EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1136

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2008 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2008 , περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου

OJ L 307, 18.11.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 279 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; καταργήθηκε από 32013R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1136/oj

18.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2008

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου XXIV.6 της GATT (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2008 της Επιτροπής (2), τα πιστοποιητικά γνησιότητας πρέπει να εκδίδονται πριν από την εισαγωγή βοείου κρέατος στην Κοινότητα. Στον υπόψη κανονισμό επισυνάπτεται ο κατάλογος των αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να εκδίδουν τα πιστοποιητικά αυτά στις χώρες εξαγωγής.

(2)

Η Παραγουάη τροποποίησε την ονομασία της εκδότριας αρχής για πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008, ο κατάλογος του παραρτήματος II του υπόψη κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Για την αποφυγή του ενδεχομένου να μην αντιστοιχεί η ονομασία της αρχής που αναφέρεται στα πιστοποιητικά γνησιότητας που έχουν εκδοθεί πρόσφατα προς το όνομα της αρχής που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2008, η τροποποίηση του κανονισμού αυτού θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2008, ημερομηνία έναρξης του τρέχοντος έτους δασμολογικής ποσόστωσης. Για το προηγούμενο έτος δασμολογικής ποσόστωσης, που λήγει στις 30 Ιουνίου του 2008, στην Επιτροπή δεν περιήλθε καμία πληροφορία σχετικά με πιστοποιητικά γνησιότητας που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Παραγουάης.

(4)

Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2008, το σημείο που αναφέρεται στην εκδότρια αρχή της Παραγουάης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 219 της 14.2.2008, σ. 3.


Top