EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0232

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 232/2008 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2005 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

OJ L 73, 15.3.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 271 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/232/oj

15.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 73/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 232/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Μαρτίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2005 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (1), και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (2), και ιδίως το άρθρο 90 και το άρθρο 194 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών (3) πρόκειται να καταργηθεί από την 1η Απριλίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 201 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)

Το άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι η ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντων του τομέα των αποξηραμένων χορτονομών χορηγείται στις επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων. Οι όροι και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις αυτές καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 και στις λεπτομέρειες εφαρμογής του που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 382/2005 της Επιτροπής (4).

(3)

Ειδικότερα, το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση για τις επιχειρήσεις μεταποίησης να τηρούν λογιστικά βιβλία αποθήκης. Στο άρθρο 12 του εν λόγω κανονισμού ορίζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν συστήματα ελέγχου.

(4)

Οι εν λόγω όροι και υποχρεώσεις δεν έχουν ενσωματωθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(5)

Για να μπορέσει ο τομέας αποξηραμένων χορτονομών να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά και για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, οι εν λόγω όροι και υποχρεώσεις πρέπει να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 382/2005.

(6)

Για την επιλεξιμότητα στην ενίσχυση απαιτείται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύναψη σύμβασης μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων μεταποίησης. Για την προώθηση της διαφάνειας της αλυσίδας παραγωγής και τη διευκόλυνση των βασικών ελέγχων, οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ορισμένες ενδείξεις.

(7)

Προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση, πρέπει συνεπώς οι επιχειρήσεις μεταποίησης να τηρούν λογιστικά βιβλία αποθήκης τα οποία περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του δικαιώματος ενίσχυσης και να προσκομίζουν κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο.

(8)

Όταν δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων μεταποίησης, οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν άλλα στοιχεία που να επιτρέπουν τον έλεγχο του δικαιώματος ενίσχυσης.

(9)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2005 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο ε), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ψυχανθών και άλλων νωπών χορτονομών. Για να καταστεί ακριβέστερη η διάταξη αυτή, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι σχετικές εκτάσεις είναι εκείνες των οποίων η παραγωγή κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας αποτέλεσε αντικείμενο μεταποίησης προκειμένου να ληφθεί η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Λογιστική αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης

1.   Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (5) χορηγείται μόνο στις επιχειρήσεις μεταποίησης των προϊόντων που αναγράφονται στο παράρτημα I μέρος IV του εν λόγω κανονισμού, οι οποίες πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

τηρούν λογιστική αποθήκης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

τις ποσότητες νωπών και, ενδεχομένως, αποξηραμένων στον ήλιο χορτονομών, οι οποίες έχουν υποστεί μεταποίηση· ωστόσο, εφόσον οι ειδικές συνθήκες της επιχείρησης το απαιτούν, οι ποσότητες υπολογίζονται βάσει των εκτάσεων που έχουν σπαρθεί·

ii)

τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που έχουν παραχθεί καθώς και τις ποσότητες και την ποιότητα των εν λόγω χορτονομών που έχουν εγκαταλείψει την επιχείρηση μεταποίησης·

β)

παρέχουν τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο του δικαιώματος είσπραξης της ενίσχυσης.

2.   Η λογιστική αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σε σχέση με τη χρηματοοικονομική λογιστική και επιτρέπει καθημερινή παρακολούθηση:

α)

των ποσοτήτων των προϊόντων που εισέρχονται για να αφυδατωθούν ή/και να αλεστούν, με ένδειξη για κάθε παραλαβή:

i)

της ημερομηνίας εισόδου·

ii)

της ποσότητας·

iii)

του είδους ή των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τις χορτονομές προς αφυδάτωση και, ενδεχομένως, για τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές·

iv)

του ποσοστού υγρασίας που διαπιστώθηκε στις χορτονομές προς αφυδάτωση·

v)

των στοιχείων της σύμβασης ή/και της δήλωσης παράδοσης που προβλέπονται στα άρθρα 14 ή 15 του παρόντος κανονισμού·

β)

των ποσοτήτων που παράγονται καθώς και των ποσοτήτων όλων των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρασκευή·

γ)

