EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0940

2008/940/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2008 , για τη θέσπιση των τυπικών απαιτήσεων όσον αφορά τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών και ζωονόσων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6032] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 335, 13.12.2008, p. 61–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 245 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2014; καταργήθηκε από 32014D0288

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/940/oj

13.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 335/61


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2008

για τη θέσπιση των τυπικών απαιτήσεων όσον αφορά τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών και ζωονόσων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6032]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/940/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ καθορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στα προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης των ζωικών ασθενειών και των ζωονόσων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, καθιερώνεται κοινοτικό χρηματοδοτικό μέσο για την επιστροφή των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης των ζωικών ασθενειών και των ζωονόσων που παρατίθενται στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

(3)

Μετά την έκδοση της απόφασης 2008/341/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό κοινοτικών κριτηρίων για τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών και ζωονόσων (2) και με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας υποβολής, έγκρισης και αξιολόγησης της προόδου κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων, η απόφαση 2008/425/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση των τυπικών απαιτήσεων σχετικά με την υποβολή από τα κράτη μέλη των εθνικών προγραμμάτων εξάλειψης, ελέγχου και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών και ζωονόσων για κοινοτική χρηματοδότηση (3) επικαιροποίησε τις εν λόγω τυπικές απαιτήσεις ώστε να συνάδουν με τα εν λόγω κριτήρια.

(4)

Στο σημείο 7 στοιχείο ε) του παραρτήματος της απόφασης 2008/341/ΕΚ ορίζεται ότι τα προγράμματα εκρίζωσης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή προς χρηματοδότηση πρέπει να περιλαμβάνουν κανόνες για την κατάλληλη αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα ζώα τα οποία πρέπει να σφαγούν ή να θανατωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και για τα προϊόντα που πρέπει να καταστραφούν.

(5)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, ελλείψει τέτοιων κανόνων, η αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται εντός 90 ημερών, ώστε να αποφεύγεται μείωση της κοινοτικής οικονομικής ενίσχυσης.

(6)

Στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ ορίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν, για κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα, ενδιάμεσες τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις και, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ετήσια λεπτομερή τεχνική έκθεση, η οποία να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων και λεπτομερή λογαριασμό των δαπανών του προηγούμενου έτους.

(7)

Για να διαπιστώνεται η πρόοδος που πραγματοποιείται κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εκρίζωσης και ελέγχου εφαρμόζεται ένα σύστημα εκτίμησης. Το σύστημα εκτίμησης περιλαμβάνει ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων με επιδημιολογικά στοιχεία των προγραμμάτων που βασίζονται στην απόφαση 2002/677/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Αυγούστου 2002, για θέσπιση των τυπικών απαιτήσεων για τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με προγράμματα εξάλειψης και ελέγχου ζωικών ασθενειών που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και για την κατάργηση της απόφασης 2000/322/ΕΚ (4).

(8)

Μετά την έκδοση της απόφασης 2008/425/ΕΚ, είναι επιθυμητή η εναρμόνιση του συστήματος υποβολής εκθέσεων, ενώ η απόφαση 2002/677/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με την παρούσα απόφαση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, υποβάλλουν ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις όσον αφορά τα προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης που εγκρίνονται με βάση το άρθρο 24 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«ενδιάμεσες εκθέσεις»: ενδιάμεσες τεχνικές και δημοσιονομικές εκθέσεις για την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 7 στοιχείο α) της απόφασης 90/424/ΕΟΚ·

β)

«τελικές εκθέσεις»: λεπτομερείς τεχνικές και δημοσιονομικές εκθέσεις οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους για ολόκληρο το έτος εφαρμογής των προγραμμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 7 στοιχείο β) της απόφασης 90/424/ΕΟΚ·

γ)

«αιτήσεις πληρωμής»: οι αιτήσεις πληρωμής για τις δαπάνες που πραγματοποίησε ένα κράτος μέλος, οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 8 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

1.   Όσον αφορά εφαρμοζόμενα προγράμματα που έχουν εγκριθεί για κοινοτική συγχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, υποβάλλλεται ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

2.   Οι ενδιάμεσες εκθέσεις περιλαμβάνουν:

α)

όσον αφορά τη φυματίωση των βοοειδών, τη βρουκέλλωση των βοοειδών, τη βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων (B. melitensis), την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL), τη νόσο του Aujeszky, τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου σε περιοχές όπου ενδημεί η νόσος ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, την κλασική πανώλη των χοίρων, τον άνθρακα, τη λοιμώδη πλευροπνευμονία των βοοειδών, την εχινοκοκκίαση, την τριχινίαση και το βεροτοξινογόνο E. coli, όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στα παραρτήματα I, II, III, IV και VII, κατά περίπτωση·

β)

όσον αφορά τη λύσσα, όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στα παραρτήματα I και VII, κατά περίπτωση·

γ)

όσον αφορά τη σαλμονέλωση (ζωονοσογόνος σαλμονέλα), όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στα παραρτήματα I, V.A και VII, κατά περίπτωση·

δ)

όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτημα VIII, κατά περίπτωση·

ε)

όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά, όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτημα IX, κατά περίπτωση·

στ)

όσον αφορά τις ζωικές ασθένειες των ζώων υδατοκαλλιέργειας, όπως τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (IHN), τη λοιμώδη αναιμία του σολομού (ISA), την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (VHS), την ερπητική λοίμωξη του κυπρίνου (KHV), τη μόλυνση από Bonamia ostreae, τη μόλυνση από Marteilia refringens και την ιχθυοφθειρίαση μαλακοστράκων, όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτημα X, κατά περίπτωση.

