EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0182

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 182/2008 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2008 , όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1146/2007 της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο δημοσιονομικό έτος 2008 για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας

OJ L 56, 29.2.2008, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/182/oj

29.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 56/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 182/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 2008

όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1146/2007 της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο δημοσιονομικό έτος 2008 για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο ζ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών των τροφίμων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007, οι χρηματοδοτικοί πόροι οι οποίοι διατίθενται στα κράτη μέλη για το ετήσιο πρόγραμμα διανομής του 2008 σύμφωνα με τον τελικό προϋπολογισμό ήταν περισσότεροι σε σχέση με τους πόρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1146/2007 της Επιτροπής (2). Αυτοί οι νέοι πόροι θα πρέπει να διατεθούν στα κράτη μέλη βάσει των αναγκών τους όπως αυτές προκύπτουν από τις αιτήσεις που υπέβαλαν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1992, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας (3).

(2)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1146/2007.

(3)

Η Διαχειριστική Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών δεν γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας την οποία όρισε ο πρόεδρος αυτής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1146/2007 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 257 της 3.10.2007, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 50. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1127/2007 (ΕΕ L 255 της 29.9.2007, σ. 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1146/2007 τροποποιούνται ως εξής:

(1)

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

(α)

ο πίνακας στο σημείο (α) αντικαθίσταται από τα εξής:

(σε EUR)

«Κράτος Μέλος

Διανομή

Belgique/België

8 461 691

България

7 007 310

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Ελλάδα

13 228 830

España

50 419 083

France

50 982 533

Italia

69 614 288

Latvija

153 910

Lietuva

4 456 991

Luxembourg

81 091

Magyarország

8 169 224

Malta

378 242

Polska

49 971 042

Portugal

13 182 946

România

24 258 046

Slovenija

1 499 216

Suomi/Finland

2 741 323

Σύνολο

305 109 562»

(β)

ο πίνακας στο σημείο (β) αντικαθίσταται από τα εξής:

τόνοι

«Κράτος Μέλος

Ζάχαρη

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 620

Malta

397

Polska

15 552

Portugal

1 707

România

15 898

Slovenija

806

Σύνολο

66 693»

(2)

Στο παράρτημα ΙΙ, ο πίνακας αντικαθίσταται από τα εξής:

(σε EUR)

«Κράτος Μέλος

Σιτηρά

Ρύζι

Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

2 086 200

1 789 818

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Ελλάδα

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

32 770 000

Italia

13 514 624

3 000 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 633 305

734 782

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 328 373

Malta

62 275

25 078

99 189

Polska

16 569 956

 

24 058 983

Portugal

1 267 856

1 493 221

8 995 335

România

16 106 356

 

 

Slovenija

181 553

107 523

782 637

Suomi/Finland

1 724 960

 

873 450

Σύνολο

85 744 216

14 975 604

159 693 732»

(3)

Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από τα εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Επιτρέπονται οι ενδοκοινοτικές μεταφορές στο πλαίσιο του σχεδίου του προϋπολογισμού για το 2008

 

Ποσότητα

(τόνοι)

Κάτοχος

Παραλήπτης

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

15 552

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 898

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

806

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

Centre national de recherche et de développement, Malta

8.

1 707

FEGA, España

INGA, Portugal»


Top