EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0306

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008 , για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 162 - 165

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 92/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 306/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2008

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για τα προσόντα του προσωπικού που ασκεί δραστηριότητες σε εξοπλισμό που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροές.

(2)

Είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού τα οποία δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί αλλά έχουν εγγραφεί σε σχετικό κύκλο μαθημάτων, να ασκούν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η εν λόγω πιστοποίηση, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εποπτεύονται από πιστοποιημένα μέλη του προσωπικού.

(3)

Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επί του παρόντος συστήματα προεπιλογής ή πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, απαιτείται η διάθεση περιορισμένης χρονικής περιόδου για το προσωπικό, ούτως ώστε να δυνηθεί να αποκτήσει πιστοποιητικό.

(4)

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε άσκοπη διοικητική επιβάρυνση, πρέπει να επιτραπεί η δημιουργία συστήματος πιστοποίησης βασιζόμενου στα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι καλυπτόμενες δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και το αντίστοιχο σύστημα αξιολόγησης ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(5)

Οι φορείς που παράγουν ή χειρίζονται εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες οι οποίοι περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου θα μπορούσαν να οριστούν ως φορείς αξιολόγησης ή πιστοποίησης, ή και τα δύο, υπό τον όρο ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις.

(6)

Προκειμένου να αποφευχθούν οι τυχόν άσκοπες διοικητικές επιβαρύνσεις, σε κάποιο κράτος μέλος στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται σήμερα διαλύτες που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, θα μπορούσε να επιτραπεί η μη σύσταση πλήρους συστήματος πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος θα προβεί στις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται, στο μέλλον, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, εφόσον ζητηθούν, και, κατ’ επέκταση, χωρίς να εγείρονται άσκοπα κωλύματα εισόδου στην αγορά.

(7)

Η εξέταση συνιστά αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της ικανότητας υποψηφίου να εκτελεί καταλλήλως τις εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν, κατά τρόπο άμεσο, διαφυγή, καθώς και αυτές οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαφυγή κατά τρόπο έμμεσο.

(8)

Οι επίσημοι οργανισμοί αξιολόγησης και πιστοποίησης οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην αποδοτική και αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ανά την Κοινότητα.

(9)

Οι πληροφορίες για το σύστημα πιστοποίησης με το οποίο εκδίδονται πιστοποιητικά υποκείμενα σε αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή με τη μορφή που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών (2).

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Πιστοποίηση μελών του προσωπικού

1.   Το προσωπικό που ασκεί τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 4.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για μέγιστη χρονική περίοδο 1 έτους στα μέλη του προσωπικού που έχουν εγγραφεί σε κύκλο μαθημάτων ο οποίος αποβλέπει στην απόκτηση πιστοποιητικού, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέλη ασκούν τη δραστηριότητα υπό την εποπτεία προσώπου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, για χρονική περίοδο η οποία δεν λήγει μετά από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, στα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Το προσωπικό αυτό θεωρείται, για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ως πιστοποιημένο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 3

Έκδοση πιστοποιητικού στα μέλη του προσωπικού

1.   Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 4, χορηγεί πιστοποιητικό στα μέλη του προσωπικού που πέτυχαν σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που διοργανώθηκαν από οργανισμό αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5, σχετικών με τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

την ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού και ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξεως·

β)

τη δραστηριότητα την οποία ο κάτοχος του πιστοποιητικού δικαιούται να ασκεί·

γ)

την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του εκδίδοντος.

3.   Όταν σύστημα πιστοποίησης που στηρίζεται σε εξετάσεις αφορά τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα και πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, πλην όμως η σχετική βεβαίωση δεν περιέχει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό στον κάτοχο των συγκεκριμένων προσόντων, χωρίς να είναι αναγκαία η επανάληψη των εξετάσεων.

4.   Όταν σύστημα πιστοποίησης το οποίο στηρίζεται σε εξετάσεις πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και καλύπτει τμήμα των ελάχιστων δεξιοτήτων οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα, οι οργανισμοί πιστοποίησης μπορούν να χορηγήσουν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι ο αιτούμενος υποβάλλεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις σχετικές με τις δεξιότητες και γνώσεις που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πιστοποιητικό, τις οποίες διοργανώνει ο οργανισμός αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5.

