EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1145

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2008 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού

OJ L 308, 19.11.2008, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 77 - 84

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1145/oj

19.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2008

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης στον τομέα του βαμβακιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 περιέχει διατάξεις σχετικά με προγράμματα αναδιάρθρωσης τα οποία θα αποφασιστούν σε επίπεδο κρατών μελών για τη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης του τομέα του βαμβακιού. Το εν λόγω πλαίσιο πρέπει να συμπληρωθεί με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής.

(2)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα προγράμματα αναδιάρθρωσης τα οποία θα υποβληθούν από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθούν κανόνες για τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή τους προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τυχόν νέες συνθήκες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την αρχική υποβολή τους.

(3)

Για να διασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, είναι αναγκαίο να απαιτείται η υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αναλυτικά επιχειρησιακά και οικονομικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

(4)

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αναδιάρθρωσης.

(5)

Πρέπει να προβλεφθούν ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαχείριση της χορήγησης και της καταβολής της ενίσχυσης. Επίσης, η καταβολή μιας ή περισσότερων προκαταβολών πρέπει να καταστεί δυνατή για μέτρα τα οποία είναι πιθανό να συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες.

(6)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών να ελέγχουν τις δαπάνες, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τη φύση των επιτόπιων ελέγχων των μέτρων αποξήλωσης και επενδύσεων. Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες όσον αφορά την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τις κυρώσεις. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (3).

(7)

Όσον αφορά την πλήρη και μόνιμη αποξήλωση εκκοκκιστηρίων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερώς τα κριτήρια για την αποξήλωση. Μολονότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης για την αποξήλωση βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, πρέπει να θεσπιστεί ένα ανώτατο όριο με σκοπό την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης.

(8)

Είναι αναγκαίο να οριστεί με ακρίβεια η στήριξη για τη βελτίωση της επεξεργασίας του βαμβακιού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 σχετικά με τις ενισχύσεις για επενδύσεις στην εκκοκκιστική βιομηχανία και να προσδιοριστούν οι επιλέξιμες δαπάνες. Επίσης, πρέπει να καθοριστεί ανώτατη κοινοτική συμμετοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδοτική συνδρομή καθώς και η δέσμευση των δικαιούχων στην επένδυση.

(9)

Όσον αφορά τη στήριξη για γεωργούς που συμμετέχουν σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, είναι αναγκαίο να εντοπιστούν τα σχετικά κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας, να θεσπιστούν τα κριτήρια για εθνικά καθεστώτα ποιότητας, να καθοριστούν το επίπεδο της ενίσχυσης και οι επιλέξιμες δαπάνες.

(10)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέτρων προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και των κανόνων για τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες (4), πρέπει να καθοριστούν λεπτομερώς οι απαιτούμενοι όροι της στήριξης για την προώθηση προϊόντων ποιότητας, ιδίως όσον αφορά τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δραστηριότητες.

(11)

Όσον αφορά τις ενισχύσεις προς τους υπεργολάβους μηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, πρέπει να δοθεί ακριβής ορισμός των αναγκών ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων· ωστόσο, πρέπει να θεσπιστεί ένα ανώτατο όριο με σκοπό την αποφυγή της υπεραντιστάθμισης.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, συμπεριλαμβανομένων των πέντε επιλέξιμων μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης

Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων καθώς και των ποσοτικοποιήσιμων στόχων τους·

β)

τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας διαβούλευσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008·

γ)

εκτίμηση που δείχνει τον αναμενόμενο τεχνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο·

δ)

περιγραφή των εκκοκκιστηρίων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και χρήση της δυναμικότητάς τους από το 2005, σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008·

ε)

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του κάθε μέτρου·

στ)

γενικό πίνακα χρηματοδότησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με τους πόρους που διατίθενται και την προβλεπόμενη κατανομή των πόρων μεταξύ των μέτρων σύμφωνα με τη δημοσιονομική κάλυψη που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008·

ζ)

τα κριτήρια και τους ποσοτικούς δείκτες προς χρησιμοποίηση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του μέτρου του προγράμματος αναδιάρθρωσης, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα εφαρμόζονται καταλλήλως και αποτελεσματικά·

η)

τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προγράμματος.

