EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0867

Σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008 , σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5737]

OJ L 307, 18.11.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/867/oj

18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/11


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5737]

(2008/867/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των στόχων της οποίας συγκαταλέγονται η προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων και η προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προστασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο η) της συνθήκης, η Κοινότητα έχει να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στην υποστήριξη και τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την ένταξη των προσώπων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Το άρθρο 34 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους όσοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.

(2)

Η σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τα κοινά κριτήρια για την επάρκεια των πόρων και των παροχών των συστημάτων κοινωνικής προστασίας (1) παραμένει πράξη αναφοράς για την κοινοτική πολιτική σε θέματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και δεν έχει χάσει καθόλου τη σπουδαιότητά της, αν και πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη υλοποίησή της.

(3)

Από το 1992 έχουν διαμορφωθεί νέα μέσα πολιτικής. Ένα τέτοιο μέσο είναι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη (ΑΜΣ), μεταξύ των στόχων της οποίας περιλαμβάνεται η ενεργητική κοινωνική ένταξη όλων, πράγμα που πρέπει να εξασφαλιστεί με την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και με την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού των πιο περιθωριοποιημένων ατόμων και ομάδων (2). Ένα άλλο μέσο είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης, η οποία επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την πρόληψη του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και την υποστήριξη της ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων στην απασχόληση (3).

(4)

Η επιμονή της φτώχειας και της ανεργίας και ο ολοένα και πιο σύνθετος χαρακτήρας των διαφόρων πολλαπλών μειονεκτημάτων απαιτούν σφαιρικές και ολοκληρωμένες πολιτικές (4). Για να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, πρέπει να υπάρχει συνδυασμός επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, σύνδεσης με την αγορά εργασίας και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενεργητική ένταξη (5). Αυτή η στρατηγική είναι απόλυτα συμπληρωματική με την προσέγγιση της ευελιξίας με ασφάλεια, ενώ απευθύνεται σε όσους είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. Συμβάλλει στη στρατηγική της Λισαβόνας, καθώς διευκολύνει την ενεργοποίηση και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, και αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της κοινωνικής διάστασης της κοινοτικής στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης (6).

(5)

Κατά τη σταδιακή υλοποίηση της παρούσας σύστασης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εθνικές προτεραιότητες και η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων.

(6)

Η παρούσα σύσταση και η υλοποίηση των κοινών αρχών που προβλέπει δεν θίγουν την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (7), ούτε τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων.

(7)

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον καθορισμό του επιπέδου εισοδηματικής στήριξης και για τον προσδιορισμό του κατάλληλου συνδυασμού πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες καταστάσεις και ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.   Να χαράξουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη συνολική στρατηγική για την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, στρατηγική που να συνδυάζει επαρκή εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Οι πολιτικές ενεργητικής ένταξης πρέπει να διευκολύνουν την ένταξη σε βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για όσους μπορούν να εργαστούν και την παροχή, σε όσους δεν μπορούν, πόρων που να επαρκούν για μια αξιοπρεπή διαβίωση, σε συνδυασμό με την παροχή στήριξης για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

2.   Να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων πολιτικών ενεργητικής ένταξης μέσω:

α)

του συνολικού σχεδιασμού των πολιτικών μέτρων, καθορίζοντας το σωστό συνδυασμό των τριών σκελών της στρατηγικής για την ενεργητική ένταξη, λαμβανομένου υπόψη του κοινού αντικτύπου τους στην κοινωνική και οικονομική ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων και τις πιθανές αλληλεξαρτήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών και των αρνητικών συνεπειών·

β)

της ολοκληρωμένης εφαρμογής των τριών σκελών της στρατηγικής για την ενεργητική ένταξη, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα πολυποίκιλα αίτια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που υλοποιούν τις πολιτικές ενεργητικής ένταξης·

γ)

του πολιτικού συντονισμού μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών αρχών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων ρόλων, αρμοδιοτήτων και προτεραιοτήτων τους·

δ)

της ενεργού συμμετοχής όλων των άλλων σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, των κοινωνικών εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των φορέων παροχής υπηρεσιών, στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των στρατηγικών.

3.   Να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ενεργητικής ένταξης:

α)

υποστηρίζουν την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

β)

προάγουν την ισότητα των δύο φύλων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους·

γ)

συνεκτιμούν προσεκτικά το σύνθετο χαρακτήρα των διαφόρων πολλαπλών μειονεκτημάτων και τις ειδικές καταστάσεις και ανάγκες των διαφόρων ευάλωτων ομάδων·

δ)

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και βελτιώνουν την εδαφική συνοχή·

ε)

συνάδουν με μια προσέγγιση κύκλου ζωής των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και να εμποδίσουν τη μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά.