Άρθρο 4

Φορέας πιστοποίησης

1.   Συνιστάται φορέας πιστοποίησης μέσω εθνικών ή ρυθμιστικών μέτρων, ή διορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, φορείς, για την έκδοση των πιστοποιητικών που προορίζονται για τα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 1.

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας πιστοποίησης θα είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος.

2.   Ο φορέας πιστοποίησης θα θεσπίσει και θα εφαρμόσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση, την αναστολή και την απόσυρση των πιστοποιητικών.

3.   Ο φορέας πιστοποίησης θα τηρεί αρχεία που θα του επιτρέπουν την εξακρίβωση της κατάστασης πιστοποιημένου προσώπου. Τα αρχεία συνιστούν την απόδειξη της πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης. Τα αρχεία θα τηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία.

Άρθρο 5

Φορέας αξιολόγησης

1.   Φορέας ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, οργανισμούς, διοργανώνει τις εξετάσεις του προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί, επίσης, να ενεργεί ως οργανισμός αξιολόγησης.

Ο φορέας αξιολόγησης είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

2.   Οι εξετάσεις θα διοργανώνονται και διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζονται οι ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που ορίζονται στο παράρτημα.

3.   Ο φορέας αξιολόγησης θα θεσπίσει τις διαδικασίες αναφοράς και θα τηρεί αρχεία ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση των ατομικών και συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

4.   Ο φορέας αξιολόγησης θα μεριμνά ώστε οι οριζόμενοι εξεταστές να κατέχουν πλήρως τις μεθόδους και τα έγγραφα των εξετάσεων, καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο των εξετάσεων. Εξασφαλίζει επίσης την ύπαρξη του αναγκαίου εξοπλισμού και των αναγκαίων εργαλείων και υλικών για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση

1.   Το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2009, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων πιστοποίησης προσωπικού που ορίζονται στο άρθρο 4, καθώς και τους τίτλους των πιστοποιητικών που χορηγούνται στο προσωπικό που πληροί τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 3, με τη μορφή που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής.

2.   Εάν, σε κράτος μέλος, δεν χρησιμοποιούνται διαλύτες που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, το συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην καθορίσει τον φορέα πιστοποίησης ή αξιολόγησης που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5, ή και αμφότερους, προτού ανακύψει η ανάγκη τέτοιας πιστοποίησης στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, το συγκεκριμένο κράτος μέλος μεριμνά για τις αναγκαίες ρυθμίσεις βάσει της οικείας εθνικής νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλίσει την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, σε περίπτωση κατά την οποία τέτοια πιστοποίηση θα χρειαστεί στο μέλλον.

Το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2009, το κράτος μέλος πρέπει να έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει χρήση της παραγράφου αυτής, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

3.   Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τα δεδομένα που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, με κάθε νέα σχετική πληροφορία και τα διαβιβάζουν πάραυτα στην Επιτροπή.

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης

1.   Στα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 εφαρμόζεται η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τους κατόχους πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος να επισυνάψουν μετάφραση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.

Άρθρο 8

Θέση σε ισχύ

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  Βλέπε σελίδα 28 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2007/540/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 198 της 31.7.2007, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να αξιολογούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης

Οι εξετάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 2 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

θεωρητική δοκιμασία (τεστ) που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες ερωτήσεις οι οποίες προορίζονται για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ή γνώσεων, όπως ορίζεται στη σχετική με την κατηγορία στήλη που φέρει το γράμμα (Τ)·

β)

πρακτική δοκιμασία (τεστ) κατά την οποία ο αιτούμενος οφείλει να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία, με τη βοήθεια του αναγκαίου υλικού και των αναγκαίων εργαλείων και εξοπλισμού, όπως ορίζεται στη σχετική με την κατηγορία στήλη που φέρει το γράμμα (P).


Αριθμός

Ελάχιστες γνώσεις και δεξιότητες

Κατηγορία

1.

Βασική γνώση σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων (αλλαγή του κλίματος, πρωτόκολλο του Κιότο, δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη), των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 και των σχετικών κανονισμών εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

T

2.

Τα φυσικά, χημικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται ως διαλύτες

T

3.

Χρήση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ως διαλυτών

T

4.

Ανάκτηση διαλυτών που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

P

5.

Αποθήκευση και μεταφορά διαλυτών που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

T

6.

Χειρισμός εξοπλισμού ανάκτησης σε σχέση με τον εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες που βασίζονται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

P


Top