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης

Οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, υποβάλλονται κατ’ ανώτατο όριο μία φορά ετησίως.

Τα τροποποιημένα προγράμματα αναφέρουν σαφώς και επακριβώς τις προτεινόμενες αλλαγές, τους λόγους των αλλαγών αυτών και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις τους, και περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τον αναθεωρημένο πίνακα χρηματοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Οι δαπάνες που απορρέουν από την τροποποίηση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής του αναθεωρημένου προγράμματος στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις δαπάνες που προκύπτουν από την ημερομηνία παραλαβής του τροποποιημένου τους προγράμματος αναδιάρθρωσης από την Επιτροπή έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008.

Άρθρο 4

Υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή κάθε νέου προγράμματος αναδιάρθρωσης, εκτός από το πρώτο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που υποβάλλεται το 2009, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008.

2.   Η έκθεση που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η έκθεση που υποβάλλεται με την κοινοποίηση της αίτησης περάτωσης του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008:

α)

παραθέτουν και περιγράφουν τα μέτρα για τα οποία χορηγήθηκε η κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, για κάθε έτος της σχετικής περιόδου προγραμματισμού·

β)

ενδεχομένως, περιγράφουν οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, καθώς και τους σχετικούς λόγους και τις μελλοντικές επιπτώσεις·

γ)

περιγράφουν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με κάθε μέτρο, βάσει των ποσοτικοποιήσιμων στόχων που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης·

δ)

περιέχουν δήλωση δαπανών, ανά οικονομικό έτος, οι οποίες αναλήφθηκαν ήδη στην περίοδο προγραμματισμού και οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το όριο του συνολικού ποσού που διατίθεται στο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008·

ε)

περιέχουν τις προβλέψεις δαπανών έως το τέλος της προβλεπόμενης περιόδου εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρωσης, μέχρι του ορίου του συνολικού ποσού που διατίθεται στο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008·

στ)

ενδεχομένως, περιέχουν ανάλυση της συμμετοχής άλλων κοινοτικών ταμείων και της συμφωνίας τους με τις ενισχύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

3.   Τα κράτη μέλη καταγράφουν τις λεπτομέρειες όλων των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, τροποποιημένων ή μη, και όλων των μέτρων που εκτελούνται βάσει των προγραμμάτων αυτών.

Άρθρο 5

Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τα προγράμματα αναδιάρθρωσης

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν σε δικτυακό τόπο το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, τις τροποποιήσεις του, την έκθεση εφαρμογής του προγράμματος και την εθνική νομοθεσία σχετικά με το πρόγραμμα αυτό.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις και τις πληρωμές

1.   Για κάθε μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσής τους και παρατίθεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, τα κράτη μέλη:

α)

καθορίζουν τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στην αίτηση ενίσχυσης·

β)

ορίζουν την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων·

γ)

εγκρίνουν τις έγκυρες και πλήρεις αιτήσεις βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι εντός των ετήσιων ανώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008·

δ)

καταβάλλουν την επιλέξιμη ενίσχυση, το υπόλοιπο της επιλέξιμης ενίσχυσης σε περίπτωση που έχει καταβληθεί προκαταβολή, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου και την εκτέλεση των ελέγχων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, τα κράτη μέλη δύνανται να καταβάλουν στον δικαιούχο μία ή περισσότερες προκαταβολές. Το σύνολο όλων των προκαταβολών δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών.

Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση εγγύησης ποσού ίσου προς το 120 % του ποσού της σχετικής προκαταβολής.

Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται μόνον εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα και έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 7.

