EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0770

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 770/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου

OJ L 206, 2.8.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/770/oj

2.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 770/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Αυγούστου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 42 σημείο 8α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (2), καθορίζει τις λεπτομέρειες της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας στα προγράμματα εκρίζωσης των ζωονόσων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (3) εφαρμόζεται στις χρηματοδοτικές συμμετοχές της Κοινότητας των οποίων απολαύουν τα κράτη μέλη για τις επιλέξιμες δαπάνες σχετικά με ορισμένα μέτρα εκρίζωσης των ζωονόσων.

(3)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (4), θεσπίζει νέα μέτρα για την καταπολέμηση της εν λόγω νόσου ακόμη και στην περίπτωση ιού χαμηλής παθογονικότητας.

(4)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/53/ΕΚ (5), προβλέπει ότι είναι δυνατό να χορηγείται χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για ορισμένα μέτρα εκρίζωσης που τίθενται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Το άρθρο 3α της εν λόγω απόφασης εξαρτά τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για την εκρίζωση της γρίπης των πτηνών από την εφαρμογή των ελάχιστων μέτρων καταπολέμησης που ορίζονται στην οδηγία 2005/94/ΕΚ.

(5)

Το κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 πρέπει κατά συνέπεια να επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να λάβει υπόψη την τροποποίηση αυτή.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 προβλέπει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας καταβάλλεται με βάση αίτηση επιστροφής, συνοδευόμενη από οικονομική έκθεση, η οποία αποτελείται από το τμήμα «προσήκουσα αποζημίωση» και το τμήμα «λειτουργικές δαπάνες». Είναι σκόπιμο, καθότι αυτό ισχύει ήδη για την υποβολή του τμήματος «προσήκουσα αποζημίωση», να συνδεθεί η υποβολή του τμήματος «λειτουργικές δαπάνες» της εν λόγω οικονομικής έκθεσης με την κοινοποίηση της ειδικής απόφασης που προβλέπει τη χρηματοδοτική συνδρομή.

(7)

Είναι επομένως σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις χρηματοδοτικές συμμετοχές της Κοινότητας των οποίων απολαύουν τα κράτη μέλη για τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα μέτρα εξάλειψης των νόσων και στις περιπτώσεις που αναφέρονται:

α)

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3α παράγραφος 1 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, με εξαίρεση τις νόσους που προσβάλλουν τα ιπποειδή·

β)

στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης.».

2.

Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

«δικαιολογημένες πληρωμές»: οι πληρωμές για την αγορά υλικών ή υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση, στο άρθρο 3α παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) και στοιχείο β) της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, για τις οποίες αποδεικνύεται η φύση και η άμεση σύνδεση με τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·».

3.

Στο άρθρο 3, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

την άμεση και προσήκουσα αποζημίωση των εκτροφέων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση των ζώων τους ή, ενδεχομένως, σε υποχρεωτική καταστροφή των αβγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2, πρώτη και έβδομη περίπτωση, του άρθρου 3α παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση και του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο i) της απόφασης 90/424/ΕΟΚ·

β)

τις λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης και καταστροφής των ζώων και των μολυσμένων προϊόντων, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων και τον καθαρισμό και την απολύμανση ή την καταστροφή, εφόσον απαιτείται, του μολυσμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση, το άρθρο 3α παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) και στοιχείο β) της απόφασης 90/424/ΕΟΚ·».

4.

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το τμήμα “λειτουργικές δαπάνες” της οικονομικής έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το παράρτημα ΙV, εντός εξήντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής απόφασης που προβλέπει τη χρηματοδοτική συνδρομή.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 (ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 29 της 2.2.2006, σ. 37.


Top