Άρθρο 4

1.   Οι τελικές εκθέσεις περιλαμβάνουν:

α)

όσον αφορά τη φυματίωση των βοοειδών, τη βρουκέλλωση των βοοειδών, τη βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων (B. melitensis), την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL), τη νόσο του Aujeszky, τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου σε περιοχές όπου ενδημεί η νόσος ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, την κλασική πανώλη των χοίρων, τον άνθρακα, τη λοιμώδη πλευροπνευμονία των βοοειδών, την εχινοκοκκίαση, την τριχινίαση και το βεροτοξινογόνο E. coli, την αίτηση πληρωμής και όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στα παραρτήματα II, III, IV, V, VI, VII και στα ειδικά παραρτήματα VII.A, VII.B, VII.Γ ή VII.Δ, κατά περίπτωση·

β)

όσον αφορά τη λύσσα, την αίτηση πληρωμής και όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στα παραρτήματα VII και VII.E, κατά περίπτωση·

γ)

όσον αφορά τη σαλμονέλωση (ζωονοσογόνος σαλμονέλα), την αίτηση πληρωμής και όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στα παραρτήματα V.A, VI, VII και VII.ΣΤ, κατά περίπτωση·

δ)

όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), την αίτηση πληρωμής και όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτημα VIII, κατά περίπτωση·

ε)

όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά, την αίτηση πληρωμής και όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτημα IX, κατά περίπτωση·

στ)

όσον αφορά τις ζωικές ασθένειες των ζώων υδατοκαλλιέργειας, όπως τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (IHN), τη λοιμώδη αναιμία του σολομού (ISA), την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (VHS), την ερπητική λοίμωξη του κυπρίνου (KHV), τη μόλυνση από Bonamia ostreae, τη μόλυνση από Marteilia refringens και την ιχθυοφθειρίαση μαλακοστράκων, την αίτηση πληρωμής και όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτημα X, κατά περίπτωση.

2.   Για το σκοπό της συμπλήρωσης του πίνακα που καθορίζεται στο παράρτημα VII Γ, Δ και ΣΤ και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 296/96 της Επιτροπής (5), τα κράτη μέλη αναφέρουν στη στήλη «Αποζημίωση» τη χορηγηθείσα αποζημίωση μεταξύ μιας ημέρας και 90 ημερολογιακών ημερών μετά τη σφαγή του ζώου ή μετά την καταστροφή των προϊόντων ή μετά την προσκόμιση της συμπληρωμένης αίτησης από τον κάτοχο. Όταν οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν αποζημιώσεις πέραν των 90 ημερών (από 91 έως 210 ημερολογιακές ημέρες), εφαρμόζεται μείωση της κοινοτικής οικονομικής ενίσχυσης.

Άρθρο 5

Η απόφαση 2002/677/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ασθενειών ζώων τα οποία θα υλοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.

(2)  ΕΕ L 115 της 29.4.2008, σ. 44.

(3)  ΕΕ L 159 της 18.6.2008, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 229 της 27.8.2002, σ. 24.

(5)  ΕΕ L 39 της 17.2.1996, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Ασθένεια/ζωονόσος (1):

 

Ζωικό είδος:

Ελάχιστο περιεχόμενο της αξιολόγησης:

1.

Τεχνική και δημοσιονομική αξιολόγηση:

1.1.

Επιβεβαίωση ότι όλη η νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ίσχυε κατά την έναρξη του προγράμματος (εάν όχι, αξιολόγηση της κατάστασης)

1.2.

Εκτίμηση της εφαρμογής των δημοσιονομικών απαιτήσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του προγράμματος

1.3.

Εκτίμηση των ποσών που έχουν ήδη δαπανηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος για τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα

1.4.

Πρόβλεψη των ποσών που θα δαπανηθούν κατά τη διάρκεια όλου του έτους το οποίο αφορά η έκθεση για τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα


(1)  Ασθένεια ή ζωονόσος και ζωικό είδος, εάν είναι απαραίτητο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΕΛΕΣ (1)

(ένας πίνακας ανά ασθένεια/είδος)

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Έτος:

 

Ασθένεια (2):

 

Ζωικό είδος:

Περίοδος αναφοράς

:

 Ενδιάμεση έκθεση

 Τελική έκθεση


Περιοχή (3)

Συνολικός αριθμός αγελών (4)

Συνολικός αριθμός αγελών στο πλαίσιο του προγράμματος

Αριθμός αγελών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο (5)

Αριθμός θετικών αγελών (6)

Αριθμός νέων θετικών αγελών (7)

Αριθμός αγελών που αποδεκατίστη-καν

% θετικών αγελών που αποδεκατί-στηκαν

ΔΕΙΚΤΕΣ

% κάλυψης αγέλης

% θετικών αγελών

Περίοδος επιπολασμού στην αγέλη

% νέων θετικών αγελών

Επίπτωση στην αγέλη

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο — 1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Κοπάδια ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση.

(2)  Ασθένεια και ζωικό είδος, εάν είναι απαραίτητο.

(3)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(4)  Συνολικός αριθμός αγελών που υπάρχουν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων για το πρόγραμμα αγελών.

(5)  Ο έλεγχος είναι η διενέργεια δοκιμασίας σε επίπεδο αγέλης στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντίστοιχη ασθένεια με σκοπό τη διατήρηση, την αναβάθμιση κ.λπ. του καθεστώτος υγείας της αγέλης. Σε αυτή τη στήλη μια αγέλη δεν μπορεί να υπολογιστεί δύο φορές, ακόμη και αν έχει ελεγχθεί περισσότερες από μία φορές.

(6)  Αγέλες με τουλάχιστον ένα θετικό ζώο στη διάρκεια της περιόδου, ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχει ελεγχθεί η αγέλη.

(7)  Αγέλες των οποίων το καθεστώς κατά την προηγούμενη περίοδο ήταν άγνωστο, μη απαλλαγμένο-αρνητικό, απαλλαγμένο, επίσημα απαλλαγμένο ή σε αναστολή και οι οποίες είχαν τουλάχιστον ένα θετικό ζώο κατά την περίοδο αυτή.

(8)  Στοιχεία του προηγούμενου έτους κατά την αντίστοιχη περίοδο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

(ένας πίνακας ανά ασθένεια/είδος)

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Έτος:

 

Ασθένεια (1):

 

Ζωικό είδος:

Περίοδος αναφοράς

:

 Ενδιάμεση έκθεση

 Τελική έκθεση


Περιοχή (2)

Συνολικός αριθμός ζώων (3)

Αριθμός ζώων (4) που πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμή στο πλαίσιο του προγράμματος

Αριθμός ζώων (4) που έχουν σε δοκιμή

Αριθμός ζώων που υποβλήθηκαν σε δοκιμή μεμονωμένα (5)

Αριθμός θετικών ζώων

Σφαγή

Δείκτες

Αριθμός ζώων με θετικό αποτέλεσμα δοκιμής που έχουν σφαγεί ή θανατωθεί

Συνολικός αριθμός των ζώων που έχουν σφαγεί (6)

% κάλυψης σε επίπεδο ζώων

% θετικών ζώων Επιπολασμός στα ζώα

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (4/3) × 100

10 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο — 1 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ασθένεια και ζωικό είδος, εάν είναι απαραίτητο.