3.   Όλες οι πληρωμές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι οποίες αφορούν μια συγκεκριμένη αίτηση, πραγματοποιούνται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του τέταρτου έτους που έπεται του έτους της προθεσμίας για την υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008. Οι πληρωμές κατά το πρώτο έτος της πρώτης περιόδου προγραμματισμού πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου 2009.

4.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ειδικούς κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις ελέγχου που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη παρακολουθούν, ελέγχουν και επαληθεύουν την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης, όπως κατέστη εφαρμοστέο.

Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, τα κράτη μέλη επιθεωρούν επιτόπου κάθε εργοστάσιο και μονάδα παραγωγής που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης πριν από την καταβολή της τελικής πληρωμής, για να ελέγξουν ότι πληρούνται όλοι οι όροι για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Όσον αφορά το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008, πραγματοποιείται επιτόπια επιθεώρηση σε όλα τα σχετικά εργοστάσια και μονάδες παραγωγής το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της ετήσιας περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, για να ελεγχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου.

2.   Για κάθε επιτόπια επιθεώρηση συντάσσεται έκθεση εντός προθεσμίας ενός μηνός, στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τα κύρια πορίσματα και κάθε απαιτούμενη ενέργεια που πρέπει να ακολουθήσει. Ειδικότερα, οι εκθέσεις επιθεώρησης:

α)

περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο και τη μονάδα παραγωγής που αποτέλεσαν αντικείμενο της επιθεώρησης καθώς και τα πρόσωπα που ήταν παρόντα·

β)

αναφέρουν εάν ο δικαιούχος είχε ειδοποιηθεί για την επίσκεψη των ελεγκτών και, εάν ναι, το διάστημα που μεσολάβησε από την ειδοποίηση·

γ)

αναφέρουν τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που αποτελούν αντικείμενο της επιθεώρησης·

δ)

περιγράφουν το είδος και την έκταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν·

ε)

περιέχουν τις διαπιστώσεις·

στ)

περιέχουν τα στοιχεία σε σχέση με τα οποία διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση·

ζ)

περιέχουν αξιολόγηση η οποία παρέχει εκτίμηση της σημασίας της μη συμμόρφωσης σε σχέση με κάθε στοιχείο βάσει, μεταξύ άλλων, της σοβαρότητάς του, της έκτασής του, του διαρκή χαρακτήρα του και του ιστορικού του.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκε.

Άρθρο 8

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται, έντοκα, από τους οικείους δικαιούχους. Οι κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν επηρεάζουν την κοινοποίηση των παρατυπιών στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής (5).

Άρθρο 9

Κυρώσεις

1.   Εάν ο δικαιούχος δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους για τη χορήγηση της ενίσχυσης στο πλαίσιο των μέτρων του προγράμματος αναδιάρθρωσης, υποχρεούται να καταβάλει ποσό ίσο προς το 10 % του προς ανάκτηση ποσού δυνάμει του άρθρου 8.

2.   Οι χρηματικές ποινές που πρέπει να επιβληθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν επιβάλλονται, εάν η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή ότι η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία και εάν έχει αναφέρει σαφώς τη μη συμμόρφωση γραπτώς και σε εύθετο χρόνο στην αρμόδια αρχή.

3.   Οι χρηματικές ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιβάλλονται, εάν η πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ή άλλης οικείας αρχής, το σφάλμα δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο και ο δικαιούχος ενήργησε με καλή πίστη.