των ποσοτήτων που εξέρχονται, με ένδειξη για κάθε παρτίδα της ημερομηνίας εξόδου, του ποσοστού υγρασίας και του ποσοστού πρωτεϊνών που διαπιστώθηκαν·

δ)

των ποσοτήτων των αποξηραμένων χορτονομών για τις οποίες η επιχείρηση μεταποίησης έλαβε ήδη ενίσχυση και οι οποίες έχουν εισαχθεί ή έχουν επανεισαχθεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης·

ε)

του αποθέματος αποξηραμένων χορτονομών στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας·

στ)

των προϊόντων τα οποία έχουν αναμειχθεί ή προστεθεί στις αποξηραμένες ή/και αλεσμένες χορτονομές από την επιχείρηση, διευκρινίζοντας το είδος τους, την ονομασία, την περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες σε σχέση με την ουσία, καθώς και το ποσοστό ενσωμάτωσής τους στο τελικό προϊόν.

3.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης τηρούν χωριστή λογιστική αποθήκης για όλες τις κατηγορίες των αποξηραμένων χορτονομών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

4.   Σε περίπτωση που η επιχείρηση μεταποίησης αφυδατώνει ή επεξεργάζεται επίσης άλλα προϊόντα εκτός από τις αποξηραμένες χορτονομές, τηρεί χωριστή λογιστική αποθήκης για τις άλλες δραστηριότητες αφυδάτωσης ή επεξεργασίας.

2.

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Συμβάσεις

1.   Κάθε σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 περιλαμβάνει ειδικότερα:

α)

την τιμή που θα καταβληθεί στους παραγωγούς για τις νωπές χορτονομές ή, ενδεχομένως, για τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές·

β)

την έκταση η συγκομιδή της οποίας προορίζεται για την επιχείρηση μεταποίησης·

γ)

τους όρους παράδοσης και πληρωμής·

δ)

τα επίθετα, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών·

ε)

την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης·

στ)

τη σχετική περίοδο εμπορίας·

ζ)

το είδος ή τα είδη χορτονομών προς μεταποίηση καθώς και την προβλεπόμενη ποσότητά τους·

η)

την αναγνώριση του ή των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργήθηκαν οι χορτονομές προς μεταποίηση, με αναφορά στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στην οποία έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 και σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση ή έχει καταρτιστεί δήλωση παράδοσης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, δέσμευση δήλωσης των εν λόγω αγροτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.

2.   Όταν μια επιχείρηση μεταποίησης εκτελεί μια σύμβαση εργασίας “φασόν” για τη μεταποίηση χορτονομών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, που έχει συνάψει με έναν ανεξάρτητο παραγωγό ή με ένα ή περισσότερα από τα μέλη της, η σύμβαση αυτή αναφέρει επιπλέον:

α)

το τελικό προϊόν προς παράδοση·

β)

τα έξοδα που πρέπει να πληρωθούν από τον παραγωγό.»

3.

Το ακόλουθο άρθρο 22α παρεμβάλλεται στο κεφάλαιο 5:

«Άρθρο 22a

Συστήματα ελέγχου

1.   Τα κράτη μέλη καθιερώνουν συστήματα ελέγχου για να εξακριβώσουν, για κάθε επιχείρηση μεταποίησης, ότι:

α)

πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 1, 3, 86 έως 89 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στα άρθρα 12 και 14 του παρόντος κανονισμού·

β)

οι ποσότητες που καλύπτονται από τις αιτήσεις ενίσχυσης αντιστοιχούν στις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας και οι οποίες έχουν εξέλθει από την εν λόγω επιχείρηση.

2.   Οι αποξηραμένες χορτονομές ζυγίζονται και λαμβάνονται δείγματα κατά την εξαγωγή τους από την επιχείρηση μεταποίησης.

3.   Πριν θεσπίσουν διατάξεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή.»

4.

Στο άρθρο 33 παράγραφος 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

το αργότερο έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή αφυδατωμένων χορτονομών σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, καθώς και την εξέλιξη των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ψυχανθών και άλλων νωπών χορτονομών προς μεταποίηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας·».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 146/2008 (ΕΕ L 46 της 21.2.2008, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 114. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 456/2006 (ΕΕ L 82 της 21.3.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 61 της 8.3.2005, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1388/2007 (ΕΕ L 310 της 28.11.2007, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1


Top