(2)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(3)  Συνολικός αριθμός ζώων που υπάρχουν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων για το πρόγραμμα αγελών.

(4)  Περιλαμβάνονται τα ζώα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή μεμονωμένα ή στο πλαίσιο καθεστώτος σε μαζικό επίπεδο.

(5)  Περιλαμβάνονται μόνο τα ζώα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή μεμονωμένα, δεν περιλαμβάνονται τα ζώα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή σε μαζικό επίπεδο βάσει δειγματοληψίας (π.χ.: δοκιμές γάλακτος από δεξαμενές).

(6)  Περιλαμβάνονται όλα τα θετικά ζώα που έχουν σφαγεί καθώς και τα αρνητικά ζώα που έχουν σφαγεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

(7)  Στοιχεία του προηγούμενου έτους κατά την αντίστοιχη περίοδο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

(ένας πίνακας ανά ασθένεια/είδος)

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Έτος:

 

Ασθένεια (1):

 

Είδος:

Περίοδος αναφοράς

:

 Ενδιάμεση έκθεση

 Τελική έκθεση


Περιοχή (2)

Συνολικός αριθμός αγελών (3)

Συνολικός αριθμός ζώων

Πληροφορίες για το πρόγραμμα εμβολιασμού των νεαρών ζώων

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού

Αριθμός αγελών σε πρόγραμμα εμβολιασμού

Αριθμός αγελών που έχουν εμβολιαστεί

Αριθμός ζώων που έχουν εμβολιαστεί

Αριθμός δόσεων εμβολίου που έχουν χορηγηθεί

Αριθμός αγελών σε πρόγραμμα εμβολιασμού

Αριθμός αγελών που έχουν εμβολιαστεί

Αριθμός ενήλικων ζώων (4) που έχουν εμβολιαστεί

Αριθμός νεαρών ζώων (4) που έχουν εμβολιαστεί

Αριθμός δόσεων εμβολίου που έχουν χορηγηθεί

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο — 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ασθένεια και είδος, εάν είναι απαραίτητο.

(2)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(3)  Κοπάδια ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση.

(4)  Όπως προσδιορίζεται στο πρόγραμμα.

(5)  Στοιχεία του προηγούμενου έτους κατά την αντίστοιχη περίοδο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ένας πίνακας ανά ασθένεια/είδος)

 

Κράτος μέλος:

 

Ασθένεια (1):

 

Ημερομηνία:

 

Είδος:

 

Έτος:


Περιοχή (2)

Καθεστώς αγελών και ζώων που καλύπτονται από το πρόγραμμα (3)

Συνολικός αριθμός αγελών και ζώων που καλύπτονται από το πρόγραμμα

Άγνωστο (4)

Μη απαλλαγμένο ή μη επισήμως απαλλαγμένο

Απαλλαγμένο ή επισήμως απαλλαγμένο σε αναστολή (7)

Απαλλαγμένο (8)

Επισήμως απαλλαγμένο (9)

Τελευταίος έλεγχος θετικός (5)

Τελευταίος έλεγχος αρνητικός (6)

Αγέλες

Ζώα (10)

Αγέλες

Ζώα (10)

Αγέλες

Ζώα (10)

Αγέλες

Ζώα (10)

Αγέλες

Ζώα (10)

Αγέλες

Ζώα (10)

Αγέλες

Ζώα (10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο — 1 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ασθένεια και είδος, εάν είναι απαραίτητο.

(2)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(3)  Στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

(4)  Άγνωστο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από προηγούμενους ελέγχους.

(5)  Μη απαλλαγμένο και τελευταίος έλεγχος θετικός: η αγέλη ελέγχθηκε και βρέθηκε τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα στον τελευταίο έλεγχο.

(6)  Μη απαλλαγμένο και τελευταίος έλεγχος αρνητικός: η αγέλη ελέγχθηκε και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά στον τελευταίο έλεγχο αλλά δεν είναι «απαλλαγμένο» ούτε «επισήμως απαλλαγμένο».

(7)  Καθεστώς που έχει ανασταλεί, όπως προσδιορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία για την αντίστοιχη ασθένεια κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς.

(8)  Απαλλαγμένη αγέλη όπως καθορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία για την αντίστοιχη ασθένεια.

(9)  Αγέλη επισήμως απαλλαγμένη όπως καθορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία για την αντίστοιχη ασθένεια.

(10)  Περιλαμβάνονται ζώα που καλύπτονται από το πρόγραμμα στις αγέλες με το αναφερθέν καθεστώς (αριστερή στήλη).

(11)  Σύνολο του προηγούμενου έτους κατά την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.A

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΟΝΟΣΟΓΟΝΟ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ

Ενδιάμεση τεχνική έκθεση

Τελική τεχνική έκθεση

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Έτος:

 

Ορότυποι σαλμονέλας (1):

 

Ζωικό είδος:

 

Περιοχή (8):

Περίοδος αναφοράς

:

 Ενδιάμεση έκθεση

 Τελική έκθεση


Είδος σμήνους (2)

Συνολικός αριθμός σμηνών (3)

Συνολικός αριθμός ζώων

Συνολικός αριθμός σμηνών στο πλαίσιο του προγράμματος

Συνολικός αριθμός ζώων στο πλαίσιο του προγράμματος

Αριθμός σμηνών που ελέγχθη-καν (4)

Αριθμός θετικών σμηνών (5)

Αριθμός σμηνών που αποδεκατίστηκαν

Συνολικός αριθμός ζώων που σφάχθηκαν ή καταστράφηκαν

Ποσότητα αυγών που καταστράφηκαν (αριθμός ή kg)

Ποσότητα αυγών που διοχετεύθηκαν στην παραγωγή προϊόντων αυγών (αριθμός ή kg)

Στοχοθετημένοι ορότυποι στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου (6)

Άλλοι ορότυποι (7)

Στοχοθετημένοι ορότυποι στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου (6)

Άλλοι ορότυποι (7)

Στοχοθετημένοι ορότυποι στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου (6)

Άλλοι ορότυποι (7)

Στοχοθετημένοι ορότυποι στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου (6)

Άλλοι ορότυποι (7)

Στοχοθετημένοι ορότυποι στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου (6)

Άλλοι ορότυποι (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Να διευκρινιστούν οι ορότυποι που καλύπτονται από τα προγράμματα ελέγχου, π.χ. S. Enteritidis, S. Typhimurium, άλλοι ορότυποι (να διευκρινιστούν).