4.   Εάν η μη συμμόρφωση έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας, ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό ίσο προς το 30 % του προς ανάκτηση ποσού δυνάμει του άρθρου 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Αποξήλωση εκκοκκιστηρίων

Άρθρο 10

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η πλήρης και μόνιμη αποξήλωση εκκοκκιστηρίων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 συνεπάγεται:

α)

την οριστική και πλήρη παύση της εκκόκκισης βαμβακιού στο ή στα σχετικά εργοστάσια·

β)

την αποξήλωση όλου του εξοπλισμού εκκόκκισης και την απομάκρυνση του εξοπλισμού εκκόκκισης από την ή τις σχετικές μονάδες, εντός προθεσμίας ενός έτους από την έγκριση της αίτησης από το κράτος μέλος·

γ)

τον οριστικό αποκλεισμό του εξοπλισμού εκκόκκισης από τον τομέα της επεξεργασίας βαμβακιού στην Κοινότητα με:

i)

τη μεταφορά του εξοπλισμού σε τρίτη χώρα,

ii)

την εγγυημένη χρήση του εξοπλισμού σε άλλο τομέα, ή

iii)

την καταστροφή του εξοπλισμού·

δ)

την αποκατάσταση καλών περιβαλλοντικών συνθηκών στον ή στους χώρους του εργοστασίου και τη διευκόλυνση της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού· και

ε)

τη γραπτή δέσμευση ότι η μονάδα ή οι μονάδες παραγωγής δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκκόκκιση βαμβακιού για χρονικό διάστημα 10 ετών.

Ως εξοπλισμός εκκόκκισης νοείται το σύνολο του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη μεταποίηση του σύσπορου βαμβακιού και των παραπροϊόντων του, όπου συμπεριλαμβάνονται οι τροφοδότες, τα ξηραντήρια, οι απογυμνωτές βαμβακιού, οι εκκοκκιστικές μηχανές, οι συμπυκνωτές, τα καθαριστήρια εκκοκκισμένου βαμβακιού και τα πιεστήρια δεμάτων.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την αποξήλωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Τα εκκοκκιστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας για να είναι επιλέξιμη η αίτηση.

4.   Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις των εργοστασίων μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες οι οποίες δεν σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία ή το εμπόριο βαμβακιού.

Άρθρο 11

Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων το ποσό της ενίσχυσης η οποία πρόκειται να χορηγηθεί στο πλαίσιο του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 10.

2.   Η ενίσχυση ανά εκκοκκιστήριο περιορίζεται σε μέγιστο ποσό 100 ευρώ ανά τόνο σύσπορου βαμβακιού για την ποσότητα βαμβακιού που υπόκειται σε επεξεργασία στο εργοστάσιο αυτό, το οποίο κατέστη επιλέξιμο για στήριξη δυνάμει του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου (6) κατά την περίοδο εμπορίας 2005/06.

ΤΜΗΜΑ 2

Επενδύσεις στην εκκοκκιστική βιομηχανία

Άρθρο 12

Πεδίο εφαρμογής

Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 χορηγείται για υλικές και άυλες επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της επιχείρησης και αφορούν:

α)

την επεξεργασία ή/και την εμπορία βαμβακιού· ή/και

β)

την ανάπτυξη νέων διεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με το βαμβάκι.

Άρθρο 13

Επιλέξιμες δαπάνες

1.   Οι επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που ισχύουν για την οικεία επένδυση.

2.   Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

α)

η βελτίωση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων·

β)

η αγορά ή η χρηματοδοτική μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, με ανώτατο όριο την αγοραία αξία του στοιχείου, και εξαιρουμένων άλλων εξόδων τα οποία συνδέονται με τη σύμβαση μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, τα γενικά έξοδα και τα ασφάλιστρα·

γ)

οι γενικές δαπάνες που συνδέονται με εκείνες των στοιχείων α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δαπάνες αδειών εκμετάλλευσης.

3.   Τα έξοδα ανάπτυξης νέων διεργασιών και τεχνολογιών που αναφέρονται στο άρθρο 12 αφορούν προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως σχεδιασμό, ανάπτυξη διεργασίας ή τεχνολογίας και δοκιμές, υλικές ή/και άυλες επενδύσεις που συνδέονται με αυτά, πριν από τη χρήση των προσφάτως ανεπτυγμένων διεργασιών και τεχνολογιών για εμπορικούς σκοπούς.