4.   Να οργανώσουν και να εφαρμόσουν τις ολοκληρωμένες πολιτικές ενεργητικής ένταξης σύμφωνα με τις ακόλουθες κοινές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για κάθε σκέλος, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας και τις διαφορετικές καταστάσεις, ανάγκες και προτεραιότητές τους, χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του κοινού δικαίου, περιλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και των κοινοτικών κανόνων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.

α)   Επαρκής εισοδηματική στήριξη

Αναγνώριση του βασικού δικαιώματος του ατόμου για επαρκείς πόρους και ικανοποιητική κοινωνική αρωγή, ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, στο πλαίσιο μιας συνολικής και συνεπούς προσπάθειας για καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

i)

Επανεξέταση, όπου χρειάζεται, των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών, με βάση τις κοινές αρχές που περιγράφονται στο σημείο Β της σύστασης 92/441/ΕΟΚ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ενεργητικής ένταξης, το δικαίωμα για επαρκείς πόρους πρέπει:

να συνδυάζεται με την ενεργό διαθεσιμότητα για εργασία ή για επαγγελματική κατάρτιση, με σκοπό την απόκτηση εργασίας όσον αφορά τα άτομα η κατάσταση των οποίων επιτρέπει αυτή την ενεργό διαθεσιμότητα, ή, στην περίπτωση των άλλων ατόμων, να υπόκειται, όπου ενδείκνυται, σε μέτρα οικονομικής και κοινωνικής ένταξης·

να συνδυάζεται με τις πολιτικές που κρίνονται απαραίτητες, σε εθνικό επίπεδο, για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των συγκεκριμένων ατόμων.

ii)

Εξασφάλιση της υλοποίησης του δικαιώματος αυτού σύμφωνα με τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές των σημείων Γ(1), Γ(2) και Γ(3) της σύστασης 92/441/ΕΟΚ. Ειδικότερα, κατά τον καθορισμό των πόρων που είναι αναγκαίοι για μια αξιοπρεπή ζωή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, με τη χρήση των κατάλληλων εθνικών δεικτών, το βιοτικό επίπεδο και τα επίπεδα τιμών για κάθε είδος και μέγεθος νοικοκυριού στο σχετικό κράτος μέλος. Μέσα σε ένα πλαίσιο ενεργητικής ένταξης, πρέπει να προβλέπονται, για τα άτομα που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, κίνητρα για την αναζήτηση εργασίας, ενώ πρέπει να προσαρμόζονται ή να συμπληρώνονται τα ποσά που διατίθενται για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.

β)   Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

Λήψη μέτρων για τα άτομα που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τους παρέχεται αποτελεσματική βοήθεια για να βρουν, να επιστρέψουν ή να παραμείνουν σε θέση εργασίας που ανταποκρίνεται στις εργασιακές ικανότητές τους.

i)

Προώθηση των ακόλουθων κοινών αρχών στα πλαίσια των στρατηγικών ενεργητικής ένταξης:

κάλυψη των αναγκών των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή επανένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους·

λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στην απασχόληση είναι ευκαιρία που προσφέρεται σε όλους·

προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές και τις παροχές, τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και τις προοπτικές σταδιοδρομίας, με κύριο στόχο την αποτροπή της φτώχειας στους εργαζομένους·

καταπολέμηση της κατάτμησης της αγοράς εργασίας με την προώθηση της διατήρησης της θέσης απασχόλησης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ανέλιξης.

ii)

Εφαρμογή των αρχών αυτών μέσω των ακόλουθων πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών:

επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της εφαρμογής πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών διά βίου μάθησης· προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ικανοτήτων και στην ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες·

λήψη ενεργητικών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας, περιλαμβανομένης της παροχής εξειδικευμένων, εξατομικευμένων και ευέλικτων υπηρεσιών και μέσων στήριξης, που θα περιλαμβάνουν τον έγκαιρο προσδιορισμό των αναγκών, την παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας, την πρόβλεψη υπηρεσιών καθοδήγησης και κατάρτισης και τη θέσπιση κινήτρων για τη δραστήρια αναζήτηση απασχόλησης·

συνεχής επανεξέταση των κινήτρων και αντικινήτρων που προκύπτουν από τα συστήματα φόρων και παροχών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των παροχών και της εξάρτησής τους από όρους, καθώς επίσης της σημαντικής μείωσης των υψηλών οριακών φορολογικών συντελεστών, ιδίως για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα, με παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλων επιπέδων κοινωνικής προστασίας·

στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και της προστατευόμενης απασχόλησης ως ζωτικής πηγής θέσεων πρώτης εργασίας για τα μειονεκτούντα άτομα, προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης και των μικροδανείων, παροχή φορολογικών κινήτρων στους εργοδότες για την πρόσληψη υπαλλήλων, ανάπτυξη νέων πηγών θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, και αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη σημασία που έχει η διαμόρφωση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

προώθηση της προσαρμοστικότητας, παροχή υποστήριξης στους εργαζομένους μέσα στο χώρο εργασίας και διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για την υγεία και την ευημερία τους, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της εφαρμογής του εργατικού δικαίου σε συνδυασμό με τον κοινωνικό διάλογο.

