EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_308_R_0027_01

2008/870/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2008 , σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κούβας κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 για την τροποποίηση παραχωρήσεων που περιλαμβάνουν οι πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κούβας κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 για την τροποποίηση παραχωρήσεων που περιλαμβάνουν οι πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

OJ L 308, 19.11.2008, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/27


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κούβας κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 για την τροποποίηση παραχωρήσεων που περιλαμβάνουν οι πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2008/870/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 29 Ιανουαρίου 2007, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με ορισμένα άλλα μέλη του ΠΟΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994, στο πλαίσιο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

(2)

Η Επιτροπή διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις σε διαβούλευση με την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 133 της συνθήκης και στο πλαίσιο των διαπραγματευτικών οδηγιών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο.

(3)

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κούβας. Η συμφωνία είναι σκόπιμο να εγκριθεί.

(4)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κούβας κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 για την τροποποίηση παραχωρήσεων που περιλαμβάνουν οι πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της συμφωνίας θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (2).

Άρθρο 3

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, που αναφέρεται στο άρθρο 1, δεσμεύοντας την Κοινότητα (3).

Λουξεμβούργο, 13 Οκτωβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. KOUCHNER


(1)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(2)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(3)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κούβας κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 για την τροποποίηση παραχωρήσεων που περιλαμβάνουν οι πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Γενεύη, 24 Οκτωβρίου 2008

Αξιότιμε κύριε,

Έπειτα από διαπραγματεύσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 για την τροποποίηση των πινάκων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Κούβας συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα ενσωματώσει στον πίνακά της, για το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ-27, την εξής τροποποίηση:

 

Προσθήκη κατανομής ανά χώρα (για την Κούβα) 10 000 τόνων στην τρέχουσα ποσότητα 106 925 τόνων στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης της ΕΚ για την ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για ραφινάρισμα (κωδικός ΣΟ 1701 11 10), με διατήρηση του τρέχοντος συντελεστή 98 EUR/τόνο καθαρού βάρους για τη δασμολογική ποσόστωση.

 

Για το έτος εμπορίας 2008/09, η κατανομή ανά χώρα για την Κούβα ανέρχεται σε 20 000 τόνους. Από το έτος εμπορίας 2009/10 και μετά, η κατανομή ανά χώρα για την Κούβα ανέρχεται σε 10 000 τόνους.

Η Δημοκρατία της Κούβας αποδέχεται την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως προς τον συμψηφισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων ως μέθοδο για την προσαρμογή των υποχρεώσεων βάσει της ΓΣΔΕ της ΕΚ-25 και εκείνων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μετά την πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δύο μήνες μετά την ημερομηνία της υπογεγραμμένης επιστολής της Δημοκρατίας της Κούβας.

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Γενεύη, 24 Οκτωβρίου 2008

Αξιότιμε κύριε,

Αναφέρομαι στην επιστολή σας η οποία έχει ως εξής:

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 για την τροποποίηση των πινάκων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Κούβας συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα ενσωματώσει στον πίνακά της, για το τελωνειακό έδαφος της ΕΚ-27, την εξής τροποποίηση:

 

Προσθήκη κατανομής ανά χώρα (για την Κούβα) 10 000 τόνων στην τρέχουσα ποσότητα 106 925 τόνων στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης της ΕΚ για την ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για ραφινάρισμα (κωδικός ΣΟ 1701 11 10), με διατήρηση του τρέχοντος συντελεστή 98 EUR/τόνο καθαρού βάρους για τη δασμολογική ποσόστωση.

 

Για το έτος εμπορίας 2008/09, η κατανομή ανά χώρα για την Κούβα ανέρχεται σε 20 000 τόνους. Από το έτος εμπορίας 2009/10 και μετά, η κατανομή ανά χώρα για την Κούβα ανέρχεται σε 10 000 τόνους.

Η Δημοκρατία της Κούβας αποδέχεται την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως προς τον συμψηφισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων ως μέθοδο για την προσαρμογή των υποχρεώσεων βάσει της ΓΣΔΕ της ΕΚ-25 και εκείνων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μετά την πρόσφατη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ δύο μήνες μετά την ημερομηνία της υπογεγραμμένης επιστολής της Δημοκρατίας της Κούβας.».

Έχω την τιμή να εκφράσω τη συμφωνία της κυβέρνησής μου.

Εξ ονόματος της Δημοκρατίας της Κούβας

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


Top