόπο εκφόρτωσης ενός κράτους μέλους, με ποσότητα γάδου επί του σκάφους μεγαλύτερη του ενός τόνου, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την είσοδο αυτή, σχετικά με:

α)

την ονομασία του λιμένα ή τόπου εκφόρτωσης·

β)

την κατ’ εκτίμηση ώρα άφιξης στον εν λόγω λιμένα ή τόπο εκφόρτωσης·

γ)

τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα ζώντος βάρους όλων των ειδών που διατηρούνται στο σκάφος σε ποσότητες άνω των 50 χιλιογράμμων.

2.   Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, στο οποίο πρόκειται να λάβει χώρα η εκφόρτωση ποσότητας γάδου μεγαλύτερης του ενός τόνου, μπορούν να ζητούν να μην αρχίσει η εκφόρτωση του αλιεύματος που διατηρείται επί του σκάφους, μέχρις ότου δοθεί άδεια από τις εν λόγω αρχές.

3.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ή ο εκπρόσωπός του, ο οποίος επιθυμεί να μεταφορτώσει ή να εκφορτώσει εν πλω οποιαδήποτε ποσότητα που διατηρείται επί του σκάφους ή να εκφορτώσει σε λιμένα ή τόπο εκφόρτωσης τρίτης χώρας, ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη μεταφόρτωση ή εκφόρτωση εν πλω, ή εκφόρτωση σε τρίτη χώρα, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 25

Καθορισμένοι λιμένες

1.   Στην περίπτωση που πρόκειται να εκφορτωθεί στη Κοινότητα από κοινοτικό αλιευτικό σκάφος ποσότητα γάδου μεγαλύτερη από δύο τόνους, ο πλοίαρχος του σκάφους μεριμνά για την πραγματοποίηση των εκφορτώσεων αυτών μόνο σε καθορισμένους λιμένες.

2.   Κάθε κράτος μέλος καθορίζει λιμένες στους οποίους λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε εκφόρτωση γάδου, η ποσότητα του οποίου υπερβαίνει τους δύο τόνους.

3.   Κάθε κράτος μέλος καθιστά προσιτό στον δημόσιο ιστότοπό του τον κατάλογο καθορισμένων λιμένων και των συναφών διαδικασιών επιθεώρησης και επιτήρησης για τους λιμένες αυτούς, καθώς επίσης και τους όρους καταγραφής και αναφοράς των ποσοτήτων γάδου που περιλαμβάνονται σε κάθε εκφόρτωση.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 26

Περιθώριο ανοχής στην εκτίμηση των ποσοτήτων που καταχωρούνται στο ημερολόγιο σκάφους

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 1983, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (10), το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής, στην εκτίμηση των ποσοτήτων σε χιλιόγραμμα οι οποίες διατηρούνται επί του σκάφους, είναι 8 % της τιμής που αναγράφεται στο ημερολόγιο.

Άρθρο 27

Χωριστή στοιβασία του γάδου

Απαγορεύεται η διατήρηση επί κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός οποιουδήποτε περιέκτη, οποιασδήποτε ποσότητας γάδου αναμεμιγμένης με οποιοδήποτε άλλο είδος θαλάσσιων οργανισμών. Οι περιέκτες γάδου στοιβάζονται στο αμπάρι χωριστά από τους άλλους περιέκτες.

Άρθρο 28

Μεταφορά γάδου

1.   Για κάθε ποσότητα γάδου που αλιεύθηκε σε οποιαδήποτε από τις γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται στο άρθρο 3 και εκφορτώνεται για πρώτη φορά στο εν λόγω κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να απαιτούν να ζυγίζεται παρουσία ελεγκτών, πριν μεταφερθεί από το λιμάνι της πρώτης εκφόρτωσης. Όσον αφορά το γάδο που εκφορτώνεται για πρώτη φορά σε λιμάνι που καθορίζεται βάσει του άρθρου 24, αντιπροσωπευτικά δείγματα, που αντιστοιχούν στο 20 % τουλάχιστον του αριθμού των εκφορτώσεων, ζυγίζονται παρουσία ελεγκτών εξουσιοδοτημένων από τα κράτη μέλη, πριν διατεθούν προς πώληση για πρώτη φορά και πωληθούν. Προς τούτο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το καθεστώς δειγματοληψίας που θα εφαρμοσθεί.