4.   Οι επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση δεν είναι επιλέξιμες.

Άρθρο 14

Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας

1.   Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για τη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 12 περιορίζεται στα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης:

α)

50 % σε περιοχές που κατατάσσονται στις περιφέρειες σύγκλισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (7)·

β)

40 % σε περιοχές πλην των περιφερειών σύγκλισης.

2.   Δεν χορηγείται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του τμήματος 2.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (8).

3.   Το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (9) εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 12.

ΤΜΗΜΑ 3

Συμμετοχή γεωργών σε καθεστώτα ποιότητας για το βαμβάκι

Άρθρο 15

Πεδίο εφαρμογής

Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008:

α)

χορηγείται για κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας του βαμβακιού τα οποία θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (10), ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (11), ή για καθεστώτα ποιότητας αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη·

β)

χορηγείται ως ετήσιο ποσό που λειτουργεί ως κίνητρο και του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του πάγιου κόστους που απορρέει από τη συμμετοχή στα ενισχυόμενα καθεστώτα, για μέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών.

Δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος καθεστώτα τα οποία έχουν ως μοναδικό σκοπό να αυξήσουν το επίπεδο ελέγχου της τήρησης υποχρεωτικών προτύπων βάσει της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 16

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.   Για να είναι επιλέξιμα για στήριξη, τα καθεστώτα ποιότητας που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο των καθεστώτων αυτού του είδους απορρέει από αναλυτικές υποχρεώσεις ως προς τις γεωργικές μεθόδους παραγωγής και τις μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες διασφαλίζουν:

i)

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία συγκαταλέγεται η διαδικασία παραγωγής, ή

ii)

ποιότητα του τελικού προϊόντος σαφώς ανώτερη των συνήθων εμπορικών προτύπων όσον αφορά την υγεία των φυτών ή την προστασία του περιβάλλοντος·

β)

τα καθεστώτα επιβάλλουν προδιαγραφές προϊόντων, η τήρηση των οποίων ελέγχεται από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου·

γ)

τα καθεστώτα είναι ανοικτά σε όλους τους παραγωγούς·

δ)

τα καθεστώτα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και εγγυώνται την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·

ε)

τα καθεστώτα ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ή προβλέψιμες δυνατότητες διάθεσης στην αγορά.

2.   Στήριξη χορηγείται σε γεωργούς που συμμετέχουν σε καθεστώτα ποιότητας, μόνον εφόσον το σχετικό προϊόν ποιότητας έχει αναγνωριστεί επίσημα βάσει των κανονισμών και των διατάξεων των κοινοτικών καθεστώτων ποιότητας ή των καθεστώτων ποιότητας τα οποία έχουν αναγνωριστεί από κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Ως προς τα καθεστώτα ποιότητας που θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, στήριξη χορηγείται μόνο για ονομασίες που έχουν καταχωριστεί στο κοινοτικό μητρώο.

3.   Όταν η στήριξη για τη συμμετοχή σε καθεστώς ποιότητας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 εντάσσεται σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το πάγιο κόστος που απορρέει από τη συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς ποιότητας δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ύψους της στήριξης στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου που αποσκοπεί στη στήριξη της βιολογικής γεωργίας.

4.   Ως «πάγιο κόστος» του άρθρου 15 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) νοούνται οι δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η ένταξη σε ενισχυόμενο καθεστώς ποιότητας και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο καθεστώς αυτό, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών ελέγχου που συνδέονται με την τήρηση των προδιαγραφών του καθεστώτος.

Άρθρο 17

Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας

Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 15 περιορίζεται σε μέγιστο ποσό 3 000 ευρώ ετησίως ανά εκμετάλλευση.

ΤΜΗΜΑ 4

Ενημέρωση και προώθηση

Άρθρο 18

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 αφορά το βαμβάκι που καλύπτεται από τα καθεστώτα ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 15 και προϊόντα τα οποία παράγονται κυρίως με το βαμβάκι αυτό.

