EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0324

2008/324/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2008 , για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων Πλατφόρμα για τη διατήρηση ηλεκτρονικών δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων

OJ L 111, 23.4.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 223 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/324/oj

23.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/11


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαρτίου 2008

για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων «Πλατφόρμα για τη διατήρηση ηλεκτρονικών δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων»

(2008/324/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών (1) (στο εξής: «οδηγία περί διατήρησης δεδομένων»), αποσκοπεί στην εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών όσον αφορά τη διατήρηση ορισμένων δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτούς, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

(2)

Στο προοίμιο της οδηγίας περί διατήρησης δεδομένων επισημαίνεται ότι οι τεχνολογίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταβάλλονται γρήγορα και ότι οι νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών μπορεί να εξελιχθούν. Προκειμένου να λάβει συμβουλές και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για όλα τα ζητήματα που άπτονται της διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή σκοπεύει να συστήσει ομάδα απαρτιζόμενη από τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών, τις ενώσεις επιχειρήσεων του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.

(3)

Το άρθρο 14 της οδηγίας περί διατήρησης δεδομένων ορίζει ότι το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας και των επιπτώσεών της στους οικονομικούς φορείς και στους καταναλωτές, λαμβανομένων υπόψη των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται στην Επιτροπή σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων. Η εν λόγω αξιολόγηση προορίζεται να συμβάλει στο να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι απαραίτητη η τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας περί διατήρησης δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τον κατάλογο δεδομένων του άρθρου 5 και τα κατά το άρθρο 6 της οδηγίας χρονικά διαστήματα διατήρησης.

(4)

Στις 10 Φεβρουαρίου 2006, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εξέδωσαν κοινή δήλωση με αντικείμενο την αξιολόγηση της οδηγίας περί διατήρησης δεδομένων. Σε αυτήν αναφερόταν ότι η Επιτροπή θα καλούσε τους ενδιαφερόμενους σε τακτικές συσκέψεις επανεξέτασης με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για τις τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της οδηγίας. Στην κοινή δήλωση αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας τα κράτη μέλη θα κληθούν να ενημερώσουν τους εταίρους για τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς επίσης να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Στην κοινή δήλωση επισημαίνεται ακόμη ότι με βάση τις διαβουλεύσεις αυτές «η Επιτροπή θα εξετάσει τη σκοπιμότητα υποβολής των προτάσεων που είναι ενδεχομένως αναγκαίες, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις δυσκολίες που τυχόν έχουν ανακύψει για τα κράτη μέλη όσον αφορά την τεχνική και πρακτική εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως δε σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας σε δεδομένα που διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω τηλεφωνίας Διαδικτύου».

(5)

Για τους προεκτεθέντες λόγους, είναι απαραίτητη η σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για θέματα διατήρησης δεδομένων, της οποίας τα μέλη θα προέρχονται από τις κατηγορίες ενδιαφερομένων που μνημονεύονται στη δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας περί διατήρησης δεδομένων.

(6)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Έργο της θα είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και η συμβολή στην αξιολόγηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας της οδηγίας από μέρους της Επιτροπής, καθώς επίσης η ανάπτυξη των συναφών τεχνολογιών που ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την οδηγία.

(7)

Τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα προέρχονται από τις κατηγορίες ενδιαφερομένων που μνημονεύονται στη δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 2006/24/ΕΚ.

(8)

Η ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από 25 μέλη κατ’ ανώτατο όριο, με ισόρροπη εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών ενδιαφερομένων που μνημονεύονται πιο πάνω.

(9)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να μπορεί να προβαίνει στη σύσταση υποομάδων, έτσι ώστε να διευκολύνεται και να επισπεύδεται το έργο της με την επικέντρωση στο εκάστοτε επιμέρους ζήτημα. Τα καθήκοντα των υπόψη υποομάδων πρέπει να συμφωνούνται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων συνολικά και να προσδιορίζονται με σαφήνεια.

(10)

Ενδείκνυται να θεσπισθούν κανόνες για την κοινολόγηση πληροφοριών από μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων, με την επιφύλαξη των κανόνων ασφαλείας της Επιτροπής οι οποίοι καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής (2).

(11)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν μέλη της ομάδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3).

(12)

Η θητεία των μελών της ομάδας πρέπει να είναι πενταετής και ανανεώσιμη.

(13)

Ενδείκνυται να καθορισθεί η χρονική περίοδος εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή θα εξετάσει εν ευθέτω χρόνω τη σκοπιμότητα παράτασης της ισχύος της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η «Πλατφόρμα για τη διατήρηση ηλεκτρονικών δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων»

Με την παρούσα απόφαση συστήνεται η «Πλατφόρμα για τη διατήρηση ηλεκτρονικών δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων», μία ομάδα εμπειρογνωμόνων για θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την επιβολή του νόμου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καλούμενη στο εξής: «ομάδα εμπειρογνωμόνων».

Άρθρο 2

Διαβούλευση και καθήκοντα

1.   Η Επιτροπή δύναται να συμβουλεύεται την ομάδα για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την ηλεκτρονική διατήρηση δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Κάθε μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων δύναται να συνιστά στην Επιτροπή ότι είναι σκόπιμο να συμβουλευθεί την ομάδα σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα. Η Επιτροπή συγκαλεί τακτικές συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων και καταρτίζει εκ των προτέρων αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών της ομάδας με βάση τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

2.   Η ομάδα εμπειρογνωμόνων ασκεί τα εξής καθήκοντα:

α)

παρέχει ένα πλαίσιο για διάλογο και για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων προερχόμενων από τις κατηγορίες που καθορίζονται στο άρθρο 3, ιδίως δε μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και εκπροσώπων του κλάδου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων·

β)

ενθαρρύνει και διευκολύνει τη χάραξη κοινής κατεύθυνσης για την εφαρμογή της οδηγίας·

γ)

ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της οδηγίας·

δ)

συνδράμει την Επιτροπή για τον εντοπισμό και τη συγκεκριμενοποίηση δυσκολιών που τυχόν έχουν ανακύψει για τα κράτη μέλη όσον αφορά την τεχνική και πρακτική εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας σε δεδομένα που διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω τηλεφωνίας Διαδικτύου·

ε)

συνδράμει την Επιτροπή για την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας περί διατήρησης δεδομένων και των συνεπειών της για τους οικονομικούς φορείς και τους καταναλωτές.