γ)   Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες

Λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις, να λαμβάνουν κατάλληλη κοινωνική στήριξη μέσω της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για τα εξής:

παροχή υπηρεσιών ουσιώδους σημασίας για τη στήριξη των ενεργητικών πολιτικών κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αρωγής, απασχόλησης και εκπαίδευσης, στεγαστικής βοήθειας και εργατικών κατοικιών, παιδικής μέριμνας, μακροχρόνιας περίθαλψης και υγειονομικής φροντίδας, σύμφωνα με τις ακόλουθες κοινές αρχές και λαμβανομένων υπόψη του ρόλου των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, των εφαρμοστέων κοινοτικών κανόνων και των διαφορετικών καταστάσεων, αναγκών και προτιμήσεων στα κράτη μέλη:

εδαφική διαθεσιμότητα, φυσική προσπελασιμότητα, προσιτό κόστος·

αλληλεγγύη, ίσες ευκαιρίες για τους χρήστες των υπηρεσιών και τους υπαλλήλους, και κατάλληλη συνεκτίμηση της πολυμορφίας των χρηστών·

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στις συνθήκες εργασίας και στην κατάλληλη υλική υποδομή·

ολοκληρωμένες και συντονισμένες υπηρεσίες, που σχεδιάζονται και παρέχονται με ολοκληρωμένο τρόπο·

συμμετοχή των χρηστών και εξατομικευμένες προσεγγίσεις, για να ικανοποιηθούν οι πολλαπλές ανάγκες των πολιτών ως ατόμων·

παρακολούθηση, αξιολόγηση των επιδόσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

5.   Να εγγυηθούν τους σχετικούς πόρους και τις σχετικές παροχές βάσει των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· να κάνουν χρήση των διατάξεων και των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την υποστήριξη μέτρων ενεργητικής ένταξης·

να θεσπίσουν λεπτομερείς ρυθμίσεις, να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες και να οργανώσουν τη διαχείριση και την εφαρμογή τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική·

να συνεκτιμούν τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς, τις προτεραιότητες των εθνικών αρχών και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, με στόχο την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ εργασιακών κινήτρων, ανακούφισης από τη φτώχεια και βιώσιμων δημοσιονομικών δαπανών·

να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι όλοι, περιλαμβανομένων των λιγότερο προνομιούχων, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και για τη στήριξη που μπορούν να λάβουν, με τη βοήθεια, όπου ενδείκνυται, των τεχνολογιών της πληροφορίας·

να απλοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διοικητικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που προβλέπονται για την εξέταση των πόρων και των διαφόρων καταστάσεων·

όπου είναι δυνατόν, να θεσπίσουν, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, έναν μηχανισμό προσφυγών ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών και, όπου χρειάζεται, ενώπιον ανεξάρτητων τρίτων φορέων, όπως είναι τα δικαστήρια, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση.

6.   Να βελτιώσουν τους δείκτες και τα συστήματα πληροφόρησης, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί η ικανότητα παραγωγής επίκαιρων και συγκρίσιμων πληροφοριών για όλες τις πτυχές της ενεργητικής ένταξης·

να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές ενεργητικής ένταξης μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, με τη στενή συνεργασία μεταξύ της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και της επιτροπής απασχόλησης και με την υποστήριξη του προγράμματος PROGRESS·

να εξασφαλίσουν τη συνοχή με τη συνολική πολιτική της στρατηγικής της Λισαβόνας σε σχέση με τους στόχους κοινωνικής συνοχής.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Vladimír ŠPIDLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 46.

(2)  Ανακοίνωση COM(2005) 706: Εργαζόμαστε μαζί, εργαζόμαστε καλύτερα — Ένα νέο πλαίσιο για τον ανοικτό συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)  Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, έγγραφο 10614/2/082008 του Συμβουλίου (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Ανακοινώσεις COM(2007) 620: Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική συνοχή: προώθηση της ενεργητικής ένταξης των πλέον απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας ανθρώπων και COM(2005) 33: Η Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής.

(5)  Ανακοίνωση COM(2006) 44 σχετικά με διαβούλευση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργητική ένταξη των ανθρώπων που έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας.

(6)  Ανακοίνωση COM(2007) 620, συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, της 14ης Δεκεμβρίου 2007, και σημείωμα προσανατολισμού της επιτροπής κοινωνικής προστασίας (SPC) σχετικά με την ενεργητική ένταξη, της 3ης Ιουλίου 2008. Ειδικότερα, βλέπε επίσης: συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2007, έγγραφο 16139/07· γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 18ης Ιουνίου 2008, για την ενεργητική ένταξη (έγγραφο CdR 344/2007)· γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2007 για τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα (έγγραφο CESE 892/2007).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3).


Top