EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0179

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 179/2008 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2008 , για τη χορήγηση άδειας παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων ιδιωτικής αποθεματοποίησης στον τομέα του χοιρείου κρέατος

OJ L 56, 29.2.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/179/oj

29.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 56/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 179/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 2008

για τη χορήγηση άδειας παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων ιδιωτικής αποθεματοποίησης στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6 και το άρθρο 5 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/2007 της Επιτροπής (2) προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος, όταν πρόκειται για συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης διάρκειας 3, 4 ή 5 μηνών.

(2)

Η κατάσταση στην κοινοτική αγορά χοιρείου κρέατος δεν παρουσιάζει ακόμη αισθητά σημάδια ανάκαμψης των τιμών του σφαγμένου χοίρου και, συνεπώς, είναι απαραίτητο η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ιδιωτικής αποθεματοποίησης οι οποίες συνήφθησαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/2007 να παραταθεί άπαξ και αυτό για μέγιστη περίοδο 3 μηνών.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά τις τρέχουσες συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης, η διάρκεια αποθεματοποίησης παρατείνεται άπαξ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους 3 μήνες και αφορά τη συνολική ποσότητα που προβλέπεται στη συγκεκριμένη σύμβαση αποθεματοποίησης. Η αίτηση παράτασης υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό παρέμβασης το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης αποθεματοποίησης.

Σε περίπτωση χορήγησης παράτασης το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/2007.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 53.


Top