EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0866

2008/866/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6732] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 157 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/866/oj

18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/9


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6732]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/866/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές γενικώς και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών συγκεκριμένα, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Προβλέπει τη θέσπιση επειγόντων μέτρων όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτη χώρα ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και ότι ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί αποτελεσματικά με μέτρα που λαμβάνονται από το (τα) ενδιαφερόμενο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η).

(2)

Στην Κοινότητα επιβεβαιώθηκε εστία ηπατίτιδας Α σε ανθρώπους. Η προέλευση της νόσου διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν στην κατανάλωση ορισμένων δίθυρων μαλακίων εισαγωγής Περού, τα οποία ήταν μολυσμένα με τον ιό της ηπατίτιδας Α (ΙΗΑ).

(3)

Τα μολυσμένα δίθυρα μαλάκια είναι κοχύλια (Donax spp) και η μόλυνση πολύ πιθανόν οφείλεται σε μόλυνση των υδάτων από ιό, στις περιοχές παραγωγής. Επομένως μπορεί να μολυνθούν και άλλα δίθυρα μαλάκια.

(4)

Επειδή η κατανάλωση αυτών των δίθυρων μαλακίων συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ενδείκνυται η αναστολή των εισαγωγών στην Κοινότητα δίθυρων μαλακίων από το Περού.

(5)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της μόλυνσης, η αναστολή πρέπει να ισχύσει και για δίθυρα μαλάκια που στάλθηκαν στην Κοινότητα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα οποία όμως φτάνουν στους κοινοτικούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου μετά την εν λόγω ημερομηνία.

(6)

Η αναστολή αυτών των εισαγωγών πρέπει να αποφασιστεί σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ομοιόμορφη προστασία της υγείας των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Η υδατοκαλλιέργεια παραγωγής χτενιών (Pectinidae) στο Περού γίνεται σε χωριστές περιοχές παραγωγής με μικρή πυκνότητα πληθυσμού και μακριά από δυνητικές πηγές μόλυνσης. Επιπλέον, τα Pectinidae υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την απομάκρυνση των εντοσθίων και, έτσι, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης με ιό του βρώσιμου μέρους του προϊόντος. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να επιτρέπονται οι εισαγωγές από το Περού χτενιών που έχουν υποστεί παρόμοια επεξεργασία.

(8)

Επίσης, η θερμική επεξεργασία αποτρέπει τη βιωσιμότητα του ιού. Επομένως, είναι σκόπιμο να επιτρέπονται οι εισαγωγές από το Περού δίθυρων μαλακίων που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ μέρος VII κεφάλαιο ΙΙ σημείο Α.5. στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2).

(9)

Οι περουβιανές αρχές δεσμεύτηκαν να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα και, εάν χρειαστεί, να επιτρέψουν τη διενέργεια επιθεώρησης από την Επιτροπή τους επόμενους μήνες. Επομένως, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση έως τις 31 Μαρτίου 2009, με επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να παρατείνει τα εν λόγω μέτρα, υπό το πρίσμα κάθε νέας πληροφορίας σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στο Περού και της έκβασης των επιθεωρήσεων από τις υπηρεσίες της.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση ισχύει για δίθυρα μαλάκια, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 2.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, που εισάγονται από το Περού και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση («δίθυρα μαλάκια»).

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις εισαγωγές στην Κοινότητα δίθυρων μαλακίων από το Περού.

Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει για όλες τις αποστολές δίθυρων μαλακίων που λαμβάνονται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου της Κοινότητας ανεξάρτητα αν η παραγωγή, η αποθήκευση και η πιστοποίηση των αποστολών πραγματοποιήθηκε στη χώρα καταγωγής πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων:

α)

εκσπλαχνισμένα Pectinidae υδατοκαλλιέργειας·

β)

δίθυρα μαλάκια που έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος VII κεφάλαιο ΙΙ σημείο Α.5. στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Άρθρο 4

Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται λόγω της εφαρμογής της παρούσας απόφασης βαρύνουν τον παραλήπτη ή τον πράκτορά του.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2009.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22.


Top