(2)  Για παράδειγμα, σμήνη αναπαραγωγής (εκτρεφόμενα σμήνη, σμήνη ενηλίκων), σμήνη παραγωγής, σμήνη ωοτόκων ορνίθων, σμήνη κρεατοπαραγωγής, γαλοπούλες αναπαραγωγής, γαλοπούλες πάχυνσης, χοίροι αναπαραγωγής, χοίροι για σφαγή κ.λπ. Σμήνη ή αγέλες, κατά περίπτωση.

(3)  Συνολικός αριθμός σμηνών που υπάρχουν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων και των μη επιλέξιμων σμηνών για το πρόγραμμα.

(4)  Ο έλεγχος είναι η διενέργεια δοκιμής σε επίπεδο σμήνους στο πλαίσιο του προγράμματος για την παρουσία ζωονοσογόνου σαλμονέλας. Σε αυτή τη στήλη ένα σμήνος δεν μπορεί να υπολογιστεί δύο φορές, ακόμη και αν έχει ελεγχθεί περισσότερες από μία φορές.

(5)  Εάν ένα σμήνος έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με την υποσημείωση (δ), περισσότερες από μία φορές, τυχόν θετικό δείγμα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο μία φορά.

(6)  Salmonella Enteritidis ή Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis ή τυχόν ορότυποι που στοχοθετούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου.

(7)  Ορότυποι σαλμονέλας άλλοι από εκείνους που προσδιορίζονται και στοχοθετούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου.

(8)  Περιοχή ή χώρα, κατά περίπτωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Ασθένεια/ζωονόσος (1):

 

Ζωικό είδος:

Ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης (2):

1.

Υποβολή των στοιχείων (παραρτήματα II, III, IV, V και Vα, κατά περίπτωση)

2.

Τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης:

2.1.

Επιδημιολογικοί χάρτες για κάθε ασθένεια/μόλυνση

2.2.

Πληροφορίες για τη χρησιμοποιηθείσα διαγνωστική δοκιμή (πίνακας A):

Πίνακας A

Ασθένεια/είδος

Δοκιμή (3)

Είδος δείγματος (4)

Είδος δοκιμής (5)

Αριθμός δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Στοιχεία για τη μόλυνση:

Ασθένεια/είδος

Αριθμός αγελών που μολύνθηκαν

Αριθμός ζώων που μολύνθηκαν

 

 

 

 

 

 

2.4.

Λόγοι για αναστολή του καθεστώτος «απαλλαγμένο» ή «επίσημα απαλλαγμένο» για κάθε ασθένεια (πίνακας B):

Πίνακας B

Ασθένεια/είδος

Λόγος (6)

Αριθμός αγελών των οποίων έχει ανασταλεί το καθεστώς

 

 

 

2.5.

Επίτευξη των στόχων και τεχνικές δυσχέρειες

2.6.

Πρόσθετες επιδημιολογικές πληροφορίες: πληροφορίες για επιδημιολογικές έρευνες, εκτρώσεις, τραυματικές κακώσεις που διαπιστώθηκαν στο σφαγείο ή στη νεκροψία, κρούσματα στον άνθρωπο κ.λπ.

3.

Χρηματοδοτικές πτυχές:

3.1.

Συμπληρωμένοι πίνακες του παραρτήματος VII

3.2.

Ανασκόπηση των ποσών που δαπανήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος

3.3.

Λεπτομερής κατάλογος των επιλέξιμων δαπανών


(1)  Ασθένεια ή ζωονόσος και ζωικό είδος, εάν είναι απαραίτητο.

(2)  Για τα προγράμματα σχετικά με τη ζωονοσογόνο σαλμονέλα θα πρέπει να καλύπτονται μόνο τα σημεία 1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 και 3.

(3)  Αναφέρατε: δερματική δοκιμή, RB, FC, iELISA, cELISA, απομόνωση, PCR, βακτηριολογική εξέταση, άλλες (διευκρινίστε).

(4)  Αναφέρατε, εάν είναι απαραίτητο: ορός αίματος, αίμα, πλάσμα, γάλα, γάλα από δεξαμενές, ύποπτη τραυματική αλλοίωση, έμβρυο, κόπρανα, αβγά, νεκρά κοτόπουλα, μηκόνιον, άλλα (διευκρινίστε).

(5)  Αναφέρατε: δοκιμή διαλογής, επικυρωτική εξέταση, συμπληρωματική εξέταση, στερεότυπη εξέταση, άλλες (διευκρινίστε).

(6)  Αναφέρατε το λόγο:

μη αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικής εξέτασης,

μη εκπλήρωση της στερεότυπης εξεταστικής συχνότητας,

εισαγωγή ζώων σε αγέλη με ανεπαρκές καθεστώς,

υπάρχει υπόνοια της ασθένειας,

άλλοι λόγοι (διευκρινίστε).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(ένας πίνακας ανά ασθένεια/ζωονόσο/είδος)

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Έτος:

 

Ασθένεια/ζωονόσος:

 

Είδος:

Περίοδος αναφοράς

:

 Ενδιάμεση έκθεση

 Τελική έκθεση


Περιοχή (1)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (2)

Αποζημίωση

Εργαστηριακή ανάλυση ή άλλη διαγνωστική δοκιμή επίσημων δειγμάτων

Εμβόλια

Άλλο (διευκρινίστε)

Άλλο (διευκρινίστε)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

Βεβαιώνουμε ότι:

οι δαπάνες αυτές είναι πραγματικές, υπολογίστηκαν με ακρίβεια και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης/κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … (αναφορά της ειδικής απόφασης χρηματοδότησης),

όλα τα παραστατικά σχετικά με τις δαπάνες είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κυρίως για να δικαιολογηθεί το επίπεδο της αποζημίωσης για τα ζώα,

καμία άλλη κοινοτική συνδρομή δεν ζητήθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και όλα τα έσοδα που απορρέουν από δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος δηλώθηκαν στην Επιτροπή,

το πρόγραμμα εκτελέστηκε σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ιδίως με τους κανόνες ανταγωνισμού, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης,

εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου, ιδίως για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των ποσών που δηλώθηκαν, ώστε να προληφθούν, να ανιχνευθούν και να διορθωθούν οι παρατυπίες.