2.   Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης για τις οποίες χορηγείται στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης.

Άρθρο 19

Επιλέξιμες δραστηριότητες

1.   Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που είναι επιλέξιμες για στήριξη είναι δραστηριότητες που προορίζονται να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν βαμβάκι το οποίο καλύπτεται από τα καθεστώτα ποιότητας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 ή προϊόντα τα οποία παράγονται κυρίως με το βαμβάκι αυτό.

Οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ως στόχο να τονίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα πλεονεκτήματα των καλυπτόμενων προϊόντων, ιδίως ως προς την ποιότητα, τις ειδικές μεθόδους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος που συνδέονται με το σχετικό καθεστώς ποιότητας, ενώ μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τη διάδοση των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την οργάνωση εμποροπανηγύρεων και εκθέσεων και τη συμμετοχή σε αυτές, καθώς και παρόμοιες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης με χρήση των διαφόρων μέσων επικοινωνίας ή στα σημεία πώλησης.

2.   Μόνον οι δραστηριότητες ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης στην εσωτερική αγορά είναι επιλέξιμες για στήριξη.

Οι εν λόγω δραστηριότητες δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ενός προϊόντος λόγω της ιδιαίτερης προέλευσής του, με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από το καθεστώς ποιότητας το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί, παρά ταύτα, να υποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά στην προέλευση είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το βασικό μήνυμα.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση εμπορικών σημάτων δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη.

3.   Όταν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν προϊόντα που εντάσσονται στα κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας τα οποία θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, το κοινοτικό λογότυπο που προβλέπεται από τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να εμφαίνεται στο υλικό ενημέρωσης, προώθησης ή/και διαφήμισης.

4.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε σχέδιο υλικού ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης που εκπονείται στο πλαίσιο μιας ενισχυόμενης δραστηριότητας να είναι σύμφωνο προς την κοινοτική νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι διαβιβάζουν τα εν λόγω σχέδια υλικού στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

Άρθρο 20

Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας

Η στήριξη για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 18 περιορίζεται στο 70 % του κόστους της δραστηριότητας.

ΤΜΗΜΑ 5

Ενισχύσεις προς τους υπεργολάβους μηχανημάτων

Άρθρο 21

Πεδίο εφαρμογής

Οι ενισχύσεις για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 χορηγούνται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων για τις προκληθείσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας αξίας ειδικών μηχανημάτων συγκομιδής, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Άρθρο 22

Χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ύψος της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθεί δυνάμει του μέτρου που αναφέρεται στο άρθρο 21. Η ενίσχυση αυτή δεν υπερβαίνει τις προκληθείσες ζημίες και περιορίζεται σε μέγιστο ποσό 10 ευρώ ανά τόνο για την ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που συγκομίστηκε στο πλαίσιο σύμβασης κατά την περίοδο εμπορίας 2005/06 και που παραδόθηκε σε εκκοκκιστήριο στο οποίο εφαρμόζεται αποξήλωση σύμφωνα με το άρθρο 10.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι της στήριξης πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 5.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18.

(4)  ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 56.

(6)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3. Ο κανονισμός καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1) από τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(7)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(8)  ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.

(9)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γενικός πίνακας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008

(σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία ανακοίνωσης:

Τροποποιημένος πίνακας: Ναι/Όχι

Εάν ναι, αριθμός:

 

Οικονομικό έτος

Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2008

Έτος 1 (2010)

Έτος 2 (2011)

Έτος 3 (2012)

Έτος 4 (2013)

Σύνολο

Αποξήλωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 

 

 

 

 

Επενδύσεις

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 

 

 

 

 

Καθεστώτα ποιότητας

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

 

 

 

 

 

Ενημέρωση και προώθηση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

 

 

 

 

 

Υπεργολάβοι μηχανημάτων

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 


Top