2.   Κατά παρέκκλιση από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, όλες οι ποσότητες γάδου άνω των 50 kg, οι οποίες μεταφέρονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο της πρώτης εκφόρτωσης ή εισαγωγής, συνοδεύονται από αντίγραφο μιας από τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού αναφορικά με τις μεταφερόμενες ποσότητες γάδου. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 29

Ειδικά προγράμματα παρακολούθησης

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα ειδικά προγράμματα παρακολούθησης για τα σχετικά αποθέματα γάδου μπορούν να διαρκούν πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Όταν ο παρών κανονισμός προβλέπει τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία με βάση πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 31

Τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι

Βασιζόμενη στη γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

α)

η σύσταση των ομάδων αλιευτικής προσπάθειας είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής, σε σχέση με τα αλιευόμενα βιολογικά αποθέματα, τα μεγέθη είτε των αλιευμάτων-στόχων, είτε των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις ομάδες αλιευτικής προσπάθειας·

β)

ο αριθμός και το μέγεθος των ομάδων αλιευτικής προσπάθειας να παρουσιάζουν καλή σχέση κόστους-αποδοτικότητας ως προς το διαχειριστικό φόρτο σε σχέση με τις ανάγκες διατήρησης.

Άρθρο 32

Λεπτομέρειες εφαρμογής

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 3, και των άρθρων 14, 16 και 17 του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2008.

Άρθρο 33

Βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

1.   Για κάθε ένα από τα τέσσερα αποθέματα γάδου που αναφέρονται στο άρθρο 1, για εκείνα τα έτη κατά τα οποία το απόθεμα βρίσκεται κάτω από το σχετικό επίπεδο αναπαραγωγικής βιομάζας που προβλέπεται στο άρθρο 6, το μακροπρόθεσμο σχέδιο θεωρείται σχέδιο αποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και για τους σκοπούς του άρθρου 21 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006.

2.   Για κάθε ένα από τα τέσσερα αποθέματα γάδου που αναφέρονται στο άρθρο 1, για εκείνα τα έτη που δεν ανήκουν στα έτη που αναφέρονται στο άρθρο 1, το μακροπρόθεσμο σχέδιο θεωρείται διαχειριστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και για τους σκοπούς του άρθρου 21 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006.

Άρθρο 34

Επανεξέταση

Η Επιτροπή, με βάση γνωμοδότηση του ICES και του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, αξιολογεί την επίπτωση των μέτρων διαχείρισης στα σχετικά αποθέματα γάδου και στην αλιεία των αποθεμάτων αυτών το αργότερο κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά τρία διαδοχικά έτη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού· οσάκις ενδείκνυται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την τροποποίησή του.

Άρθρο 35

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2004 καταργείται.

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  Γνώμη της 21ης Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 70 της 9.3.2004, σ. 8.

(3)  EE L 226 της 29.8.1980, σ. 48.

(4)  EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(5)  EE L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(6)  EE L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(7)  EE L 223 της 15.8.2006, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 60 της 5.2.2008, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 7.

(10)  ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οι ομάδες αλιευτικής προσπάθειας που καθορίζει μια από τις ομάδες εργαλείων που απαριθμούνται στο σημείο 1 και μια από τις γεωγραφικές περιοχές που απαριθμούνται στο σημείο 2.

1.   Ομάδες εργαλείων

α)

Τράτες βυθού και γρι-γρι (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) με μέγεθος ματιών:

 

TR1 ίσο με ή μεγαλύτερο από 100 mm,

 

TR2 ίσο με ή μεγαλύτερο από 70 mm και μικρότερο από 100 mm,

 

TR3 ίσο με ή μεγαλύτερο από 16 mm και μικρότερο από 32 mm·

β)

Δοκότρατες (TBB) με μέγεθος ματιών:

 

BT1 ίσο με ή μεγαλύτερο από 120 mm,

 

BT2 ίσο με ή μεγαλύτερο από 80 mm και μικρότερο από 120 mm·

γ)

Απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής (GN)·

δ)

Μανωμένα δίχτυα (GT)·

ε)

Παραγάδια (LL).

2.   Ομάδες γεωγραφικών περιοχών

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθες γεωγραφικές ομάδες:

α)

Kattegat·

β)

i)

Skagerrak·

ii)

το μέρος της ζώνης ICES IIIa που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat·

ζώνη ICES IV και κοινοτικά ύδατα της ζώνης ICES IIa·

iii)

ζώνη ICES VIId·

γ)

ζώνη ICES VIIa·

δ)

ζώνη ICES VIa.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Στόχος

1.

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ειδικά κριτήρια αναφοράς για τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Στρατηγική

2.

Η επιθεώρηση και η επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων επικεντρώνονται στα σκάφη, τα οποία είναι πιθανό να αλιεύουν γάδο. Ως συμπληρωματικός μηχανισμός διασταυρούμενων ελέγχων για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων επιθεώρησης και εποπτείας χρησιμοποιούνται τυχαίες επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων μεταφοράς και εμπορίας γάδου.

Προτεραιότητες

3.

Οι διάφοροι τύποι αλιευτικών εργαλείων υπόκεινται σε διαφορετικά επίπεδα προτεραιοτήτων, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο επηρεάζονται οι στόλοι από τα όρια αλιευτικών δυνατοτήτων. Για το λόγο αυτόν, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ειδικές προτεραιότητες.