 

Ημερομηνία: ...

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του υπεύθυνου διευθυντή: ...


(1)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(2)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.A

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Νόσος του Aujesky — Κλασική πανώλης των χοίρων — Αφρικανική πανώλης των χοίρων — Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων (1)

Περιοχή (2)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (3)

Εργαστηριακή ανάλυση και άλλες διαγνωστικές δοκιμές

Εμβολιασμός

Αριθμός δοκιμών ή εργαστηριακών αναλύσεων

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής ή της ανάλυσης)

Κόστος των δοκιμών ή των εργαστηριακών αναλύσεων

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής ή της ανάλυσης)

Αριθμός δόσεων εμβολίου και δολωμάτων

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Κόστος των δόσεων εμβολίου και των δολωμάτων

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Κόστος διανομής

(διευκρινίστε το είδος της διανομής)

ELISA

Άλλο

(διευκρινίστε)

Άλλο

(διευκρινίστε)

ELISA

Άλλο

(διευκρινίστε)

Άλλο

(διευκρινίστε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Ένα πρόγραμμα ανά πίνακα. Κρατήστε μόνο το σχετικό πρόγραμμα και διαγράψτε όλα τα άλλα.

(2)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(3)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου

Περιοχή (1)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (2)

Εργαστηριακή ανάλυση και άλλες διαγνωστικές δοκιμές

Εμβολιασμός

Άλλα μέτρα

Αριθμός δοκιμών ή εργαστηριακών αναλύσεων

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής ή της ανάλυσης)

Κόστος των δοκιμών ή των εργαστηριακών αναλύσεων

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής ή της ανάλυσης)

Αριθμός δόσεων εμβολίου

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Κόστος των δόσεων εμβολίου

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Φύση των μέτρων

(διευκρινίστε)

Κόστος των μέτρων

(διευκρινίστε)

ELISA

Άλλο (διευκρινίστε)

Άλλο (διευκρινίστε)

ELISA

Άλλο (διευκρινίστε)

Άλλο (διευκρινίστε)

 

 

 

 

 

 

Παγίδες

Άλλο

Παγίδες

Άλλο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(2)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.Γ

ΜΕΡΟΣ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Βρουκέλλωση των βοοειδών – Φυματίωση των βοοειδών – Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (1)

Περιοχή (2)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (3)

Αποζημίωση

Αριθμός ζώων για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση

Συνολικό κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση έως 90 ημερολογιακές ημέρες

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση από 91 έως 120 ημερολογιακές ημέρες

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση από 121 έως 150 ημερολογιακές ημέρες

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση από 151 έως 180 ημερολογιακές ημέρες

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση από 181 έως 210 ημερολογιακές ημέρες

Ποσό που εισπράχθηκε για διάσωση (μόνο για BB και ΦΒ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΜΕΡΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Βρουκέλλωση των βοοειδών – Φυματίωση των βοοειδών – Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (4)

Περιοχή (5)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (6)

Εργαστηριακή ανάλυση και άλλες διαγνωστικές δοκιμές

Εμβολιασμός

Αριθμός δοκιμών ή εργαστηριακών αναλύσεων

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής ή της ανάλυσης)

Κόστος των δοκιμών ή των εργαστηριακών αναλύσεων

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής ή της ανάλυσης)

Αριθμός δόσεων εμβολίου

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Κόστος δόσεων εμβολίου

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

ELISA

Ερυθρό της Βεγγάλης

Δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος

Δοκιμή φυματίνης

AGID

Άλλο (διευκρινίστε)

ELISA

Ερυθρό της Βεγγάλης

Δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος

Δοκιμή φυματίνης

AGID

Άλλο (διευκρινίστε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Ένα πρόγραμμα ανά πίνακα. Κρατήστε μόνο το σχετικό πρόγραμμα και διαγράψτε όλα τα άλλα.

(2)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(3)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

(4)  Ένα πρόγραμμα ανά πίνακα. Κρατήστε μόνο το σχετικό πρόγραμμα και διαγράψτε όλα τα άλλα.

(5)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(6)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.Δ

MΕΡΟΣ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (B. MELITENSIS)

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων

Περιοχή (1)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (2)

Αποζημίωση

Αριθμός ζώων ανά είδος

Κόστος ζώων ανά είδος

Συνολικό κόστος όσον αφορά τα ζώων για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση έως 90 ημερολογιακές ημέρες

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση από 91 έως 120 ημερολογιακές ημέρες

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση από 121 έως 150 ημερολογιακές ημέρες

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση από 151 έως 180 ημερολογιακές ημέρες

Κόστος όσον αφορά τα ζώα για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση από 181 έως 210 ημερολογιακές ημέρες

Προβατοειδή

Αιγοειδή

Προβατοειδή

Αιγοειδή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΜΈΡΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (B. MELITENSIS)

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων

Περιοχή (3)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (4)

Εργαστηριακή ανάλυση και άλλες διαγνωστικές δοκιμές

Εμβολιασμός

Αριθμός δοκιμών ή εργαστηριακών αναλύσεων

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής ή της ανάλυσης)

Κόστος των δοκιμών ή των εργαστηριακών αναλύσεων

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής ή της ανάλυσης)

Αριθμός δόσεων εμβολίου

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Κόστος των δόσεων εμβολίου

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Ερυθρό της Βεγγάλης

Δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος

Άλλο (διευκρινίστε)

Άλλο (διευκρινίστε)

Ερυθρό της Βεγγάλης

Δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος

Άλλο (διευκρινίστε)

Άλλο (διευκρινίστε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(2)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

(3)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(4)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.E

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Λύσσα

Περιοχή (1)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (2)

