EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1091

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1091/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 , για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις εφτά πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007 για το χοιρινό κρέας

OJ L 246, 21.9.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1091/oj

21.9.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 246/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1091/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Σεπτεμβρίου 2007

για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις εφτά πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007 για το χοιρινό κρέας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του χοιρινού κρέατος (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του χοιρινού κρέατος (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2007 άνοιξε δασμολογικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή προϊόντων που εμπίπτουν στον τομέα του χοιρινού κρέατος.

(2)

Οι ποσότητες που ζητούνται με τις αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου 2007 για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι λιγότερες από τις ζητούμενες ποσότητες. Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και να προστεθούν στην ποσότητα που έχει καθοριστεί για την επόμενη δασμολογική υποπερίοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 806/2007, οι οποίες πρόκειται να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2008, προβλέπονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 181 της 11.7.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής των αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο από την 1.10.2007-31.12.2007

(σε %)

Αιτήσεις που δεν ζητήθηκαν και πρόκειται να προστεθούν στην υποπερίοδο από την 1.1.2008-31.3.2008

(σε kg)

G2

09.4038

 (2)

8 521 375

G3

09.4039

 (2)

1 851 000

G4

09.4071

 (1)

1 501 000

G5

09.4072

 (1)

3 080 500

G6

09.4073

 (1)

7 533 500

G7

09.4074

 (2)

2 386 956


(1)  Άνευ αντικειμένου: στην Επιτροπή δεν υπεβλήθη καμία αίτηση για πιστοποιητικό.

(2)  Άνευ αντικειμένου: οι ζητούμενες ποσότητες είναι λιγότερες από τις διαθέσιμες.


Top