EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0175

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 175/2008 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2008 , σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχτηκε για την υποπερίοδο του Φεβρουαρίου του 2008 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98

OJ L 55, 28.2.2008, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/175/oj

28.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 55/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 175/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2008

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχτηκε για την υποπερίοδο του Φεβρουαρίου του 2008 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άνοιξε ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού και καθόρισε τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων αυτών που κατανέμονται ανά χώρα καταγωγής και υποδιαιρούνται σε πολλές υποπεριόδους σύμφωνα με το παράρτημα IX του εν λόγω κανονισμού και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 60/2008 της Επιτροπής (3) για το άνοιγμα ειδικής υποπεριόδου τον Φεβρουάριο του 2008, για τη δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής λευκασμένου και ημιλευκασμένου ρυζιού καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής..

(2)

Η υποπερίοδος του Φεβρουαρίου είναι η δεύτερη υποπερίοδος το 2008 για την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4127, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98.

(3)

Από την ανακοίνωση που διαβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 προκύπτει ότι για την ποσόστωση που φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4127 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Φεβρουαρίου του 2008, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητα μικρότερη από τη διαθέσιμη ποσότητα.

(4)

Είναι συνεπώς σκόπιμο να καθοριστεί για την ποσόστωση που φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4127 η συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την επόμενη υποπερίοδο των ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η συνολική διαθέσιμη ποσότητα, στο πλαίσιο της ποσόστωσης που φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4127 και αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 για την επόμενη υποπερίοδο των ποσοστώσεων, καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1) από την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

(2)  ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1538/2007 (ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 49).

(3)  ΕΕ L 22 της 25.1.2008, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητα που κατανέμεται για την υποπερίοδο του μηνός Φεβρουαρίου του 2008 και διαθέσιμη ποσότητα για την επόμενη υποπερίοδο, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98

Ποσόστωση λευκασμένου ή μισολευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του μηνός Φεβρουαρίου του 2008

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο του μηνός Απριλίου του 2008

(σε kg)

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

09.4127

 (1)

12 365 684


(1)  Οι αιτήσεις που καλύπτουν ποσότητες μικρότερες ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: όλες οι αιτήσεις είναι συνεπώς δεκτές.


Top