Εμβολιασμός

Αριθμός δόσεων εμβολίου και δολωμάτων

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Κόστος των δόσεων εμβολίου και των δολωμάτων

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Κόστος διανομής

(διευκρινίστε το είδος της διανομής)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(2)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.ΣΤ

ΜΕΡΟΣ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Σαλμονέλα

Περιοχή (1)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (2)

Αποζημίωση

Αριθμός ζώων και αυγών ανά κλίμακα αποζημίωσης

Κόστος ζώων και αυγών ανά κλίμακα αποζημίωσης

Αποζημίωση που καταβλήθηκε έως 90 ημερολογιακές ημέρες

Αποζημίωση που καταβλήθηκε από 91 έως 120 ημερολογιακές ημέρες

Αποζημίωση που καταβλήθηκε από 121 έως 150 ημερολογιακές ημέρες

Αποζημίωση που καταβλήθηκε από 151 έως 180 ημερολογιακές ημέρες

Αποζημίωση που καταβλήθηκε από 181 έως 210 ημερολογιακές ημέρες

Σύνολο αποζημίωσης

Ζώα που καταστράφηκαν (3)

Ζώα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία (3)

Εκκολαφθέντα αβγά επώασης

Μη εκκολαφθέντα αβγά επώασης που καταστράφηκαν

Μη εκκολαφθέντα αβγά επώασης που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία

Ζώα που καταστράφηκαν (3)

Ζώα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία (3)

Εκκολαφθέντα αβγά επώασης

Μη εκκολαφθέντα αβγά επώασης που καταστράφηκαν

Μη εκκολαφθέντα αβγά επώασης που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

ΜΈΡΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Έτος:

 

Είδος:

Σαλμονέλα

Περιοχή (4)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (5)

Εργαστηριακή ανάλυση και άλλες διαγνωστικές δοκιμές

Εμβολιασμός

Αριθμός βακτηριολογικών δοκιμών

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής)

Κόστος βακτηριολογικών δοκιμών

(διευκρινίστε το είδος της δοκιμής)

Αριθμός δόσεων εμβολίου

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

Κόστος δόσεων εμβολίου

(διευκρινίστε το είδος του εμβολίου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(2)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

(3)  Προσδιορίστε είδος ζώου και κατηγορία, όπως ζώα/πτηνά αναπαραγωγής, ωοτόκες όρνιθες, ζώα/πτηνά κρεατοπαραγωγής, γαλοπούλες αναπαραγωγής, χοίροι αναπαραγωγής, χοίροι για σφαγή κ.λπ.

(4)  Περιοχή, όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του κράτους μέλους.

(5)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Έτος:

 

Ασθένεια (1):

Περίοδος αναφοράς

:

 Ενδιάμεση έκθεση

 Τελική έκθεση


Πίνακας Α

Επιτήρηση ΜΣΕ

Κράτος μέλος:

Έτος:

Δοκιμές σε βοοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα III κεφάλαιο A μέρος I σημεία 2.1, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος Ι σημείο 2.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

Δοκιμές σε προβατοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές που διενεργούνται σύμφωνα με τις διάφορες απαιτήσεις του παραρτήματος VII κεφάλαιο A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Άλλα (διευκρινίστε)

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

Δοκιμές σε αιγοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές που διενεργούνται σύμφωνα με τις διάφορες απαιτήσεις του παραρτήματος VII κεφάλαιο A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Άλλα (διευκρινίστε)

 

 

 

Δοκιμές σε ζώα άλλων ειδών

Δοκιμές σε ζώα άλλων ειδών (διευκρινίστε ξεχωριστά κάθε είδος)

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

Γονοτυπική ανάλυση

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Γονοτυπική ανάλυση των ζώων που αναφέρονται στο παράρτημα III κεφάλαιο A μέρος II σημείο 8.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Γονοτυπική ανάλυση των ζώων που αναφέρονται στο παράρτημα III κεφάλαιο A μέρος II σημείο 8.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Κύριες μοριακές δοκιμές με δοκιμή ανοσοκαθήλωσης ειδικής διαγνωστικής ικανότητας

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα Χ κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 γ) i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 


Πίνακας Β

Εκρίζωση ΜΣΕ

Κράτος μέλος:

Μήνας:

Έτος:


Θανάτωση ζώων μολυσμένων με ΣΕΒ

 

Αριθμός ζώων

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Ζώα που θανατώθηκαν βάσει των απαιτήσεων του παραρτήματος VII κεφάλαιο Α σημείο 2.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Τρομώδης νόσος των προβάτων

Θανάτωση

 

 

Αριθμός ζώων

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Ζώα που θανατώθηκαν βάσει των απαιτήσεων του παραρτήματος VII κεφάλαιο Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Γονοτυπική ανάλυση

 

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Ζώα για καθορισμό γονοτύπου βάσει των απαιτήσεων του παραρτήματος VII κεφάλαιο Α σημείο 2.3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Προβατίνες για καθορισμό γονοτύπου στο πλαίσιο προγράμματος αναπαραγωγής το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Κριάρια για καθορισμό γονοτύπου στο πλαίσιο προγράμματος αναπαραγωγής το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

Βεβαιώνουμε ότι:

οι δαπάνες αυτές είναι πραγματικές, υπολογίστηκαν με ακρίβεια και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης/του κανονισμού (ΕΚ) αριθ .... (αναφορά της ειδικής απόφασης χρηματοδότησης),

όλα τα παραστατικά σχετικά με τις δαπάνες είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κυρίως για να δικαιολογηθεί το επίπεδο της αποζημίωσης για τα ζώα,

καμία άλλη κοινοτική συνδρομή δεν ζητήθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και όλα τα έσοδα που απορρέουν από δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος δηλώθηκαν στην Επιτροπή,

το πρόγραμμα εκτελέστηκε σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ιδίως με τους κανόνες ανταγωνισμού, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης,

εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου, ιδίως για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των ποσών που δηλώθηκαν, ώστε να προληφθούν, να ανιχνευθούν και να διορθωθούν οι παρατυπίες.