Άρθρο 3

Σύνθεση — Διορισμός

1.   Η ομάδα εμπειρογνωμόνων απαρτίζεται από 25 μέλη κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία προέρχονται υποχρεωτικά από:

α)

τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών (έως δέκα μέλη)·

β)

τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έως δύο μέλη)·

γ)

ενώσεις του κλάδου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (έως οκτώ μέλη)·

δ)

εκπροσώπους των αρχών προστασίας δεδομένων (έως τέσσερα μέλη)·

ε)

τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων (ένα μέλος).

2.   Τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 υποδεικνύονται και διορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας κατόπιν πρότασης των κρατών μελών προς τα οποία έχει υποβληθεί σχετική αίτηση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιστοίχως. Ο διορισμός των εν λόγω μελών είναι προσωποπαγής και τα μέλη δύνανται να διορίζουν εμπειρογνώμονα για την εκπροσώπησή τους στις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία γ), δ) και ε) της παραγράφου 1 διορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας κατόπιν πρόσκλησης της ιδίας για συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Οι συναφείς ενώσεις ή φορείς που μνημονεύονται στα στοιχεία γ), δ) και ε) της παραγράφου 1 νομιμοποιούνται να διορίζουν τους εμπειρογνώμονες που θα τα εκπροσωπούν στις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

3.   Τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων των οποίων ο διορισμός είναι προσωποπαγής ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους ή μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία τους είναι πενταετής και ανανεώσιμη.

4.   Τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων των οποίων ο διορισμός είναι προσωποπαγής και τα οποία δεν είναι πλέον ικανά να συμβάλλουν ουσιαστικά στις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων ή έχουν παραιτηθεί ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 287 της συνθήκης είναι δυνατό να αντικατασταθούν για το υπόλοιπο της θητείας τους.

5.   Τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων των οποίων ο διορισμός είναι προσωποπαγής υπογράφουν σε ετήσια βάση δέσμευση με την οποία αναλαμβάνουν να ενεργούν προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και δήλωση σχετικά με την απουσία ή την ύπαρξη οποιουδήποτε συμφέροντος ικανού να θέσει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητά τους.

6.   Τα ονοματεπώνυμα των μελών των οποίων ο διορισμός είναι προσωποπαγής δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Επιτροπής, στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Επιτροπή. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η δημοσίευση των ονοματεπωνύμων των μελών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 4

Λειτουργία

1.   Η προεδρία της ομάδας εμπειρογνωμόνων ασκείται από την Επιτροπή.

2.   Σε συμφωνία με την Επιτροπή, επιτρέπεται η σύσταση υποομάδων για την εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων με βάση όρους εντολής τους οποίους καθορίζει η ομάδα. Τέτοιες ομάδες διαλύονται αφ’ ης στιγμής εκπληρώσουν την αποστολή τους.

3.   Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει από εμπειρογνώμονες ή από παρατηρητές με συγκεκριμένη ειδίκευση σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης να συμμετάσχουν στις εργασίες της ομάδας ή κάποιας υποομάδας εφόσον τούτο κρίνεται χρήσιμο ή/και απαραίτητο.

4.   Οι πληροφορίες που αποκτώνται από τη συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας ή κάποιας υποομάδας δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι πρόκειται για εμπιστευτικά θέματα.

5.   Η ομάδα και οι υποομάδες της κατά κανόνα συνεδριάζουν στους χώρους της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που αυτή έχει ορίσει. Η Επιτροπή παρέχει υπηρεσίες γραμματείας. Στις συνεδριάσεις της ομάδας ή των υποομάδων της δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι εκάστοτε εργασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

6.   Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση τους πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες που έχουν θεσπισθεί από την Επιτροπή.

7.   Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει, στην πρωτότυπη γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου, κάθε σύνοψη, συμπέρασμα ή μερικό συμπέρασμα ή έγγραφο εργασίας της ομάδας.

Άρθρο 5

Πρόσθετοι εμπειρογνώμονες

1.   Η Επιτροπή μπορεί να καλεί εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές εκτός της ομάδας με ειδικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της ομάδας.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να καλεί επίσημους εκπροσώπους των κρατών μελών, υποψήφιων χωρών ή τρίτων χωρών, καθώς και διεθνών, διακυβερνητικών ή μη κυβερνητικών οργανισμών να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της.

Άρθρο 6

Έξοδα συνεδριάσεων

1.   Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδίου και, κατά περίπτωση, διαμονής των μελών, εμπειρογνωμόνων και παρατηρητών που συνδέονται με δραστηριότητες της ομάδας με βάση τους κανόνες της Επιτροπής για την αποζημίωση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

2.   Τα μέλη, οι εμπειρογνώμονες και οι παρατηρητές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

3.   Τα έξοδα συνεδριάσεων καλύπτονται εντός των ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού που χορηγείται στην ομάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Άρθρο 7

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει για το ενδεχόμενο παράτασης της ισχύος της πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Franco FRATTINI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54.

(2)  ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/548/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 215 της 5.8.2006, σ. 38).

(3)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Top