Δείκτες αναφοράς όσον αφορά τους στόχους

4.

Το αργότερο ένα μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τα οικεία χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που καθορίζονται κατωτέρω.

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και περιγράφουν τη στρατηγική που θα εφαρμόσουν όσον αφορά τη δειγματοληψία.

Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή μπορεί να έχει πρόσβαση στο σχέδιο δειγματοληψίας που χρησιμοποιεί το κράτος μέλος.

α)

Επίπεδο επιθεωρήσεων σε λιμένες

Κατά γενικό κανόνα, η επιτευκτέα ακρίβεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν που θα επιτυγχανόταν με μια μέθοδο απλής τυχαίας δειγματοληψίας, στο πλαίσιο της οποίας οι επιθεωρήσεις καλύπτουν το 20 %, κατ’ αριθμό, όλων των εκφορτώσεων γάδου σε ένα κράτος μέλος.

β)

Επίπεδο επιθεωρήσεων των δραστηριοτήτων εμπορίας

Επιθεώρηση του 5 % των ποσοτήτων γάδου που προσφέρονται για πώληση στις ιχθυόσκαλες.

γ)

Επίπεδο επιθεωρήσεων στη θάλασσα

Ελαστικό κριτήριο: καθορίζεται ύστερα από λεπτομερή ανάλυση της αλιευτικής δραστηριότητας σε κάθε περιοχή. Στα κριτήρια αναφοράς εν πλω αναφέρεται ο αριθμός των ημερών περιπολίας στη θάλασσα στις περιοχές διαχείρισης γάδου, ενδεχομένως με χωριστό κριτήριο για ημέρες περιπολίας σε συγκεκριμένες περιοχές.

δ)

Επίπεδο εναέριας επιτήρησης

Ελαστικό κριτήριο: καθορίζεται μετά από λεπτομερή ανάλυση της αλιευτικής δραστηριότητας σε κάθε περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που διαθέτει κάθε κράτος μέλος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Τα εθνικά ελεγκτικά προγράμματα δράσης προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων τα εξής:

1.   Μέσα ελέγχου

Ανθρώπινο δυναμικό

α)

Αριθμός επιθεωρητών ξηράς και επιθεωρητών θαλάσσης, καθώς και περίοδοι και ζώνες όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν.

Τεχνικοί πόροι

β)

Αριθμός των περιπολικών σκαφών και αεροσκαφών, καθώς και περίοδοι και ζώνες όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν.

Δημοσιονομικοί πόροι

γ)

Πιστώσεις του προϋπολογισμού για τη χρήση ανθρώπινων πόρων καθώς και περιπολικών σκαφών και αεροσκαφών.

2.   Ηλεκτρονική καταγραφή και αναφορά των πληροφοριών που σχετίζονται με αλιευτικές δραστηριότητες

Περιγραφή των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τα άρθρα 19, 23, 24 και 25.

3.   Καθορισμός λιμένων

Όπου απαιτείται, κατάλογος των λιμένων που καθορίζονται για τις εκφορτώσεις γάδου βάσει του άρθρου 25.

4.   Κοινοποίηση πριν από την εκφόρτωση

Περιγραφή των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με το άρθρο 24.

5.   Έλεγχος εκφορτώσεων

Περιγραφή των μέσων ή/και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 28.

6.   Διαδικασίες επιθεώρησης

Στα εθνικά προγράμματα ελέγχου καθορίζονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται:

α)

όταν διενεργούνται επιθεωρήσεις εν πλω και στην ξηρά·

β)

για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί από άλλα κράτη μέλη ως υπεύθυνες για το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για το γάδο·

γ)

για την κοινή εποπτεία και την ανταλλαγή επιθεωρητών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών που ασκούν τα καθήκοντά τους στα ύδατα άλλων κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Γραμμή αναφερόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Η γραμμή που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ) ορίζεται με τη διαδοχική σύνδεση με λοξοδρομικές γραμμές των εξής σημείων σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

 

54 °30′Β, 10 °35′Δ

 

55 °20′Β, 9 °50′Δ

 

55 °30′Β, 9 °20′Δ

 

56 °40′Β, 8 °55′Δ

 

57 °0′Β, 9 °0′Δ

 

57 °20′Β, 9 °20′Δ

 

57 °50′Β, 9 °20′Δ

 

58 °10′Β, 9 °0′Δ

 

58 °40′Β, 7 °40′Δ

 

59 °0′ΝΒ 7 °30′Δ

 

59 °20′Β, 6 °30′Δ

 

59 °40′Β, 6 °5′Δ

 

59 °40′Β, 5 °30′Δ

 

60 °0′Β, 4 °50′Δ

 

60 °15′Β, 4 °0′Δ.


Top