 

Ημερομηνία: …

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του υπεύθυνου διευθυντή: …


(1)  Ασθένεια και είδος, εάν είναι απαραίτητο

(2)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Έτος:

 

Ασθένεια:

 

Είδος:

Περίοδος αναφοράς

:

 Ενδιάμεση έκθεση

 Τελική έκθεση

ΜΕΡΟΣ Α:   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πίνακας 1

Εκμεταλλεύσεις πουλερικών (2) (εκτός από πάπιες και χήνες) που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας

Ορολογική έρευνα σύμφωνα με το σημείο B του παραρτήματος Ι της απόφασης 2007/268/ΕΚ της Επιτροπής (1) σε εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (μόνον εφόσον υπάρχει κίνδυνος)/γαλοπούλων πάχυνσης/κοτόπουλων αναπαραγωγής/γαλοπούλων αναπαραγωγής/ωοτόκων ορνίθων/οωτόκων ορνίθων ελεύθερης βοσκής/στρουθιονιδών/εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων (όπως φασιανοί, πέρδικες, ορτύκια κ.λπ.)/«οικόσιτων σμηνών»/άλλων (σημειώστε την κατάλληλη ένδειξη)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Κωδικός NUTS 2 (3)

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων (4)

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας

Αριθμός δειγμάτων ανά εκμετάλλευση

Συνολικός αριθμός δοκιμών που θα εκτελεστούν ανά μέθοδο

Μέθοδοι εργαστηριακής ανάλυσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 


Πίνακας 2

Εκμεταλλεύσεις εκτροφής παπιών και χηνών που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας (5) σύμφωνα με το σημείο Γ του παραρτήματος Ι της απόφασης 2007/268/ΕΚ

Ορολογική έρευνα

Κωδικός NUTS 2 (6)

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων εκτροφής παπιών και χηνών (7)

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων εκτροφής παπιών και χηνών που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας

Αριθμός δειγμάτων ανά εκμετάλλευση

Συνολικός αριθμός δοκιμών που εκτελέστηκαν ανά μέθοδο

Μέθοδοι εργαστηριακής ανάλυσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 


Πίνακας 3

Άγρια πτηνά — Έρευνα σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών στα άγρια πτηνά όπως ορίζεται στο παράρτημα II της απόφασης 2007/268/ΕΚ

Κωδικός ΝUTS 2 (8)

Συνολικός αριθμός πτηνών που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που ελήφθησαν για ενεργητική επιτήρηση

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που ελήφθησαν για παθητική επιτήρηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Κράτος μέλος: …

 

Περίοδος αναφοράς: …

 

Έτος: …

 

Είδος: …

Γρίπη των πτηνών

Περιοχή (9)

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (10)

Εργαστηριακή ανάλυση και άλλες διαγνωστικές δοκιμές

Δειγματοληψία

Αριθμός εργαστηριακών δοκιμών

Κόστος εργαστηριακών δοκιμών

Αριθμός δειγμάτων άγριων πτηνών

ELISA

AGID

HI για H5/H7

Απομόνωση του ιού

PCR

Άλλο

(διευκρινίστε)

ELISA

AGID

HI για H5/H7

Απομόνωση του ιού

PCR

Άλλο

(διευκρινίστε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Βεβαιώνουμε ότι:

οι δαπάνες αυτές είναι πραγματικές, υπολογίστηκαν με ακρίβεια και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης/του κανονισμού (ΕΚ) αριθ … (αναφορά της ειδικής απόφασης χρηματοδότησης),

όλα τα παραστατικά σχετικά με τις δαπάνες είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κυρίως για να δικαιολογηθεί το επίπεδο της αποζημίωσης για τα ζώα,

καμία άλλη κοινοτική συνδρομή δεν ζητήθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και όλα τα έσοδα που απορρέουν από δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος δηλώθηκαν στην Επιτροπή,

το πρόγραμμα εκτελέστηκε σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ιδίως με τους κανόνες ανταγωνισμού, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης,

εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου, ιδίως για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των ποσών που δηλώθηκαν, ώστε να προληφθούν, να ανιχνευθούν και να διορθωθούν οι παρατυπίες.

 

Ημερομηνία: …

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του υπεύθυνου διευθυντή: …


(1)  ΕΕ L 115 της 3.5.2007, σ. 3.

(2)  Εκμεταλλεύσεις ή σμήνη ή εγκαταστάσεις, κατά περίπτωση.

(3)  Αναφέρεται στον τόπο της εκμετάλλευσης προέλευσης. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η NUTS (Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων) 2, απαιτούνται οι συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) ή η περιοχή.

(4)  Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων μιας κατηγορίας πουλερικών στη συγκεκριμένη NUTS 2 ή περιοχή.

(5)  Εκμεταλλεύσεις ή σμήνη ή εγκαταστάσεις, κατά περίπτωση.

(6)  Αναφέρεται στον τόπο της εκμετάλλευσης προέλευσης. Αν δεν είναι δυνατή η χρήση του κωδικού NUTS 2, απαιτούνται οι συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) ή η περιοχή.

(7)  Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων εκτροφής παπιών και χηνών στη συγκεκριμένη NUTS 2 ή περιοχή.

(8)  Αναφέρεται στον τόπο συλλογής των πτηνών/δειγμάτων. Αν δεν είναι δυνατή η χρήση του κωδικού NUTS 2, απαιτούνται οι συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος).

(9)  Περιοχή όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα του κράτους μέλους.

(10)  Τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Κράτος μέλος:

 

Ημερομηνία:

 

Έτος:

 

Ασθένεια (1):

 

Είδος:

Περίοδος αναφοράς

:

 Ενδιάμεση έκθεση

 Τελική έκθεση

ΜΕΡΟΣ Α:   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.   Ασθένειες

1.1.

Ιχθύες

 VHS

 IHN

 ISA

 KHV

1.2.

Μαλάκια

 Marteilia refringens

 Bonamia ostrae

1.3.

Μαλακόστρακα

 Ιχθυοφθειρίαση


2.   Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα

2.1.

Αρμόδια αρχή (2)

 

2.2.

Οργάνωση και εποπτεία όλων των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα (3)

 

2.3.

Διάρκεια του προγράμματος

 


3.   Στοιχεία σχετικά με τα ζώα που υποβάλλονται σε δοκιμές

Κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα (4)

 

Ασθένεια:

 

Έτος:


Εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων

Αριθμός δειγματοληψιών

Αριθμός κλινικών επιθεωρήσεων

Θερμοκρασία νερού κατά τη δειγματοληψία/επιθεώρηση

Είδη κατά τη δειγματοληψία

Είδη από τα οποία ελήφθησαν δείγματα

Αριθμός ζώων από τα οποία ελήφθησαν δείγματα (συνολικά και ανά είδος)

Αριθμός δοκιμών

Θετικά αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

Θετικά αποτελέσματα των κλινικών επιθεωρήσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

Σύνολο


4.   Στοιχεία σχετικά με τις εκμεταλλεύσεις ή τις περιοχές καλλιέργειας στις οποίες διενεργούνται δοκιμές

 

Ασθένεια:

 

Έτος:


Κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα (5)

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων (6)

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων στο πλαίσιο του προγράμματος

Αριθμός εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων που ελέγχθηκαν (7)

Αριθμός θετικών εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων (8)

Αριθμός νέων θετικών εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων (9)

Αριθμός εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων που αποδεκατίστηκαν

% θετικών εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων που αποδεκατίστηκαν

Ζώα που απομακρύνθηκαν και απορρίφθηκαν (10)

ΔΕΙΚΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

% κάλυψης εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων

% θετικών εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων

period farms or mollusc farming areas prevalenceΠερίοδος επιπολασμού στις εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέργειας μαλακίων

% νέων θετικών εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων

Επίπτωση στις εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέργειας μαλακίων

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ B:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πίνακας Α

Λεπτομερής ανάλυση του κόστους του προγράμματος

Κόστος συνδεόμενο με

Προδιαγραφές

Αριθμός μονάδων

Κόστος μονάδας σε ευρώ

Συνολικό ποσό σε ευρώ

Ζητείται κοινοτική χρηματοδότηση (11)

(ναι/όχι)

1.   

Δοκιμή

1.1.

Δαπάνες ανάλυσης

Δοκιμή:

 

 

 

 

 

Δοκιμή:

 

 

 

 

 

Δοκιμή:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Δαπάνες δειγματοληψίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Άλλες δαπάνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Εμβολιασμός ή θεραπεία

2.1.

Αγορά του εμβολίου ή της θεραπείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Δαπάνες διανομής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Διοικητικές δαπάνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Δαπάνες ελέγχου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Απομάκρυνση και απόρριψη ζώων υδατοκαλλιέργειας

3.1.

Αποζημίωση για ζώα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Δαπάνες μεταφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Δαπάνες απόρριψης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Ζημία σε περίπτωση απομάκρυνσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Δαπάνες μεταποίησης προϊόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Καθαρισμός και απολύμανση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Μισθοί (προσωπικό που προσλαμβάνεται μόνο για το πρόγραμμα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Αναλώσιμα και ειδικός εξοπλισμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   

Άλλες δαπάνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

Βεβαιώνουμε ότι:

οι δαπάνες αυτές είναι πραγματικές, υπολογίστηκαν με ακρίβεια και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης/του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ... (αναφορά της ειδικής απόφασης χρηματοδότησης),

όλα τα παραστατικά σχετικά με τις δαπάνες είναι διαθέσιμα για έλεγχο, κυρίως για να δικαιολογηθεί το επίπεδο της αποζημίωσης για τα ζώα,

καμία άλλη κοινοτική συνδρομή δεν ζητήθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και όλα τα έσοδα που απορρέουν από δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος δηλώθηκαν στην Επιτροπή,

το πρόγραμμα εκτελέστηκε σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ιδίως με τους κανόνες ανταγωνισμού, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης,

εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου, ιδίως για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των ποσών που δηλώθηκαν, ώστε να προληφθούν, να ανιχνευθούν και να διορθωθούν οι παρατυπίες.

 

Ημερομηνία: …

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του υπεύθυνου διευθυντή: …


(1)  Ασθένεια και είδος, εάν είναι απαραίτητο.

(2)  Παρέχεται περιγραφή της δομής, των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και των εξουσιών της (των) εμπλεκόμενης(-ων) αρμόδιας(-ων) αρχής(-ών).

(3)  Παρέχεται περιγραφή των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και το συντονισμό του προγράμματος και των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων.

(4)  Κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα, όπως καθορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

(5)  Κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα, όπως καθορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

(6)  Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων που υπάρχουν στο κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα, όπως καθορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

(7)  Έλεγχος σημαίνει διενέργεια δοκιμασίας σε επίπεδο εκμετάλλευσης/περιοχής καλλιέργειας μαλακίων, στο πλαίσιο του προγράμματος, για την αντίστοιχη ασθένεια, με σκοπό την αναβάθμιση του υγειονομικού καθεστώτος της εκμετάλλευσης/περιοχής καλλιέργειας μαλακίων. Σ’ αυτή τη στήλη, μια εκμετάλλευση/περιοχή καλλιέργειας μαλακίων δεν μπορεί να υπολογιστεί δύο φορές, ακόμη και αν έχει ελεγχθεί περισσότερες από μία φορές.

(8)  Εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέργειας μαλακίων με τουλάχιστον ένα θετικό ζώο κατά τη διάρκεια της περιόδου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φορών που ελέγχθηκαν οι εκμεταλλεύσεις ή οι περιοχές καλλιέργειας μαλακίων.

(9)  Εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέργειας μαλακίων, των οποίων το υγειονομικό καθεστώτος κατά την προηγούμενη περίοδο ήταν, σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/88/ΕΚ, κατηγορίας I, κατηγορίας II, κατηγορίας III ή κατηγορίας IV, και έχουν τουλάχιστον ένα θετικό ζώο αυτή την περίοδο.

Στην περίπτωση προγραμμάτων που υποβλήθηκαν πριν από την 1η Αυγούστου 2008, εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέργειας μαλακίων που δεν ήταν θετικές στη συγκεκριμένη ασθένεια κατά την προηγούμενη περίοδο, και έχουν τουλάχιστον ένα θετικό ζώο αυτή την περίοδο.

(10)  Ζώα x 1 000 ή συνολικό βάρος των ζώων που απομακρύνθηκαν ή απορρίφθηκαν.

(11)  Γίνεται αναφορά είτε στα κτηνιατρικά ταμεία είτε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου].


Top